sobota 22. července 2017 12:44 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Kdy Vám může ČOI pomoci

ČOI Vám pomůže, když....

OBRAŤTE SE NA NÁS POKUD PRODÁVAJÍCÍ

 • neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo nesprávně účtuje
 • nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení)
 • nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce
 • nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné
 • prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost
 • používá nekalé obchodní praktiky, například:
  - uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě,
  - uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod.
 • klamavou obchodní praktikou je i prodej padělků.
 • nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi
 • neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace
 • nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil
 • nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl
 • neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace

 Česká obchodní inspekce může v případě reklamace postihnout pouze jednání v rozporu s ustanoveními § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce (to znamená, zdali byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace, vydáno písemné rozhodnutí)