sobota 22. října 2016 21:34 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > O ČOI > Povinně zvěřejňované informace > Poskytnuté informace dle zák. 106/1999

Poskytnuté informace dle zák. č.106/1999 Sb.

Zveřejnění poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 9. 2016 na žádost týkající se informací o zpoplatnění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 116136/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zpoplatnění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 9. 2016 - čj. ČOI 118982/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 9. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti Somavedic (Somatex).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 115893/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontroly u společnosti Somavedic (Somatex).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2016 - čj. ČOI 118962/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 6. 10. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 20. 9. 2016 na žádost týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 112819/16/1000 týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 9. 2016 –  čj. ČOI 120163/16/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 10. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 9. 2016 na žádost týkající se poskytnutí aktuálního  kompletního znění technické normy ČSN EN 71-1.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120820/16/3000, týkající se poskytnutí aktuálního kompletního znění technické normy ČSN EN 71-1. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace bylo žadateli odesláno jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2016 - čj. ČOI 122674/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 30. 9. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti NaCesty.cz, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 113457/16/2200, týkající se výsledků kontroly u společnosti NaCesty.cz, s.r.o.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2016 –  čj. ČOI 119213/16/2200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 9. 2016 na žádost týkající se řízení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 110863/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení mimosoudního řešení sporů (ADR).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 9. 2016 - čj. ČOI 115457/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 9. 2016 na žádost týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106147/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  dne 5. 9. 2016 - čj. ČOI 111322/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 9. 2016 na žádost týkající se výše obvykle udělované pokuty provozovatelům e-shopů za užití nekalých obchodních praktik.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 107174/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše obvykle udělované pokuty provozovatelům e-shopů za užití nekalých obchodních praktik.
Žadateli bylo sděleno, že interní informační systém ČOI, ve kterém jsou evidována jednotlivá rozhodnutí o pokutách, obsahuje zejm. informace o tom, jaký správní delikt byl spáchán (zde správní delikt podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele), v případě nekalých obchodních praktik pak také konkretizaci veřejnoprávních ustanovení, která na daný případ dopadají (§ 4, § 5, § 5a apod. zákona o ochraně spotřebitele), neobsahuje však již bližší vymezení toho, o jaké ustanovení občanského zákoníku se rozhodnutí ČOI opírá. V případech, kdy je zjištěna absence některých informací uvedených v § 1820, bývají zpravidla zjištěna i další porušení zákona, a na základě toho je pak ukládána tzv. úhrnná pokuta za všechna porušení najednou. V těchto případech pak nelze určit, jaká pokuta by byla uložena pouze za neposkytnutí informací stanovených v § 1820. Obecně lze nicméně konstatovat, že v obdobných případech jsou ukládány pokuty v řádu tisíců, v závažnějších případech pak desetitisíců Kč.
Odpověď byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 1. 9. 2016 - čj. ČOI 110135/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 9. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 9. 2016 na žádost týkající se počtu správních žalob, které podala ČOI ke správním soudům v letech 2012 – 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 105651/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu správních žalob, které podala ČOI ke správním soudům v letech 2012 – 2016.
Žadateli bylo sděleno, že ČOI v letech 2012 – 2016 podala v roce 2014 jednu žalobu.  Odpověď byla žadateli  poskytnuta datovou schránkou dne 1. 9. 2016 - čj. ČOI 109963/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 9. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2016 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Oknoservis, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 101008/16/3000, týkající se  výsledků správního řízení se společností Oknoservis, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti Oknoservis, s.r.o. byla za porušení ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta ve výši 5000 Kč a povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 19. 8. 2016 – čj. ČOI 104385/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 23. 8. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2016 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Valore, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 100654/16/3000, týkající se  výsledků správního řízení se společností Valore, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti Valore, s.r.o. byla za porušení ust. § 16 odst. 1, § 19 odst. 1 a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta ve výši 7000 Kč a povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 18. 8. 2016 – čj. ČOI 101982/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -23. 8. 2016 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 15. 8. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie rozhodnutí o uložení sankce společnosti Česká pojišťovna, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 100717/16/2000, týkající se  zaslání rozhodnutí o uložení sankce společnosti Česká pojišťovna, a.s.
Žadateli byla poskytnuta kopie příkazu, kterým byla společnosti Česká pojišťovna, a.s. pravomocně uložena pokuta,  a to dopisem dne 15. 8. 2016 pod čj ČOI 101999/16/2000. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 8. 2016 na žádost týkající se prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95209/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažené ZDE ve formátu PDF) dne 18. 8. 2016 - čj. ČOI 102185/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 22. 8. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 8. 2016 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 11. 11. 2015 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95460/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 11. 11. 2015 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2016 - čj. ČOI 100179/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 19. 8. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 8. 2016 na žádost týkající se informace o výsledku kontroly u společnosti T.S. Bohemia.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 9. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 57058/16/2500 týkající se informace o výsledku kontroly u společnosti T.S.Bohemia.
Žadateli byla odpověď poskytnuta až po nabytí právní moci rozhodnutí a to elektronicky  dne 11. 8. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  - čj. ČOI 100521/16/2500.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 15. 8. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 2. 8. 2016 na žádost týkající se výsledku kontroly v Restauraci u Študáka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       12. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 86863/16/1000 týkající se výsledku kontroly  v Restauraci u Študáka.
Žadateli byla odpověď zaslána jako poštovní zásilka dne 2. 8. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 96191/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2016 na žádost týkající se činnosti Evropského spotřebitelského centra.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 89841/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti Evropského spotřebitelského centra.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2016 - čj. ČOI 94771/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopií protokolů o kontrolách dodržování zákona č. 145/2010 Sb., u společnosti ESSOX od roku 2014 do data podání žádosti a kopií rozhodnutí týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., vydaných ČOI pro společnosti Home Credit, Ge Money a sAutoleasing.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84631/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopií protokolů o kontrolách dodržování zákona č. 145/2010 Sb., u společnosti ESSOX od roku 2014 do data podání žádosti a kopií rozhodnutí týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., vydaných ČOI pro společnosti Home Credit, Ge Money a sAutoleasing.  Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty, kromě příloh ke kontrolním protokolům, jejichž poskytnutí bylo s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 ZSPI rozhodnutím odmítnuto.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 26. 7. 2016 - čj. ČOI 91798/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 8. 8. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 27. 7. 2016 na žádost týkající se postihu podnikatele na základě podání žadatele k nevyřízené reklamaci.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 91968/16/2000, týkající se postihu podnikatele na základě podání žadatele k nevyřízené reklamaci.
Žadateli byla odpověď odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2016 pod čj. ČOI 93882/16/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 8. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 7. 2016 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016  do 30. 6. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88432/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016 do 30.6.2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 7. 2016 - čj. ČOI 91182/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 7. 2016 na žádost týkající se informací o kontrole společnosti CERD.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84621/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti CERD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 7. 2016 - čj. ČOI 89535/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 28. 7. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 7. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 15. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o., kdy žadateli byly v odpovědi slíbeny výsledky kontroly. Kontrolou bylo zjištěno porušení a uložena sankce. Tyto informace byly žadateli sděleny v odpovědi ze dne 15. 7. 2016 po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 7. 2016 - čj. ČOI 88796/16/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 26. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 7. 2016 na žádost týkající se kontrol e-shopů. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80969/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol e-shopů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2016 - čj. ČOI 82227/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21. 7. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 11. 7. 2016 na žádost týkající se průběhu a výsledků kontroly, která se uskutečnila na základě podání žadatele ve společnosti ELK ve věci opakovaného porušování zákona na ochranu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 4. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 84718/16/2000, týkající se průběhu a výsledků  kontroly uskutečněné na základě spotřebitelského podání ve společnosti ELK ve věci opakovaného porušování zákona na ochranu spotřebitele.
Žadatelce byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2016 pod čj. ČOI 86369/16/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentu vydaného ČOI vztahujícího se ke způsobu značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82591/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí dokumentu vydaného ČOI vztahujícího se ke způsobu značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2016 - čj. ČOI 82899/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí veškerých dokumentů zpracovaných stran podání žadatele ve věci podezření z nekalé obchodní praktiky.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80186/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se jeho podání ve věci podezření z nekalé obchodní praktiky.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2016 - čj. ČOI 82230/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 7. 7. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 6. 2016 na žádost týkající se vyřízení podnětu žadatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       16. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 78330/16/1000 týkající se vyřízení podnětu žadatele.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 6. 2016 –  čj. ČOI 79880/16/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 7. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 6. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 75046/16/3000, týkající se  výsledku správního řízení u podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 6. 2016 - čj. ČOI 78518/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 6. 2016 na žádost týkající se řízení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71402/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení mimosoudního řešení sporů (ADR).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 17. 6. 2016 - čj. ČOI 75559/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 6. 2016 na žádost týkající se zaměstnávání pravomocně odsouzených pracovníků.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72081/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnávání pravomocně odsouzených pracovníků. Žadateli byla poskytnuta informace, že  v roce 2016 byla v pracovním poměru jedna osoba pravomocně odsouzená za zneužití pravomoci veřejného činitele, která je v současné době ve výpovědi z pracovního poměru. Na ČOI není zaměstnán v pracovním ani služebním poměru nikdo další pravomocně odsouzený. Dále byla žadateli poskytnuta informace, že všichni státní zaměstnanci mají Výpis z rejstříku trestů, který ČOI ověřila u jednotlivců v průběhu února až května 2016, v souladu s § 193 odst. 2) zákona o státní službě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 17. 6. 2016 - čj. ČOI 73235/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 6. 2016 na žádost týkající se pokuty uložené  podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72165/16/3000, týkající se  pokuty uložené podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 6. 2016 – sp.zn. ČOI 1486/30/16.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 27. 6. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2016 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti Verner Potraviny, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 6. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70922/16/2700 týkající se uložené pokuty společnosti Verner Potraviny, s.r.o.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 10. 6. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 73336/16/2700.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 16. 6. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 7. 6. 2016 na žádost týkající se protokolu nebo zápisu, který byl ČOI předložen v rámci kontrolní činnosti u podnikatelského subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 30. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 67537/16/1000 týkající se protokolu nebo zápisu, který byl ČOI předložen v rámci kontrolní činnosti u podnikatelského subjektu. Žádost byla rozhodnutím zamítnuta, protože Česká obchodní inspekce jako povinný subjekt nemá požadovanou informaci k dispozici, nedisponuje s ní, a proto ji nemůže ani poskytnout.
Žadateli bylo rozhodnutí zasláno dne 10. 6. 2016 pod  čj. ČOI 71487/16/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti Correct Real Estate, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70041/16/3000, týkající se   šetření u  společnosti Correct Real Estate, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 6. 2016 - čj. ČOI 70735/16/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2016 na žádost týkající se diskriminace.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 69707/16/3000, týkající se  diskriminace a kontrol v klubech Bastila a Mandarin Club Essence, řízení ve věci realitní kanceláře MAAT REAL, s.r.o. a se společností GAUTE, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 6. 2016 - čj. ČOI 70998/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 13. 6. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 016 na žádost týkající se kontroly výrobků MSI MOTHERBOARD H170 a PC MATE.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 19. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 68680/16/2500 týkající se informace, u jakého počtu podnikatelských subjektů (prodejců) byl kontrolován výrobek MSI MOTHERBOARD H170 a PC MATE.
Žadateli bylo sděleno, že ČOI nevede evidenci podle jednotlivých konkrétních výrobků, a proto nemůže požadovanou informaci poskytnout.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 6. 2016 - čj. ČOI 68702/16/2500.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 10. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 5. 2016 na žádost týkající se výkupu vratných zálohovaných obalů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 59811/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výkupu vratných zálohovaných obalů.
Žadateli byly poskytnuta anonymizovaná (u fyzických podnikajících osob) rozhodnutí s uloženou sankcí za porušení § 9 odst. 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 30. 5. 2016 - čj. ČOI 66563/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 5. 2016 na žádost týkající se porady vedoucích pracovníků ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 58911/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se porady vedoucích pracovníků ČOI.
Žadateli byla poskytnuta informace o počtu účastníků porady, nákladech na pronájem,  vytíženosti vozového parku jednotlivých inspektorátů, zahájení a ukončení pracovní cesty účastníků porady.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 26. 5. 2016 - čj. ČOI 64189/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 8. 6. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 5. 2016 na žádost týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       16. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60123/16/1000 týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
Žadateli bylo sděleno, že podezření z porušení § 6 zákoan č. 145/2010 Sb., bylo zjištěno ve dvou ukončených kontrolách, počty kontrol na spotřebitelský úvěr s poplatkem v roce 2014 – 0 kontrol, v roce 2015 – 2 kontroly a v roce 2016 – 0 kontrol. Podezření na porušení § 5 odst.1, § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zákona č.  145/2010 Sb. bylo zjištěno v roce 2015. Kontroly nebyly dosud ukončeny pravomocným rozhodnutím.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (datovou schránkou) dne 25. 5. 2016 –  čj. ČOI 65512/16/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 31. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 5. 2016 na žádost týkající se řízení vedených ČOI v období od 15. 4. 2016 do dne doručení žádosti, jejichž předmětem byly výrobky společnosti SKROSS.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 50568/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení vedených ČOI v období od 15. 4. 2016 do dne doručení žádosti, jejichž předmětem byly výrobky společnosti SKROSS.
Žadateli byli poskytnuty informace o kontrolách výrobků společnosti SKROSS, včetně úředních záznamů a informace o tom, že v požadovaném období nebyla uložena žádná sankční opatření. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o provedení dodatečných zkoušek, není ani kontrola dosud ukončena.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 17. 5. 2016 - čj. ČOI 56735/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 5. 2016 na žádost týkající se nejvyšší uložené pokuty za nekalou obchodní praktiku v e-shopech.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 54788/16/3000, týkající se  nejvyšší uložené pokuty za nekalou obchodní praktiku v e-shopech.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 5. 2016 - čj. ČOI 55689/16/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 4. 2016 na žádost týkající sankce uložené podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 27. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 51934/16/2000, týkající se  sankce uložené podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 4. 2016 pod čj. ČOI 52935/16/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 4. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 51964/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 4. 2016 - čj. ČOI 52218/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 49884/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 27. 4. 2016 - čj. ČOI 50714/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 4. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 47798/16/3000, týkající se  výsledku šetření u podnikatele.   Žadateli bylo sděleno, že podnikateli byla uložena sankce ve výši    15. 000, - Kč za porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele za prodej nápoje v nesprávném množství.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2016 - čj. ČOI 50791/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 10. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2016 na žádost týkající se softwaru pro vedení spisové služby a kdo jej pro ČOI poskytuje.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46628/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se se softwaru pro vedení spisové služby a kdo jej pro ČOI poskytuje.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 4. 2016 - čj. ČOI 50702/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 5. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 4. 2016 na žádost týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       15. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46583/16/1000 týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
Žadateli bylo sděleno, že kontroly u společnosti sAutoleasing, a.s., odhalily porušení zákona č. 145/2010 Sb., a že u společnosti sAutoleasing, a.s. bylo od 1. 6. 2014 do dne podání žádosti provedeno 6 kontrol.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (datovou schránkou) dne 25. 4. 2016 –  čj. ČOI 50380/16/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44402/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47133/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44400/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47138/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44396/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47142/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44394/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47129/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 26. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 42868/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 43712/16/0100. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 25. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 39637/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána datovou schránkou dne 15. 4. 2016 - čj. ČOI 43718/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický   – 20. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 4. 2016 na žádost týkající se sdělení jména a adresy stěžovatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 29. 3. 2016 doručena žádost čj. ČOI 37282/16/2700 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se sdělení jména a adresy stěžovatele.
Odpověď ze dne 7. 4. 2016 čj. ČOI 39457/16/2700 byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že osobní údaje stěžovatele nelze poskytnout, neboť povinný subjekt je získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 4. 2016 na žádost týkající se pokuty uložené společnosti Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 35859/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokuty uložené společnosti Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 4. 2016 - čj. ČOI 40182/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 18. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 4. 2016 na žádost týkající se podání, na jehož základě byla provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezský a Olomoucký  se sídlem v Ostravě byla dne 29. 3. 2016 doručena žádost čj. ČOI 37165/16/4000 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podání, na jehož základě byla provedena kontrola.
Odpověď ze dne 4. 4. 2016 čj. ČOI 40286/16/3100 byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že osobní údaje podatele, včetně samotného textu podání  nelze poskytnout, neboť povinný subjekt je získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 35493/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o.    
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 3. 2016 - čj. ČOI 36715/16/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 3. 2016 na žádost týkající se platů a odměn  ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 a předchozího ředitele ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 31725/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů a odměn ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 a předchozího ředitele ČOI  v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 29. 3. 2016 - čj. ČOI 36558/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 3. 2016 na žádost týkající se nákladů a rozsahu používaného  HW  a SW  za roky 2013, 2014  a 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24092/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů a rozsahu používaného HW a SW  za roky 2013, 2014 a 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 3. 2016 - čj. ČOI 35657/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 30. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 11. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 3. 2016 - čj. ČOI 33648/16/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 30. 3. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 016 na žádost týkající se informace o posouzení dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 15. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 33025/16/2500 týkající se informace o posouzení dětské ohrádky a poskytnutí kopie posouzení výrobku akreditovanou osobou. Testovaný výrobek ve všech zkoušených parametrech odpovídal normě ČSN EN 12227:2011, takže ohrádka je považována za bezpečnou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako poštovní zásilka dne 18. 3. 2016 - čj. ČOI 33154/16/2500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti WS International, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28051/16/3000, týkající se  výsledku šetření u společnosti WS International, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 3. 2016 - čj. ČOI 30829/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 10. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 29877/16/3000, týkající se  výsledku šetření. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 3. 2016 - čj. ČOI 30499/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 3. 2016 na žádost týkající se platů, odměn a benefitů ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 23109/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn a benefitů ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 10. 3. 2016 - čj. ČOI 29629/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21. 3. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 9. 3. 2016 na žádost týkající zaslání kopie  posouzení výrobku – dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 3. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26440/16/2000, týkající se  zaslání kopie posouzení výrobku – dětské ohrádky.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2016 pod čj. ČOI 28614/16/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2016 na žádost týkající se sankce pro společnost Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21724/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankce pro společnost Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 7. 3. 2016 - čj. ČOI 26074/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2016 na žádost týkající se kontrol podomního prodeje v letech 2012 – 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 16741/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol podomního prodeje v letech 2012 – 2015.  Žadateli byly poskytnuty informace o podáních v jednotlivých letech, kdy v rámci podomního prodeje spotřebitelé požadovali informace ke smlouvám s nabídkou na změnu dodavatele elektrické energie, dále byly nabízeny prací prášky, montáže bezpečnostního zámku, čističky vody, biolampy, matrace, montáž žaluzií atd. Mnoho podání se týkalo také jen oznámení o tom, že podomní prodej probíhá i v prostorách obchodních center (nabídka masážních polštářů apod.), případně se týkala pouze oznámení na podezření na porušování zákazu podomního prodeje. Část těchto podání byla postupována příslušným dozorovým orgánům – např. ERÚ, živnostenským úřadům, hygienickým stanicím, městské policii. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána poštou dne 7. 3. 2016 - čj. ČOI 26227/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 8. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 2. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti Quantus Consulting, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 19. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti Quantus Consulting, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 2. 2016 - čj. ČOI 22831/16/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 4. 3. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 2. 016 na žádost týkající se informace o posouzení dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 16. 2. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 19478/16/2500 týkající se informace o posouzení dětské ohrádky a poskytnutí kopie posouzení výrobku akreditovanou osobou. Testovaný výrobek ve všech zkoušených parametrech odpovídal normě ČSN EN 12227:2011, takže ohrádka je považována za bezpečnou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě dne 19. 2. 2016 - čj. ČOI 20123/16/2500. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 2. 2016 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2015 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 13158/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2015 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 19. 2. 2016 - čj. ČOI 20733/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 2. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopie konečného pravomocného druhoinstančního rozhodnutí a kopie protokolu o otevření obálek.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 12810/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopie konečného pravomocného rozhodnutí, kdy prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29.9.2014 je vedeno pod čj. ČOI 27/0847/14/R a poskytnutí kopie protokolu o otevření obálek ve věci vyhlášeného výběrového řízení na služební místo odborný rada – ředitel Inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický. Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně poštou dne 17. 2. 2016 - čj. ČOI 17171/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 2. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 2. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společností Lionix, s.r.o. a Maat Real, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 2. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 16840/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společností Lionix, s.r.o.  a Maat Real, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 2. 2016 - čj. ČOI 18176/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 2. 2016 na žádost týkající se zjištěných padělků značky Adidas a Reebok v letech 2013 – 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 9970/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zjištěných padělků značky Adidas a Reebok v letech 2013 – 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 2. 2016 - čj. ČOI 16595/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 25. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 2. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly společnosti HKM servis, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 14872/16/2200 týkající se výsledků kontroly společnosti HKM servis, s.r.o.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 2. 2016 –  čj. ČOI 16468/16/2200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 2. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopie pravomocného druhoinstančního rozhodnutí.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6207/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocného druhoinstančního rozhodnutí, kdy prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29.9.2014 je vedeno pod čj. ČOI 27/0847/14/R. Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 2. 2016 - čj. ČOI 10455/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -12. 2. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 1. 2. 2016 na žádost týkající se výsledků  správního řízení se společností Autosalon Kudrna CZ, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 29. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 11885/16/2000, týkající se  výsledků  správního řízení se společností Autosalon Kudrna CZ, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 2. 2016 pod čj. ČOI 11886/16/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 1. 2016 na žádost týkající se správního řízení s podnikatelem v souvislosti s výrobou a distribucí ponožek se stříbrem Agiva.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6627/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se správního řízení s podnikatelem v souvislosti s výrobou a distribucí ponožek se stříbrem Agiva. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 1. 2016 - čj. ČOI 10495/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 2. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 1. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10018/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 1. 2016 - čj. ČOI 10555/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 8. 2. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 26.1.2016. na žádost týkající se výsledků kontroly u firmy EXELED, s.r.o. provedené na podnět žadatele, zaměřené na svítidla typu SELED.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 12. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 4202/16/1000 týkající se výsledků kontroly u firmy EXELED, s.r.o. provedené na podnět žadatele, zaměřené na svítidla typu SELED. Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou dne 26. 1. 2016 –  čj. ČOI 10023/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 5. 2. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 27.1.2016 na žádost týkající se zkoušek protipožárních dveří.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       7. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 5369/16/1000 týkající se zkoušek protipožárních dveří. 
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky  dne 13. 1. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 10458/16/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 1. 2016 na žádost týkající se platů, odměn, benefitů a délky praxe čtyř zaměstnanců inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 v členění po měsíci.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6207/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn, benefitů a délky praxe čtyř zaměstnanců inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 v členění po měsíci. Žadateli byly poskytnuty informace o poskytovaných benefitech, v ostatních bodech byla žádost rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 1. 2016 - čj. ČOI 3508/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 3. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 1. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 7444/16/2200 týkající se výsledků kontroly u podnikatele. Žadateli byly poskytnuty informace o výši uložené sankce a  o porušení zákona. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 21. 1. 2016 –  čj. ČOI 8488/16/2200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 2. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2016 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2015  do 31.12. 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 4161/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2016 - čj. ČOI 7611/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2016 na žádost týkající se uložených pokut u konkrétních subjektů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 691/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se uložených pokut u konkrétních subjektů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 1. 2016 - čj. ČOI 3499/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  provozovatele Penzionu Na vinici.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 5365/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  provozovatele Penzionu Na Vinici. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 1. 2016 - čj. ČOI 6895/16/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 29. 1. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 1. 2016 na žádost týkající se klamavé reklamy při prodeji mléka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 8. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 3439/16/2700 týkající se klamavé reklamy při prodeji mléka. Žadateli bylo sděleno, že jeho podání bylo vzhledem k věcné příslušnosti postoupeno k řešení na místně příslušný krajský úřad. Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 14. 1. 2016 –  čj. ČOI 5201/16/2700.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 28. 1. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 13.1.2016 na žádost týkající se kontrolního šetření ve společnosti Kovarson, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne    11. 1. 2016  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 3597/16/1000 týkající se kontrolního šetření ve společnosti Kovarson, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že na základě jeho podnětu proběhlo ve firmě Kovarson, s.r.o. šetření, na jehož základě byla příkazem uložena pokuta za porušení ustanovení zákona při uvádění technických výrobků na trh. Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou dne 13. 1. 2016 –  čj. ČOI 4525/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 26. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 1. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 6. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 1. 2016 - čj. ČOI 4779/16/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 1. 2016 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti uMobil.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138316/15/3000, týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti uMobil.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 bylo inspektorátem Jihomoravským a Zlínským vydáno jedno  rozhodnutí, která mu bylo poskytnuto - čj. ČOI 2098/16/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 1. 2016 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti České kormidlo.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138314/15/3000, týkající se  vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti České kormidlo.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 byla inspektorátem Jihomoravským a Zlínským vydána celkem tři rozhodnutí, která mu byla poskytnuta - čj. ČOI 2525/16/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 13. 1. 2016 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 12. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti JV Car, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 12. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti JV Car, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 29. 12. 2015 - čj. ČOI 138046/15/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 12. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 12. 2015 na žádost týkající se kontrol a udělených sankcí podnikatelům poskytujících spotřebitelské úvěry v letech 2005 a 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 12. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129777/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol a udělených sankcí podnikatelům poskytujících spotřebitelské úvěry v letech 2005 a 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE, ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 18. 12. 2015 - čj. ČOI 135162/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 12. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí smlouvy se společností Newton Media, Anopress IT a Bisnode Česká republika.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 133430/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí smlouvy se společností Newton Media, Anopress IT a Bisnode Česká republika.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  (ke stažení ZDE, ZDE, ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 15. 12. 2015 - čj. ČOI 133434/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 21. 12. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 12. 2015 na žádost týkající se možnosti nahlížení do spisu pro účastníka řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 25. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 125816/15/1000 týkající se možnosti nahlížení do spisu pro účastníka řízení.
Žádost byla rozhodnutím čj. ČOI 130141/15/1000 zamítnuta, protože žadatel se může svého práva domáhat prostřednictvím zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 12. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 12. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u stavebního bytového družstva DRUŽBA.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 130414/15/3000, týkající se  výsledku šetření u stavebního bytového družstva DRUŽBA.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 12. 2015 - čj. ČOI 131043/15/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 15. 12. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 12. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 127072/15/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 12. 2015 - čj. ČOI 128272/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 12. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2015 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 15. 9. 2014 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120485/14/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 15. 9. 2014 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 11. 2015 - čj. ČOI 123414/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 11. 12. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 11. 2015 na žádost týkající se důvodů zahájení řízení z moci úřední ve věci vedené pod sp. zn.  ČOI 116675/15/4000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se důvodů zahájení řízení z moci úřední ve věci vedené pod sp. zn.  ČOI 116675/15/4000.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 11. 2015 - čj. ČOI 127723/15/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 12. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 11. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení s podnikatelem.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 11. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se  výsledku správního řízení s podnikatelem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 11. 2015 - čj. ČOI 127148/15/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 8. 12. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti TRI SOLAR, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 24. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti TRI SOLAR, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 11. 2015 - čj. ČOI 126228/15/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 12. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 11. 2015 na žádost týkající se informací o kontrole společnosti CERD.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119992/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti CERD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 11. 2015 - čj. ČOI 122672/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 12. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 11. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti BRNOCAR, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122065/15/3000, týkající se  šetření u společnosti BRNOCAR, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 11. 2015 - čj. ČOI 123528/15/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 26. 11. 2015 – Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 13. 11. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie podání na podnik Grand Hotel Třebíč.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 120701/15/2000, týkající se zaslání kopie podání na podnik Grand Hotel Třebíč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 11. 2015 pod čj. ČOI 121140/15/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -18. 11. 2015 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 3. 11. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie rozhodnutí ve správním řízení souvisejícím s vlastním podáním.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 19. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 112226/15/2000, týkající se zaslání kopie rozhodnutí ve správním řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 11. 2015 pod čj. ČOI 117137/15/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 11. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 11. 2015 na žádost týkající se kontrol u společností Home Credit, GE Money, ESSOX, dále  evidence docházky na inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 113316/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u společností Home Credit, GE Money, ESSOX, dále  evidence docházky na inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 6. 11. 2015 - čj. ČOI 116859/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 11. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 10. 2015 na žádost týkající se smlouvy se společností Newton Media a Anopress IT.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112978/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se smlouvy se společností Newton Media a Anopress IT.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky   (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF)  dne 27. 10. 2015 - čj. ČOI 113937/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský –  11. 11. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 10. 2015 na žádost týkající se uložených sankcí za užití nekalých obchodních praktik v gesci inspektorátu Jihomoravského a Zlínského v roce 2014.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 113449/15/3000, týkající se uložených sankcí za užití nekalých obchodních praktik v gesci inspektorátu Jihomoravského a Zlínského v roce 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 10. 2015 - čj. ČOI 115669/15/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 10. 11. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 10. 2015 na žádost týkající postihů za užití klamavých obchodních praktik v roce 2014.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 112809/15/1000 týkající se  postihů za užití klamavých obchodních praktik v roce 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 10. 2015 –  čj. ČOI 114736/15/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 11. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 10. 2015 na žádost týkající se udělených sankcí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109451/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se udělených sankcí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 10. 2015 - čj. ČOI 111435/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 11. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 10. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností  beconfiDent Czech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 20. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112394/15/3000, týkající se výsledku správního řízení se společností  beconfiDent Czech, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 10. 2015 - čj. ČOI 113869/15/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 10. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 10. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti HOKKO, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 12. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109113/15/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti HOKKO, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2015 - čj. ČOI 109991/15/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 10. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 10. 2015 na žádost týkající se výsledků kontrol internetových obchodů ve 2. čtvrtletí 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 103207/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol internetových obchodů ve 2. čtvrtletí 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2015 - čj. ČOI 106337/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 10. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 9. 2015 na žádost týkající se kauzy údajného falšování úředních záznamů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94988/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kauzy údajného falšování úředních záznamů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 9. 2015 - čj. ČOI 97054/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 9. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 9. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93098/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 9. 2015 - čj. ČOI 96903/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 9. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 8. 2015 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2015  do 30.6.2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7.1.2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1997/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2015 do 30.6.2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 21.8.2015 - čj. ČOI 89538/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 8. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 8. 2015 na žádost týkající se přešetření a doplacení platu, informace o tom, jak došlo k nesrovnalosti a přijatých opatřeních.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83044/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření a doplacení platu, informace o tom, jak došlo k nesrovnalosti a přijatých opatřeních.
Žadateli byl v poskytnut dopis ústředního ředitele ČOI ze dne 4. 8. 2015, v němž bylo tazateli sděleno, že byla provedena kontrola evidence docházky za požadované období a nebyla shledána žádná závada ve výpočtu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 17. 8. 2015 - čj. ČOI 84997/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 8. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 8. 2015 na žádost týkající se práce v elektronickém systému spisové služby ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82813/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se práce v elektronickém systému spisové služby ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 8. 2015 - čj. ČOI 87025/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 8. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 8. 2015 na žádost týkající se přešetření a doplacení platu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82217/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření a doplacení platu. Žadateli bylo sděleno, že byla provedena kontrola evidence docházky za požadované období a nebyla shledána žádná závada ve výpočtu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 14. 8. 2015 - čj. ČOI 83752/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 3. 8. 2015 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 23. 7. 2015 týkající se existence a výše uložené pokuty kontrolované osobě společnosti GARDON INT s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 79429/15/2000, týkající se existence a výše uložené pokuty kontrolované osobě.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 7. 2015 pod čj. ČOI 79809/15/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 7. 2015 na žádost týkající se výsledků kontroly v provozovně Elektrokola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 1. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 72756/15/2000, týkající se výsledků kontroly v provozovně Elektrokola.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2015 pod čj. ČOI 76531/15/2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti J.P.N. Cars, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73565/15/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti J.P.N. Cars, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2015 - čj. ČOI 74347/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 7. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 7. 2015 na žádost týkající se výkazů zisku a ztrát ČOI za roky 2013 a 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70314/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zisku a ztrát ČOI za roky 2013 a 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 7. 2015 - čj. ČOI 70347/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 7. 2015 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 7. 2015 na žádost týkající se zaslaných podnětů na kolektivní správce.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70924/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaslaných podnětů na kolektivní správce. Po posouzení žádosti povinný subjekt došel k závěru, že se nevztahuje k jeho působnosti a proto na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost odkládá. O této skutečnosti byl žadatel vyrozuměn dopisem, odeslaným elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 7. 2015 -  čj. ČOI 72003/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 10. 7. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 6. 015 na žádost týkající se informace o uložené sankci podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 7. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 40282/15/2500 týkající se informace o uložené sankci podnikateli. Žadateli byly informace poskytnuty až po nabytí právní moci rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 6. 2015 - čj. ČOI 70152/15/2500.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 1. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 6. 2015 na žádost týkající se kontroly na základě podnětu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 8. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 79167/15/2000, týkající se kontroly na základě podnětu spotřebitele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2015 pod čj. ČOI 69332/15/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 6. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2015 na žádost týkající se výsledku kontrol realitních kanceláří  provedených na podnět spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 6. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63335/15/3000, týkající se  výsledku kontrol realitních kanceláří provedených na podnět spotřebitele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 6. 2015 - čj. ČOI 64813/15/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 15. 6. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 3. 6. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie textu stížnosti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 22. 5. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 58264/15/1000 týkající se zaslání kopie textu stížnosti.
Žadateli byla odpověď  poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 6. 2015 –  čj. ČOI 62097/15/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 6. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2015 na žádost týkající se kontroly u společnosti eRmail, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 22. 5. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti eRmail, s.r.o.
Žadateli byl zaslán anonymizovaný protokol  o výsledku kontroly včetně příloh.  Odpověď byla žadateli poskytnuta dne 1. 6. 2015 - čj. ČOI 61440/15/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 6. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 5. 2015 na žádost týkající se nákladů a rozsahu tisku za roky 2012, 2013  a 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48127/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů a rozsahu tisku za roky 2012, 2013 a 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 5. 2015 - čj. ČOI 58269/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 5. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group, k uděleným odměnám zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem a informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 45525/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group, udělených odměn zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem a informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.  Žadateli byly poskytnuty informace o výši odměn  zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem, včetně zdůvodnění. Žadateli byly poskytnuty informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického, které se týkaly zápisu v obchodním rejstříku a informace o tom, že mu byly od jeho nástupu do funkce uděleny  2 odměny. Další poskytnutou informací bylo sdělení, že od účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, nebyla ani v jednom případě u společnosti ESSOX, s. r. o. kvalifikována nesprávná výše spotřebitelského úvěru ani nesprávná celková částka splatná spotřebitelem. Dále, že u společnosti Home Credit, a. s. a GE Money Auto, s.r.o. byl při kontrole zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru kontrolován údaj o celkové částce splatné spotřebitelem a údaj o celkové výši úvěru. Další poskytnutou informací bylo sdělení, že v rámci odvolacího řízení bylo rozhodnutí inspektorátu ke kontrole zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele u společnosti AAA Auto, a.s. a Mototechna Group, k.s. zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Se společností AAA Auto, a.s. probíhá druhostupňové odvolací řízení (kontrola dle zákona č. 145/2010 Sb.).
Žadateli byla odpověď poskytnuta  dne 15. 5. 2015 - čj. ČOI 47777/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 27. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď ze dne 11. 5. 2015 na žádost týkající se postoupení  odvolání a zaslání sběrného archu spisu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 30. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 50324/15/1000 týkající se postoupení  odvolání a zaslání sběrného archu spisu.
Žadateli byla odpověď odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 5. 2015 –  čj. ČOI 53258/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 22. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 11. 5. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie textu vyřízení podnětu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 28. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 49363/15/1000 týkající se zaslání kopie textu vyřízeného podnětu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a zaslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 5. 2015 – čj. ČOI 53045/15/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 4. 2015 na žádost týkající se kontrol cestovních adaptérů TECH BY TRAVEL BLUE.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44079/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol cestovních adaptérů TECH BY TRAVEL BLUE.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 4. 2015 - čj. ČOI 48444/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 4. 2015 na žádost týkající se seznamu pravomocně skončených řízení s provozovateli autobazarů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 38841/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se seznamu pravomocně skončených řízení s provozovateli autobazarů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2015 - čj. ČOI 46730/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 4. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 22. 4. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti Unistav, a. s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 8. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 41117/15/1000 týkající se kontroly společnosti Unistav, a. s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF)  dne 22. 4. 2015 –  čj. ČOI 46963 a čj. ČOI 47007/15/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 30. 4. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 15. 4. 2015 na žádost týkající se stanoviska ČOI k odvolání a zaslání veškerých přístupů do uvedených spisů v systému spisové služby ČOI.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 1. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 39052/15/1000 týkající se stanoviska ČOI k odvolání a zaslání veškerých přístupů do uvedených spisů v systému spisové služby ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 4. 2015 –  čj. ČOI 44011/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 4. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 4. 2015 na žádost týkající se úředního záznamu o postupu při poskytování informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 39047/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se úředního záznamu o postupu při poskytování informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 4. 2015 - čj. ČOI 43486/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 14. 4. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 4. 2015 na žádost týkající se informace o správním řízení se spol. Globus.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému  se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 24. 3. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 35504/15/2500 týkající se informace o správním řízení se spol. Globus.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 4. 2015 - čj. ČOI 38817/15/2500.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 7. 4. 2015 – Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 3. 2015 na žádost týkající se výše pokuty ve správním řízení s provozovatelem internetových stránek.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 20. 3. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 33825/15/2000, týkající se výše pokuty ve správním řízení s provozovatelem internetových stránek.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně dne 24. 3. 2015 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) pod čj. ČOI 35376/15/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –1. 4. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 2015 na žádost týkající se kontroly a jejího výsledku u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 15. 3. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly a jejího výsledku u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE  formátu PDF)  dne 18. 3. 2015 - čj. ČOI 32928/15/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 26. 3. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 3. 2015 na žádost týkající se výsledků kontroly v provozovně společnosti Autoservis Plzeň.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 21030/15/2200 týkající se výsledků kontroly v provozovně Autoservis Plzeň.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 3. 2015 –  čj. ČOI 32324/15/2200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 3. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 3. 2015 na žádost týkající se předváděcích akcí.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24557/15/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se předváděcích akcí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2015 - čj. ČOI 28984/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 3. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2015 na žádost týkající se informací souvisejících s rozhodnutím ÚOHS.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 22585/15/0100, v níž žadatel požadoval informace související s rozhodnutím ÚOHS.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2015 - čj. ČOI 28346/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 3. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2015 na žádost týkající se kontrol požárních dveří.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 2. 2015 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 18814/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol požárních dveří. Žadateli byly poskytnuty informace o tom, jací výrobci a jaké výrobky byly kontrolovány. Po vyloučení těch informací, které jsou kontrolovanými subjekty považovány za obchodní tajemství, byly žadateli poskytnuty  dokumenty týkající se kontroly funkčnosti požárních dveří.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  písemně a odeslána jako poštovní zásilka dne 9. 3. 2015 - čj. ČOI 26338/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 3. 2015 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u vybraných subjektů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 3. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28312/15/3000, týkající se  vydaných rozhodnutí ke kontrolám u vybraných subjektů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 3. 2015 - čj. ČOI 29658/15/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 18. 3. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 3. 2015 na žádost týkající se informace o výsledku správního řízení se společností Aqua Activity ve věci konání předváděcí akce.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 24999/15/2200 týkající se poskytnutí informace o výsledku správního řízení se společností Aqua Activity ve věci konání předváděcí akce.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 3. 2015 –  čj. ČOI 27357/15/2200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 17. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci WS International, a. s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20964/15/3000, týkající se výsledku šetření ve věci WS International, a. s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2015 - čj. ČOI 27487/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 13. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 3. 2015 na žádost týkající se kontroly u společnosti Citroen Česká republika, s. r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 18. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 21253/15/1000 týkající se kontroly u společnosti Citroen Česká republika, s. r. o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 2. 3. 2015 –  čj. ČOI 26101/15/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 2. 2015 na žádost týkající se udělené sankce kontrolovanému subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 25. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24125/15/3000, týkající se  udělené sankce kontrolovanému subjektu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 2. 2015 - čj. ČOI 24984/15/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností JENA  - nábytek, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 24. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 23561/15/3000, týkající se  výsledku správního řízení se společností JENA  - nábytek, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 2. 2015 - čj. ČOI 24675/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 10. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 24. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 24100/15/2000, týkající se výsledku správního řízení se společností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice o nesprávném označení prodávaného výrobku vaty INSPIRED by you.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 2. 2015 pod čj. ČOI 25509/15/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 2. 2015 na žádost týkající se výsledků kontrol u společnosti EXIM Tours.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 12. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 18708/15/1000 týkající se výsledků kontrol u společnosti EXIM Tours.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 2. 2015 –  čj. ČOI 23595/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 3. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 2. 2015 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2014 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15952/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2014 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 2. 2015 - čj. ČOI 21245/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 2. 2015 na žádost týkající se výpočtu RPSN.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8545/15/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se výpočtu RPSN.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 2. 2015  - čj. ČOI 9061/15/0100 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) a dne 16. 2. 2015 - čj. ČOI 17976/15/0100 (ke stažení ZDE ve formátu PDF). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –26. 2. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 2. 2015 na žádost týkající se kontroly a jejího výsledku u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 13. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly a jejího výsledku u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 2. 2015 - čj. ČOI 19214/15/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 2. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 2. 2015 na žádost týkající se nakládání se spisy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11760/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nakládání se spisy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 2. 2015 - čj. ČOI 12571/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 2. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto apod.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 19. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7623/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto apod.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2015 - čj. ČOI 8174/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 13. 2. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 20. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 7900/15/1000 týkající se výsledku kontroly u společnosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 2. 2. 2015 –  čj. ČOI 13717/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 2. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 1. 2015 na žádost týkající se udělené sankce kontrolovanému subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10828/297/30/15, týkající se  udělené sankce kontrolovanému subjektu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 1. 2015 - čj. ČOI 11573/15/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 6. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí kopie podnětu, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 2421/15/2200 týkající se poskytnutí kopie podnětu, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola. Vzhledem k tomu, že se jednalo o informaci získanou od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, na nějž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebyla informace žadateli poskytnuta a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 1. 2015 –  čj. ČOI 1034/15/2200.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 4. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ČOI o udělení pokuty společnosti autobazar AAA Auto, a. s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku (včetně rozhodnutí o odvolání).
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 8. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 2890/15/1000 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ČOI o udělení pokuty společnosti autobazar AAA Auto, a. s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku (včetně rozhodnutí o odvolání). Vzhledem k tomu, že inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy nedisponuje informací, resp. rozhodnutím o udělení pokuty společnosti AAA Auto, a.s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku, nemohl ani takovou informaci poskytnout, proto ji rozhodnutím odmítl.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 1. 2015 –  čj. ČOI 8535/15/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 3. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2015 na žádost týkající se informací kontrol prodeje propan-butanových lahví.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1393/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol prodeje propan-butanových lahví.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2015 - čj. ČOI 4263/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol požárních dveří.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 12. 2014 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140316/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol požárních dveří. Žadateli byly poskytnuty informace o tom, jací výrobci a jaké výrobky byly kontrolovány. Po vyloučení těch informací, které jsou kontrolovanými subjekty považovány za obchodní tajemství, byly žadateli poskytnuty  dokumenty týkající se kontroly funkčnosti požárních dveří.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  písemně a odeslána jako poštovní zásilka dne 19. 1. 2015 - čj. ČOI 7429/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 2. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se využití podnětu k zahájení řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 1521/15/1000 týkající se využití podnětu k zahájení řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 1. 2015 –  čj. ČOI 7323/15/1000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 2. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 385/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky   (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 1. 2015 - čj. ČOI 4131/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29. 1. 2015 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 1. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly a postihu společnosti PNEUBOTKY s.r.o. v rámci kontroly plnění povinností na úseku tzv. organizovaných akcí.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 14. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 5042/15/2000, týkající se výsledku kontroly a postihu společnosti PNEUBOTKY s.r.o. v rámci kontroly plnění povinností na úseku tzv. organizovaných akcí.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 1. 2015 pod čj. ČOI 6260/15/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol společnosti Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1595/15/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se kontrol společnosti Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 1. 2015 - čj. ČOI 3944/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 1. 2015 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2014  do 31.12. 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1997/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2015 - čj. ČOI 3595/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 12. 2014 na žádost týkající se poskytnutí informací souvisejících se stížnostmi na cestovní kancelář Blue Style. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 135239/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající stížností na cestovní kancelář Blue Style.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 12. 2014 - čj. ČOI 140711/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 1. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 12. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 3249/30/14,   týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 18. 12. 2014 - čj. ČOI 138224/14/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 23. 12. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 12. 2014 na žádost týkající se kontrol prodeje padělků.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 24. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 128154/14/1000 týkající se kontrol prodeje padělků.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 8. 12. 2014 –  čj. ČOI 133883/14/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 12. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 12. 2014 na žádost týkající se poskytnutí kopií kontrolních protokolů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.Zn. ČOI 3167/30/14,   týkající se poskytnutí kopií kontrolních protokolů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 12. 2014 - čj. ČOI 134240/14/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 12. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 12. 2014 na žádost týkající se  zahájení řízení ohledně provizí za sjednání úvěru, které obdržela Česká obchodní inspekce od ledna 2013 dosud.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 128018/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zahájení řízení ohledně provizí za sjednání úvěru, které obdržela Česká obchodní inspekce  od ledna 2013 dosud.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 12. 2014 - čj. ČOI 131530/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 12. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 12. 2014 na žádost týkající se zahájení řízení ohledně poplatků za sjednání úvěru, které obdržela Česká obchodní inspekce od ledna 2013 dosud.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 128020/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zahájení řízení ohledně poplatků za sjednání úvěru, které obdržela Česká obchodní inspekce od ledna 2013 dosud.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 12. 2014 - čj. ČOI 131532/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 11. 12. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 11. 2014 na žádost týkající se výsledků kontrol malých balených čistíren odpadních vod.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 14. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 125004/14/1000 týkající se výsledků kontrol malých balených čistíren odpadních vod.
Informace byly tazateli poskytnuty písemně  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 11. 2014 –  čj. ČOI 130373/14/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 10. 12. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 11. 2014 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 14. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 125011/14/1000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele. Kontrola u uvedeného podnikatele byla provedena dne 9. 4. 2013. Kontrolovaná osoba se dopustila správního deliktu dle ust. §19a), odst. 1, písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Za tento správní delikt byla uložena pokuta ve výši 10.000,- Kč.
Informace byla tazateli poskytnuta písemně  dne 28. 11. 2014 –  čj. ČOI 130292/14/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 10. 12. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 11. 2014 na žádost týkající výsledku správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Sp.Zn. ČOI 80349/14/4000 týkající se výsledku správního řízení. Žadateli byla sdělena informace, že správní řízení s dotčenou firmou nebylo dosud ukončeno a že žadateli bude informace poskytnuta po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce.
Žadateli byla informace poskytnuta datovou schránkou  dne 28. 11. 2014 - čj. ČOI 129846/14/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 12. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 11. 2014 na žádost týkající se statutu přizvané osoby.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pod čj. ČOI 122137/14/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se statutu přizvané osoby.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 24. 11. 2014 - čj. ČOI 122901/14/0100.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 12. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 11. 2014 na žádost týkající se zahájení řízení ohledně provizí za sjednání úvěru, které obdržela Kancelář finančního arbitra od ledna 2013 dosud.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 124710/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zahájení řízení ohledně provizí za sjednání úvěru, které obdržela Kancelář finančního arbitra od ledna 2013 dosud.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 11. 2014 - čj. ČOI 127320/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 12. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 11. 2014 na žádost týkající se zahájení řízení ohledně poplatků za sjednání úvěru, které obdržela Kancelář finančního arbitra od ledna 2013 dosud.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 124708/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zahájení řízení ohledně poplatků za sjednání úvěru, které obdržela Kancelář finančního arbitra od ledna 2013 dosud.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 11. 2014 - čj. ČOI 127314/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 3. 12. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 10. 2014 na žádost týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti. České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 29. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106604/14/1000 týkající se  kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti. Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 10. 2014 –  čj. ČOI 110026/14/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 12. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 11. 2014 na žádost týkající se výběrového řízení na ředitele ČOI, inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 11. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119378/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výběrového řízení na ředitele ČOI, inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického. Žadateli bylo sděleno, že stávajícími kvalifikačními předpoklady pro obsazování funkce ředitele inspektorátu, které jsou standardně požadovány v těchto řízeních,  jsou – ukončené vysokoškolské vzdělání, výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, velmi dobrá znalost práce s PC, organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti s přímým vedením většího pracovního kolektivu zaměstnanců, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) a občanská bezúhonnost, výhodou je praxe ve státní správě nebo samosprávě. Z uchazečů, kteří předložili požadované dokumenty o dosaženém vzdělání, praxi a profesním působení včetně řízení pracovníků, pak ústřední ředitel vybral vhodné kandidáty, se kterými vedl osobní rozhovor tak, aby o uchazeči získal další informace pro své konečné rozhodnutí, kdy se rozhodl do funkce ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického jmenovat Ing. Švihlíka.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky  dne 18. 11. 2014 - čj. ČOI 121738/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 11. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 11. 2014 na žádost týkající se informací k ID kontrolovaného subjektu z datasetu Open data na webu ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí  informací k ID kontrolovaného subjektu z datasetu Open data na webu ČOI. Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta včetně vysvětlení, že v uvedených souborech zveřejňovaných na webových stránkách ČOI   nelze zveřejňovat identifikační údaje fyzických podnikajících osob. Vedle zákonných ustanovení, především zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je pro Českou obchodní inspekci také závazné stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, o které ČOI požádala v souvislosti se zveřejňováním informací o konkrétních výsledcích kontrol podnikajících fyzických osob. Ve stanovisku Úřadu na ochranu osobních údajů jsou vymezeny podmínky pro poskytování osobních údajů: „Pro účely publikování výsledků kontrol podnikajících fyzických osob lze uvést výsledky kontrol, včetně pokut, vztahující se ke konkrétnímu okresu či kraji, tedy bez údajů, které by umožňovaly přímé či nepřímé určení konkrétní fyzické osoby, nebude tedy obsahovat její jméno, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, adresu (včetně adresy provozovny) a základní územní jednotku.“
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  dne 6. 11. 2014 - čj. ČOI 118426/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 11. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 11. 2014 na žádost týkající se informací o uložených pokutách za spotřebitelské úvěry.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, čj. ČOI 114713/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace o uložených pokutách za spotřebitelské úvěry a informace týkající se rozhodnutí ČOI o uložení pokuty společnosti ESSOX. Česká obchodní inspekce poskytla žadateli kopii rozhodnutí o uložení pokuty společnosti ESSOX a sdělila, že identifikovala možné porušení § 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru u dalších 5 subjektů, kdy však dosud nebyla vydána pravomocná rozhodnutí a tak nelze předvídat, zda se uvedené podezření na porušení § 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru potvrdí. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 4. 11. 2014 - čj. ČOI 118112/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 11. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 10. 2014 na žádost týkající se informací o odběru vzorků pohonných hmot a statutu tzv. přizvané osoby.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, čj. ČOI 113337/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se odběru vzorků pohonných hmot a statutu tzv. přizvané osoby. Česká obchodní inspekce poskytla žadateli kopii smlouvy o kontrolní činnosti uzavřené mezi ČOI a SGS Czech Republic, s.r.o. Ke statutu přizvané osoby se ČOI vyjádřila tak, že kontrolované osoby jsou povinny umožnit inspektorům ČOI a odborně způsobilým osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly. Pokud kontrolovaná osoba tuto povinnost nesplní, dopouští se maření kontroly. Česká obchodní inspekce dále sdělila žadateli, že norma SPO 98, kterou požadoval, je standardizovaný operační postup, který má k dispozici SGS Czech Republic, s.r.o. Standardizovaný operační postup na odběry vzorků plynných paliv (LPG a CNG) byl schválen Českým institutem pro akreditaci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 30. 10. 2014 - čj. ČOI 113825/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –10. 11. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 10. 2014 na žádost týkající se udělené pokuty  podnikateli. České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 23. 10. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se udělené pokuty podnikateli. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 29. 10. 2014 - čj. ČOI 117881/14/4000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 11. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 10. 2014 na žádost týkající se informací o výsledcích kontrol jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích řetězce SHELL v rámci celé ČR za období uplynulých 3 let, tj. v letech 2012 – 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, čj. ČOI 113660/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace o výsledcích kontrol jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích řetězce SHELL v rámci celé ČR za období uplynulých 3 let, tj. v letech 2012 – 2014. Česká obchodní inspekce žadateli  sdělila, že  v letech 2012 – 2014 bylo provedeno Českou obchodní inspekcí 370 kontrol jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích řetězce SHELL v rámci celé ČR. Všechny provedené kontroly byly bez zjištění. Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě dne 24. 10. 2014 - čj. ČOI 113827/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 10. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 10. 2014 na žádost týkající se informací u výrobku. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 111054/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se informací u výrobku. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2014 - čj. ČOI 112484/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 10. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 10. 2014 na žádost týkající se  poskytnutí kontrolního protokolu čj. 78266/13/1000. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 108270/14/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí kontrolního protokolu čj. 78266/13/1000.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2014 - čj. ČOI 112431/14/0100. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 10. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 10. 2014 na žádost týkající se výše sankce udělené podnikatelce (podnikající fyzická osoba). České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 110684/2601/30/14,   týkající se výše sankce udělené podnikatelce (podnikající fyzická osoba).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 10. 2014 - čj. ČOI 111359/14/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 10. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 10. 2014 na žádost týkající se výsledků kontroly spotřebitelských úvěrů u společnosti ESSOX. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 104870/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontroly spotřebitelských úvěrů u společnosti ESSOX.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 8. 10. 2014 - čj. ČOI 110196/14/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 17. 10. 2014 – Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 10. 2014 na žádost týkající se zpřístupnění všech rozhodnutí (usnesení) České obchodní inspekce, která byla vydána ve věci podnětu ze dne 23. 9. 2013 týkajícího se  porušení ust. § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, z důvodu diskriminace spotřebitele na základě etnického původu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 1. 10. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 107487/14/2000, týkající se zpřístupnění všech rozhodnutí (usnesení) České obchodní inspekce, která byla vydána ve věci podnětu ze dne 23. 9. 2013 týkajícího se porušení ust. § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, z důvodu diskriminace spotřebitele na základě etnického původu.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 10. 2014 - čj. ČOI 108018/14/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 10. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 10. 2014 na žádost týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 102089/14/2400,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 1. 10. 2014 - čj. ČOI 104118/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 10. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 10. 2014 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 19. 2. 2014 do dne podání žádosti. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 101359/14/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 19. 2. 2014 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 10. 2014 - čj. ČOI 107410/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 10. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 9. 2014 na žádost týkající se kontrol Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy u společnosti AAA Auto a.s. a Mototechna Group k.s., kontrol se zaměřením na výpočet RPSN a kontrol u společnosti Home Credit a.s., ESSOX s.r.o. a GE Money Auto s.r.o. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95559/14/2400,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy u společnosti AAA Auto a.s. a Mototechna Group k.s., kontrol se zaměřením na výpočet RPSN a kontrol u společnosti Home Credit a.s., ESSOX s.r.o. a GE Money Auto s.r.o. Žadateli byly sděleny informace o tom, že Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2014 kontroloval společnost AAA Auto a.s. 10 krát a  uložil této společnosti v uvedeném období jednu pokutu ve výši 5 000, - Kč za porušení zákona 634/1992 Sb., §5-1b.  Společnost Mototechna Group k. s. nebyla v uvedeném období inspektorátem Středočeský a Hl. m. Praha kontrolována. Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2014 bylo v rámci celé ČOI postoupeno inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Praha k došetření  pět podnětů spotřebitelů na AAA Auto a. s. a nebyl postoupen k došetření žádný podnět spotřebitelů na Mototechna Group k.s. Ke kontrolám se zaměřením na výpočet RPSN bylo žadateli sděleno, že ze strany ČOI byly do 31. 8. 2014 znovuotevřeny kontroly u 3 různých smluv spotřebitelů.  Dále bylo tazateli sděleno, že u společnosti ESSOX s.r.o. provedl místně příslušný inspektorát v období od 1.1.2011 do 31.3.2014 23 kontrol s 1 zjištěním a uložil sankci ve výši 1000 Kč, u společnosti Home Credit a.s. provedl místně příslušný inspektorát za stejné období 16 kontrol, uložil 6 pokut ve výši 52 000 Kč a u společnosti GE Money Auto s.r.o. provedl místně příslušný inspektorát za uvedené období 1 kontrolu bez zjištění.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 24. 9. 2014 - čj. ČOI 99876/14/0100.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 6. 10. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 9. 2014 na žádost týkající výsledku správního řízení a uložené sankce. České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku správního řízení a uložené sankce.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 22. 9. 2014 - čj. ČOI 103518/14/4000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 3. 10. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 9. 2014 na žádost týkající se  výsledků kontrolní akce  v autobazarech, sankce pro firmu ESSOX a činnosti komise ČOI k RPSN. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 98045/14/2400,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrolní akce  v autobazarech, sankce pro firmu ESSOX a činnosti komise ČOI k RPSN. Žadateli byly sděleny informace o kontrolách a zjištěných porušení příslušných ustanovení zákona č. 145/2014 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  Žadatel dále obdržel informaci o tom, že sankce 2 mil Kč. pro firmu  ESSOX s.r.o. nebyla zrušena, protože k tomu nebyl žádný zákonný důvod.  Tazateli byla poskytnuta informace o tom, že činnost pracovní skupiny zřízené ke kontrolám spotřebitelských úvěrů nebyla dosud ukončena. V oblasti správnosti výpočtu RPSN byly výstupy pracovní skupiny zveřejněny na webových stránkách ČOI v červnu 2014 ve formě několika názorných příkladů podle druhu úvěrových smluv  a že současné podmínky ke kontrole  spotřebitelských úvěrů jsou pro inspektory ČOI upraveny v metodickém materiálu, který byl projednán na pracovní poradě ČOI zaměřené na ověřování výpočtu RPSN u spotřebitelských úvěrů dne 12. 6. 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 9. 2014 - čj. ČOI 100527/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 10. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 9. 2014 na žádost týkající se podnětů na Aquapark Uherské Hradiště. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 97636/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se podnětů na Aquapark Uherské Hradiště.
Žadateli byla odpověď zaslána dopisem elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 9. 2014 - čj. ČOI 101003/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 25. 9. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 9. 2014 na žádost týkající se  návrhů na zahájení řízení. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 9. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 98595/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se návrhů na zahájení řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 9. 2014 - čj. ČOI 100354/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 9. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 9. 2014 na žádost týkající se odměn uděleným v roce 2014 ředitelům inspektorátů a jejich zástupcům dále  kontrol v autobazarech v období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2014 a kontrol spisů kontrolních protokolů ke spotřebitelským úvěrům.České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 8. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 90216/14/2400,  v níž žadatel požadoval informace týkající se odměn uděleným v roce 2014 ředitelům inspektorátů a jejich zástupcům dále  kontrol v autobazarech v období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2014 a kontrol spisů kontrolních protokolů ke spotřebitelským úvěrům. Žadateli byly sděleny informace o udělených odměnách ředitelům jejich a zástupcům v roce 2014 včetně jejich zdůvodnění. Žadatel také obdržel informaci o počtu kontrol dle zákona č. 145/2010 Sb., od 1.1.2011 do 31.3. 2014 v autobazarech (51; v Moravskoslezském a Olomouckém regionu 0 kontrol)  a počtu kontrol § 6 zákona 145/2010 Sb., v autobazarech ve stejném období (15; v Moravskoslezském a Olomouckém regionu 0). Kontrol podle zákona  č. 145/2010 Sb., bylo v období od 1.1.2011 do 31.3.2014 provedeno 920 (v Moravskoslezském a Olomouckém regionu 130 kontrol se 100 porušení) a  185 kontrol § 6 zákona č. 145/2010 Sb., (v Moravskoslezském a Olomouckém regionu 16 kontrol s 12 porušeními).Tazateli byla poskytnuta i informace o tom, že kontrolou spisů ke kontrolám spotřebitelských úvěrů byl v dubnu 2014 pověřen odborný útvar ÚI ČOI – Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky   dne 11. 9. 2014 - čj. ČOI 98893/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 16. 9. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 9. 2014 na žádost týkající se přijatých opatření ke stížnosti spotřebitele.České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 22. 8. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 93308/14/1000 týkající se přijatých opatření ke stížnosti spotřebitele.
Informace byly tazateli poskytnuty dopisem (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 5. 9. 2014 –  čj. ČOI 97933/14/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 10. 9. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 8. 2014 na žádost týkající se využití podání žadatele ke kontrole. České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 16. 8. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 90588/14/1000 týkající se využití podání žadatele ke kontrole.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 27. 8. 2014 –  čj. ČOI 94346/14/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 8. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2014 na žádost týkající se  pokut uložených společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 8. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 86232/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se pokut uložených společnosti sAutoleasing, a.s.Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 8. 2014 - čj. ČOI 88490/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 21. 8. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 8. 2014 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 28. 7. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 83360/14/1000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Informace byly tazateli poskytnuty písemně (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 8. 2014 –  čj. ČOI 89008/14/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 8. 2014:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 7. 2014 na žádost týkající se výše udělené sankce podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 7. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 78667/14/3000, týkající se výše udělené sankce podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31. 7. 2014 - čj. ČOI 83800/14/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 8. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2014 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2014  do 30.6.2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 7. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 79081/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2014 do 30.6.2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení dopis ZDE, příloha 1 ZDE a příloha 2 ZDE  ve formátu PDF) dne 29. 7. 2014 - čj. ČOI 82878/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 8. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 7. 2014 na žádost týkající se informací k výběru dodavatele služeb – Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot - společnost SGS Czech Republic, s. r. o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 7. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žadatel požadoval informace týkající se výběru dodavatele služeb – Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot - společnost SGS Czech Republic, s. r. o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 7. 2014 - čj. ČOI 82872/14/0100 a byl informován o tom, že všechny požadované informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/provadeni-laboratornich-zkousek-a-rozboru-vzorku-pohonnych-hmot a ve Věstníku veřejných zakázek:  http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Veřejná zakázka včetně Předběžného oznámení veřejného zadavatele dle §86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla řádně publikována ve Věstníku veřejných zakázek a to pod evidenčním číslem zakázky: 231353.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 8. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 7. 2014 na žádost týkající se informací k výběru dodavatele služeb – Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot - společnost SGS Czech Republic, s. r. o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 7. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žadatel požadoval informace týkající se výběru dodavatele služeb – Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot - společnost SGS Czech Republic, s. r. o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 7. 2014 - čj. ČOI 81617/14/0100 a byl informován o tom, že všechny požadované informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/provadeni-laboratornich-zkousek-a-rozboru-vzorku-pohonnych-hmot a ve Věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Veřejná zakázka včetně Předběžného oznámení veřejného zadavatele dle §86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla řádně publikována ve Věstníku veřejných zakázek a to pod evidenčním číslem zakázky: 231353.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 8. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 25. 7. 2014 na žádost týkající se rozhodnutí ÚOHS  a smlouvy Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 7. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 78131/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí ÚOHS  a smlouvy Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky – datovou schránkou  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 7. 2014 - čj. ČOI 81550/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 4. 8. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 7. 2014 na žádost týkající výsledku správního řízení a uložené sankce.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 18. 7. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku správního řízení a uložené sankce.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 22. 7. 2014 - čj. ČOI 80902/14/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 25. 7. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 7. 2014 na žádost týkající se uhrazení pokuty společností GATO, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 6. 6. 2014  doručena  žádost (doplněná 2. 7. 2014) o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 63007/14/1000 týkající se uhrazení pokuty společností GATO, s.r.o.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 7. 2014 –  čj. ČOI 77342/14/1000.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 23. 7. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 7. 2014 na žádost týkající se výše udělené pokuty.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 25. 6. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výše udělené pokuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 7. 2014 - čj. ČOI 76647/14/3100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 7. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 7. 2014 na žádost týkající se  počtu nově přijatých zaměstnanců na pozice inspektora, vrchního inspektora od 1. 4. 2014 do aktuálního data a na jaké inspektoráty, dále počtu nově přijatých zaměstnanců do administrativních pozic  na ÚI a inspektoráty od 1. 4. 2014 do aktuálního data.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 6. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72868/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu nově přijatých zaměstnanců na pozice inspektora, vrchního inspektora od 1.4.2014 do aktuálního data a na jaké inspektoráty, dále počtu nově přijatých zaměstnanců do administrativních pozic  na ÚI a inspektoráty od 1. 4. 2014 do aktuálního data.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 9. 7. 2014 - čj. ČOI 75335/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 4. 7. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 6. 2014 na žádost týkající se udělené sankce.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná Sp.zn. ČOI 68202/14/2200 týkající se udělené sankce.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 6. 2014 –  čj. ČOI 69002/14/2200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 7. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 6. 2014 na žádost týkající se vyplacení neoprávněných finančních prostředků  ze mzdových fondů ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 6. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 62754/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se vyplacení neoprávněných finančních prostředků  ze mzdových fondů ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 6. 2014 - čj. ČOI 67102/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 3. 7. 2014:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.6. 2014 na žádost týkající se  výsledků kontroly společnosti Logimex eko s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 17. 6. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů čj. ČOI 67047/14/2000 týkající se výsledků kontroly společnosti Logimex eko s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 18. 6. 2014 - čj. ČOI 67937/14/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 3. 7. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 6. 2014 na žádost týkající se  počtu nově přijatých zaměstnanců na pozice inspektora, vrchního inspektora od 1.1.2014 do současnosti a na jaké inspektoráty, dále počtu nově přijatých zaměstnanců do administrativních pozic  na ÚI a inspektoráty a kolik bylo zaměstnanců na inspektorátu v Ústí nad Labem a Liberci na vyjmenovaných pozicích k aktuálnímu datu 26. 5. 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 5. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 58494/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu nově přijatých zaměstnanců na pozice inspektora, vrchního inspektora od 1.1.2014 do současnosti a na jaké inspektoráty, dále počtu nově přijatých zaměstnanců do administrativních pozic  na ÚI a inspektoráty a kolik bylo zaměstnanců na inspektorátu v Ústí nad Labem a Liberci na vyjmenovaných pozicích k aktuálnímu datu 26. 5. 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 20. 6. 2014 - čj. ČOI 66558/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 27. 6. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 6. 2014 na žádost týkající se výběrového řízení na znalce (znalecké posudky ke kontrole autobazarů).
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 2. 6. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 61110/14/1000 týkající se výběrového řízení na znalce (znalecké posudky ke kontrole autobazarů).
Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 14. 6. 2014 –  čj. ČOI 66766/14/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 25. 6. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2014 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele Autogril Czech s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 27. 5. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 58737/14/1000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele Autogril Czech s.r.o.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 6. 2014 –  čj. ČOI 64929/14/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 6. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 5. 2014 na žádost týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 5. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 50027/14/2400,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky   (ke stažení ZDE a  ZDE ve formátu PDF)  dne 29. 5. 2014 - čj. ČOI 50964/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 11. 6. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 5. 2014 na žádost týkající se výsledku kontroly u České pošty.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 16. 5. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 55166/14/2700 týkající se výsledku kontroly u České pošty.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 28. 5. 2014 –  čj. ČOI 59005/14/2700.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 6. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 5. 2014 na žádost týkající se  poskytnutí informací souvisejících s podáním  stěžovatele.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 5. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53178/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se podání stěžovatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  datovou schránkou (ke stažení  ZDE   ve formátu PDF) dne 27. 5. 2014 - čj. ČOI 58246/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 5. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 5. 2014 na žádost týkající se  organizačního začlenění oddělení technické kontroly v roce 2010 a v současné době.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 49891/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se organizačního začlenění oddělení technické kontroly v roce 2010 a v současné době.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  datovou schránkou (ke stažení  ZDE   ve formátu PDF) dne 7. 5. 2014 - čj. ČOI 50953/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 22. 5. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 5. 2014 na žádost týkající se pravomocně udělených pokut za spotřebitelské úvěry a předváděcí akce v roce 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48383/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocně udělených pokut za spotřebitelské úvěry a předváděcí akce v roce 2013.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení dopis ZDE, příloha č. 1 ZDE a příloha č. 2 ZDE ve formátu PDF)  dne 6. 5. 2014 - čj. ČOI 48964/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 5. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 5. 2014 na žádost týkající se  správního řízení se spol. CK Exim Tours, a.s.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 5. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 50663/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se správního řízení se spol. CK Exim Tours.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  (ke stažení dopis ZDE, příloha  ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 5. 2014 - čj. ČOI 50960/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 5. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 5. 2014 na žádost týkající se  správního řízení se spol. Real Smart a stížností podaných na tuto společnost.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 47134/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se správního řízení se spol. Real Smart a stížností podaných na tuto společnost.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení dopis ZDE, příloha 1 ZDE, příloha 2 ZDE  ve formátu PDF) dne 6. 5. 2014 - čj. ČOI 50040/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 5. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 5. 2014 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2014  do 31.3.2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 49687/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2014 do 31.3.2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení dopis ZDE, příloha 1 ZDE a příloha 2 ZDE  ve formátu PDF) dne 6. 5. 2014 - čj. ČOI 50101/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 19. 5. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 5. 2014 na žádost týkající se kontrol autobazarů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 25. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 47420/14/1000 týkající se  kontrol autobazarů.
Informace byly tazateli poskytnuty písemně (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 6. 5. 2014 –  čj. ČOI 51050/14/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 5. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 4. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností BAKL s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 24. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 47419/14/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností BAKL s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 29. 4. 2014 - čj. ČOI 48386/14/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 5. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 4. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 4. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44040/14/3000,   týkající se výsledků správního řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 4. 2014 – čj. ČOI 48722/14/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29. 4. 2014 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 4. 2014 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností PROKARAVAN s.r.o
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 14. 4. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 42653/14/2000, týkající se podání č.j. 32364/14/2000 a poskytnutí kopie dokladu 50990174 – předání autobaterie firmou Knaus Tabbert firmě PROKARAVAN s.r.o.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE  ve formátu PDF)  dne 16. 4. 2014 - čj. ČOI 44139/14/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 4. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 4. 2014 na žádost týkající se výsledků kontrol provozoven veřejného stravování v roce 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – čj. ČOI 34267/14/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol provozoven veřejného stravování v roce 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 8. 4. 2014 - čj. ČOI 40291/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 4. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 3. 2014 na žádost týkající se  zajištění funkcionality dohledového systému.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 34109/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zajištění funkcionality dohledového systému.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 3. 2014 - čj. ČOI 36168/14/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 10. 4. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 3. 2014 na žádost týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému  se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 24. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 35844/14/25100 týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole.
Dne 31. 3. 2014 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí odpovědi, protože podle ust. § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 4. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 3. 2014 na žádost týkající se poskytnutí seznamu subjektů, které byly sankcionovány za předváděcí akce.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 31287/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí seznamu subjektů, které byly sankcionovány za předváděcí akce.
Žadateli byla odpověď zaslána dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 3. 2014 - čj. ČOI 34759/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 3. 4. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 3. 2014 na žádost týkající se udělené pokuty  podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 21. 3. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se udělené pokuty podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 24. 3. 2014 - čj. ČOI 34159/14/4000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 31. 3. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 3. 2014 na žádost týkající se uhrazených pravomocných pokut v Ústeckém a Libereckém kraji v roce 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26954/14/2400,  v níž žadatel požadoval informace týkající se uhrazených pravomocných pokut v Ústeckém a Libereckém kraji v roce 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky   (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 18. 3. 2014 - čj. ČOI 30912/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 3. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 3. 2014 na žádost týkající se  pokut uložených společnosti Beck Czech, s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 29387/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se pokut uložených společnosti Beck Czech, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 3. 2014 - čj. ČOI 30982/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 3. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 3. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 10. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 27965/14/3000,   týkající se výsledků správního řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2014 - čj. ČOI 29024/14/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 3. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 3. 2014 na žádost týkající se smlouvy k používání služebního vozidla.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 23125/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se smlouvy k používání služebního vozidla.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 3. 2014 - čj. ČOI 28537/14/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 19. 3. 2014 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 3. 2014 na žádost týkající se sdělení výsledků správního řízení ve věci nevyřízení reklamace vad zakoupeného vozidla VW Passat kombi.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 3. 3. 2014 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se sdělení výsledků správního řízení ve věci nevyřízení reklamace vad zakoupeného vozidla VW Passat kombi.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 7. 3. 2014 - čj. ČOI 27278/14/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 3. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2014 na žádost týkající se informací k ID kontrolovaných subjektů z datasetu Open data na webu ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 3. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí  informací k ID kontrolovaných subjektů z datasetu Open data na webu ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 7. 3. 2014 - čj. ČOI 26969/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 18. 3. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 3. 2014 na žádost týkající se správních spisů ve věci Bayer, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 19. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 20829/14/100 týkající se správních spisů ve věci Bayer, s.r.o.
Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 4. 3. 2014 –  čj. ČOI 25403/14/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 3. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 3. 2014 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 21.10.2013 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21504/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 21. 10. 2013 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 5. 3. 2014 - čj. ČOI 25882/14/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 17. 3. 2014:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 3. 2014 na žádost týkající se výsledku kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 19. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 20810/14/100 týkající se výsledku kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
Informace byly tazateli poskytnuty písemně (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 5. 3. 2014 –  čj. ČOI 23782/14/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 25. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 2. 2014 na žádost týkající se výsledku kontroly čerpací stanice pohonných hmot.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15216/14/3000,   týkající se výsledku kontroly čerpací stanice pohonných hmot.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 2. 2014 - čj. ČOI 18346/14/3000. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 2. 2014 na žádost týkající se uložené sankce.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 12. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 17751/14/3000,   týkající se výše uložené sankce.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 2. 2014 - čj. ČOI 18170/14/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 2. 2014 na žádost týkající se uložené pokuty.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 2. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 14207/14/3000,   týkající se uložené pokuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2014 - čj. ČOI 15662/14/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28.2. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 2. 2014 na žádost týkající se zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Provádění laboratorních zkoušek a rozboru vzorků pohonných hmot.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná - čj. ČOI 13328/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Provádění laboratorních zkoušek a rozboru vzorků pohonných hmot“.
Žadateli byly poskytnuty kopie dokumentace ze zadávacího řízení zadavatele ČOI na veřejnou zakázku „Provádění laboratorních zkoušek a rozboru vzorků pohonných hmot (evidenční číslo zakázky dle Věstníku veřejných zakázek: 231353), včetně nabídek, protokolu o posouzení kvalifikace, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a dalších obdobných zápisů. Části nabídky týkající se cenových specifikací byly společnostmi označeny za obchodní tajemství a tak nebyly žadateli poskytnuty a žádost byla v těchto částech rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byly dále poskytnuty informace týkající se plnění smlouvy od 3.5.2013 založené na skutečné fakturaci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 17. 2. 2014 - čj. ČOI 26781/14/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 2. 2014 na žádost týkající se poskytnutí kopie správního spisu ve věci ČOI 5230/14/3000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 28. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11309/14/3000,   týkající se poskytnutí kopie správního spisu ve věci ČOI 5230/14/3000.
Žadateli byly poskytnuty dokumenty, které se vztahují ke správnímu řízení  s výjimkou materiálů, které byly získány od kontrolované osoby povinným subjektem v rámci jeho kontrolní činnosti. Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  dne 4. 2. 2014 - čj. ČOI 13942/14/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 2. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2014 na žádost týkající se  personálních záležitostí ČOI v období od 31.12.2011 do 31. 12. 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140242/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se počtu tabulkových míst rozdělených na inspektoráty k aktuálnímu datu.  Dále žadatel požadoval seznamy zaměstnanců ČOI, kteří byli přijati v období od 31. 12. 2011 do aktuálního data. Dále žadatel požadoval informaci o výši rozdělených odměn na jednotlivé inspektoráty a na ÚI ČOI. V bodě 1 žádosti nebylo vyspecifikováno období, za které informaci požaduje a žadatel byl 20.12.2013 vyzván k upřesnění žádosti, které však ČOI v zákonné lhůtě 30 dnů tj. do 20.1.2014 neobdržela,  a tak vydala k tomuto bodu žádosti v souladu s ust. §14 odst. 5 písm. b) a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žadateli bylo sděleno, že celkový počet všech tabulkových míst ČOI byl k  31.12.2013 – 432 zaměstnanců a poskytla souhrnné počty zaměstnanců na jednotlivých inspektorátech. Od 31.12.2011 do aktuálního data bylo přijato celkem 84 zaměstnanců. Seznamy nebyly žadateli poskytnuty a v této část bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadateli byly poskytnuty informace o souhrnné výši odměn rozdělených na inspektoráty a na ÚI ČOI.Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 3. 2. 2014 - čj. ČOI 12424/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 2. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2014 na žádost týkající se  vynaložených finančních prostředků proplacených externím právním zástupcům ČOI od r.2010 do aktuálního data, finančních prostředků vyplacených externímu právnímu zástupci ve věci pracovního sporu a počtu pracovníků s právnickým vzděláním na ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 3258/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se vynaložených  finančních prostředků proplacených externím právním zástupcům ČOI od r. 2010 do aktuálního data, finančních prostředků vyplacených externímu právnímu zástupci ve věci pracovního sporu a počtu pracovníků s právnickým vzděláním na ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2014 - čj. ČOI 7266/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 1. 2014 na žádost týkající se zaslání kopie protokolu o provedené kontrole.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8793/14/3000,   týkající se zaslání kopie protokolu o provedené kontrole.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 31. 1. 2014 - čj. ČOI 12437/14/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 2. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 1. 2014 na žádost týkající se  počtu nově přijatých zaměstnanců na pozice inspektora, vrchního inspektora od 1.1.2011 do současnosti a na jaké inspektoráty, dále počtu nově přijatých zaměstnanců do administrativních pozic  na ÚI a inspektoráty a kolik bylo zaměstnanců na inspektorátu v Ústí nad Labem a Liberci na vyjmenovaných pozicích v roce 2010.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 5617/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu nově přijatých zaměstnanců na pozice inspektora, vrchního inspektora od 1.1.2011 do současnosti a na jaké inspektoráty, dále počtu nově přijatých zaměstnanců do administrativních pozic  na ÚI a inspektoráty a kolik bylo zaměstnanců na inspektorátu v Ústí nad Labem a Liberci na vyjmenovaných pozicích v roce 2010.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 1. 2014 - čj. ČOI 11778/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 2. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 1. 2014 na žádost týkající se  porušení zákona ve věci neposkytnutí informací stran odstoupení od smlouvy a to u  posledních čtyř kontrolovaných subjektů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 4585/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se porušení zákona ve věci neposkytnutí informací stran odstoupení od smlouvy a to u  posledních čtyř kontrolovaných subjektů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 1. 2014 - čj. ČOI 10289/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 7. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 1. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 23. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8982/14/3000,   týkající se výsledků správního řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 1. 2014 - čj. ČOI 9597/14/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 2. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 1. 2014 na žádost týkající se  vynaložených prostředků na prohrané pracovně-právní spory.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 3592/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se vynaložených prostředků na prohrané pracovně-právní spory.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 1. 2014 - čj. ČOI 8037/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 2. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 1. 2014 na žádost týkající se existence dokumentů  - Etický  kodex a pravidla pro posuzování střetu zájmu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6062/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se existence dokumentů  - Etický  kodex a Pravidla pro posuzování střetu zájmu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2014 - čj. ČOI 6515/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 3. 2. 2014:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 1. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 396/14/3000,   týkající se výsledků správního řízení.
Žadateli byly  sděleny informace o prokázaném porušení zákona o ochraně spotřebitele a že výši pokuty nelze v současné době sdělit, protože rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena, není  dosud  pravomocné.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  dne 22. 1. 2014 - čj. ČOI 8027/14/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 1. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 1. 2014 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2013  do 31.12. 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 1. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1663/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 1. 2014 - čj. ČOI 4157/14/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 1. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 1. 2014 na žádost týkající se ujednání o ceně  tepelné energie uzavírané mezi ČOI  dodavatelem tepla na rok 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27. 12. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 144621/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se ujednání o ceně  tepelné energie uzavírané mezi ČOI  dodavatelem tepla na rok 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 1. 2014 - čj. ČOI 2963/14/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 1. 2014   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 1. 2014 na žádost týkající se  personálních záležitostí ČOI v období od 31.12.2010 do 31. 12. 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 12. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 143593/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se počtu tabulkových míst ČOI v období od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2011 a pak do 31.12.2013.  Dále žadatel požadoval seznamy zaměstnanců ČOI, kteří byli přijati v období od 1. 1. 2011 do aktuálního data podání žádosti. Dále žadatel požadoval informaci o výši rozdělených odměn na jednotlivé inspektoráty a na ÚI ČOI.
Žadateli bylo sděleno, že celkový počet všech tabulkových míst ČOI k 31.12.2010 byl 472,  k 31.12.2011 – 432 a k 31.12.2013 – 432. Od 1.1.2011 do aktuálního data bylo přijato celkem 107 zaměstnanců.  Žadateli byly poskytnuty informace o souhrnné výši odměn rozdělených na inspektoráty a na ÚI ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 7. 1. 2014 - čj. ČOI 745/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 1. 2014   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 12. 2013 na žádost týkající se zveřejňování informací na web stránkách ČOI v sekci „Open Data“.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 12. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138703/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zveřejňování dat v sekci „Open Data“ na webových stránkách ČOI.
Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou   (dopis ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 23. 12. 2013 - čj. ČOI 143079/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 30. 12. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 12. 2013 na žádost týkající se záznamů v databázi o  tzv. Historii oprav.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 28. 11. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se záznamů v databázi o tzv. Historii oprav čj. ČOI 133967/13/1000.
Informace  byly tazateli poskytnuty dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 12. 2013 – čj. ČOI 138515/13/1000. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 30. 12. 2013  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 12. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení s podnikající  osobou.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 12. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 138859/13/2000, týkající se výsledků správního řízení s podnikající osobou.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty  dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 12. 2013 -  čj. ČOI 140189/13/2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 20. 12. 2013  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 12. 2013 na žádost týkající se výsledků kontrolních nákupů uhlí.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 2. 12. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 134887/13/2000, týkající se výsledků kontrolních nákupů uhlí.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 12. 2013 -  čj. ČOI 138302/13/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 12. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 12. 2013 na žádost týkající se podnětů a sankcí pro spol. Vodafone a.s.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 12. 2013  postoupena   žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 136124/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se podnětů a sankcí pro spol. Vodafone a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 9. 12. 2013 - čj. ČOI 137201/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 12. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 12. 2013 na žádost týkající se detailů dvou kontrol zveřejněných na web stránkách ČOI v sekci „Open Data“.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 12. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 135786/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající detailů dvou kontrol zveřejněných na web stránkách ČOI v sekci „Open Data“. Povinný subjekt vyhodnotil žádost a poskytl žadateli informaci o  kontrolách u dvou požadovaných podnikatelských subjektů.
Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou   dne 9. 12. 2013 - čj. ČOI 137327/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 12. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 11. 2013 na žádost týkající se zápisu o provedené kontrole ve společnosti ENBRA, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 11. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129605/13/3000,   týkající se zápisu o provedené kontrole ve společnosti ENBRA, a.s.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 11. 2013 - čj. ČOI 132366/13/3000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 3. 12. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 11. 2013 na žádost týkající se počtu správních řízení vedených se spol. Autocentrum ESA, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 7. 11. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 125649/13/100 týkající se počtu správních řízení se spol. Autocentrum ESA, a.s.
Informace byly tazateli poskytnuty písemně (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 11. 2013 –  čj. ČOI 131256/13/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 3. 12. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 11. 2013 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Cestovní kancelář AKVILA TRAVEL, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 86745/13/4000,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledku kontroly u spol. Cestovní kancelář AKVILA TRAVEL, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2013 - čj. ČOI 131069/13/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 26. 11. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 11. 2013 na žádost týkající se výsledků kontroly podnikatele J.Z.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 11. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 2941/30/13,   týkající se kontrol u podnikatele J.Z.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 14. 11. 2013 - čj. ČOI 127779/13/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 26. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 11. 2013 na žádost týkající se kontrol plnění povinnosti akceptovat právo spotřebitele na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122844/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol plnění povinnosti akceptovat právo spotřebitele na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 11. 2013 - čj. ČOI 123813/13/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 26.11. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 11. 2013 na žádost týkající se správního řízení se dvěma subjekty.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 8. 11. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající správního řízení se dvěma subjekty čj. ČOI 125790/13/1000.
Informace  byly tazateli poskytnuty elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 11. 2013 – pod čj. ČOI 127712/13/1000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 15. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 11. 2013 na žádost týkající se kontrol u společností AAA Auto, Autocentrum ESA a Davo Car v období od 1. 1. 2012 do 30. 10. 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122519/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u společností AAA Auto a.s., Autocentrum ESA a.s. a Davo Car  s.r.o.  v období od 1. 1. 2012 do 30. 10. 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 1. 11. 2013 - čj. ČOI 122997/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 10. 2013 na žádost týkající se výsledků kontrol u spol. Guru Technology s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 10. 2009  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.Zn. ČOI 122126/2009/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol u spol. Guru Technology s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 31. 10. 2013 - čj. ČOI 122319/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 11. 2013 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a informaci o rozhodnutí ÚI ČOI čj. 146135/12/0100/3100/12/13/Hy/Št.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119796/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a informaci o rozhodnutí ÚI ČOI čj. 146135/12/0100/3100/12/13/Hy/Št.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 1. 11. 2013 - čj. ČOI 121638/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 25. 10. 2013 na žádost týkající se  personálních záležitostí ČOI v období od 31.12.2010 do 31. 12. 2011.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112263/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se personálních záležitostí ČOI v období od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2011.  Dále žadatel požaduje seznamy zaměstnanců ČOI, kteří v období od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2013 dali sami výpověď, dostali výpověď, byli přijati, pracovali na půl úvazku, pracovali  na dohodu o práci. Dále žadatel požaduje pracovní zařazení pracovníků přijatých od 31. 12. 2010 do současnosti. U propuštěných pracovníků požaduje  poskytnout údaje o jejich platové třídě, poskytnout srovnání objemu mezd  např. v měsících říjnu 2010 a v březnu 2011.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (dopis ZDE a rozhodnutí ZDE ve formátu PDF) dne 25. 10. 2013 - čj. ČOI 120637/13/0100. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 11. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 10. 2013 na žádost týkající se výsledků kontroly u  společnosti PRAŽÁK s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 16.10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 117673/13/3000,   týkající se výsledků kontroly u  společnosti PRAŽÁK s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 10. 2013 - čj. ČOI 119350/13/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 5. 11. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 10. 2013 na žádost týkající se poskytnutí výsledku kontroly  a výše udělené pokuty.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 25. 9. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI  12528/13/3100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí výsledku kontroly  a výši udělené pokuty.
Informace  byla žadateli poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 10. 2013 - čj. ČOI 12099/13/3100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 10. 2013 na žádost týkající se informací ke kontrole Inspektorátu Hl. m. Praha v srpnu 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 114390/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informací ke kontrole Inspektorátu Hl. m. Praha v srpnu 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem v tištěné podobě (ke stažení ZDE  a ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 10. 2013 - čj. ČOI 120527/13/0100. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 11. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 10. 2013 na žádost týkající se vyjádření firmy Waller invest k jeho reklamaci  z konce minulého roku.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119933/13/3000,   týkající se vyjádření firmy Waller invest k jeho reklamaci  z konce minulého roku.
Žadatel byl informován, že se jedná o informace, které povinný subjekt získal v rámci své kontrolní činnosti  a proto žádost odmítá.
Žadateli byla  informace ve formě rozhodnutí o odmítnutí žádosti poskytnuta elektronicky  (ke stažení dopis ZDE  ve formátu PDF) dne 24. 10. 2013 - čj. ČOI 121156/13/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 4. 11. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 10. 2013 na žádost týkající se poskytnutí výsledku kontroly  u společnosti eRmail Company s.r.o. a zaslání kontrolního protokolu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 9. 9. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI  106392/13/4000,  v níž žadatel požadoval poskytnutí výsledku kontroly  u společnosti eRmail Company s.r.o. a zaslání kontrolního protokolu.
Informace  byla žadateli poskytnuta datovou schránkou  dne 24. 10. 2013 - čj. ČOI 120827/13/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 11. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 10. 2013 na žádost týkající se výsledků kontrol stanů pro veřejné použití  roce 2012 a 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 10. 2009  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj.ČOI 115125/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol stanů pro veřejné použití v roce 2012 a 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 24. 10. 2013 - čj. ČOI 118846/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 11. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 10. 2013 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2013  do 30.9. 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112847/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2013 do 30.9.2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 10. 2013 - čj. ČOI 114518/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 31. 10. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 10. 2013 na žádost týkající se výsledků kontroly u  společnosti JUMP - TANDEM, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 16. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11754/13/3000,   týkající se výsledků kontroly u  společnosti JUMP - TANDEM, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 10. 2013 - čj. ČOI 118078/13/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 29. 10. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 10. 2013 na žádost týkající se výsledků kontroly u spol. Real 3 a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 8. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledků kontroly u spol. Real 3 a.s.
Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 10. 2013 – pod čj. ČOI 117227/13/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 10. 2014:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 10. 2014 na žádost týkající se kontroly ve společnosti HP Tronic Zlín.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 10. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 108071/14/3000, týkající se kontroly ve společnosti HP Tronic Zlín.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 10. 2014 - čj. ČOI 109170/14/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 10. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 10. 2013 na žádost týkající se poskytnutí pravomocného rozhodnutí o udělení pokuty.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 10. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 113976/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající  se poskytnutí pravomocného rozhodnutí o udělení pokuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE, rozhodnutí ZDE a ZDE ve formátu PDF)
dne 9. 10. 2013 - čj. ČOI 114229/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 17. 10. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 10. 2013 na žádost týkající se informací ke kontrole Inspektorátu Hl. m. Praha v srpnu 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 9. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 106540/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informací ke kontrole Inspektorátu Hl. m. Praha v srpnu 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem v tištěné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 10. 2013 - čj. ČOI 108500/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 10. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 10. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 9. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106470/13/3000,   týkající se výsledků správního řízení.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky  (ke stažení dopis ZDE  ve formátu PDF) dne 1. 10. 2013 - čj. ČOI 111773/13/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 26. 9. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 9. 2013 na žádost týkající se informací ke kontrole Inspektorátu Hl. m. Praha v srpnu 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 8. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 98240/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informací ke kontrole Inspektorátu Hl. m. Praha v srpnu 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem v tištěné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 9. 2013 - čj. ČOI 103375/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 25. 9. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 9. 2013 na žádost týkající se výsledků kontrol solárií v roce 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 8. 2009  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.Zn. ČOI 96167/2009/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol solárií v roce 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky – datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE, příloha ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 9. 2013 - čj. ČOI 103277/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 9. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6.9. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem (fyzická podnikající osoba).
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla   doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,    týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky  (ke stažení dopis ZDE  ve formátu PDF) dne 6. 9. 2013 - čj. ČOI 101713/13/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 9. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 9. 2013 na žádost týkající se zaslání správního rozhodnutí ve věci vedené inspektorátem pod Sp.zn. 1580/30/13.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla   doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zaslání správního rozhodnutí ve věci vedené inspektorátem pod Sp.zn. 1580/30/13.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2013 - čj. ČOI 101814/13/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 9. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 9. 2013 na žádost týkající se poskytnutí kopií smlouvy se společností INISOFT  a  dohody mezi ČOI a MPO  ke koordinaci výkonu kontrolní činnosti ČOI a ŽÚ a dalších interních dokumentů ČOI (organizační řád, příkazy ke kontrole, pokyny ke kontrole).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 77318/13/1000,  v níž žadatel požadoval poskytnutí kopií smlouvy se společností INISOFT  a  dohody mezi ČOI a MPO  ke koordinaci výkonu kontrolní činnosti ČOI a ŽÚ a dalších interních dokumentů ČOI (organizační řád, příkazy ke kontrole, pokyny ke kontrole).
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem v tištěné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 9. 9. 2013 - čj. ČOI 102593/13/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 19. 9. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 9. 2013 na žádost týkající se správního řízení se společností BEZREKLAMKY s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 23. 8. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se správního řízení se spol. BEZREKLAMKY s.r.o.
Informace  byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 6. 9. 2013 –  čj. ČOI 101894/13/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 9. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 9. 2013 na žádost týkající se smlouvy se společností SGS Czech Republic, s.r.o. na provádění laboratorních zkoušek a rozborů pohonných hmot.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 8. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95549/13/2000,  v níž žadatel požadoval informace týkající se smlouvy se společností SGS Czech Republic, s.r.o. na provádění laboratorních zkoušek a rozborů pohonných hmot.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 9. 2013 - čj. ČOI 96884/13/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 13. 9. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 9. 2013 na žádost týkající se výše sankce udělené ve správním řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému byla dne 3. 9. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 100462/13/2200, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše sankce udělené ve správním řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 9. 2013 - čj. ČOI 100733/13/2200.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 13. 9. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 8. 2013 na žádost týkající se poskytnutí kopie správního spisu čj. ČOI 75867/13/1000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 22. 8. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající poskytnutí kopie správního spisu čj. ČOI 75867/13/1000.
Informace (anonymizované kopie)  byly tazateli poskytnuty elektronicky  dne 30. 8. 2013 – pod čj. ČOI 99634/13/1000.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 9. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 8. 2013 na žádost týkající se interního předpisu, kterým je upraven postup správního orgánu při nahlížení do spisu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 12. 8. 2013  podána  ústně  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se interního předpisu, kterým je upraven postup správního orgánu při nahlížení do spisu.
Informace  byly tazateli poskytnuty v písemné podobě (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 8. 2013 – pod čj. ČOI 95603/13/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 8. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 8. 2013 na žádost týkající se zabezpečení serveru, mailserveru, ochrany správy a dat v noteboocích apod.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88526/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se zabezpečení serveru, mailserveru, ochrany správy a dat v noteboocích apod.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE, rozhodnutí ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2013 - čj. ČOI 92100/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 23. 8. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2013 na žádost týkající se zaslaného  podnětu ze dne 16. 5. 2013 čj. ČOI P 47460/13/1000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 8. 8. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zaslaného  podnětu ze dne 16. 5. 2013 čj. ČOI P 47460/13/1000.
Informace  byly tazateli poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 8. 2013 – pod čj. ČOI 95022/13/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 23. 8. 2013 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 8. 2013 na žádost týkající se formy a výše postihu uloženého společnosti MODER Consult s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 5. 8. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 89517/13/2000, týkající se formy a výše postihu uloženého společnosti MODER Consult s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické  podobě (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 8. 2013 - čj. ČOI 92360/13/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 22. 8. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 8. 2013 na žádost týkající se výsledků kontrol solárií, která vyhověla kontrole v dubnu 2009.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 11. 2009  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.Zn. ČOI 20108/2009/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol solárií, která vyhověla kontrole v dubnu 2009.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky – datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 8. 8. 2013 - čj. ČOI 90600/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 22. 8. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 8. 2013 na žádost týkající se  personálních záležitostí ČOI v období od listopadu 2010 do současnosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 87970/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se personálních záležitostí ČOI v období od listopadu 2010 do současnosti.  Žadatel požaduje jmenovité seznamy zaměstnanců ČOI, kteří v období od 9. 11. 2010 do současnosti dali sami výpověď, dostali výpověď, byli přijati, pracovali na půl úvazku, pracovali  na dohodu o práci. Dále žadatel požaduje - seznam administrativních pracovníků, pracovní zařazení pracovníků přijatých od 9. 11. 2010 do 31. 7. 2013 jmenovitě. U propuštěných pracovníků požaduje  poskytnout údaje o jejich platové třídě, poskytnout srovnání objemu mezd  např. v měsících říjnu 2010 a v březnu 2011.
Žadateli byly poskytnuty informace v bodech,  v nichž požadoval informace o celkových počtech zaměstnanců ČOI: Česká obchodní inspekce má  432 zaměstnanců. Z údajné nadbytečnosti dostalo výpověď 0 zaměstnanců. Výpovědí ukončilo v předmětném období pracovní poměr 74 zaměstnanců a do pracovního poměru bylo přijato 76 zaměstnanců. Na smlouvu o dohodě pracovalo v předmětném období 34 zaměstnanců.
Součástí dopisu bylo také Rozhodnutí čj. ČOI 91156/13/0100, neboť žádost o informace byla podle ust.  § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítnuta, -  a to s poukazem na ust. § 2 odst. 4 ZSPI a ust. § 8a ZSPI ve spojení s ust. § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 15. 8. 2013 čj. ČOI 91152/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 8. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 8. 2013 na žádost týkající se vyplacených odměn vedoucím pracovníkům ČOI a stavu ČOI z hlediska personálního obsazení.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 7. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82224/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se vyplacených odměn vedoucím pracovníkům ČOI a stavu ČOI z hlediska personálního obsazení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v první části v anonymizované verzi a ve druhé s odkazem na veřejně dostupné informace na webu ČOI – Výroční zpráva o činnosti ČOI za rok 2012 a Výroční zpráva o finančním hospodaření ČOI v roce 2012, jejichž součástí jsou i informace o personální situaci ČOI.  Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou dne 6. 8. 2013 - čj. ČOI 89609/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 8. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 7. 2013 na žádost týkající se postupu při provádění kontrol na dodržování ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., - dodržování hmotnosti výrobků, zejm.  výrobků o větším objemu (uhlí, palivové dříví apod).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 7. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82274/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se postupu při provádění kontrol na dodržování ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., - dodržování hmotnosti výrobků, zejm.  výrobků o větším objemu (uhlí, palivové dříví apod).
Žadateli byl poskytnut Příkaz ke kontrolní akci – Kontrola prodeje tuhých paliv v roce 2013 a Obecný pokyn ke kontrole –Prodej tuhých paliv, který je součástí Příkazu ke kontrolní akci a popisuje zaměření kontroly, subjekty kontroly, postup, rozsah kontroly a způsob zadávání datových informací do kontrolního systému ČOI.  Odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky dne 31. 7. 2013 - čj. ČOI 87524/13/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 12. 8. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2013 na žádost týkající se poskytnutí kopie správního spisu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 25. 7. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.Zn. ČOI 76990/13/1000,   týkající se poskytnutí kopie správního spisu.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2013 – čj. ČOI 86175/13/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 8. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2013 na žádost týkající se počtu zaměstnanců Ústředního inspektorátu ČOI  a objemu jim vyplacených mzdových prostředků a odměn v roce 2010 a 2011.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 7. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 81122/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu zaměstnanců Ústředního inspektorátu ČOI a objemu vyplacených mzdových prostředků a odměn, v roce 2010 a 2011.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2013 - čj. ČOI 83069/13/0100. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 8. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2013 na žádost týkající se kontrol pohonných hmot na čerpacích stanicích za období od 1.1.2013 – 30.6.2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71433/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol pohonných hmot na čerpacích stanicích za období od 1.1.2013 – 30.6.2013. Žadateli byl poskytnut seznam s kontrolovanými subjekty a seznam se subjekty, u nichž byly zjištěny závady a u nichž rozhodnutí o udělení sankce nabylo právní moci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 29. 7. 2013 - čj. ČOI 83840/13/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 24. 7. 2013:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 7. 2013 na žádost týkající se počtu kontrol u společnosti Satron, s.r.o. v letech 2003 – 2006.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 27. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 75616/13/1000,   týkající se počtu kontrol u společnosti Satron, s.r.o. v letech 2003 – 2006.
Žadateli byly požadované informace  poskytnuty  a převzal si je osobně v sídle Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 7. 2013 – čj. ČOI 79085/13/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 7. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 7. 2013 na žádost týkající se odpovědí na dřívější dopisy žadatele s odkazem na přílohy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 75348/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se odpovědí na dřívější dopisy žadatele s odkazem na přílohy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 7. 2013 - čj. ČOI 78659/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 17. 7. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 7. 2013 na žádost týkající se poskytnutí kopií rozhodnutí za porušení § 9 zákona 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71450/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí za porušení § 9 zákona 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 7. 2013 - čj. ČOI 77174/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 7. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 6. 2013 na žádost týkající se odpovědí na dřívější dopisy žadatele s odkazem na přílohy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70069/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se odpovědí na dřívější dopisy žadatele s odkazem na přílohy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 28. 6. 2013 - čj. ČOI 75363/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 7. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 25. 6. 2013 na žádost týkající se poskytnutí kopií vnitřních předpisů, pokynů a příkazů ke kontrole.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 68401/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí kopií vnitřních předpisů, pokynů a příkazů ke kontrole.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem v tištěné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 6. 2013 - čj. ČOI 74360/13/0100. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 7. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 25. 6. 2013 na žádost týkající se počtu tabulkových míst podle inspektorátů a stavu a počtu všech pracovních míst na ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 69368/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se počtu tabulkových míst podle inspektorátů a stavu a počtu všech pracovních míst na ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 6. 2013 - čj. ČOI 71705/13/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  - 2. 7. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17. 6. 2013 na žádost týkající se kritérií kontrol ČOI.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  byla dne 4. 6. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 71166/13/2700, v níž žadatel požadoval informace týkající se kritérií kontrol ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 6. 2013 - čj. ČOI 71170/13/2700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 6. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 6. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností STUDENT AGENCY s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 6. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 15/30/13,   týkající se výsledků správního řízení se společností STUDENT AGENCY s.r.o.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty doporučeným dopisem  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 17. 6. 2013 - čj. ČOI 69924/13/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 18. 6. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 6. 2013 na žádost týkající se poskytnutí kopie podnětu ke kontrole, na jehož základě byla provedena kontrola ČOI.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 29. 5. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63357/13/4000,  v níž žadatel požadoval poskytnutí kopie podnětu ke kontrole, na jehož základě byla provedena kontrola ČOI.
Žádost o informaci byla odmítnuta a rozhodnutí o odmítnutí odpovědi   bylo žadateli poskytnuto písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 6. 2013 - čj. ČOI 65739/13/4000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  - 14. 6. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 5. 2013 na žádost týkající se kontrol provedených Inspektorátem Královéhradeckým a poskytnutí právních a vnitřních předpisů upravujících postup zaměstnanců ČOI při kontrole v provozovnách kontrolovaných osob.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  byla dne 22. 5. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 63140/13/2700, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol provedených Inspektorátem Královéhradeckým a poskytnutí právních a vnitřních předpisů upravujících postup zaměstnanců ČOI při kontrole v provozovnách kontrolovaných osob.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 5. 2013 - čj. ČOI 63144/13/2700.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 6. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 5. 2013 na žádost týkající se návrhů, stížností, podnětů a dotazů spotřebitelů vztahujících se ke službám elektronických komunikací.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 5. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 75981/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se návrhů, stížností, podnětů a dotazů spotřebitelů vztahujících se ke službám elektronických komunikací.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 31. 5. 2013 - čj. ČOI 61363/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 6. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 5. 2013 na žádost týkající se přehledu smluv uzavřených povinným subjektem od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 5. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 56865/13/0100,  v níž žadatel požadoval přehled smluv uzavřených povinným subjektem od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 24. 5. 2013 - čj. ČOI 58429/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 31. 5. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 5.2013 na žádost týkající se výsledků provedených kontrol uhelných skladů v okrese Jablonec nad Nisou.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému byla dne 6. 5. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53437/13/2500, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků provedených kontrol uhelných skladů v okrese Jablonec nad Nisou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky dne 20. 5. 2013 - čj. ČOI 59288/13/2500.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 31. 5. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 5. 2013 na žádost týkající se sdělení údajů o dovozci předmětných plyšových figurek a jejich distributorovi  na  území  ČR.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému byla dne 28. 2. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 13333/13/2200, v níž žadatel požadoval informace týkající se sdělení údajů o dovozci předmětných plyšových figurek a jejich distributorovi  na území ČR.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 5. 2013 - čj. ČOI 54019/13/2200.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 31. 5. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 5. 2013 na žádost týkající se platnosti a kontroly certifikátů k výrobku REFAGLASS.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 5. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53754/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající platnosti a kontroly certifikátů výrobku REFAGLASS.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 5. 2013 - čj. ČOI 58360/13/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 16. 5. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 5. 2013 na žádost týkající se výsledků  správního řízení na základě podnětu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému byla dne 19. 4. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 47766/13/2500, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků správního řízení se společností uvedené  v podnětu spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že správní řízení s touto společností není dosud ukončeno, nelze zatím výsledky šetření poskytnout. Jakmile rozhodnutí o uložení pokuty nabyde právní moci je ČOI připravena předmětné rozhodnutí žadateli poskytnout. Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky dne 2. 5. 2013 - čj. ČOI 52061/13/2500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 5. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 5. 2013 na žádost týkající se doplňujících informací k výsledkům kontrol na čerpacích stanicích v roce 2012 podle seznamu žadatele.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 43458/13/0100,  v níž žadatel požadoval doplňující informace k  výsledkům kontrol na čerpacích stanicích v roce 2012 podle seznamu žadatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 5. 2013 - čj. ČOI 51840/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 5. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 5. 2013 na žádost týkající se sankcí za porušení občanského zákoníku.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 50230/13/0100,   týkající se sankcí za porušení občanského zákoníku.
Žadateli byly požadované informace předány osobně - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 5. 2013 - čj. ČOI 52364/13/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 10. 5. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 4. 2013 na žádost týkající se dětského kola Alpina.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 45328/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající dětského kola Alpina.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 4. 2013 - čj. ČOI 48446/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 6. 5. 2013 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 4. 2013 na žádost týkající se výsledků  správního řízení na základě podnětu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému byla dne 4. 4. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28649/13/2500, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků správního řízení se společností uvedené  v podnětu spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že správní řízení s touto společností není dosud ukončeno, nelze zatím výsledky šetření poskytnout. Jakmile rozhodnutí o uložení pokuty nabyde právní moci je ČOI připravena předmětné rozhodnutí žadateli poskytnout. Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky dne 24. 4. 2013 - čj. ČOI 48700/13/2500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 5. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 4. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností REAL SMART, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48551/13/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností REAL SMART, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky   - dopisem (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2013 - čj. ČOI 48994/13/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 6. 5. 2013 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne  23. 4. 2013 na žádost  týkající se výše uložené pokuty autoservisu Paseka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 19. 4. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 47891/13/2000, týkající se výše uložené pokuty kontrolované osobě.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2013 pod čj. ČOI 49020/13/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 5. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 4. 2013 na žádost týkající se výsledků kontrol na čerpacích stanicích v roce 2012 podle seznamu žadatele.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 43458/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající výsledků kontrol na čerpacích stanicích v roce 2012 podle seznamu žadatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 24. 4. 2013 - čj. ČOI 47258/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 3. 5. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 4. 2013 na žádost týkající se poskytnutí výsledku kontroly  a výši udělené pokuty.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 27. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI  38092/13/3100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí výsledku kontroly  a výše udělené pokuty.  Žadateli bylo sděleno, že  se subjektem je stále vedeno správní řízení a informaci o porušení a uložené pokutě bude moci ČOI sdělit až po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce.
Informace  byla žadateli poskytnuta elektronicky  dne 24. 4. 2013 – Sp.zn. ČOI 10459/13/3100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 30. 4. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 4. 2013 na žádost týkající se poskytnutí prosté kopie písemného vyjádření prodejce a dopisu, který se vztahuje k věci vedené pod spec. číslem jednacím ze dne 27. 3. 2013.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 5. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 41399/13/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí prosté kopie písemného vyjádření prodejce a dopisu, který se vztahuje k věci vedené pod spec. číslem jednacím ze dne 27. 3. 2013.
Žádost o informaci byla odmítnuta a rozhodnutí o odmítnutí odpovědi   bylo žadateli poskytnuto písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 4. 2013 - čj. ČOI 46593/13/3100. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 29. 4. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 4. 2013 na žádost týkající se sdělení, v jakém, stavu se nachází řízení se společností VIP, s.r.o.  a požadavku poskytnutí stanovisek dotčených orgánů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 30. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 39912/13/1000,   týkající se správního řízení se společností VIP, s.r.o. a požadavku poskytnutí stanovisek dotčených orgánů.
Žadateli byly požadované informace  poskytnuty elektronicky datovou schránkou  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 4. 2013 – čj. ČOI 40938/13/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 25. 4. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 4. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností REAL SMART, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 4. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 40875/13/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností REAL SMART, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty datovou schránkou  - dopisem s přílohou (ke stažení dopis ZDE, příloha ZDE ve formátu PDF) dne 10. 4. 2013 - čj. ČOI 43732/13/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 4. 2013 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 4. 2013 na žádost týkající vyřízení podané stížnosti, popřípadě výsledků kontroly či správního řízení vůči v podání uvedeným subjektům.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 15. 3. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 3748/13/2000, týkající se vyřízení podané stížnosti, popřípadě výsledků kontroly či správního řízení vůči v podání uvedeným subjektům.   Žadatel byl informován, že v současné době plyne lhůta pro vydání rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  dne 2. 4. 2013 - čj. ČOI 40174/13/2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 4. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 4. 2013 na žádost týkající se pokut udělených v souvislosti s poskytování nebankovních úvěrů v roce 2011 a 2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 34929/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se pokut udělených v souvislosti s poskytováním nebankovních úvěrů v roce 2011 a 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  – dopisem (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 4. 4. 2013 - čj. ČOI 40275/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 4. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 3. 2013 na žádost týkající se výsledků kontroly a správního řízení na základě podnětu spotřebitele.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 31284/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontroly a správního řízení se společností uvedenou v podnětu spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že správní řízení s touto společností není dosud ukončeno, nelze zatím výsledky šetření poskytnout. Jakmile rozhodnutí o uložení pokuty nabyde právní moci je ČOI připravena předmětné rozhodnutí žadateli poskytnout. Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem elektronicky dne 27. 3. 2013 - čj. ČOI 37568/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 2. 4. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 3. 2013 na žádost týkající se uložených pokut a jejich výše za porušení ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jednotlivě v letech 2009 – 2013.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 12. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 31083/13/1000,   týkající se ukládání sankcí za porušení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v letech 2009 – 2013.
K požadovaným informacím bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, vzhledem k tomu, že  povinný subjekt nedisponuje příslušnou evidencí, z které by bylo možné poskytnout přesné a přímé informace požadované žadatelem vztahující se pouze a jenom k porušení ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele. Pokud by povinný subjekt sdělil tazateli požadovaný číselný počet pokut, nejednalo by se o řádné informace, jelikož v tomto výčtu by byla zahrnuta i ostatní porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
Rozhodnutí  bylo tazateli poskytnuto elektronicky -  datovou schránkou dne 19. 3. 2013 – pod čj. ČOI 31083/13/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 3. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 3. 2013 na žádost týkající se nevyhovujících vzorků motorové nafty v letech 2011 a  2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 32673/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se nevyhovujících vzorků motorové nafty v letech 2011 a  2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 3. 2013 - čj. ČOI 34414/13/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 3. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 3. 2013 na žádost týkající se počtu kontrol v roce 2012 v provozovnách Tesco Stores ČR a.s. na základě podání zákazníků.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 30660/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol v roce 2012 v provozovnách Tesco Stores ČR a.s. na základě podání zákazníků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 3. 2013 - čj. ČOI 33257/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský  a Olomoucký  - 28. 3. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 3. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 8. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 29820/13/4000,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem R. Wróbelem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 3. 2013 - čj. ČOI 31194/13/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký   - 27. 3. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 3. 2013 na žádost týkající se počtu kontrol subjektů se sídlem v Ostravě, které provedlo pracoviště ČOI Olomouc v roce 2011 a 2012.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému  byla dne 27. 2. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 19873/13/3100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se  počtu kontrol subjektů se sídlem v Ostravě, které provedlo pracoviště ČOI Olomouc v roce 2011 a 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 3. 2013 - čj. ČOI 32875/13/3100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 3. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 1. 2013 na žádost týkající se výkazu zisků a ztrát ČOI v letech 2010 – 2012,  počtu zaměstnanců  ČOI v roce 2012 a celkové výše vlastního kapitálu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 3. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26730/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se výkazu zisků a ztrát ČOI v letech 2010 – 2012, počtu zaměstnanců ČOI v roce 2012  a celkové výše vlastního kapitálu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2013 - čj. ČOI 29093/13/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 12. 3. 2013 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2013 na žádost týkající se výše pokuty uložené  Autoservisu Čížek, provozovna Temposervis, České Vrbné.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 2. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 22748/13/2000, týkající se výše pokuty uložené  Autoservisu Čížek, provozovna Temposervis, České Vrbné.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 5. 3. 2013 - čj. ČOI 27504/13/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 3. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 3. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Svět oken, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 28. 2. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 14905/13/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností Svět oken, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v listinné podobě  - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 3. 2013 - čj. ČOI 26954/13/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 3. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 3. 2013 na žádost týkající se nejvyšších pravomocně uložených pokut v roce 2012  a nejvyšších pravomocně uložených pokut v oblasti veřejného stravování v roce 2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 2. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 22307/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se nejvyšších pravomocně uložených pokut  v roce 2012 a nejvyšších pravomocně uložených pokut v oblasti veřejného stravování  v roce 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 4. 3. 2013 - čj. ČOI /13/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 3. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 2. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností OKAY, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 15. 2. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 86108/12/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností OKAY, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně  popisu  porušení příslušného  paragrafu   zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty v listinné podobě  - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 2. 2013 - čj. ČOI 24422/13/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 2. 2013   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 2. 2013 na žádost týkající se rozpočtu ČOI, počtu pracovníků, mezd, investičních a neinvestičních výdajů ČOI za rok 2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 1. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 13547/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se rozpočtu ČOI, počtu pracovníků, mezd, investičních a neinvestičních výdajů ČOI za rok 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 2. 2013 - čj. ČOI 17658/13/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 25. 2. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 2. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností SC Trading, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 7.2. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 15958/13/1000,   týkající se výsledků správního řízení se společností SC Trading, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně výše uložené pokuty za porušení  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty elektronicky -  e-mailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 2. 2013 - SpZn. ČOI 15958/13/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 25. 2. 2013 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 2. 2013 na žádost týkající se počtu a výsledků kontrol provedených za období let 2008-2012 v prodejně Tesco Jihlava z hlediska rozdílných cen v regálu oproti účtované ceně na pokladně.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 7. 2. 2013 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod SpZn. ČOI 973/13/2000, týkající se počtu a výsledků kontrol provedených za období let 2008-2012 v prodejně Tesco Jihlava z hlediska rozdílných cen v regálu oproti účtované ceně na pokladně.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 2. 2013 - čj. ČOI 17970/13/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 25. 2. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 2. 2013 na žádost týkající počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v roce 2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 1. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11917/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v roce 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 2. 2013 - čj. ČOI 15707/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 15. 2. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 2. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností BODYPERFECT.CZ s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 30.1. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 12521/13/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností BODYPERFECT.CZ s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty v listinné podobě  - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 2. 2013 - čj. ČOI 13695/13/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 2. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 31. 1. 2013 na žádost týkající se pokut udělených za předváděcí akce v roce 2011 a 2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 2613/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se pokut udělených za předváděcí akce v roce2011 a 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 31. 1. 2013 - čj. ČOI 11689/13/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 2. 2013   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 25. 1. 2013 na žádost týkající se prodeje  chaty Sněženka.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 1. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6272/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se prodeje chaty Sněženka.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 1. 2013 - čj. ČOI 9379/13/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha –  28. 1. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 1. 2013 na žádost týkající se kontroly u společnosti UFLAND GROUP s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Praha  se sídlem v Praze byla dne 28. 12. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 160502/12/1000, týkající se kontroly u společnosti UFLAND GROUP s.r.o.
Žadateli byly sděleny požadované informace – u společnosti UFLAND GROUP byla provedena kontrola a vzhledem k tomu, že kontrolou nebylo prokázáno porušení žádné zákonné povinnosti,  nebyla vůči ní  přijata žádná opatření.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně – dopisem ze dne 14. 1. 2013 pod čj. ČOI 160502/12/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 25. 1. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 1. 2013 na žádost týkající se poskytnutí podnětů přijatých inspektorátem na společnost BEZREKLAMKY s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Praha  se sídlem v Praze byla dne 28. 12. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 160498/12/1000, týkající se poskytnutí podnětů přijatých inspektorátem na společnost BEZREKLAMKY s.r.o.
Žadateli bylo sděleno, že podněty přijaté inspektorátem na společnost BEZREKLAMKY s.r.o. jsou připraveny k poskytnutí na adrese ČOI, inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, v pracovní době od 7.30 do 16. 00 hod.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně – dopisem ze dne 9. 1. 2013 pod čj. ČOI 160498/12/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  25. 1. 2013:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 1. 2013 na žádost týkající se počtu zaměstnanců Ústředního inspektorátu ČOI  a objemu jim vyplacených mzdových prostředků a odměn v roce 2007.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2013  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1943/13/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu zaměstnanců Ústředního inspektorátu ČOI  a objemu vyplacených mzdových prostředků a odměn, v roce 2007.
Tazateli byly poskytnuty informace týkající se počtu zaměstnanců Ústředního inspektorátu ČOI a jim  vyplacených mzdových prostředků a odměn  v roce 2007.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 18. 1. 2013 - čj. ČOI 5400/13/0100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 1. 2013:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 1. 2013 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností WS International a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 31. 12. 2012  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 160781/12/3000,   týkající se výsledků správního řízení se společností WS International a.s.
Žadateli byly  požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty v listinné podobě  - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 1. 2013 - čj. ČOI 1505/13/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 17. 12. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 12. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení, které vede Česká obchodní inspekce se společností Edrevo.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Praha se sídlem v Praze byla dne 26. 11. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 148331/12/1000, týkající se výsledků správního řízení, které vede Česká obchodní inspekce se společností Edrevo.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení využil svého práva a proti vydanému rozhodnutí vydal odpor, předmětné rozhodnutí o uložení pokuty není dosud pravomocné. Inspektorát po zvážení všech okolností odepřel požadované informace žadateli poskytnout. Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti pod čj. ČOI 152392/12/1000. Inspektorát je připraven po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty na základě kvalifikované žádosti informace poskytnout.
Žadatel byl informován písemně, kdy mu bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím – dopisem ze dne 5. 12. 2012 pod čj. ČOI 152392/12/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 20. 11. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 11. 2012 na žádost týkající se výsledků správních řízení, která vedla Česká obchodní inspekce se společností K+K STAV, spol. s.r.o., a se společností FORTING s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Praha  se sídlem v Praze byla dne 6. 11. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 145760/12/1000, týkající se výsledků správních řízení, která vedla Česká obchodní inspekce se společností K+K STAV, spol. s.r.o., a se společností FORTING s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty elektronicky  – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 20. 11. 2012 pod čj. ČOI 137519/12/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  19. 11. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 11. 2012 na žádost týkající poskytnutí rozhodnutí o udělení pokuty  ve správním řízení se společností PROLUX Consulting Int., s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 11. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI  141340/12/0100, týkající se poskytnutí rozhodnutí ve správním řízení se společností PROLUX Consulting Int., s.r.o.
Žadateli byla požadovaná anonymizovaná rozhodnutí  poskytnuta  elektronicky ve formátu PDF dne 19. 11. 2012 pod č.j. ČOI 142884/12/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 19.11.2012:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 11. 2012 na žádost týkající poskytnutí rozhodnutí o udělení pokuty ve správním řízení se společností PROLUX Consulting Int., s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 11. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI  139338/12/0100, týkající se poskytnutí rozhodnutí ve správním řízení se společností PROLUX Consulting Int., s.r.o.
Žadateli bylo požadované anonymizované rozhodnutí  poskytnuto  elektronicky ve formátu PDF dne 19. 11. 2012 pod č.j. ČOI 142848/12/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 11. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení na základě kontroly u obchodní společnosti YCNEGA technologies s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 1. 11. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Čj. ČOI 137347/12/3000, týkající se výsledků správního řízení na základě kontroly u obchodní společnosti YCNEGA technologies s.r.o. Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 5. 11. 2012 pod čj. ČOI 138611/12/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 15. 11. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 11. 2012 na žádost týkající se výsledků šetření k podanému oznámení (vyřizování reklamace a neplnění povinností prodejce vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele).
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 25. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 133462/12/2700, týkající se postupu při vyřizování reklamace obuvi a výsledků šetření k podanému oznámení (neplnění povinností prodejce vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele) na podnikatele Minh Tran Ba, provozovna Nákupní centrum,  Máchova alej 18, 568 02 Svitavy.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušných paragrafů zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 15. 11. 2012 pod č.j. ČOI 142290/12/2700.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 11. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 11. 2012 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti Podlahy Eurofloor s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému  se sídlem v Brně  byla dne 31. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Čj. ČOI 136427/12/3000, týkající se výsledků kontroly u společnosti Podlahy Eurofloor s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 2. 11. 2012 pod čj. ČOI 137519/12/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký - 8. 11. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 10. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení vedeného se společností AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38A, 748 01 Hlučín.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému byla dne 19. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 114366/12/4000, týkající se výsledků správního řízení vedeného se společností AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38A, 748 01 Hlučín.
Této společnosti byla uložena pokuta ve výši 2 000, -  Kč a současně povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou ve výši 1 000, - Kč.
Důvodem byly správní delikty, kterých se společnost v postavení prodávajícího dopustila ve smyslu § 24 odst. 7 písm. r) zákona č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tím, že spotřebiteli vydala písemné potvrzení o reklamaci bez údaje o tom, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále ve smyslu § 24 odst. 7 písm. t) téhož zákona tím, že reklamaci včetně odstranění vady nevyřídila bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a ani se nedohodla se spotřebitelem na delší lhůtě.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty dopisem dne 30. 10. 2012 pod č.j. ČOI 135596/12/4000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 8. 11. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 10. 2012 na žádost týkající postupu ČOI vůči společnosti AUTOLINHART BOREK a.s. – záruka na náhradní díly.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích  byla dne 17. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI  130168/12/2000, týkající se postupu ČOI vůči společnosti AUTOLINHART BOREK a.s. – záruka na náhradní díly.
Inspektorátem bylo zahájeno se společností AUTOLINHART BOREK a.s. správní řízení ve věci správního deliktu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve věci vytýkaného porušení ust. § 13 téhož zákona. Následně bylo správní řízení zastaveno, neboť odpadl důvod pro jeho vedení – absence osoby spotřebitele v obchodně závazkovém vztahu mezi dvěma podnikatelskými subjekty, sankce nebyla udělena.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty dne 29. 10. 2012 pod č.j. ČOI 134797/12/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 7. 11. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 10. 2012 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve správním řízení, která vydala ČOI proti společnosti PROLUX Consulting Int., s.r.o. a  jaké konkrétní praktiky společnosti byly šetřeny a jak byly posuzovány a právně kvalifikovány.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI  126565/12/0100, týkající se postupu ČOI vůči společnosti PROLUX Consulting Int., s.r.o. a poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, která ČOI vydala ve správním řízení s touto  společností.
V případě prvního a třetího správního řízení byly nekalé obchodní praktiky posouzeny jako obecné, jednalo se o naplnění generální klauzule těchto praktik (jednání podnikatele vůči spotřebiteli je v rozporu s odbornou péčí a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil), kvalifikace: porušení ustanovení § 4 odst. 3 v návaznosti na ustanovení § 4 odst. 1 a naplnění skutkové podstaty ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
V případě druhého správního řízení se jednalo o nekalou obchodní praktiku klamavou, kdy byly v určitých smlouvách společnosti opomenuty důležité údaje týkající se práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, resp. tyto údaje byly uvedeny nejednoznačným způsobem, kvalifikace: porušení ustanovení § 4 odst. 3 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) a naplnění skutkové podstaty ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
V současné době neprobíhá se společností PROLUX Consulting Int., s.r.o. žádné další správní řízení, což však nevylučuje další prošetření činnosti společnosti.
Anonymizovaná rozhodnutí byla součástí odpovědi žadateli. Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 25. 10. 2012 pod č.j. ČOI 130817/12/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 7. 11. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 10. 2012 na žádost týkající kontrol ČOI – neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky a dodržování příslušných paragrafů zákona o spotřebních daních a to v období od 1.1.2012 do 31.8.2012.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI  126877/12/0100, týkající se kontrol neznačeného lihu, kontrolních pásek nebo jejich padělků a dodržování příslušných paragrafů zákona o spotřebních daních, které jsou v dozorové pravomoci ČOI.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty dopisem dne 24. 10. 2012 pod č.j. ČOI 130253/12/0100. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 30. 10. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 10. 2012 na žádost týkající se postupu ČOI vůči společnosti AUTOLINHART BOREK a.s. – záruka na náhradní díly.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 17. 10. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 130168/12/2000, týkající se postupu ČOI vůči společnosti AUTOLINHART BOREK a.s. – záruka na náhradní díly.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 29. 10. 2012 pod čj. ČOI 134797/12/2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 10. 2012:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2012 na žádost týkající se evidence fyzické osoby v databázi ČOI jako kontrolované osoby.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému  se sídlem v Brně  byla dne 9. 10. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 126356/12/3000, týkající se evidence fyzické osoby v databázi ČOI jako kontrolované osoby.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v listinné podobě – dopisem ze dne 15. 10. 2012 pod čj. ČOI 128941/12/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 15. 10. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 10. 2012 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI o udělení pokuty provozovatelům e-shopů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu  se sídlem v Praze  byla dne 19. 9. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 113539/12/0100, týkající se  poskytnutí rozhodnutí o udělení pokuty provozovatelům e-shopů.  Žadateli byly poskytnuty informace týkající se 29 subjektů, jimž bylo uděleno 55 pokut  20 000 Kč a vyšších nebo opakované pokuty a to v období od  1. 1. 2011 do 30. 6. 2012.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty ve formátu PDF na CD, které bylo  přílohou dopisu odeslaného  dne 4. 10. 2012 pod čj. ČOI 120304/12/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  - 15. 10. 2012: Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 10. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení vedeného se společností HOTA Ostrava  s.r.o., Erbenova 389/82, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému byla dne 9.10. 2011 doručena  žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 126700/12/4000, týkající se výsledků správního řízení vedeného se společností HOTA Ostrava s.r.o., Erbenova 389/82, 703 00 Ostrava – Vítkovice.
Na základě kontroly provedené  dne 4. 9. 2012 uložil ředitel inspektorátu pokutu ve výši 2 000,- Kč  a současně povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou ve výši 1 000,-Kč.  Rozhodnutí nabylo právní moci téhož dne.
Důvodem byl správní delikt, kterého se podle zjištění ze dne 4. 9. 2012 společnost v postavení prodávajícího dopustila ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tím, že porušila zákaz užívání nekalých obchodních praktik  podle § 4 odst. 3 ve vazbě na § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
Žadateli byly  požadované  informace  poskytnuty v listinné podobě – dopisem ze dne  11. 10. 2012 pod čj. ČOI 126700/12/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  - 24. 9. 2012: zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 9. 2012 na žádost týkající se poskytnutí podnětu, který vedl k provedení kontroly u žadatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému byla dne 29. 8. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 81148/12/4000, týkající se  poskytnutí podnětu, který vedl k provedení kontroly u žadatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2012 pod č.j. ČOI 109363/12/4000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát  – 24. 9. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17. 9. 2012 na žádost týkající se kontrol zásilek ze zemí mimo EU, které vykonává ČOI ve spolupráci s Celní správou ČR.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu  se sídlem v Praze  byla dne 10. 8. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 96122/12/0100, týkající se  kontrol zásilek ze zemí mimo EU, které vykonává ČOI ve spolupráci s Celní správou ČR.  Žadateli byly poskytnuty informace týkající se počtu  kontrol ČOI provedených fyzicky a  administrativně a počtu vydaných stanovisek ČOI, na jejichž základě bylo pozastaveno celní řízení o propuštění zboží do volného prodeje a počtu stanovisek ČOI,  na jejichž základě bylo zboží do volného oběhu propuštěno. Informace byly poskytnuty v členění rok a počet kontrol a to za období od 1.1.2009 do 31.12.2012.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v listinné podobě – dopisem ze dne 17. 9. 2012 pod čj. ČOI 109251/12/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  - 22. 9. 2012: zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 9. 2012 na žádost týkající se výsledků kontroly provedené na čerpací stanici BENZINA, Suvorovova 664, Nový Jičín.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému byla dne 28. 8. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 60163/12/4000, týkající se výsledků kontroly provedené na čerpací stanici BENZINA, Suvorovova 664, Nový Jičín.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě - dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2012 pod č.j. ČOI 135596/12/4000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 5. 9. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 8. 2012 na žádost týkající se obchodní společnosti CPE Credits of Private Equity, a.s. a společnosti Cash Back Enterprise, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 8. 8. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 93435/12/3000, týkající se obchodní společnosti CPE Credits of Private Equity, a.s. a společnosti Cash Back Enterprise, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 21. 8. 2012 pod Sp.zn. ČOI 93435/12/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 30. 8. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 8. 2012 na žádost týkající se obchodní společnosti CPE Credits of Private Equity, a.s. a společnosti Cash Back Enterprise, s.r.o. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému  se sídlem v Brně  byla dne 3. 8. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 93435/12/3000, týkající se obchodní společnosti CPE Credits of Private Equity, a.s. a společnosti Cash Back Enterprise, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 15. 8. 2012 pod čj. ČOI 97747/12/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 8. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 8. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Svět oken, s.r.o. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému  se sídlem v Brně  byla dne 3. 8. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 1945/30/12, týkající se výsledků správního řízení se společností Svět oken, s.r.o.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 9. 8. 2012 pod čj. ČOI 95463/12/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 13. 8. 2012: Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 7. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností LIDL Česká republika v.o.s.
České obchodní inspekci – Inspektorátu Plzeňskému  a Karlovarskému byla dne 28. 7. 2012  doručena   žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  evidovaná pod Sp.zn. ČOI 90659/12/2200,  v níž žadatel požadoval informace týkající  se výsledků správního řízení se společností LIDL Česká republika v.o.s. (provozovna Těšínská ulice, Plzeň)   vedeného na základě výsledků provedené kontroly.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušných paragrafů zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 30. 7. 2012 pod č.j. ČOI 91021/12/2200.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 10. 8. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1.8.2012 na žádost týkající se plánu na vypsání veřejné zakázky nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18.7.2012  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 86570/12/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající plánu na vypsání veřejné zakázky nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat.
Tazateli byly poskytnuty následující informace:
Česká obchodní inspekce výše citovanými nástroji nedisponuje a ani není předpoklad jejich využití v rámci naší instituce. Výjimku tvoří tvorba www - stránek, jejichž příprava v současnosti probíhá v  rámci již uzavřeného výběrového řízení. Také v oblasti reportingových a analytických systémů zvažuje Česká obchodní inspekce zakoupení softwaru, jehož pomocí by bylo možné spravovat práva přístupů k datům a tím zvýšit jejich zabezpečení. Jednání v této záležitosti již probíhají a celý projekt je připravován v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které je nadřízeným orgánem České obchodní inspekce.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1.8.2012 - čj. ČOI 89697/12/2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 10. 8. 2012:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30.7.2012 na žádost týkající se počtu zaměstnanců ÚI ČOI v roce 2009 a  objemu jim vyplacených mzdových prostředků a odměn. České obchodní inspekci byla dne 17.7.2012  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 85643/12/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu zaměstnanců ÚI ČOI v roce 2009 a objemu jim vyplacených mzdových prostředků a odměn.
Tazateli byly informace poskytnuty elektronicky  na e-mailovou adresu žadatele dne 30.7.2012 pod čj. ČOI 89712/12/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 28.6.2012: Česká obchodní inspekce – Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 6. 2012 na žádost týkající se kontrol rychlovarných konvic TEFAL a ROWENTA u společnosti Elektromedia, s.r.o. – Tachov a ve společnosti Globus ČR, k.s. – pobočka Jenišov.
České obchodní inspekci – Inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému byla dne 27. 6. 2012 doručena   žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 78855/12/2200, v níž žadatel požadoval informace týkající se zahájení správního řízení ve věci kontrol ČOI týkajících se rychlovarných konvic značek TEFAL a ROWENTA, které byly provedeny inspektory ČOI dne 25. 4. 2012 u společnosti Elektromedia, s.r.o. – Tachov a v průběhu dubna či května 2012 ve společnosti Globus ČR, k. s. – pobočka Jenišov.
Inspektorát poskytl informaci o tom, že na základě uvedených kontrol nebylo inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni zahájeno správní řízení. Tazateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě – dopisem pod čj. ČOI 79206/12/2200.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14. 6. 2012 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 6. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Klimatex, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 5. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 58491/12/3000, týkající se výsledků správního řízení se společností Klimatex, a.s.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 14. 6. 2012 pod čj. ČOI 73425/12/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 6. 6. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 6. 2012 na žádost týkající se rozhodnutí ČOI ve správním řízení ve věci „jízdného zdarma“ pro školáky a seniory.  
České obchodní inspekci byla dne 6. 6. 2012 doručena   žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 69828/12/1000, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí ČOI ve správním řízení s Dopravním podnikem Hl. m. Prahy ve věci „jízdného zdarma“ pro školáky a seniory.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě dne 6.6.2012 čj. ČOI 69912/12/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 30.5.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 5. 2012 na žádost týkající se počtu zaměstnanců ČOI a objemu jim vyplacených mzdových prostředků a odměn v roce 2008
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17.5.2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 61247/12/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu zaměstnanců ČOI a objemu vyplacených mzdových prostředků a odměn, v roce 2008.
Tazateli byly poskytnuty informace týkající se počtu zaměstnanců a vyplacených mzdových prostředků v roce 2008 s odkazem na přístupnost této informace na webových stránkách ČOI (Výroční zpráva ČOI rok 2008). Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 30.5.2012 - čj. ČOI 65046/12/2012.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 29.5.2012: Česká ochodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 5. 2012 na žádost týkající se kontrolní činnosti České obchodní inspekce.
České obchodní inspekci byla dne 16. 5. 2012 doručena   žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 60893/12/1000, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrolní činnosti České obchodní inspekce.
Česká obchodní inspekce žadateli informace poskytla v listinné podobě dne 29.5.2012 pod čj. ČOI 65589/12/2012.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní insepekce - ústřední inspektorát - 25.5.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 5. 2012 na žádost týkající se kontrol složení a jakosti pohonných hmot.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 5. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 58801/12/1000, v níž tazatel požadoval informaci týkající se kontrol složení a jakosti pohonných hmot.
Tazatel byl seznámen s fakty, která se týkají odběru vzorků pohonných hmot, které pro ČOI zabezpečuje smluvní akreditovaná laboratoř společnosti SGS Czech Republic s.r.o. Žadateli byla poskytnuta odpověď v listinné podobě dne 25.5.2012 čj. ČOI 64 346/12/2012.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 10.5.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 5. 2012 na žádost týkající se kontrol provozoven podnikatelských subjektů.
České obchodní inspekci byla dne 26. 4. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), evidovaná pod č.j. ČOI 53470/12/1000, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol podnikatelských subjektů, u nichž ČOI provádí kontroly a opakované kontroly dodržování zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v roce 2011 a 2012 v působnosti Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha.
Česká obchodní inspekce žadateli poskytla informace o kontrolní činnosti Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy za požadované období. Žadateli byly zaslány odkazy na zveřejněné roční plány kontrol České obchodní inspekce na rok 2011 a 2012 na webových stránkách ČOI a odkaz na Výroční zprávu ČOI za rok 2011, v níž jsou uvedeny tematické plány kontrol. Dále byla tazateli poskytnuta informace o způsobu tvorby měsíčních plánů kontrol a byly mu poskytnuty týdenní plány kontrol Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha za měsíc březen 2012.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě dne 10.5.2012 čj. ČOI 56895/12/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 23.4.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 4. 2012 na žádost týkající se správního řízení se společností Prolux. Text informace je ke stažení ve formátu PDF kliknutím ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.4.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17. 4. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Prolux. Text informace je ke stažení ve formátu PDF kliknutím ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 10.4.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 4. 2012 na žádost týkajícíc se kontroly ČOI v prodejně čerpací stanice OMV v Berouně. Text informace je ke stažení ve formátu PDF kliknutím ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 9.3.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 3. 2012 na žádost týkající se subjektů, které poskytovaly České obchodní inspekci poradenskou činnost (bez ohledu na charakter činnosti) na základě smluv s těmito subjekty uzavřenými v období od 1. 1. 2005 do současnosti a jaké advokátní kanceláře poskytují České obchodní inspekci v současnosti právní služby.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 2. 2012 doručena datovou schránkou žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 27123/12/0100 o informaci, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace:
Jaké subjekty poskytovaly/poskytují Vaší organizaci a jejím organizačním složkám poradenskou činnost (bez ohledu na charakter činnosti) na základě smluv s těmito subjekty uzavřenými v období od 1. 1 . 2005 do současnosti?
Jaké advokátní kanceláře (název/obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ) v současnosti poskytují právní služby Vaší organizaci a jejím organizačním složkám.
Žadateli byly poskytnuty následující informace:
Ad 1) Přehled 11 subjektů, které poskytovaly poradenskou činnost (bez ohledu na charakter činnosti) České obchodní inspekci v období od 1.1.2005 do současnosti v celkové výši 12 805 817, - Kč.
Ad 2) V současnosti poskytuje České obchodní inspekci právní služby advokátní kancelář JUDr. Daniel Volopich, IČ: 12844012, Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň 1.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou 9. 3. 2012 čj. ČOI 31761/12/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 29.2.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 2. 2012 na žádost týkající se zveřejnění seznamu všech čerpacích stanic pohonných hmot kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v roce 2011, které vyhověly kvalitou pohonných hmot.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 2. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.Zn. ČOI 21443/12/0100 o informaci, v níž žadatel požaduje zaslání seznamu všech čerpacích stanic pohonných hmot kontrolovaných Českou obchodní  inspekcí v roce 2011, které vyhověly kvalitou pohonných hmot s uvedením názvu a adresy čerpací stanice.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem dne 29. 2. 2012 čj. ČOI 280 97/12/0100. Dopis obsahoval přílohu s požadovaným seznamem. Žadateli byla poskytnuta doplňující informace o tom, že na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou k dispozici dokumenty:
1) Evidence čerpacích stanic pohonných hmot – Seznam provozovaných veřejných stanic pohonných hmot v ČR podle stavu evidence k 10. 8. 2011
2) Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 23.2.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 2. 2012 na žádost týkající se personálních záležitostí ČOI v období od listopadu 2010 do současnosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 2. 2012 doručena - žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), evidovaná pod Sp. Zn. ČOI 9481/12/0100, v níž žadatel požaduje jmenovité seznamy zaměstnanců ČOI, kteří v období od 9. 11. 2010 do současnosti dali sami výpověď, dostali výpověď, byli přijati, pracovali na půl úvazku, pracovali na dohodu o práci. Dále žadatel požaduje - seznam administrativních pracovníků, pracovní zařazení pracovníků přijatých od 9. 11. 2010 do 13. 12. 2010 jmenovitě. U propuštěných pracovníků požaduje poskytnout údaje o jejich platové třídě, poskytnout srovnání objemu mezd např. v měsících říjnu 2010 a v březnu 2011.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v listinné podobě – dopisem dne 23. 2. 2012 čj. ČOI 25267/12/0100 i v podobě elektronické na emailovou adresu. Součástí dopisu bylo také Rozhodnutí čj. ČOI 25249/12/0100, neboť žádost o informace byla podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítnuta, - a to s poukazem na ust. § 2 odst. 4 ZSPI a ust. § 8a ZSPI ve spojení s ust. § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadateli byly poskytnuty informace v bodech, v nichž požadoval informace o celkových počtech zaměstnanců ČOI: Česká obchodní inspekce má 432 zaměstnanců. Z údajné nadbytečnosti dostalo výpověď - 0 zaměstnanců. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký - 20.2.2012: ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 2. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení vedeného se společností BILLA spol. s r.o., provozovna Havířov-Město 736 01, Dlouhá třída 860/1a.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému byla dne 4. 1. 2011 doručena žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 125219/11/0100, týkající se výsledků správního řízení vedeného se společností BILLA spol. s r.o., provozovna Havířov-Město, Dlouhá třída 860/1a.
V době podání žádosti nebylo správní řízení pravomocně ukončeno. Žadatel byl s jeho výsledkem seznámen následně v odpovědi, která mu byla poskytnuta v listinné podobě – dopisem ze dne 20. 2. 2012 čj. ČOI 23444/12/4000. Na základě kontroly uložil ředitel inspektorátu pokutu ve výši 10 000,- Kč a současně povinnost nahradit náklady správního řízení částkou ve výši 1 000,-Kč.
Důvodem byl správní delikt, kterého se podle zjištění ze dne 15. 12. 2011 společnost v postavení prodávajícího dopustila tím, že nesplnila povinnost podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, cenu při prodeji výrobků správně účtovat, když v nákupu spotřebitele uskutečněném dne 25. 11. 2011 vznikl cenový rozdíl 124, – Kč v neprospěch spotřebitele. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20. 2. 2012: ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 2. 2012 na žádost týkající se přijatých sankčních opatření uložených na základě výsledků kontroly u společnosti Bart Reality s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 2. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 348/30/12, týkající se informace o přijatých sankčních opatřeních uložených na základě výsledků kontroly provedené u společnosti Bart Reality s.r.o. se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno.
Žadateli byly poskytnuty následující  informace:
Společnosti Bart Reality, s.r.o., IČ: 27702171, byla uložena pokuta za porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik stanoveného v § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Zjištěného porušení zákona o ochraně spotřebitele se společnost dopustila uvedením nepravdivého údaje o obytné ploše bytu při nabízení jeho prodeje na internetových stránkách www.bart-reality.cz. Společnosti byla uložena pokuta ve výši 5000 Kč + 1000 Kč náklady řízení.
Jmenované společnosti byla v jiném řízení uložena pokuta za porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik stanoveného v § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Zjištěného porušení zákona o ochraně spotřebitele se společnost dopustila tím, že spotřebitele opomněla informovat o důležitých ustanoveních uzavírané zprostředkovatelské smlouvy. Společnosti byla uložena pokuta ve výši 5000 Kč + 1000 Kč náklady řízení.
Informace byly poskytnuty v listinné podobě – dopisem ze dne 20. 2. 2012 pod čj. ČOI 23518/12/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20. 2. 2012: ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 2. 2012 na žádost týkající se přijatých sankčních opatření uložených na základě výsledků kontroly.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 22. 1. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 250/30/12, týkající se informace o přijatých sankčních opatřeních uložených na základě výsledků kontroly provedené u podnikatelského subjektu.
Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem ze dne 20. 2. 2012 pod čj. ČOI 23433/12/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 9.2.2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 2. 2012 na žádost týkající se zveřejnění seznamu všech čerpacích stanic pohonných hmot kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v roce 2011 s uvedením výsledku kontroly.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 2. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 16155/12/0100 o informaci, v níž žadatel požaduje zaslání seznamu všech čerpacích stanic pohonných hmot kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v roce 2011 s uvedením výsledku kontroly.
Žádost byla Českou obchodní inspekcí posouzena a dne 9. 2. 2012 bylo vydáno pod č.j. ČOI 18329/12/0100 Rozhodnutí o odmítnutí informace. Česká obchodní inspekce příslušné informace ve formě požadované žadatelem nevytváří a tak není povinna v souladu s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím předmětné informace poskytnout.
Zároveň byl tazateli zaslán odkaz na web stránky České obchodní inspekce, kde jsou zveřejňována pravomocná rozhodnutí ČOI, kterými byla příslušným čerpacím stanicím uložena pokuta za porušení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - 27.1.2012: Česká obchodní inspekce -  ústřední inspektorát  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci poskytnutou dne 27. 1. 2012 na žádost týkající se informace o využití mobilní laboratoře pro operativní posouzení jakosti prodávaných pohonných hmot.
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát obdržel  dne 16. 1. 2012 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod čj.: ČOI 7556/12/0100, v níž žadatel  požadoval  poskytnutí informací týkajících se využití mobilní laboratoře pro operativní posouzení jakosti pohonných hmot v roce 2011.
Informace v celém rozsahu byla tazateli poskytnuta v listinné podobě – dopisem ze dne 27. 1. 2012 pod čj. ČOI 12845/12/0100. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 1. 2012: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 1. 2012 na žádost týkající se výsledků správního řízení na základě kontroly internetových stránek www.stylova-moda.cz
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému  se sídlem v Brně  byla dne 10. 1. 2012 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 4744//12/3000, týkající se výsledků správního řízení na základě kontroly internetových stránek www.stylova-moda.cz. Žadateli byly požadované informace včetně popisu porušení příslušného paragrafu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů, poskytnuty v listinné podobě – dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) ze dne 20. 1. 2012 pod čj. ČOI 8668/12/3000.