sobota 22. července 2017 12:39 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > O ČOI > Povinně zvěřejňované informace > Poskytnuté informace dle zák. 106/1999

Poskytnuté informace dle zák. č.106/1999 Sb.

Zveřejnění poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 7. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 7. 2017 na žádost týkající se počtu podnětů, stížností, kontrol a jejich výsledků, uložených pokut a jejich výše u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88624/17/3000, týkající se počtu podnětů, stížností, kontrol a jejich výsledků, uložených pokut a jejich výše u podnikatele.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2017 - čj. ČOI 93027/17/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 7. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83438/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2017 - čj. ČOI 85165/17/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 7. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Merafield, s.r.o. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84353/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u spol. Merafield, s.r.o.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2017 - čj. ČOI 86846/17/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 7. 7. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 6. 2017 na žádost týkající se vyřešení podnětu. České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 26. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88307/17/2700 týkající se vyřešení podnětu.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 28. 6. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 88950/17/2700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 7. 7. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 6. 2017 na žádost týkající se správního řízení se společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83442/17/3000, týkající správního řízení se společností. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 6. 2017 - čj. ČOI 85863/17/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 7. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se sestavování plánu kontrol v restauraci Sakura v Karlových Varech ve dnech 2.7.2016 a  13.7.2016 a odměn zaměstnanců inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského vyplacených od 1.1.2015 do doby vyřízení žádosti. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80739/17/2200, v níž žadatel požadoval informace týkající se  sestavování plánu kontrol v restauraci Sakura v Karlových Varech ve dnech 2.7.2016 a 13.7.2016 a odměn dvou zaměstnanců inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského vyplacených od 1.1.2015 do doby vyřízení žádosti. Žadateli bylo sděleno, že plán kontrol v uvedeném období (konání MFF KV 2016) nebyl pevně stanoven a utvářel se dle situace přímo v místě konání tedy v centru Karlových Varů. Kontrolované provozovny vycházely z poznatků inspektorů v terénu, předchozích zjištění a ze zkušeností z minulých sezón MFF. Na provádění opakovaných kontrol nebyl vydán žádný pokyn, jedná se o běžnou kontrolní praxi, která je aplikována zcela běžně i v provozovnách s jiným zaměřením, než je hostinská činnost. Důvodem bývá ověření, zdali byl napraven vadný stav zjištěný v předchozí kontrole. Opakovaná kontrola u uvedeného subjektu byla provedena po skončení festivalu záměrně tak, aby nebyly blokovány kapacity restaurace a kdy byl nabízen „tatarský biftek“ podávaný na gramáž a tak bylo možné provést kontrolu včetně ověření hmotnosti podaného pokrmu. Dále byly žadateli zaslány kopie jednotlivých rozhodnutí o odměnách dvou zaměstnanců inspektorátu vyplacených od 1. 1. 2015 do doby vyřízení žádosti. Žadateli byla odpověď odeslána jako poštovní zásilka na uvedenou poštovní adresu  dne 23. 6. 2017 - čj. ČOI 86514/17/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 7. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět u spol. RVC Sportswear.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84027/17/3000, týkající se  výsledku šetření na podnět u spol. RVC Sportswear. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 6. 2017 - čj. ČOI 85273/17/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 7. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol u prodejců obuvi v letech 2014 - 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 76680/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u prodejců obuvi v letech 2014 - 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2017 - čj. ČOI 85194/17/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 3. 7. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 6. 2017 na žádost týkající se přiznání, ponechání, zvýšení nebo snížení osobního příplatku v letech 2015 a 2016 státním zaměstnancům ČOI, včetně odůvodnění, odměn zaměstnancům inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského a na základě jakých okolností a potřeb inspektorátu se státní zaměstnanci mohli v letech 2016 a 2017 účastnit všech naplánovaných a uskutečněných nočních akcí, v sobotu, neděli, o státních svátcích, na tržnicích, jako řidič služebního vozidla, v součinnosti s inspektory z ostatních inspektorátů a kolik z těchto akcí bylo následně použito v odůvodnění pro přiznání mimořádných odměn. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72956/17/0100, v níž žadatel požadoval výše uvedené informace.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 bylo beze změny ponechán osobní příplatek 12 státním zaměstnancům inspektorátu a zvýšen byl u 21. V roce 2016 byl beze změny ponechán osobní příplatek 13 zaměstnancům inspektorátu, snížen v 1 případě a u 23 zaměstnanců byl zvýšen. Žadateli byly poskytnuty také informace o změnách u zaměstnanců v pracovním poměru v letech 2015 a 2016. Byly poskytnuty také požadované informace o celkových přidělených částkách inspektorátu na vyplacení odměn v roce 2015 – 1 314 400, - Kč; v roce 2016 – 1 879 500, - Kč a v roce 2017 – 675 600, - Kč (bez ředitele inspektorátu). Dále žadatel obdržel informaci o vyplacených odměnách a jejich zdůvodnění u vedoucích zaměstnancům inspektorátu a souhrnnou informaci o vyplacených odměnách zaměstnancům inspektorátu v letech 2015 a 2016.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 19. 6. 2017 - čj. ČOI 73171/17/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29. 6. 2017 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 20. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikající fyzické osoby. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 16. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83944/17/2000, týkající se výsledku kontroly u podnikající fyzické osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 6. 2017 pod čj. ČOI 85026/17/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 6. 2017 na žádost týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 77245/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského – vzdělání, praxe, stížnosti podané na zaměstnance a jejich řešení, plat v letech 2016 a 2017 a odměny vyplacené v tomto období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odpověď byla zaslána jako listovní zásilka dne 14. 6. 2017 - čj. ČOI 77245/17/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 6. 2017 na žádost týkající se ředitele inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 77236/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se ředitele  inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského – vzdělání, praxe, stížnosti podané na ředitele inspektorátu a jejich řešení,  plat v letech 2016 a 2017 a odměny vyplacené v tomto období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odpověď byla zaslána jako listovní zásilka dne 14. 6. 2017 - čj. ČOI 77236/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plzeňský a Karlovarský  – 23. 6. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol v provozovnách provozujících hostinskou činnost v Karlovarském kraji v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a poskytnutí protokolů o kontrole a rozhodnutí o uložených sankcích v případech, kdy byla kontrola provedena opakovaně. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 75423/17/2200, týkající se  kontrol v provozovnách provozujících hostinskou činnost v Karlovarském kraji v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a poskytnutí protokolů o kontrole a rozhodnutí o uložených sankcích v případech, kdy byla kontrola provedena opakovaně. Informace byly žadateli poskytnuty včetně informace o tom, jak jsou kontroly plánovány a kdy a proč jsou kontroly u jednoho subjektu realizovány opakovaně. Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 9. 6. 2017 –  čj. ČOI 78584/17/2200.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 20. 6. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 6. 2017 na žádost týkající zaslání dopisu ředitele inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 6.9.2013, sp. zn. ČOI 97229/13/2000, čj. ČOI 101457/2000. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 25. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zaevidována pod čj. ČOI 73348/17/2000, v níž žadatel požadoval zaslání dopisu ředitele inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 6. 9. 2013 sp. zn. ČOI 97229/13/2000 a čj. ČOI 101457/2000. Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky dne 6. 6. 2017 - čj. ČOI 76563/17/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vydaná v návaznosti na zákaz prodeje 28. 10. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74614/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vydaná v návaznosti na zákaz prodeje 28. 10. 2016. Žadateli byla požadovaná rozhodnutí poskytnuta a zaslána elektronicky dne 7. 6. 2017 - čj. ČOI 74695/17/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů vedených pod čísly jednacími sp. zn. ČOI 78054/13/1000, sp. zn. ČOI 50027/14/0100 a sp. zn. ČOI 110196/14/0100 – OP/1167. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73329/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se dokumentů vedených pod konkrétními jednacími čísly. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty a zaslány elektronicky dne 6. 6. 2017 - čj. ČOI 73825/17/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol provedených u společnosti LIKREM, s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73846/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol provedených u společnosti LIKREM, s.r.o. Žadateli byly poskytnuto pět kontrolních protokolů (z roku 2011, 2012 a 2015) a tři příkazy o uložení pokuty za porušení zákona o ochraně spotřebitele (z roku 2011, 2013 a 2016). Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 5. 6. 2017 - čj. ČOI 74010/17/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI v případech porušení povinností výrobce a dovozce uložených zákonem č. 90/2016 Sb. a dále specifikovaných v nařízeních vlády  (např. č. 118/2016 Sb.).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71525/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI v případech porušení povinností výrobce a dovozce uložených zákonem č. 90/2016 Sb. a dále specifikovaných v nařízeních vlády  (např. č. 118/2016 Sb.). Žadateli byla předmětná rozhodnutí poskytnuta. Odpověď byla zaslána elektronicky dne 2. 6. 2017 - čj. ČOI 73177/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 29. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 5. 2017 na žádost týkající se kontroly paliva CNG.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 16. 5. 2017 pod čj. ČOI 68758/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly paliva CVG.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 5. 2017 – čj. ČOI 69955/17/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí vedené pod čj. ČOI 125284/15/0100/2700/14/15/16/Hy/Št.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60533/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí vedené pod čj. ČOI 125284/15/0100/2700/14/15/16/Hy/Št.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 5. 2017 - čj. ČOI 63267/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 5. 2017 na žádost týkající se prověřování podaného podnětu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 23. 4. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 57918/17/3000, týkající se prověřování podaného podnětu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 5. 2017 - čj. ČOI 67832/17/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 22. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 0. 5. 2017 na žádost týkající se kontrol u provozovatele parkovacích automatů  v Prostějově.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 27. 2. 2017 a následně dne 21. 3. 2017 pod čj. ČOI 30968/17/4000  a čj. ČOI 43626/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u provozovatele parkovacích automatů v Prostějově. Dopisem ze dne 3. 4. 2017 (čj. ČOI 48453/17/3100 byl žadatel informován, že v dané věci nebylo zatím pravomocně rozhodnuto.  Žadateli byly zaslány požadované informace po nabytí právní moci rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 5. 2017 - čj. ČOI 65470/17/3100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 22. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí informací ke kontrolám spotřebitelských úvěrů od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 54216/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí informací ke kontrolám spotřebitelských úvěrů od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014. Lhůta pro poskytnutí informací byla dne 26. 4. 2017 prodloužena (dopisem čj. ČOI 59776/17/0100).
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky prostřednictvím datové schránky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 5. 2017 - čj. ČOI 55669/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeného pod čj. ČOI 162499/16/0100/3000/16/17/So/Št.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63898/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeného pod čj. ČOI 162499/16/0100/3000/16/17/So/Št.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 5. 2017 - čj. ČOI 64114/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 15. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 5. 2017 na žádost týkající se vyrozumění ČOI, oddělení ADR, ve věci zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy na LED žárovky.  
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 57434/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající vyrozumění ČOI, oddělení ADR, ve věci zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy na LED žárovky.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 5. 2017 - čj. ČOI 62035/17/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 5. 2017 na žádost týkající se správního řízení se společností EMBRA Apartment.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60544/17/3000, týkající správního řízení se společností EMBRA Apartment.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 5. 2017 - čj. ČOI 61140/17/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 5. 2017 na žádost týkající se kontrol ČS PHM, MOL Česká republika v Opavě.  
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 4. 2017 pod sp.zn. ČOI 59745/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly ČS PHM, MOL Česká republika v Opavě.  Žadateli byly zaslány požadované dokumenty – Protokol o kontrole, zkušební protokol, inspekční zpráva a protokol o odběru vzorků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 2. 5. 2017 - čj. ČOI 61919/17/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2017 na žádost týkající se platu a odměn ředitelky Inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého v roce 2016 a 1. čtvrtletí 2017.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53289/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platu a odměn ředitelky Inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého v roce 2016 a v 1. čtvrtletí 2017. Žadateli byly informace poskytnuty dne 27. 4. 2017 - čj. ČOI 55638/17/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly v prodejně Billa.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 4. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48776/17/3000, týkající se  výsledku kontroly v prodejně Billa.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 4. 2017 - čj. ČOI 54103/17/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 2. 5. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 4. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 21. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 137183/16/2700 týkající se uložené pokuty podnikateli. Dopisem ze dne 28. 12. 2016 čj. ČOI 169224/16/2700 byla odeslána informace o tom, že správní řízení nabylo ukončeno. Dopisem z 19. 4. 2017 byla žadateli poskytnuta informace o tom, že správní řízení bylo ukončeno dne 4. 4. 2017  a jmenovanému podnikateli byla uložena pokuta ve výši 25. 000, - Kč.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 19. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 55849/17/2700.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 21. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 4. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 31. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 48267/17/2400 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  - čj. ČOI 52407/17/2400.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 4. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 4. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44737/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.
Žadateli bylo sděleno, že v příslušné věci vydal v únoru 2017 Inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina rozhodnutí o uložení sankce, proti kterému podal účastník řízení včasné odvolání. Následně Inspektorát předal spis odvolacímu orgánu, jímž je Ústřední inspektorát ČOI v Praze, který v současné době o odvolání rozhoduje. Vzhledem k tomu, že správní řízení není ukončeno, nelze rozhodnutí žadateli poskytnout. Povinný subjekt je však připraven, po ukončení správního řízení a po nabytí právní moci rozhodnutí, požadovaný dokument žadateli poskytnout. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 7. 4. 2017 - čj. ČOI 49593/17/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 4. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 4. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46680/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 4. 2017 - čj. ČOI 48197/17/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  –10. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 3. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 23. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 43092/17/0100 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 3. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  - čj. ČOI 47656/17/2400.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 4. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 3. 2017 na žádost týkající se zveřejňování aktualizovaných programů dozoru nad trhem.České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 36677/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zveřejňování aktualizovaných programů dozoru nad trhem.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 3. 2017 - čj. ČOI 40113/17/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 4. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 3. 2017 na žádost týkající se informace o výsledku kontroly u cestovní kanceláře v Liberci. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 18. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 41705/17/2500 týkající se informace o výsledku kontroly u cestovní kanceláře v Liberci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 3. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  - čj. ČOI 43104/17/2500. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2017 na žádost týkající se výsledků činnosti oddělení ADR (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů) v roce 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 27555/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků činnosti oddělení ADR (mimosoudního řešení spotřebitelských sporů) v roce 2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2017 - čj. ČOI 33516/17/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 17. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 3. 2017 na žádost týkající se informací a písemností vztahujících se k uloženému personálnímu postihu inspektora.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 25515/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající písemností vztahujících se k uloženému personálnímu postihu inspektora. Žádost byla částečně odmítnuta, a to v části, které se týkají kopií písemností vztahujících se k personální oblasti.
Žadateli byla odpověď, respektive rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zaslána jako listovní zásilka dne 3. 3. 2017 - čj. ČOI 31892/17/0100. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 17. 3. 2017: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 3. 2017 na žádost týkající se řízení se společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 8. 2. 2017 pod čj. ČOI 20584/17/2400  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se řízení se společností.  Žadateli bylo sděleno, že řízení se společností nebylo dosud ukončeno.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2017 - čj. ČOI 33281/17/2400.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 3. 2017 na žádost týkající se kontrol právnického subjektu územně samosprávného celku – obce a poskytnutí počtu kontrol v letech 2015 – 2016 u těchto podnikatelských subjektů. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24607/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající kontrol právnického subjektu územně samosprávného celku – obce a poskytnutí počtu kontrol v letech 2015 – 2016 u těchto podnikatelských subjektů. Vzhledem k tomu, že informacemi v požadované struktuře povinný subjekt nedisponuje a ani nemá zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat informace v požadované struktuře, byla žádost odmítnuta.
Žadateli byla odpověď poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF) a odeslána jako listovní zásilka  dne 3. 3. 2017 - čj. ČOI 24669/17/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 3. 2017:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 28. 2. 2017 na žádost týkající se kontrol v provozovně Penny Market v Praze Braníku.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       24. 2. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 29449/17/1000 týkající se kontrol v provozovně Penny Market v Praze Braníku.Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky  dne 28. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 30041/17/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 2. 2017 na žádost týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21459/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol ponožek Agiva a VoXX. Vzhledem k tomu, že žadatel požadoval názor na průběh kontrol a předcházející posouzení výrobků, byla žádost rozhodnutím částečně zamítnuta. Žadateli byla odpověď  a rozhodnutí zasláno datovou schránkou a jako listovní zásilka dne 22. 2. 2017 – čj. ČOI 26254/17/0100.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 28. 2. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se řízení se společností.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 9. 2. 2017 pod čj. ČOI 20921/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se řízení se společností.  Žadateli bylo sděleno, že řízení se společností nebylo dosud ukončeno. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 2. 2017 - čj. ČOI 23007/17/3100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 27. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se výše sankce podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21616/17/2700 týkající se výše sankce uložené podnikateli. Informace byly tazateli poskytnuty dne 14. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 23283/17/2700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 2. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 2. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci diskriminace Romů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 2. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19960/17/3000, týkající se  výsledku šetření ve věci diskriminace Romů. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 2. 2017 - čj. ČOI 22563/17/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 27. 2. 2017 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se stavu řízení se společností Gorenje spol. s r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21532/17/2000, týkající se stavu řízení se společností Gorenje spol. s r. o. Žadateli byla odpověď (ke stažení ZDE ve formátu PDF) zaslána dne 14. 2. 2016 pod čj. ČOI 22416/17/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 2. 2017 na žádost týkající se poskytnutí historie dokumentů ze systému Ginis ve věci revize spisů ke kontrolám inspektorky z inspektorátu v Hradci Králové.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 14020/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí historie dokumentů ze systému Ginis ve věci revize spisů ke kontrolám inspektorky z inspektorátu v Hradci Králové. Žádost byla částečně odmítnuta a to v části, která se týká interních předpisů a pokynů. Žadateli byla odpověď, respektive rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zaslána jako listovní zásilka dne   10. 2. 2017 - čj. ČOI 19919/17/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 22. 2. 2017 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se poskytnutí  kopie příkazu ve věci jeho podání.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 7. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20149/17/2000, týkající se poskytnutí kopie příkazu ve věci jeho podání.
Žadateli byla odpověď, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti (ke stažení ZDE ve formátu PDF), zaslána dne 14. 2. 2016 pod čj. ČOI 22548/17/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 21. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 2. 2017 na žádost týkající se informace o tom, jak by probíhalo kontrolní převážení stanoveného měřidla u dvou společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 27. 1. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 14465/17/2500 týkající se informace o tom, jak by probíhalo kontrolní převážení stanoveného měřidla u dvou společností.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky, resp. žádost byla rozhodnutím odmítnuta,  dne 10. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  - čj. ČOI 19029/17/2500.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 2. 2017 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2016 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11924/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2016 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2017 - čj. ČOI 19078/17/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí vydaných ČOI specifikovaných na základě ID sankce a ID kontroly. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 12053/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí vydaných ČOI specifikovaných na základě ID sankce a ID kontroly.  Žadatel zaslal devět ID sankce a k nim se vztahující ID kontrol. Na jejich základě byla v systémech ČOI vyhledána odpovídající rozhodnutí, která po jejich anonymizaci byla žadateli poskytnuta.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 3. 2. 2017 - čj. ČOI 14918/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 1. 2017 na žádost týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6552/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu. Žadateli bylo sděleno, že podnět řešilo oddělení technické kontroly  inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha. Podnět směřoval na vlastnosti zdravotnického prostředku – ponožky Agiva. Na základě těchto skutečností byl proveden odběr výrobku, který po posouzení antibakteriálních a antifungálních vlastností nevyhověl požadavkům, dále nevyhověl požadavkům na značení výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a dále nevyhověl požadavků na značení textilních výrobků. Vůči kontrolované osobě bylo ze strany ČOI vyvozeno opatření formou sankce, která nabyla právní moci dne 23. 9. 2015. Druhý podnět byl šetřen oddělením kontroly inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha. Podnět směřoval na klamání spotřebitele formou nedodržení mj. materiálového složení výrobků. Byly provedeny odběry vzorků, které nevyhověly požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 na materiálové značení textilu. Informace o výsledcích správního řízení bude možné poskytnout až po jeho ukončení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 27. 1. 2017 - čj. ČOI 13605/17/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 2. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 1. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 17. 1. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 9199/17/2700 týkající se uložené pokuty podnikateli.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 23. 1. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 11770/17/2700.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 1. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2017 na žádost týkající se poskytnutí kopií prvoinstančních i druhoinstančních rozhodnutí vydaných po 15. 7. 2016 týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., u společností Home Credit, GE Money Auto (nyní Moneta Auto), sAutoleasing a Essox. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 2395/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopií prvoinstančních i druhoinstančních rozhodnutí vydaných po 15. 7. 2016 týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., u společností Home Credit, GE Money Auto (nyní Moneta Auto), sAutoleasing a Essox.  Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty v anonymizované podobě.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 19. 1. 2017 - čj. ČOI 2785/17/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 20. 1. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 1. 2016 na žádost týkající se podání čj. ČOI 161508/16/2700.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 4. 1. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn.ČOI 2026/17/2700 týkající se podání čj. ČOI 161508/16/2700.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 6. 1. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 3250/17/2700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 1. 2017   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 1. 2017 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016  do 31. 12. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 169895/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 6. 1. 2017 - čj. ČOI 2127/17/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 6. 1. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 12. 2016 na žádost týkající se výše pokuty uložené podnikateli ve věci nevyřízené reklamace stavebních prací.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 21. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 137183/16/2700 týkající se výše pokuty uložené podnikateli ve věci nevyřízené reklamace stavebních prací. Žadateli bylo sděleno, že s uvedeným podnikatelem nebylo dosud zahájeno správní řízení. Po ukončení a nabytí právní moci rozhodnutí bude možné informaci o výsledku řízení poskytnout.
Odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky dne 28. 12. 2016 –  čj. ČOI 169224/16/2700.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 1. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 12. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentu, kterým by se žadateli zakazoval vstup do budovy ČOI  a  jaké byly  konkrétní provozní důvody, které neumožnily žadateli nahlédnutí do správního spisu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 163315/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí dokumentu, kterým by se žadateli zakazoval vstup do budovy ČOI  a jaké byly  konkrétní provozní důvody, které neumožnily žadateli nahlédnutí do správního spisu.
Žádost byla rozhodnutí odmítnuta v celém rozsahu a to vzhledem k tomu, že žadatelem požadovaný příkaz či nařízení týkající se zákazu vstupu žadatele do budovy ČOI  a ani konkrétní „provozní důvody“ či jinak pojmenovaný text zaznamenaný na jakémkoli nosiči ke dni vyhotovení rozhodnutí neexistoval, a tak nebyl splněn jeden z pojmových znaků informace, jak ji zákon o svobodném přístupu k informacím vymezuje pro své účely v ust. § 3 odst. 3 uvedeného zákona. Žadateli bylo rozhodnutí odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 28. 12. 2016 - čj. ČOI 169027/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 4. 1. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 12. 2016 na žádost týkající se platů, odměn a benefitů zaměstnanců České obchodní inspekce inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 a v roce 2016. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1596489/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn a benefitů zaměstnanců České obchodní inspekce inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha  v roce 2015 a v roce 2016 v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 21. 12. 2016 - čj. ČOI 166015/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 12. 2016 na žádost týkající se účtování smluvní ceny prodávajícím za službu „zaevidování do EET“.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 158666/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se účtování smluvní ceny prodávajícím za službu „zaevidování do EET“. Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 12. 2016 - čj. ČOI 165301/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 12. 2016 na žádost týkající se rozhodnutí ÚOHS – S332/2012/Vz-23407/2012/514/PVé.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 161038/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí ÚOHS – S332/2012/Vz-23407/2012/514/PVé.  
Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 12. 2016 - čj. ČOI 163672/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 12. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 12. 2016 na žádost týkající se výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Právní poradenství a zastupování v zadávacím řízení“.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 160737/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Právní poradenství a zastupování v zadávacím řízení“.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 15. 12. 2016 - čj. ČOI 163783/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 22. 12. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 12.12.2016 na žádost týkající se zaslání kontrolního protokolu čj. 148388/16/1000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 161414/16/1000 týkající se zaslání kontrolního protokolu čj. 148388/16/1000. Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut v  odpovědi zaslané elektronicky dne 12. 12. 2016 –  čj. ČOI 162752/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 21. 12. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 12. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 1. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že správní řízení se společností nebylo dosud ukončeno a po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce bude žadatel informován.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 12. 2016 - čj. ČOI 160913/16/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 12. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 11. 2016 na žádost týkající se dokladů ke spisu sp. zn. ČOI 11939/16/4000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 27. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se dokladů ke spisu sp. zn. ČOI11939/16/4000.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 11. 2016 - čj. ČOI 155188/16/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 11. 2016 na žádost týkající se služebních míst zařazených v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 11. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 149162/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se služebních míst zařazených v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 11. 2016 - čj. ČOI 154490/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 11. 2016 na žádost týkající se pracovníka ústředního inspektorátu  a způsobu omluvy žadateli.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 11. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 144362/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovníka ústředního inspektorátu a způsobu omluvy žadateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 11. 2016 - čj. ČOI 146664/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 11. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 11. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti Exim Tours.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 11. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 142734/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti Exim Tours.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 11. 2016 - čj. ČOI 146647/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 11. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 11. 2016 na žádost týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 11. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 142894/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se mimosoudního řešení sporů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF a ZDE ve formátu xlx.) dne 11. 11. 2016 - čj. ČOI 146654/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 11. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 11. 2016 na žádost týkající se poskytnutí podání, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 11. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140446/16/3000, týkající se poskytnutí podání, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
Žadateli bylo  odpovězeno elektronicky (dopis – rozhodnutí - ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 11. 2016 - čj. ČOI 142886/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 24. 10. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 10. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti ADOP –car, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 12. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti ADOP-car, a.s. Žadateli bylo sděleno, že kontrola společnosti nebyla dosud ukončena.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2016 - čj. ČOI 134416/16/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24. 10. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 13. 10. 2016 na žádost týkající se informace ve věci podání čj. ČOI 60619/16/2000 a navazujícího správního řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 132766/16/2000, týkající se informace ve věci podání čj. ČOI 60619/16/2000 a navazujícího správního řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 10. 2016 pod čj. ČOI 133325/16/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 18. 10. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 10. 2016 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 128357/16/2200 týkající se vyřízení podání žadatele.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 10. 2016 –  čj. ČOI 130447/16/2200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 18. 10. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 10. 10. 2016 na žádost týkající se sankce uložené ve věci šetření žadatelem podané reklamace.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 5. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129774/16/2000, týkající se sankce uložené ve věci šetření žadatelem podané reklamace.
Žadateli bylo sděleno, že kontrolou bylo zjištěno porušení ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tj. povinnosti prodávajícího vydat spotřebiteli písemné potvrzení o uplatnění reklamace s obligatorními údaji, a tak byla formou příkazu na místě uložena pokuta ve výši 2 000, - Kč a 1 000, - Kč jako náhrada nákladů řízení. Žadatelce byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 10. 10. 2016 pod čj. ČOI 130782/16/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 17. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 10. 2016 na žádost týkající se čerpacích stanic, kde byl odebrán vzorek paliva LPG pro kontrolu jakosti prodávaných pohonných hmot za uplynulých 12 měsíců (tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122386/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se čerpacích stanic, kde byl odebrán vzorek paliva LPG pro kontrolu jakosti prodávaných pohonných hmot za uplynulých 12 měsíců (tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016).Žadateli byl poskytnut přehled čerpacích stanic, kde byl v požadovaném období odebrán vzorek paliva LPG.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 5. 10. 2016 - čj. ČOI 128830/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 13. 10. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 10. 2016 na žádost týkající se úředních záznamů v anonymizované podobě, včetně úvěrových smluv na jejichž základě byly vyhotoveny protokoly o kontrolách u společností  ESSOX, s.r.o., GE Money Auto, s.r.o., sAutoleasing a dalších provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 20. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 120955/16/2700 týkající se úředních záznamů v anonymizované podobě, včetně úvěrových smluv na jejichž základě byly vyhotoveny protokoly o kontrolách u společností  ESSOX, s.r.o., GE Money Auto, s.r.o., sAutoleasing a dalších provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty s výjimkou informací získaných v rámci kontrolního šetření od třetích osob.
Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 3. 10. 2016 –  čj. ČOI 127776/16/2700.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 9. 2016 na žádost týkající se informací o zpoplatnění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 116136/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zpoplatnění žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 9. 2016 - čj. ČOI 118982/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 10. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 9. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti Somavedic (Somatex).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 115893/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontroly u společnosti Somavedic (Somatex).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2016 - čj. ČOI 118962/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 6. 10. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 20. 9. 2016 na žádost týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 112819/16/1000 týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 9. 2016 –  čj. ČOI 120163/16/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 10. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 9. 2016 na žádost týkající se poskytnutí aktuálního  kompletního znění technické normy ČSN EN 71-1.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120820/16/3000, týkající se poskytnutí aktuálního kompletního znění technické normy ČSN EN 71-1. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace bylo žadateli odesláno jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2016 - čj. ČOI 122674/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 30. 9. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti NaCesty.cz, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 113457/16/2200, týkající se výsledků kontroly u společnosti NaCesty.cz, s.r.o.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2016 –  čj. ČOI 119213/16/2200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 29. 9. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 9. 2016 na žádost týkající se kontrolních protokolů o kontrolách od 18. 6. 2014 do současnosti provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický u společnosti ESSOX, s.r.o. a GE Money Auto, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 1. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 110551/16/2700 týkající se kontrolních protokolů o kontrolách od 18. 6. 2014 do současnosti provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický u společnosti ESSOX, s.r.o. a GE Money Auto, s.r.o.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty s výjimkou informací získaných v rámci kontrolního šetření od třetích osob. Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 14. 9. 2016 –  čj. ČOI 117326/16/2700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 12. 9. 2016 na žádost týkající se řízení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 110863/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení mimosoudního řešení sporů (ADR).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 12. 9. 2016 - čj. ČOI 115457/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 19. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 9. 2016 na žádost týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106147/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  dne 5. 9. 2016 - čj. ČOI 111322/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 9. 2016 na žádost týkající se výše obvykle udělované pokuty provozovatelům e-shopů za užití nekalých obchodních praktik.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 107174/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše obvykle udělované pokuty provozovatelům e-shopů za užití nekalých obchodních praktik.
Žadateli bylo sděleno, že interní informační systém ČOI, ve kterém jsou evidována jednotlivá rozhodnutí o pokutách, obsahuje zejm. informace o tom, jaký správní delikt byl spáchán (zde správní delikt podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele), v případě nekalých obchodních praktik pak také konkretizaci veřejnoprávních ustanovení, která na daný případ dopadají (§ 4, § 5, § 5a apod. zákona o ochraně spotřebitele), neobsahuje však již bližší vymezení toho, o jaké ustanovení občanského zákoníku se rozhodnutí ČOI opírá. V případech, kdy je zjištěna absence některých informací uvedených v § 1820, bývají zpravidla zjištěna i další porušení zákona, a na základě toho je pak ukládána tzv. úhrnná pokuta za všechna porušení najednou. V těchto případech pak nelze určit, jaká pokuta by byla uložena pouze za neposkytnutí informací stanovených v § 1820. Obecně lze nicméně konstatovat, že v obdobných případech jsou ukládány pokuty v řádu tisíců, v závažnějších případech pak desetitisíců Kč.
Odpověď byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 1. 9. 2016 - čj. ČOI 110135/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 9. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 9. 2016 na žádost týkající se počtu správních žalob, které podala ČOI ke správním soudům v letech 2012 – 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 105651/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu správních žalob, které podala ČOI ke správním soudům v letech 2012 – 2016.
Žadateli bylo sděleno, že ČOI v letech 2012 – 2016 podala v roce 2014 jednu žalobu.  Odpověď byla žadateli  poskytnuta datovou schránkou dne 1. 9. 2016 - čj. ČOI 109963/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 9. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 8. 2016 na žádost týkající se kontrol a jejich výsledků u společnosti Auto Esa, Auto Esa-plus  a Davo Car od roku 2014 do současnosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 98968/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se  kontrol a jejich výsledků u společnosti Auto Esa, Auto Esa-plus  a Davo Car od roku 2014 do současnosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta jako listovní zásilka odeslaná dne 23. 8. 2016 - čj. ČOI 104092/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 1. 9. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2016 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Oknoservis, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 101008/16/3000, týkající se  výsledků správního řízení se společností Oknoservis, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti Oknoservis, s.r.o. byla za porušení ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta ve výši 5000 Kč a povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 19. 8. 2016 – čj. ČOI 104385/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 23. 8. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 8. 2016 na žádost týkající se výsledků správního řízení se společností Valore, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 8. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 100654/16/3000, týkající se  výsledků správního řízení se společností Valore, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti Valore, s.r.o. byla za porušení ust. § 16 odst. 1, § 19 odst. 1 a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta ve výši 7000 Kč a povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 18. 8. 2016 – čj. ČOI 101982/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -23. 8. 2016 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 15. 8. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie rozhodnutí o uložení sankce společnosti Česká pojišťovna, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 100717/16/2000, týkající se  zaslání rozhodnutí o uložení sankce společnosti Česká pojišťovna, a.s.
Žadateli byla poskytnuta kopie příkazu, kterým byla společnosti Česká pojišťovna, a.s. pravomocně uložena pokuta,  a to dopisem dne 15. 8. 2016 pod čj ČOI 101999/16/2000. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 8. 2016 na žádost týkající se prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95209/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažené ZDE ve formátu PDF) dne 18. 8. 2016 - čj. ČOI 102185/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 22. 8. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 8. 2016 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 11. 11. 2015 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95460/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 11. 11. 2015 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2016 - čj. ČOI 100179/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 19. 8. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 8. 2016 na žádost týkající se informace o výsledku kontroly u společnosti T.S. Bohemia.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 9. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 57058/16/2500 týkající se informace o výsledku kontroly u společnosti T.S.Bohemia.
Žadateli byla odpověď poskytnuta až po nabytí právní moci rozhodnutí a to elektronicky  dne 11. 8. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  - čj. ČOI 100521/16/2500.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 15. 8. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 2. 8. 2016 na žádost týkající se výsledku kontroly v Restauraci u Študáka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       12. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 86863/16/1000 týkající se výsledku kontroly  v Restauraci u Študáka.
Žadateli byla odpověď zaslána jako poštovní zásilka dne 2. 8. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 96191/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 7. 2016 na žádost týkající se činnosti Evropského spotřebitelského centra.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 89841/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti Evropského spotřebitelského centra.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2016 - čj. ČOI 94771/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopií protokolů o kontrolách dodržování zákona č. 145/2010 Sb., u společnosti ESSOX od roku 2014 do data podání žádosti a kopií rozhodnutí týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., vydaných ČOI pro společnosti Home Credit, Ge Money a sAutoleasing.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84631/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopií protokolů o kontrolách dodržování zákona č. 145/2010 Sb., u společnosti ESSOX od roku 2014 do data podání žádosti a kopií rozhodnutí týkajících se porušení zákona č. 145/2010 Sb., vydaných ČOI pro společnosti Home Credit, Ge Money a sAutoleasing.  Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty, kromě příloh ke kontrolním protokolům, jejichž poskytnutí bylo s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 ZSPI rozhodnutím odmítnuto.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 26. 7. 2016 - čj. ČOI 91798/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 8. 8. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 27. 7. 2016 na žádost týkající se postihu podnikatele na základě podání žadatele k nevyřízené reklamaci.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 91968/16/2000, týkající se postihu podnikatele na základě podání žadatele k nevyřízené reklamaci.
Žadateli byla odpověď odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2016 pod čj. ČOI 93882/16/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 8. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 7. 2016 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016  do 30. 6. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88432/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016 do 30.6.2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 7. 2016 - čj. ČOI 91182/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 7. 2016 na žádost týkající se informací o kontrole společnosti CERD.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84621/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti CERD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 7. 2016 - čj. ČOI 89535/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 28. 7. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 7. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 15. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o., kdy žadateli byly v odpovědi slíbeny výsledky kontroly. Kontrolou bylo zjištěno porušení a uložena sankce. Tyto informace byly žadateli sděleny v odpovědi ze dne 15. 7. 2016 po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 7. 2016 - čj. ČOI 88796/16/4000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 26. 7. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 18. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů vytvořených podnikatelským subjektem a to prostřednictvím nahlížení do dokumentů dle ust. § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., (InfZ).
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 85888/16/1000 týkající se poskytnutí dokumentů vytvořených podnikatelským subjektem, a to prostřednictvím nahlížení do dokumentů dle ust. § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., (InfZ).
Žádost byla rozhodnutím zamítnuta, protože způsob poskytnutí informace ze správních spisů formou nahlížení je komplexně upraven v ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (SpŘ) a z toho pohledu je tedy SpŘ vůči InfZ v postavení lex specialis a z toho důvodu lze aplikovat ust. § 2 odst. 3 InfZ, tedy, že na takto požadovanou formu poskytnutí informace nelze InfZ použít a žadatel musí postupovat ve smyslu ust. § 38 SpŘ. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno  dne  18. 7. 2016 pod  čj. ČOI 89491/16/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 26. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 7. 2016 na žádost týkající se kontrol e-shopů. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80969/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol e-shopů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2016 - čj. ČOI 82227/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21. 7. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 11. 7. 2016 na žádost týkající se průběhu a výsledků kontroly, která se uskutečnila na základě podání žadatele ve společnosti ELK ve věci opakovaného porušování zákona na ochranu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 4. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 84718/16/2000, týkající se průběhu a výsledků  kontroly uskutečněné na základě spotřebitelského podání ve společnosti ELK ve věci opakovaného porušování zákona na ochranu spotřebitele.
Žadatelce byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2016 pod čj. ČOI 86369/16/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentu vydaného ČOI vztahujícího se ke způsobu značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82591/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí dokumentu vydaného ČOI vztahujícího se ke způsobu značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2016 - čj. ČOI 82899/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí veškerých dokumentů zpracovaných stran podání žadatele ve věci podezření z nekalé obchodní praktiky.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80186/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se jeho podání ve věci podezření z nekalé obchodní praktiky.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2016 - čj. ČOI 82230/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 7. 7. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 6. 2016 na žádost týkající se vyřízení podnětu žadatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       16. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 78330/16/1000 týkající se vyřízení podnětu žadatele.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 6. 2016 –  čj. ČOI 79880/16/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 7. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 6. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 75046/16/3000, týkající se  výsledku správního řízení u podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 6. 2016 - čj. ČOI 78518/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 6. 2016 na žádost týkající se řízení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71402/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení mimosoudního řešení sporů (ADR).
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 17. 6. 2016 - čj. ČOI 75559/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 6. 2016 na žádost týkající se zaměstnávání pravomocně odsouzených pracovníků.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72081/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnávání pravomocně odsouzených pracovníků. Žadateli byla poskytnuta informace, že  v roce 2016 byla v pracovním poměru jedna osoba pravomocně odsouzená za zneužití pravomoci veřejného činitele, která je v současné době ve výpovědi z pracovního poměru. Na ČOI není zaměstnán v pracovním ani služebním poměru nikdo další pravomocně odsouzený. Dále byla žadateli poskytnuta informace, že všichni státní zaměstnanci mají Výpis z rejstříku trestů, který ČOI ověřila u jednotlivců v průběhu února až května 2016, v souladu s § 193 odst. 2) zákona o státní službě.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 17. 6. 2016 - čj. ČOI 73235/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 6. 2016 na žádost týkající se pokuty uložené  podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72165/16/3000, týkající se  pokuty uložené podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 6. 2016 – sp.zn. ČOI 1486/30/16.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 27. 6. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2016 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti Verner Potraviny, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 6. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70922/16/2700 týkající se uložené pokuty společnosti Verner Potraviny, s.r.o.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 10. 6. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 73336/16/2700.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 16. 6. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 7. 6. 2016 na žádost týkající se protokolu nebo zápisu, který byl ČOI předložen v rámci kontrolní činnosti u podnikatelského subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 30. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 67537/16/1000 týkající se protokolu nebo zápisu, který byl ČOI předložen v rámci kontrolní činnosti u podnikatelského subjektu. Žádost byla rozhodnutím zamítnuta, protože Česká obchodní inspekce jako povinný subjekt nemá požadovanou informaci k dispozici, nedisponuje s ní, a proto ji nemůže ani poskytnout.
Žadateli bylo rozhodnutí zasláno dne 10. 6. 2016 pod  čj. ČOI 71487/16/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 16. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti Correct Real Estate, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70041/16/3000, týkající se   šetření u  společnosti Correct Real Estate, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 6. 2016 - čj. ČOI 70735/16/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 14. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2016 na žádost týkající se diskriminace.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 69707/16/3000, týkající se  diskriminace a kontrol v klubech Bastila a Mandarin Club Essence, řízení ve věci realitní kanceláře MAAT REAL, s.r.o. a se společností GAUTE, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 6. 2016 - čj. ČOI 70998/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 13. 6. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 016 na žádost týkající se kontroly výrobků MSI MOTHERBOARD H170 a PC MATE.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 19. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 68680/16/2500 týkající se informace, u jakého počtu podnikatelských subjektů (prodejců) byl kontrolován výrobek MSI MOTHERBOARD H170 a PC MATE.
Žadateli bylo sděleno, že ČOI nevede evidenci podle jednotlivých konkrétních výrobků, a proto nemůže požadovanou informaci poskytnout.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 6. 2016 - čj. ČOI 68702/16/2500.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 10. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 5. 2016 na žádost týkající se výkupu vratných zálohovaných obalů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 59811/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výkupu vratných zálohovaných obalů.
Žadateli byly poskytnuta anonymizovaná (u fyzických podnikajících osob) rozhodnutí s uloženou sankcí za porušení § 9 odst. 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 30. 5. 2016 - čj. ČOI 66563/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 5. 2016 na žádost týkající se porady vedoucích pracovníků ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 58911/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se porady vedoucích pracovníků ČOI.
Žadateli byla poskytnuta informace o počtu účastníků porady, nákladech na pronájem,  vytíženosti vozového parku jednotlivých inspektorátů, zahájení a ukončení pracovní cesty účastníků porady.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 26. 5. 2016 - čj. ČOI 64189/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 8. 6. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 5. 2016 na žádost týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       16. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60123/16/1000 týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
Žadateli bylo sděleno, že podezření z porušení § 6 zákoan č. 145/2010 Sb., bylo zjištěno ve dvou ukončených kontrolách, počty kontrol na spotřebitelský úvěr s poplatkem v roce 2014 – 0 kontrol, v roce 2015 – 2 kontroly a v roce 2016 – 0 kontrol. Podezření na porušení § 5 odst.1, § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zákona č.  145/2010 Sb. bylo zjištěno v roce 2015. Kontroly nebyly dosud ukončeny pravomocným rozhodnutím.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (datovou schránkou) dne 25. 5. 2016 –  čj. ČOI 65512/16/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 31. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 5. 2016 na žádost týkající se řízení vedených ČOI v období od 15. 4. 2016 do dne doručení žádosti, jejichž předmětem byly výrobky společnosti SKROSS.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 50568/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení vedených ČOI v období od 15. 4. 2016 do dne doručení žádosti, jejichž předmětem byly výrobky společnosti SKROSS.
Žadateli byli poskytnuty informace o kontrolách výrobků společnosti SKROSS, včetně úředních záznamů a informace o tom, že v požadovaném období nebyla uložena žádná sankční opatření. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o provedení dodatečných zkoušek, není ani kontrola dosud ukončena.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (datovou schránkou) dne 17. 5. 2016 - čj. ČOI 56735/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 19. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 5. 2016 na žádost týkající se nejvyšší uložené pokuty za nekalou obchodní praktiku v e-shopech.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 54788/16/3000, týkající se  nejvyšší uložené pokuty za nekalou obchodní praktiku v e-shopech.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 5. 2016 - čj. ČOI 55689/16/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 4. 2016 na žádost týkající sankce uložené podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 27. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 51934/16/2000, týkající se  sankce uložené podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 4. 2016 pod čj. ČOI 52935/16/2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 5. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53776/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 5. 2016 - čj. ČOI 54487/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 4. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 51964/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 4. 2016 - čj. ČOI 52218/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 49884/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 27. 4. 2016 - čj. ČOI 50714/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 5. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 4. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 47798/16/3000, týkající se  výsledku šetření u podnikatele.   Žadateli bylo sděleno, že podnikateli byla uložena sankce ve výši    15. 000, - Kč za porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele za prodej nápoje v nesprávném množství.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2016 - čj. ČOI 50791/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 10. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2016 na žádost týkající se softwaru pro vedení spisové služby a kdo jej pro ČOI poskytuje.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46628/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se se softwaru pro vedení spisové služby a kdo jej pro ČOI poskytuje.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 4. 2016 - čj. ČOI 50702/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 5. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 4. 2016 na žádost týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       15. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46583/16/1000 týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
Žadateli bylo sděleno, že kontroly u společnosti sAutoleasing, a.s., odhalily porušení zákona č. 145/2010 Sb., a že u společnosti sAutoleasing, a.s. bylo od 1. 6. 2014 do dne podání žádosti provedeno 6 kontrol.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (datovou schránkou) dne 25. 4. 2016 –  čj. ČOI 50380/16/1000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 5. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44402/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47133/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 30. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 4. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 11/30/16.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 41580/16/0100, týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 11/30/16. Žadateli byl požadovaný spis poskytnut elektronicky datovou schránkou dne 21. 4. 2016 – čj. ČOI 48899/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 212/30/15.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 41576/16/0100, týkající se zaslání kopie spisu sp. zn. 212/30/15. Žadateli byl požadovaný spis poskytnut elektronicky datovou schránkou dne 20. 4. 2016 – čj. ČOI 48185/16/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44400/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47138/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44396/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47142/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44394/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 47129/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 26. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 42868/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako poštovní zásilka dne 20. 4. 2016 - čj. ČOI 43712/16/0100. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 25. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 4. 2016 na žádost týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 39637/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovního zařazení, výše platu, vyplacených odměn, platové třídy, datum nástupu do pracovního poměru a místa výkonu práce zaměstnance ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána datovou schránkou dne 15. 4. 2016 - čj. ČOI 43718/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický   – 20. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 4. 2016 na žádost týkající se sdělení jména a adresy stěžovatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 29. 3. 2016 doručena žádost čj. ČOI 37282/16/2700 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se sdělení jména a adresy stěžovatele.
Odpověď ze dne 7. 4. 2016 čj. ČOI 39457/16/2700 byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že osobní údaje stěžovatele nelze poskytnout, neboť povinný subjekt je získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 4. 2016 na žádost týkající se pokuty uložené společnosti Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 35859/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokuty uložené společnosti Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 4. 2016 - čj. ČOI 40182/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 18. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 4. 2016 na žádost týkající se podání, na jehož základě byla provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezský a Olomoucký  se sídlem v Ostravě byla dne 29. 3. 2016 doručena žádost čj. ČOI 37165/16/4000 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podání, na jehož základě byla provedena kontrola.
Odpověď ze dne 4. 4. 2016 čj. ČOI 40286/16/3100 byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že osobní údaje podatele, včetně samotného textu podání  nelze poskytnout, neboť povinný subjekt je získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 35493/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o.    
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 3. 2016 - čj. ČOI 36715/16/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 3. 2016 na žádost týkající se platů a odměn  ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 a předchozího ředitele ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 31725/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů a odměn ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 a předchozího ředitele ČOI  v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 29. 3. 2016 - čj. ČOI 36558/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 4. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 3. 2016 na žádost týkající se nákladů a rozsahu používaného  HW  a SW  za roky 2013, 2014  a 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24092/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů a rozsahu používaného HW a SW  za roky 2013, 2014 a 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 3. 2016 - čj. ČOI 35657/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 30. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 11. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti AUTOCzech, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 3. 2016 - čj. ČOI 33648/16/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 30. 3. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 016 na žádost týkající se informace o posouzení dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 15. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 33025/16/2500 týkající se informace o posouzení dětské ohrádky a poskytnutí kopie posouzení výrobku akreditovanou osobou. Testovaný výrobek ve všech zkoušených parametrech odpovídal normě ČSN EN 12227:2011, takže ohrádka je považována za bezpečnou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako poštovní zásilka dne 18. 3. 2016 - čj. ČOI 33154/16/2500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti WS International, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28051/16/3000, týkající se  výsledku šetření u společnosti WS International, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 3. 2016 - čj. ČOI 30829/16/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 3. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 10. 3. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 29877/16/3000, týkající se  výsledku šetření. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 3. 2016 - čj. ČOI 30499/16/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 3. 2016 na žádost týkající se platů, odměn a benefitů ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 23109/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn a benefitů ústředního ředitele České obchodní inspekce v roce 2015 v členění po měsíci. Žadateli byly informace poskytnuty dne 10. 3. 2016 - čj. ČOI 29629/16/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21. 3. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 9. 3. 2016 na žádost týkající zaslání kopie  posouzení výrobku – dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 3. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26440/16/2000, týkající se  zaslání kopie posouzení výrobku – dětské ohrádky.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně dopisem  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2016 pod čj. ČOI 28614/16/2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2016 na žádost týkající se sankce pro společnost Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21724/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankce pro společnost Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 7. 3. 2016 - čj. ČOI 26074/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2016 na žádost týkající se kontrol podomního prodeje v letech 2012 – 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 16741/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol podomního prodeje v letech 2012 – 2015.  Žadateli byly poskytnuty informace o podáních v jednotlivých letech, kdy v rámci podomního prodeje spotřebitelé požadovali informace ke smlouvám s nabídkou na změnu dodavatele elektrické energie, dále byly nabízeny prací prášky, montáže bezpečnostního zámku, čističky vody, biolampy, matrace, montáž žaluzií atd. Mnoho podání se týkalo také jen oznámení o tom, že podomní prodej probíhá i v prostorách obchodních center (nabídka masážních polštářů apod.), případně se týkala pouze oznámení na podezření na porušování zákazu podomního prodeje. Část těchto podání byla postupována příslušným dozorovým orgánům – např. ERÚ, živnostenským úřadům, hygienickým stanicím, městské policii. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána poštou dne 7. 3. 2016 - čj. ČOI 26227/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 8. 3. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 2. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti Quantus Consulting, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 19. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti Quantus Consulting, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 2. 2016 - čj. ČOI 22831/16/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 4. 3. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 2. 016 na žádost týkající se informace o posouzení dětské ohrádky.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 16. 2. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 19478/16/2500 týkající se informace o posouzení dětské ohrádky a poskytnutí kopie posouzení výrobku akreditovanou osobou. Testovaný výrobek ve všech zkoušených parametrech odpovídal normě ČSN EN 12227:2011, takže ohrádka je považována za bezpečnou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě dne 19. 2. 2016 - čj. ČOI 20123/16/2500. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 2. 2016 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2015 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 13158/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2015 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 19. 2. 2016 - čj. ČOI 20733/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 2. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopie konečného pravomocného druhoinstančního rozhodnutí a kopie protokolu o otevření obálek.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 12810/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopie konečného pravomocného rozhodnutí, kdy prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29.9.2014 je vedeno pod čj. ČOI 27/0847/14/R a poskytnutí kopie protokolu o otevření obálek ve věci vyhlášeného výběrového řízení na služební místo odborný rada – ředitel Inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický. Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně poštou dne 17. 2. 2016 - čj. ČOI 17171/16/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 2. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 2. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společností Lionix, s.r.o. a Maat Real, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 2. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 16840/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společností Lionix, s.r.o.  a Maat Real, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 2. 2016 - čj. ČOI 18176/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 2. 2016 na žádost týkající se zjištěných padělků značky Adidas a Reebok v letech 2013 – 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 9970/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zjištěných padělků značky Adidas a Reebok v letech 2013 – 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 2. 2016 - čj. ČOI 16595/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 25. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 2. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly společnosti HKM servis, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 14872/16/2200 týkající se výsledků kontroly společnosti HKM servis, s.r.o.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 2. 2016 –  čj. ČOI 16468/16/2200.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 18. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 2. 2016 na žádost týkající se zjištěných nedostatků u společnosti FOVESTAV, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 29. 1. 2016 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 11905/16/2700 týkající se zjištěných nedostatků u společnosti FOVESTAV, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti byla uložena pokuta ve výši 5 000, - Kč za to, že poskytovatel stavebních prací nevydal spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, ačkoli bylo zřejmé, že objednané stavební práce nebudou provedeny na počkání, čímž došlo k porušení § 15 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb. Dále došlo k porušení § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb.,  a to tím, že uplatněná reklamace provedených prací nebyla vyřízena nejpozději do 30 dnů a dohoda o lhůtě delší nebyla uplatněna. 
Informace byly tazateli poskytnuty písemně a odeslány jako listovní zásilka dne 8. 2. 2016 –  čj. ČOI 14747/16/2700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 2. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopie pravomocného druhoinstančního rozhodnutí.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6207/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocného druhoinstančního rozhodnutí, kdy prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29.9.2014 je vedeno pod čj. ČOI 27/0847/14/R. Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 2. 2016 - čj. ČOI 10455/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -12. 2. 2016 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 1. 2. 2016 na žádost týkající se výsledků  správního řízení se společností Autosalon Kudrna CZ, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 29. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 11885/16/2000, týkající se  výsledků  správního řízení se společností Autosalon Kudrna CZ, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 2. 2016 pod čj. ČOI 11886/16/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 1. 2016 na žádost týkající se správního řízení s podnikatelem v souvislosti s výrobou a distribucí ponožek se stříbrem Agiva.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6627/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se správního řízení s podnikatelem v souvislosti s výrobou a distribucí ponožek se stříbrem Agiva. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 1. 2016 - čj. ČOI 10495/16/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 2. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 1. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10018/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 1. 2016 - čj. ČOI 10555/16/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 8. 2. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 26.1.2016. na žádost týkající se výsledků kontroly u firmy EXELED, s.r.o. provedené na podnět žadatele, zaměřené na svítidla typu SELED.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 12. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 4202/16/1000 týkající se výsledků kontroly u firmy EXELED, s.r.o. provedené na podnět žadatele, zaměřené na svítidla typu SELED. Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou dne 26. 1. 2016 –  čj. ČOI 10023/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 5. 2. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 27.1.2016 na žádost týkající se zkoušek protipožárních dveří.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       7. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 5369/16/1000 týkající se zkoušek protipožárních dveří. 
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky  dne 13. 1. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 10458/16/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 1. 2016 na žádost týkající se platů, odměn, benefitů a délky praxe čtyř zaměstnanců inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 v členění po měsíci.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6207/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platů, odměn, benefitů a délky praxe čtyř zaměstnanců inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2015 v členění po měsíci. Žadateli byly poskytnuty informace o poskytovaných benefitech, v ostatních bodech byla žádost rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 1. 2016 - čj. ČOI 3508/16/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 3. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 1. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 7444/16/2200 týkající se výsledků kontroly u podnikatele. Žadateli byly poskytnuty informace o výši uložené sankce a  o porušení zákona. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 21. 1. 2016 –  čj. ČOI 8488/16/2200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 2. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2016 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2015  do 31.12. 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 4161/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2016 - čj. ČOI 7611/16/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 1. 2. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2016 na žádost týkající se uložených pokut u konkrétních subjektů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 691/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se uložených pokut u konkrétních subjektů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 1. 2016 - čj. ČOI 3499/16/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2016 na žádost týkající se výsledku šetření u  provozovatele Penzionu Na vinici.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 5365/16/3000, týkající se  výsledku šetření u  provozovatele Penzionu Na Vinici. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 1. 2016 - čj. ČOI 6895/16/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 29. 1. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 1. 2016 na žádost týkající se klamavé reklamy při prodeji mléka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 8. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 3439/16/2700 týkající se klamavé reklamy při prodeji mléka. Žadateli bylo sděleno, že jeho podání bylo vzhledem k věcné příslušnosti postoupeno k řešení na místně příslušný krajský úřad. Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 14. 1. 2016 –  čj. ČOI 5201/16/2700.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 28. 1. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 13.1.2016 na žádost týkající se kontrolního šetření ve společnosti Kovarson, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne    11. 1. 2016  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 3597/16/1000 týkající se kontrolního šetření ve společnosti Kovarson, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že na základě jeho podnětu proběhlo ve firmě Kovarson, s.r.o. šetření, na jehož základě byla příkazem uložena pokuta za porušení ustanovení zákona při uvádění technických výrobků na trh. Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou dne 13. 1. 2016 –  čj. ČOI 4525/16/1000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 26. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 1. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 6. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 1. 2016 - čj. ČOI 4779/16/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 1. 2016 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti uMobil.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138316/15/3000, týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti uMobil.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 bylo inspektorátem Jihomoravským a Zlínským vydáno jedno  rozhodnutí, která mu bylo poskytnuto - čj. ČOI 2098/16/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 1. 2016 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti České kormidlo.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138314/15/3000, týkající se  vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti České kormidlo.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 byla inspektorátem Jihomoravským a Zlínským vydána celkem tři rozhodnutí, která mu byla poskytnuta - čj. ČOI 2525/16/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 13. 1. 2016 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 12. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti JV Car, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 12. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti JV Car, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 29. 12. 2015 - čj. ČOI 138046/15/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 12. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 12. 2015 na žádost týkající se kontrol a udělených sankcí podnikatelům poskytujících spotřebitelské úvěry v letech 2005 a 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 12. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129777/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol a udělených sankcí podnikatelům poskytujících spotřebitelské úvěry v letech 2005 a 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE, ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 18. 12. 2015 - čj. ČOI 135162/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 12. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí smlouvy se společností Newton Media, Anopress IT a Bisnode Česká republika.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 133430/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí smlouvy se společností Newton Media, Anopress IT a Bisnode Česká republika.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  (ke stažení ZDE, ZDE, ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 15. 12. 2015 - čj. ČOI 133434/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 21. 12. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 12. 2015 na žádost týkající se možnosti nahlížení do spisu pro účastníka řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 25. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 125816/15/1000 týkající se možnosti nahlížení do spisu pro účastníka řízení.
Žádost byla rozhodnutím čj. ČOI 130141/15/1000 zamítnuta, protože žadatel se může svého práva domáhat prostřednictvím zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 18. 12. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 12. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u stavebního bytového družstva DRUŽBA.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 130414/15/3000, týkající se  výsledku šetření u stavebního bytového družstva DRUŽBA.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 12. 2015 - čj. ČOI 131043/15/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 15. 12. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 12. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 127072/15/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 12. 2015 - čj. ČOI 128272/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 12. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2015 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 15. 9. 2014 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120485/14/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 15. 9. 2014 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 11. 2015 - čj. ČOI 123414/14/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 11. 12. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 11. 2015 na žádost týkající se důvodů zahájení řízení z moci úřední ve věci vedené pod sp. zn.  ČOI 116675/15/4000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se důvodů zahájení řízení z moci úřední ve věci vedené pod sp. zn.  ČOI 116675/15/4000.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 11. 2015 - čj. ČOI 127723/15/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 12. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 11. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení s podnikatelem.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 11. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se  výsledku správního řízení s podnikatelem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 11. 2015 - čj. ČOI 127148/15/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 8. 12. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti TRI SOLAR, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 24. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti TRI SOLAR, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 11. 2015 - čj. ČOI 126228/15/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 12. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 24. 11. 2015 na žádost týkající se informací o kontrole společnosti CERD.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 10. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119992/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti CERD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 11. 2015 - čj. ČOI 122672/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 12. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 11. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti BRNOCAR, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 122065/15/3000, týkající se  šetření u společnosti BRNOCAR, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 11. 2015 - čj. ČOI 123528/15/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 26. 11. 2015 – Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 13. 11. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie podání na podnik Grand Hotel Třebíč.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 120701/15/2000, týkající se zaslání kopie podání na podnik Grand Hotel Třebíč.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 11. 2015 pod čj. ČOI 121140/15/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina -18. 11. 2015 - ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 3. 11. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie rozhodnutí ve správním řízení souvisejícím s vlastním podáním.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 19. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 112226/15/2000, týkající se zaslání kopie rozhodnutí ve správním řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 11. 2015 pod čj. ČOI 117137/15/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 18. 11. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 11. 2015 na žádost týkající se kontrol u společností Home Credit, GE Money, ESSOX, dále  evidence docházky na inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 113316/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u společností Home Credit, GE Money, ESSOX, dále  evidence docházky na inspektorátu Středočeský a Hl. m. Prahy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 6. 11. 2015 - čj. ČOI 116859/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 11. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 10. 2015 na žádost týkající se smlouvy se společností Newton Media a Anopress IT.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112978/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se smlouvy se společností Newton Media a Anopress IT.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky   (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF)  dne 27. 10. 2015 - čj. ČOI 113937/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský –  11. 11. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 10. 2015 na žádost týkající se uložených sankcí za užití nekalých obchodních praktik v gesci inspektorátu Jihomoravského a Zlínského v roce 2014.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 113449/15/3000, týkající se uložených sankcí za užití nekalých obchodních praktik v gesci inspektorátu Jihomoravského a Zlínského v roce 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 10. 2015 - čj. ČOI 115669/15/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 10. 11. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 10. 2015 na žádost týkající postihů za užití klamavých obchodních praktik v roce 2014.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 112809/15/1000 týkající se  postihů za užití klamavých obchodních praktik v roce 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 10. 2015 –  čj. ČOI 114736/15/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 9. 11. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 10. 2015 na žádost týkající se udělených sankcí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109451/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se udělených sankcí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 10. 2015 - čj. ČOI 111435/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 11. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 10. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností  beconfiDent Czech, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 20. 10. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112394/15/3000, týkající se výsledku správního řízení se společností  beconfiDent Czech, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 10. 2015 - čj. ČOI 113869/15/3000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 29. 10. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 10. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření u  společnosti HOKKO, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 12. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109113/15/3000, týkající se  výsledku šetření u  společnosti HOKKO, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2015 - čj. ČOI 109991/15/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 10. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 10. 2015 na žádost týkající se výsledků kontrol internetových obchodů ve 2. čtvrtletí 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 103207/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků kontrol internetových obchodů ve 2. čtvrtletí 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2015 - čj. ČOI 106337/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 5. 10. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 9. 2015 na žádost týkající se kauzy údajného falšování úředních záznamů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94988/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kauzy údajného falšování úředních záznamů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 9. 2015 - čj. ČOI 97054/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 9. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 9. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 9. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93098/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 9. 2015 - čj. ČOI 96903/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 7. 9. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 8. 2015 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2015  do 30.6.2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7.1.2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1997/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2015 do 30.6.2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 21.8.2015 - čj. ČOI 89538/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 8. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 8. 2015 na žádost týkající se přešetření a doplacení platu, informace o tom, jak došlo k nesrovnalosti a přijatých opatřeních.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83044/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření a doplacení platu, informace o tom, jak došlo k nesrovnalosti a přijatých opatřeních.
Žadateli byl v poskytnut dopis ústředního ředitele ČOI ze dne 4. 8. 2015, v němž bylo tazateli sděleno, že byla provedena kontrola evidence docházky za požadované období a nebyla shledána žádná závada ve výpočtu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 17. 8. 2015 - čj. ČOI 84997/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 21. 8. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 8. 2015 na žádost týkající se práce v elektronickém systému spisové služby ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82813/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se práce v elektronickém systému spisové služby ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 8. 2015 - čj. ČOI 87025/15/0100.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 8. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 8. 2015 na žádost týkající se přešetření a doplacení platu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82217/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření a doplacení platu. Žadateli bylo sděleno, že byla provedena kontrola evidence docházky za požadované období a nebyla shledána žádná závada ve výpočtu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 14. 8. 2015 - čj. ČOI 83752/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 3. 8. 2015 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 23. 7. 2015 týkající se existence a výše uložené pokuty kontrolované osobě společnosti GARDON INT s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 22. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 79429/15/2000, týkající se existence a výše uložené pokuty kontrolované osobě.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 7. 2015 pod čj. ČOI 79809/15/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 7. 2015 na žádost týkající se výsledků kontroly v provozovně Elektrokola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 1. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 72756/15/2000, týkající se výsledků kontroly v provozovně Elektrokola.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2015 pod čj. ČOI 76531/15/2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti J.P.N. Cars, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73565/15/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti J.P.N. Cars, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2015 - čj. ČOI 74347/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 14. 7. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 7. 2015 na žádost týkající se výkazů zisku a ztrát ČOI za roky 2013 a 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70314/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zisku a ztrát ČOI za roky 2013 a 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 7. 2015 - čj. ČOI 70347/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 13. 7. 2015 zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 7. 2015 na žádost týkající se zaslaných podnětů na kolektivní správce.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70924/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaslaných podnětů na kolektivní správce. Po posouzení žádosti povinný subjekt došel k závěru, že se nevztahuje k jeho působnosti a proto na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost odkládá. O této skutečnosti byl žadatel vyrozuměn dopisem, odeslaným elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 7. 2015 -  čj. ČOI 72003/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 10. 7. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 6. 015 na žádost týkající se informace o uložené sankci podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 7. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 40282/15/2500 týkající se informace o uložené sankci podnikateli. Žadateli byly informace poskytnuty až po nabytí právní moci rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 6. 2015 - čj. ČOI 70152/15/2500.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 1. 7. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 6. 2015 na žádost týkající se kontroly na základě podnětu spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 8. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 79167/15/2000, týkající se kontroly na základě podnětu spotřebitele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2015 pod čj. ČOI 69332/15/2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 6. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2015 na žádost týkající se výsledku kontrol realitních kanceláří  provedených na podnět spotřebitele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 6. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63335/15/3000, týkající se  výsledku kontrol realitních kanceláří provedených na podnět spotřebitele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 6. 2015 - čj. ČOI 64813/15/3000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 15. 6. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 3. 6. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie textu stížnosti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 22. 5. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 58264/15/1000 týkající se zaslání kopie textu stížnosti.
Žadateli byla odpověď  poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 6. 2015 –  čj. ČOI 62097/15/1000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 6. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2015 na žádost týkající se kontroly u společnosti eRmail, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 22. 5. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti eRmail, s.r.o.
Žadateli byl zaslán anonymizovaný protokol  o výsledku kontroly včetně příloh.  Odpověď byla žadateli poskytnuta dne 1. 6. 2015 - čj. ČOI 61440/15/4000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 8. 6. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 5. 2015 na žádost týkající se nákladů a rozsahu tisku za roky 2012, 2013  a 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48127/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů a rozsahu tisku za roky 2012, 2013 a 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 5. 2015 - čj. ČOI 58269/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 5. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group, k uděleným odměnám zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem a informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 45525/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto, Mototechna Group, udělených odměn zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem a informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického.  Žadateli byly poskytnuty informace o výši odměn  zaměstnanců přímo řízených ústředním ředitelem, včetně zdůvodnění. Žadateli byly poskytnuty informace týkající se ředitele inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického, které se týkaly zápisu v obchodním rejstříku a informace o tom, že mu byly od jeho nástupu do funkce uděleny  2 odměny. Další poskytnutou informací bylo sdělení, že od účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, nebyla ani v jednom případě u společnosti ESSOX, s. r. o. kvalifikována nesprávná výše spotřebitelského úvěru ani nesprávná celková částka splatná spotřebitelem. Dále, že u společnosti Home Credit, a. s. a GE Money Auto, s.r.o. byl při kontrole zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru kontrolován údaj o celkové částce splatné spotřebitelem a údaj o celkové výši úvěru. Další poskytnutou informací bylo sdělení, že v rámci odvolacího řízení bylo rozhodnutí inspektorátu ke kontrole zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele u společnosti AAA Auto, a.s. a Mototechna Group, k.s. zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Se společností AAA Auto, a.s. probíhá druhostupňové odvolací řízení (kontrola dle zákona č. 145/2010 Sb.).
Žadateli byla odpověď poskytnuta  dne 15. 5. 2015 - čj. ČOI 47777/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 27. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď ze dne 11. 5. 2015 na žádost týkající se postoupení  odvolání a zaslání sběrného archu spisu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 30. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 50324/15/1000 týkající se postoupení  odvolání a zaslání sběrného archu spisu.
Žadateli byla odpověď odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 5. 2015 –  čj. ČOI 53258/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 22. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 11. 5. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie textu vyřízení podnětu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 28. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 49363/15/1000 týkající se zaslání kopie textu vyřízeného podnětu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a zaslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 5. 2015 – čj. ČOI 53045/15/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 11. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 4. 2015 na žádost týkající se kontrol cestovních adaptérů TECH BY TRAVEL BLUE.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44079/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol cestovních adaptérů TECH BY TRAVEL BLUE.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 4. 2015 - čj. ČOI 48444/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 4. 2015 na žádost týkající se seznamu pravomocně skončených řízení s provozovateli autobazarů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 38841/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se seznamu pravomocně skončených řízení s provozovateli autobazarů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2015 - čj. ČOI 46730/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 4. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 22. 4. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti Unistav, a. s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 8. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 41117/15/1000 týkající se kontroly společnosti Unistav, a. s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF)  dne 22. 4. 2015 –  čj. ČOI 46963 a čj. ČOI 47007/15/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 30. 4. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 15. 4. 2015 na žádost týkající se stanoviska ČOI k odvolání a zaslání veškerých přístupů do uvedených spisů v systému spisové služby ČOI.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 1. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 39052/15/1000 týkající se stanoviska ČOI k odvolání a zaslání veškerých přístupů do uvedených spisů v systému spisové služby ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 15. 4. 2015 –  čj. ČOI 44011/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 30. 4. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 4. 2015 na žádost týkající se úředního záznamu o postupu při poskytování informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 39047/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se úředního záznamu o postupu při poskytování informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 4. 2015 - čj. ČOI 43486/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 14. 4. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 4. 2015 na žádost týkající se informace o správním řízení se spol. Globus.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému  se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 24. 3. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 35504/15/2500 týkající se informace o správním řízení se spol. Globus.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 4. 2015 - čj. ČOI 38817/15/2500.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 7. 4. 2015 – Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 3. 2015 na žádost týkající se výše pokuty ve správním řízení s provozovatelem internetových stránek.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 20. 3. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 33825/15/2000, týkající se výše pokuty ve správním řízení s provozovatelem internetových stránek.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně dne 24. 3. 2015 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) pod čj. ČOI 35376/15/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –1. 4. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 2015 na žádost týkající se kontroly a jejího výsledku u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 15. 3. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly a jejího výsledku u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE  formátu PDF)  dne 18. 3. 2015 - čj. ČOI 32928/15/4000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 26. 3. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 3. 2015 na žádost týkající se výsledků kontroly v provozovně společnosti Autoservis Plzeň.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 21030/15/2200 týkající se výsledků kontroly v provozovně Autoservis Plzeň.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 3. 2015 –  čj. ČOI 32324/15/2200.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 24. 3. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 3. 2015 na žádost týkající se předváděcích akcí.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24557/15/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se předváděcích akcí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2015 - čj. ČOI 28984/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 3. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2015 na žádost týkající se informací souvisejících s rozhodnutím ÚOHS.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 22585/15/0100, v níž žadatel požadoval informace související s rozhodnutím ÚOHS.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2015 - čj. ČOI 28346/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 23. 3. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2015 na žádost týkající se kontrol požárních dveří.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 2. 2015 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 18814/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol požárních dveří. Žadateli byly poskytnuty informace o tom, jací výrobci a jaké výrobky byly kontrolovány. Po vyloučení těch informací, které jsou kontrolovanými subjekty považovány za obchodní tajemství, byly žadateli poskytnuty  dokumenty týkající se kontroly funkčnosti požárních dveří.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  písemně a odeslána jako poštovní zásilka dne 9. 3. 2015 - čj. ČOI 26338/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 3. 2015 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u vybraných subjektů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 3. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28312/15/3000, týkající se  vydaných rozhodnutí ke kontrolám u vybraných subjektů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako poštovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 3. 2015 - čj. ČOI 29658/15/3000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 18. 3. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 3. 2015 na žádost týkající se informace o výsledku správního řízení se společností Aqua Activity ve věci konání předváděcí akce.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 24999/15/2200 týkající se poskytnutí informace o výsledku správního řízení se společností Aqua Activity ve věci konání předváděcí akce.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 3. 2015 –  čj. ČOI 27357/15/2200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 17. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2015 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci WS International, a. s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20964/15/3000, týkající se výsledku šetření ve věci WS International, a. s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem  (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2015 - čj. ČOI 27487/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 13. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 3. 2015 na žádost týkající se kontroly u společnosti Citroen Česká republika, s. r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 18. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 21253/15/1000 týkající se kontroly u společnosti Citroen Česká republika, s. r. o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 2. 3. 2015 –  čj. ČOI 26101/15/1000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 2. 2015 na žádost týkající se udělené sankce kontrolovanému subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 25. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24125/15/3000, týkající se  udělené sankce kontrolovanému subjektu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 2. 2015 - čj. ČOI 24984/15/3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností JENA  - nábytek, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 24. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 23561/15/3000, týkající se  výsledku správního řízení se společností JENA  - nábytek, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 2. 2015 - čj. ČOI 24675/15/3000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 10. 3. 2015  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 24. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 24100/15/2000, týkající se výsledku správního řízení se společností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice o nesprávném označení prodávaného výrobku vaty INSPIRED by you.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 2. 2015 pod čj. ČOI 25509/15/2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 3. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 2. 2015 na žádost týkající se výsledků kontrol u společnosti EXIM Tours.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 12. 2. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 18708/15/1000 týkající se výsledků kontrol u společnosti EXIM Tours.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 2. 2015 –  čj. ČOI 23595/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 6. 3. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 2. 2015 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2014 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15952/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2014 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 2. 2015 - čj. ČOI 21245/15/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 27. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 2. 2015 na žádost týkající se výpočtu RPSN.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8545/15/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se výpočtu RPSN.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 2. 2015  - čj. ČOI 9061/15/0100 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) a dne 16. 2. 2015 - čj. ČOI 17976/15/0100 (ke stažení ZDE ve formátu PDF). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –26. 2. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 2. 2015 na žádost týkající se kontroly a jejího výsledku u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 13. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly a jejího výsledku u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 2. 2015 - čj. ČOI 19214/15/4000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 20. 2. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 2. 2015 na žádost týkající se nakládání se spisy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11760/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nakládání se spisy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 2. 2015 - čj. ČOI 12571/15/0100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 16. 2. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 2. 2015 na žádost týkající se informací ke kontrolám společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto apod.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 19. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7623/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol společností Home Credit, AAA Auto, GE Money Auto apod.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2015 - čj. ČOI 8174/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 13. 2. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 2. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 20. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 7900/15/1000 týkající se výsledku kontroly u společnosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 2. 2. 2015 –  čj. ČOI 13717/15/1000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 11. 2. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 1. 2015 na žádost týkající se udělené sankce kontrolovanému subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10828/297/30/15, týkající se  udělené sankce kontrolovanému subjektu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 1. 2015 - čj. ČOI 11573/15/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 6. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí kopie podnětu, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 2421/15/2200 týkající se poskytnutí kopie podnětu, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola. Vzhledem k tomu, že se jednalo o informaci získanou od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, na nějž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebyla informace žadateli poskytnuta a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 1. 2015 –  čj. ČOI 1034/15/2200.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 4. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ČOI o udělení pokuty společnosti autobazar AAA Auto, a. s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku (včetně rozhodnutí o odvolání).
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 8. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 2890/15/1000 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ČOI o udělení pokuty společnosti autobazar AAA Auto, a. s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku (včetně rozhodnutí o odvolání). Vzhledem k tomu, že inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy nedisponuje informací, resp. rozhodnutím o udělení pokuty společnosti AAA Auto, a.s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku, nemohl ani takovou informaci poskytnout, proto ji rozhodnutím odmítl.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 1. 2015 –  čj. ČOI 8535/15/1000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 3. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2015 na žádost týkající se informací kontrol prodeje propan-butanových lahví.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1393/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol prodeje propan-butanových lahví.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2015 - čj. ČOI 4263/15/0100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 2. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol požárních dveří.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 12. 2014 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140316/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol požárních dveří. Žadateli byly poskytnuty informace o tom, jací výrobci a jaké výrobky byly kontrolovány. Po vyloučení těch informací, které jsou kontrolovanými subjekty považovány za obchodní tajemství, byly žadateli poskytnuty  dokumenty týkající se kontroly funkčnosti požárních dveří.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  písemně a odeslána jako poštovní zásilka dne 19. 1. 2015 - čj. ČOI 7429/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 2. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se využití podnětu k zahájení řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 1521/15/1000 týkající se využití podnětu k zahájení řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 1. 2015 –  čj. ČOI 7323/15/1000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 2. 2. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 385/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky   (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 1. 2015 - čj. ČOI 4131/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29. 1. 2015 - Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 1. 2015 na žádost týkající se výsledku kontroly a postihu společnosti PNEUBOTKY s.r.o. v rámci kontroly plnění povinností na úseku tzv. organizovaných akcí.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 14. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp.zn. ČOI 5042/15/2000, týkající se výsledku kontroly a postihu společnosti PNEUBOTKY s.r.o. v rámci kontroly plnění povinností na úseku tzv. organizovaných akcí.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 1. 2015 pod čj. ČOI 6260/15/2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 29. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 16. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol společnosti Český telefonní seznam.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1595/15/0100,  v níž žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se kontrol společnosti Český telefonní seznam.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 1. 2015 - čj. ČOI 3944/15/0100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 28. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 1. 2015 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2014  do 31.12. 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1997/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2015 - čj. ČOI 3595/15/0100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  - 12. 1. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 29. 12. 2014 na žádost týkající se poskytnutí informací souvisejících se stížnostmi na cestovní kancelář Blue Style. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 135239/14/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající stížností na cestovní kancelář Blue Style.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě  datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 12. 2014 - čj. ČOI 140711/14/0100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 1. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 12. 2014 na žádost týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 12. 2014  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 3249/30/14,   týkající se výsledků správního řízení s podnikatelem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 18. 12. 2014 - čj. ČOI 138224/14/3000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------