neděle 23. října 2016 11:32 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Nahlášených předváděcích akcí je o polovinu méně

(Praha, 21. října 2016) Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2016 zaznamenala o polovinu méně konaných předváděcích akcí než v 1. čtvrtletí 2016. Přesto z celkového počtu 102 provedených kontrol bylo zjištěno porušení zákona téměř v 80 procentech, což je přibližně stejné množství jako v 1. čtvrtletí 2016. Pořadatelé akcí nejvíce a opakovaně porušují zákon v oblasti oznamovací povinnosti a náležitostí pozvání k účasti na organizované akce. V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 36 pokut v celkové hodnotě 6 625 000 korun, kdy největší pokuta dosáhla 2 000 000 korun. „I když jsme v tomto čtvrtletí zaznamenali klesající trend v počtu nahlášených předváděcích akcí, přes to na trhu stále působí společnosti, které se zaměřují především na seniorskou populaci a praktikují nekalé jednání a porušují zákon,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce na kontrole v Moravské Třebové

(Hradec Králové, 14. října 2016) Dne 27. 9. 2016 proběhla v Moravské Třebové společná kontrolní akce dozorových institucí Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pracovníci inspektorátu České obchodní inspekce v Hradci Králové, Českého metrologického institutu, Celního úřadu, České inspekce životního prostředí a Oblastního inspektorátu práce se při kontrole zaměřili na prověření obchodní sítě, služeb a provozoven veřejného stravování.

Aby pracovní obuv plnila svoji funkci

(Praha, 14. října 2016) Každá práce vyžaduje náležitý druh oděvu, včetně kvalitní obuvi. Především u fyzicky náročného povolání je důležité, aby pracovní boty bezpečně plnily svoji ochrannou a bezpečnostní funkci. Od března do září 2016 se Česká obchodní inspekce - oddělení technické kontroly zaměřila na kontrolu pracovní obuvi. U 15 subjektů inspektoři kontrolovali 8 typů bezpečnostní a pracovní obuvi, kdy u 6 typů výrobků byly nedostatky ve značení a v průvodních informacích poskytovaných výrobcem.

Tabák - 2Q 2016

(Praha, 10. října 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování zákona o spotřebních daních, kdy předmětem kontroly jsou mimo jiné i tabákové výrobky. Spotřební daně se v České republice užívají od 1. ledna 1993 a vztahují se na vybrané výrobky jako minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty, včetně tabákových výrobků. Ve 2. čtvrtletí 2016 bylo kontrolami České obchodní inspekce zjištěno porušení tohoto zákona celkem v 10 případech. Konkrétně se jednalo o pochybení v prodeji tabákových výrobků, kdy ceny byly odlišné než na uvedených tabákových nálepkách, prodeji cigaret v porušeném balení, prodeji cigaret vázaném na prodej jiného výrobku a v prodeji neznačených cigaret. Cílem této akce byla rovněž kontrola dodržování ostatních právních předpisů, jejichž porušení bylo zjištěno více než v 50 procentech případů.