pátek 24. března 2017 16:53 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Diskriminace 2016

(Praha, 24. března 2017) Česká obchodní inspekce pravidelně prověřuje, zda na českém trhu nedochází ze strany prodejců k některým formám diskriminace spotřebitelů. V roce 2016 uskutečnila celkem 1 412 kontrol. Podezření na diskriminační jednání bylo zjištěno v 19 případech, což je stejný počet zjištění jako v roce 2015. „Inspektoři ČOI se nejčastěji setkávali s diskriminací z důvodu národnosti, kdy například anglicky mluvícím zákazníkům byly v restauracích účtovány vyšší ceny než českým spotřebitelům. Z výsledků kontrol vyplývá, že projevy diskriminace neměly v minulém roce klesající tendenci. ČOI plánuje tyto kontroly důsledně provádět i v letošním roce,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

V Dinoparku mělo dojít k úrazu dítěte, tady nejde o byrokracii

(Liberec, 20. března 2017) Česká obchodní inspekce se ohrazuje proti tvrzení kontrolované společnosti WEST MEDIA, s.r.o., která uvádí do médií, že otevření zcela nového hradu se zadrhlo na byrokratických problémech a nesmyslně přísných pravidlech aplikovaných Českou obchodní inspekcí. Kontrola byla zahájena na základě informace, kdy na lanové dráze, která je součástí provazového hradu, podle spotřebitele došlo k úrazu. K medializaci tohoto případu by Česká obchodní inspekce nepřistoupila v této fázi, kdy není případ ještě pravomocně ukončen, kdyby kontrolovaný subjekt sám neuváděl do médií nepravdivé informace.

Den spotřebitelů: Roste počet lidí hledajících pomoc u ESC

(Praha, 15. března 2017) Kdo má problém s podnikatelem z jiné země EU, obrací se na Evropské spotřebitelské centrum ČR. To loni zaznamenalo 1117 spotřebitelských kontaktů, tedy o 10 % víc než v roce předchozím. Nejčastěji jde o spory s leteckými dopravci a internetovými obchody, stále častěji pak i s ubytovateli a online seznamkami. Centrum o tom informuje u příležitosti dnešního Světového dne spotřebitelů.

Zimní turistická sezona očima ČOI

(Praha, 10. března 2017) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje kvalitu prodeje zboží a služeb v turisticky zajímavých lokalitách v celé České republice. Inspektoři od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 uskutečnili 1. etapu kontrol zimní turistické sezony. Během tohoto období proběhly kontroly u 39 subjektů. Jednalo se o sportovní střediska využívaná spotřebiteli převážně v tomto ročním období. Při kontrolách bylo zjištěno, že u 15 z nich došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, což představuje téměř 40 %. Převážně šlo o porušení zákona o ochraně spotřebitele. Druhá etapa kontrol zimní turistické sezony následovala v roce 2017.

Spotřebitelský úvěr - 2016

(Praha, 3. března 2017) Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce 194 kontrol, kdy z tohoto počtu 146 osob působilo právě jako zprostředkovatelé úvěrů. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru pak bylo zjištěno při 39 kontrolách, tedy přibližně ve 20 %. V uvedeném období byly uloženy pokuty za více než 5,5 milionů korun. „Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, kteří považují půjčku za jediné východisko ze svých finančních problémů, aby smlouvu uzavřeli přímo s poskytovatelem úvěru a nikoliv se zprostředkovatelem, a hlavně neplatili nic předem. Zprostředkovatel má právo na odměnu až poté, kdy spotřebitele písemně informuje o tom, kolik věřitelů zastupuje,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.