pondělí 25. července 2016 06:17 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Téměř polovina prodejců alkoholu porušila zákon

(Praha, 22. července 2016) Inspektoři České obchodní inspekce zjistili v 1. čtvrtletí 2016 téměř u 50 procent kontrolovaných subjektů porušení zákona o ochraně spotřebitele při nabídce a prodeji alkoholických nápojů. Nejčastěji prodejci neinformovali o ceně nebo porušili zásadu poctivosti prodeje výrobků a služeb, kdy mají povinnost dodávat výrobky ve správné míře, množství a jakosti. Celkem bylo provedeno 1 398 kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 624 případech a bylo uloženo 584 pokut v celkové hodnotě 1 888 800 Kč.

Lovely Pet Show with candy - nebezpečná hračka

(Praha, 18. červenec 2016) Česká obchodní inspekce spotřebitele varuje před výrobkem LOVELY Pet Show with candy. Inspektoři zjistili, že na vnitřním trhu je v nabídce hračka, která představuje pro děti zdravotní riziko. Jde o hračku s cukrovinkou. Jedná se o hračku v podobě různých zvířátek, která je spolu s cukrovinkami a rozličnými doplňky zabalená v průhledné plastové krabičce. V materiálu hračky je přítomný ester kyseliny ftalové ve vyšší koncentraci než povoluje příslušná norma. Ftaláty jsou látky negativně působící na zdravý vývoj dětí. Česká obchodní inspekce vydala zákaz distribuce hračky a nařídila její stažení z distribuce. Informace o nebezpečném výrobku byla následně notifikována v systému RAPEX pod číslem 12/0708/16.

Spotřebitelské úvěry - 1. Q 2016

(Praha 15. července 2016) I v prvním čtvrtletí roku 2016 inspektoři České obchodní inspekce věnovali pozornost kontrolám dodržování povinností vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Z celkového počtu 56 provedených kontrol zjistili porušení obecně závazných předpisů ve 34 případech, což představuje téměř 61 %, a porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjistili v 15 případech, tedy u více než čtvrtiny kontrolovaných subjektů (27 %). Uloženo bylo celkem 36 pokut v celkové výši 495 500 korun, z toho za porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru 14 pokut v hodnotě 273 000 korun. „K nejčastějším nedostatkům trvale patří porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru, neúplné informace zprostředkovatelů o rozsahu jejich činnosti a také zjištění, že smlouvy neobsahují zákonem stanovené informace a náležitosti. Vzhledem k četným nedostatkům budou i nadále kontroly spotřebitelských úvěrů jednou ze sledovaných oblastí dozoru,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Mimosoudní řešení sporů nepotřebuje souhlas podnikatele

(Praha, 14. července 2016) Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních dnech mylné informace v médiích, že „prodávající má povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní“. Byla to pouze jedna z variant možností novely zákona o ochraně spotřebitele v souvislosti s mimosoudním řešením sporů, která však nikdy neplatila a neplatí. Naopak podnikatel „má povinnost do 15 pracovních dnů od vyrozumění poskytnout ČOI své vyjádření“ (jinak se vystavuje sankci 1 000 000 Kč).

ESC - Centrum pomáhá stále většímu počtu spotřebitelů

(Praha, 13. července 2016) Počet konkrétních sporů, které lidem bezplatně pomáhalo řešit Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC), významně vzrostl. V roce 2015 šlo o více než 600 přeshraničních sporů s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. V nich se spotřebitelům dostalo přímé asistence nebo poradenství při jejich řešení. Zbytek z 1113 kontaktů se spotřebiteli tvořily žádosti o informace o právech spotřebitelů na jednotném trhu.

Nepočkali 7 dní, pokuta 1 200 000 Kč

(Ústí nad Labem, 11. července 2016) Česká obchodní inspekce pravomocně uložila společnosti Exen Trade s.r.o. pokutu ve výši 1 200 000 Kč za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci spotřebitele odvezli domů a tam od nich převzali hotovost. Jedná se o pokutu v souvislosti s porušením nové zákonné povinnosti (platné od 1. února 2016), kdy prodávající nesmí během akce nebo před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijímat plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku anebo její části. „Inspektorům se podařilo prokázat přijetí hotovosti zástupcem kontrolované společnosti po předváděcí akci a to ve 4 případech. Ve dvou případech bylo na smlouvě uvedeno dokonce budoucí datum převzetí hotovosti,“ dodává Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj. Takové jednání Česká obchodní inspekce považuje za vědomé porušení a obcházení zákona, který byl přijat se zvláštním důrazem na ochranu spotřebitele a jeho majetku.

Občerstvení na MS Horských kol s nedostatky

(České Budějovice, 8. července 2016) Ve sportovním areálu Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě se ve dnech 29. června – 3. července 2016 uskutečnilo Mistrovství světa horských kol. Tato velká sportovní událost přilákala nejen tisíce fanoušků a aktivních sportovců, ale vyrazili na ni i inspektoři České obchodní inspekce inspektorátu Jihočeského a Vysočiny, aby zkontrolovali poctivost prodeje u poskytovatelů služeb nabízejících pohostinské služby, občerstvení nebo suvenýry. Z 8 provedených kontrol zjistili nedostatky v 5 případech (tj. 62, 5%).

Inspektoři ČOI na festivalu Rock for People

(Hradec Králové, 8. července 2016) Od neděle 3. 7. do úterý 5. 7. 2016 se ve Festivalparku v Hradci Králové uskutečnil další ročník jednoho z největších českých festivalů Rock for People. Hned první festivalový den, v neděli 3. 7., se na kontrolu prodejců vydali i inspektoři České obchodní inspekce inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického. Předmětem jejich kontroly bylo prověření prodejních stánků a poskytovatelů hostinských služeb z hlediska dozorových kompetencí ČOI. Z 6 kontrolovaných subjektů se porušení některého z právních předpisů dopustili provozovatelé ve 3 provozovnách (tj. 50% zjištění).

Varování před e-maily z kontrola@wwwcoi.cz

(Praha, 1. července 2016) Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních hodinách velký počet stížností a dotazů na nevyžádané e-maily, které jsou rozesílány z e-mailové adresy kontrola@wwwcoi.cz. Tyto e-maily nejsou odesílány z České obchodní inspekce. Obsah e-mailu přesto vzbuzuje zdání, že by se mohlo jednat o oficiální kontrolu ČOI. V e-mailech přitom stojí, že během „kontroly“ stránek podnikatele či živnostníka byly zjištěny údajné nedostatky a je nabízena pomoc za úplatu. Od těchto e-mailů se Česká obchodní inspekce distancuje.