pondělí 26. září 2016 07:17 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Internetové obchody – nekalé praktiky pokračují

(Praha, 23. září 2016) Obliba nákupu přes internet u české populace rychle stoupá. Podle údajů Českého statistického úřadu nakoupilo v roce 2015 přes internet alespoň jednou 45 procent Čechů spadajících do věkové kategorie 16 až 74 let. Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje tuto oblast obchodování, včetně toho, kdy na nekalé praktiky upozorní nespokojený spotřebitel. Kontrolní činnost pak zaměřuje především tam, kde v rámci monitorování trhu zaznamená nežádoucí jednání prodávajících, což ovlivňuje i podíl kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů. Ve 2. čtvrtletí 2016 proběhlo 317 kontrol zaměřených na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Porušení předpisů bylo zjištěno ve 272 případech, což je více než 85 procent. V tomto období byly v internetových obchodech uloženy pokuty za 1 456 000 korun. „Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast obchodování, která se stále rozvíjí a spotřebitelé stále více prostřednictvím internetových obchodů nakupují, bude těmto kontrolám věnována zvýšená pozornost i v následujícím období,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Dny NATO – výsledky kontrol ČOI příznivé

(Ostrava, 22. září 2016) Dny NATO v Ostravě jsou tradiční přehlídkou vojenské techniky mezinárodního významu. Stejně jako v minulém roce se na nich uskutečnily kontroly příslušného inspektorátu ČOI. Důvodem byla nejen očekávaná rekordní účast návštěvníků, ale také četné stánky, které zajišťovaly občerstvení a nabízely prodej nejrůznějších výrobků. „Výsledky kontrolní akce byly velmi příznivé. Nedostatky zjištěné pouze u dvou prodejců z 10 kontrolovaných svědčí o tom, že monitorování těchto akcí přispívá ke kvalitě prodeje občerstvení a dalších produktů na této masové akci,“ řekl Boris Stabryn, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Ostravě.

Jak po hořkém návratu z dovolené podat stížnost na ubytovatele

(Praha, 16.září 2016) Švábi pod postelí, plíseň v koupelně, špína v kuchyňce, a k tomu pod okny zápach popelnic ze zadního traktu budovy, ač byl slíben výhled na moře. Kdo se s tímto setkal na dovolené, jistě hudroval. Ale to nestačí. Je nutné se ozvat a požadovat nápravu nebo alespoň slevu z ceny pobytu. Po návratu z dovolené se někteří spotřebitelé ptají, jak to učinit a jak dlouho od skončení dovolené mohou stížnost podat.

Bazary - 2Q 2016

(Praha 14. září 2016) Bazary a zastavárny jsou častým cílem spotřebitelů, kteří chtějí z různých důvodů koupit nebo prodat již použité zboží. Ve většině případů však kupující nepředpokládá, že i zboží z bazaru a zastavárny podléhá reklamačnímu řádu. Doba pro uplatnění práva z vadného plnění u použitého spotřebního zboží je úplně stejná jako u zboží nového, pokud si strany neujednaly její zkrácení na polovinu. Česká obchodní inspekce provedla ve druhém čtvrtletí tohoto roku kontroly u 193 provozovatelů, kdy ve 108 případech zjistila porušení zákona( tj. v 56 %). Za to bylo pravomocně uloženo 117 pokut v celkové výši 255 000 korun. Porušení právních předpisů se nejčastěji týkalo informování spotřebitele o rozsahu, podmínkách, způsobu a místě reklamace a povinnosti vyznačit v dokladu o zakoupení, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou.

Stánkaři porušili práva duševního vlastnictví

(Hradec Králové, 13. září 2016) V sobotu 3. záři 2016 se konaly v Hradci Králové tradiční Slavnosti Královny Elišky. Akce se řadí k největším a nejprestižnější svého druhu v Čechách a každoročně ji navštíví desetitisíce návštěvníků, kterým je ve velkém množství nabízen stánkový prodej produktů a služeb. Na prověření prodejních stánků a stánků s občerstvením se zaměřila Česká obchodní inspekce Královehradeckého kraje a ve všech provozovnách zjistila porušení právních předpisů. Mimo jiné také zajistila 123 kusů padělků hraček, kdy v případě originálů by částka představovala téměř 40 000 korun.

Úvěry - 2Q 2016

(Praha, 9. září 2016) Spotřebitelské úvěry poskytují společnosti klientům obvykle na řešení nečekaných finančních problémů. ČOI se při svých pravidelných kontrolách zaměřuje na dodržování zákonů v této oblasti finančních služeb a na případné nekalé praktiky, které by mohly občana poškodit. Ve 2. čtvrtletí 2016 bylo Českou obchodní inspekcí provedeno celkem 43 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve 21 případech (tj. téměř ve 49 %). Z toho porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru bylo zjištěno při 10 kontrolách, tedy ve 23 % z celkového počtu kontrol.