neděle 22. ledna 2017 19:23 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Pohonné hmoty v listopadu bez závad

(Praha, 22. prosince 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost a kvalitu pohonných hmot. Stejně tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným požadavkům. Oproti měsíci říjnu 2016 došlo ke zlepšení o 2,4 procenta. V říjnu totiž nevyhovělo 6 vzorků, konkrétně se jednalo třikrát o motorovou naftu a třikrát benzín. V tomto roce je to již podruhé, kdy ČOI shledala vzorky odebraných pohonných hmot bez závad. Obdobná situace nastala již v červenci 2016.

Nepřišly dárky zaplacené online? Peníze lze získat zpět

(Praha, 21. prosince 2016) Někteří lidé zažívají v týdnu před Vánoci frustraci, když jim dosud nepřišly dárky objednané a zaplacené přes internet. Obzvlášť, když prodejci nereagují ani na žádosti o vrácení peněz. Pokud ovšem spotřebitelé platili kartou, mohou své peníze dostat zpět díky nástroji zvanému chargeback. Evropské spotřebitelské centrum ČR při ČOI radí obrátit se na banku, která kartu vydala.

Na tržnici Hatě zabaveny padělky v hodnotě téměř 2,7 milionů

(Brno, 19. prosince 2016) Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje pravidelně monitoruje prodej zboží v tržnici ASIA BAZAR Hatě, kde často dochází k nabízení a prodeji padělaného značkového zboží. Dne 8. prosince 2016 uskutečnila další mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na dodržování práv duševního vlastnictví, při kterém zajistila 331 kusů padělků v celkové hodnotě téměř 2,7 milionů korun.

Diskriminace - 3.Q 2016

(Praha, 14. prosince 2016) Nepříznivé zacházení s jednotlivcem nebo skupinou v oblasti prodeje nebo nabízení služeb je nezákonným jednáním všech obchodníků, kteří se takového chování ve styku se spotřebitelem dopustí. Kontroly České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2016 potvrdily snížení počtu diskriminačního jednání, kdy pouze v 1 případu došlo k diskriminaci cizince v restauračním zařízení, což je o dva případy méně než ve 2. čtvrtletí 2016. O to více se jeví závažnější obsahová sdělení, kdy například v restauraci cizojazyčně hovořícím spotřebitelům byla účtována navíc cena za tzv. „servis“ „Těší mě, že ve 3. čtvrtletí bylo při kontrolách zjištěno méně případů diskriminačního jednání. Přesto však je třeba této problematice věnovat trvalou pozornost, abychom se s diskriminačním chováním vůči spotřebitelům setkávali v budoucnu čím dál tím méně, “ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Předváděcí akce - 3.Q 2016

(Praha, 12. prosince 2016) Zákon o ochraně spotřebitele prošel v průběhu posledních dvou let změnami především ve prospěch seniorů, kteří jsou častými návštěvníky předváděcích akcí. Novely se konkrétně týkaly zpřísnění takové legislativy, která uložila organizátorům oznamovací povinnost a zákaz přijímání peněz na místě. Přestože Česká obchodní inspekce shledává pozitivní dopady zpřísňování dané legislativy, výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí 2016 ukázaly, že na trhu stále působí společnosti, které na klamání seniorů a porušování zákonů postavily svoji podnikatelskou strategii. Proto i v tomto čtvrtletí bylo zjištěno porušení právních předpisů více než z 65 procent. Právní moci nabylo 51 pokut za více než 11 milionů korun. (pozn. jedná se o sankce za kontroly provedené v období 2014 – 2016). Největší pokutu v částce 2,5 milionů obdržela společnost IQ TELESHOPPING s.r.o., která porušila zákon o ochraně spotřebitele, kdy mimo jiné použila nekalé obchodní praktiky, řádně neinformovala spotřebitele o podmínkách reklamace a neoznámila nebo nepodala oznámení o konání akcí ve stanoveném termínu, nebo oznámení neobsahovalo zákonné náležitosti, jako jsou například místa a časy konání akcí.

Chrániče páteře neobstály

(Praha, 9. prosince 2016) S příchodem zimy se zvyšuje zájem o nákup výrobků, které jsou určeny pro ochranu páteře při provozování rizikových sportů jako je snowbording, freeride a další extrémní formy lyžování. Inspektoři České obchodní inspekce pravidelně kontrolují tento druh zboží, jelikož jeho technické parametry a další náležitosti jsou zásadní pro bezpečnost a ochranu uživatele. Při této akci bylo kontrolováno 15 modelů značkových chráničů páteře ve specializovaných prodejnách. Nedostatky byly zjištěny u 9 z nich, což je více než 60 procent. „V rámci druhé etapy zaměřené na výrobky poskytující ochranu páteře prodávané ve specializovaných prodejnách bylo zjištěno daleko víc nedostatků než v etapě první. Ta proběhla ke konci minulého roku a byla zaměřena především na prodej levnějších výrobků nabízených např. v prodejnách potravinářských řetězců nebo v internetových obchodech, kdy byly zjištěny pouze formální nedostatky. Ve druhé etapě kontroly zaměřené na specializované obchody s tzv. značkovým zbožím bohužel nepotvrdily, že spotřebitel dostane za vyšší cenu i vyšší kvalitu,“ uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Alkohol - 3.Q 2016

(Praha, 7. prosince 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně provádí kontroly v oblasti prodeje alkoholu v tuzemské obchodní síti. Přestože během 3. čtvrtletí 2016 prodejci neporušili zákon o povinném značení lihu, tak i nadále dochází k nedodržování předpisů u dalšího zboží, které má ČOI ve své dozorové pravomoci. V tomto segmentu pak z 1 226 provedených kontrol bylo ČOI zjištěno pochybení v 521 případech, což je téměř 43 procent. Ve 3. čtvrtletí bylo za porušení těchto předpisů inspektoráty uloženo 520 pokut v celkové hodnotě 2 533 500 korun.