sobota 27. května 2017 06:18 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Pozor na akční ceny a sezónní slevy

(Praha, 22. srpen 2012) Kontroly nejrůznějších slevových akcí a výprodejů probíhají již řadu let a inspektoři ČOI opakovaně zjišťují, že pro více než třetinu kontrolovaných osob je stále problém jednoznačně seznámit spotřebitele s akční cenou nebo cenou po slevě a tyto ceny správně účtovat. V průběhu 2. čtvrtletí 2012 zkontrolovala ČOI 753 prodejních míst, kde bylo nabízeno zboží za akční ceny nebo probíhaly výprodejní akce, a porušení jedné nebo více povinností zjistili v téměř 40 % z nich.

Benzíny s problémy, nafty v normě

(Praha, 21. srpen 2012) Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v červenci 2012: Ani v parných nebo deštivých letních dnech si nejsou provozovatelé čerpacích stanic jisti, kdy se mezi zákazníky objeví inspektoři s nápisem ČOI na vestách a odběrnými nádobami. Kontroly pohonných hmot probíhají bez přerušení a na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu se počet vzorků, jejichž jakost bude zkontrolována do konce roku, zvýší na 3000. V průběhu července bylo celkem odebráno 223 vzorků paliv, z nichž nevyhověly stanovené jakosti 3 vzorky benzinů. Pravomocná rozhodnutí o pokutách uložených za porušení jakosti pohonných hmot jsou k dispozici na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-za-poruseni-stanovene-jakosti-pohonnych-hmot/.

Nejvíce prohřešků na koupalištích a při ubytování

(Praha, 20. srpen 2012) Turistická sezóna nezačíná pro inspektory ČOI až s prvním prázdninovým dnem, ale monitorují a prověřují služby zaměřené na turisty a hosty z domova i zahraničí už od začátku jara. Na základě plánů kontrol, upozornění od spotřebitelů i dalších poznatků kontrolují, jak jsou plněny informační povinnosti vůči zákazníkům, zejména zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci, užívání klamavých obchodních praktik nebo nepoctivosti. Objekty jejich zájmu jsou hrady, zámky, výstavy a muzea nebo ubytovací zařízení, s postupem jara sportovní areály, koupaliště a také restaurační, zejména sezónní stravovací zařízení. Od dubna do konce června bylo v průběhu 287 nejrůznějších kontrol zjištěno porušení předpisů v 91 z nich, tj. 31,7 %. Tato kontrolní akce pokračuje až do konce září.

Dětské koloběžky se závadami, bez označení a návodů

(Praha, 17. srpen 2012) Dozor nad bezpečností výrobků určených dětem patří k prioritám v kontrolní činnosti ČOI, proto se dostaly v 1. pololetí roku do popředí pozornosti inspektorů ČOI mj. dětské koloběžky. Nejsou-li dětské koloběžky bezpečné, hrozí jejich uživatelům nebezpečí vážného zranění hlavy, hrudníku, břicha nebo končetin, a to nejen následkem pádu, ale i uvíznutí nebo skřípnutí prstů či jiné tkáně. Při kontrolách 56 typů koloběžek uváděných na trh téměř 80 distributory bylo zjištěno, že 17 z nich nesplňuje podmínky pro uvedení na trh buď svými vlastnostmi, nebo nedostatečnými informacemi. Šest typů koloběžek bylo zadáno k posouzení bezpečnosti do zkušebny.

I kovová píšťalka představuje riziko

(Praha, 15. srpen 2012) Píšťalku má mezi svými hračkami snad každé dítě. Ať plastové či kovové, dokážou občas nás dospělé svým zvukem pěkně potrápit, zvlášť když naše dítě neví, kdy s pískáním přestat. Horší však je skutečnost, že jsou mezi nimi i naprosto nevyhovující výrobky. Jedním z nich je kovová píšťalka bez označení, která je tak malá, že pro děti představuje riziko spolknutí či vdechnutí. Česká obchodní inspekce prodej této píšťalky zakázala a distributor stáhl výrobek z trhu.

Internetové obchody - pozor na ně!

(Praha, 13. srpen 2012) (Zpráva za 1. pololetí 2012) S růstem počtu spotřebitelů připojených na internet a zvyšováním jejich počítačové gramotnosti roste také počet obchodů uzavíraných prostřednictvím e-shopů. Takový způsob nákupu je pro stále větší počet spotřebitelů pohodlnější, rychlejší a leckdy i levnější než klasický způsob prodeje. Je však také bezpečnější? Respektují e-shopy práva spotřebitelů a dodržují zákony stanovené povinnosti? Nebo těží jejich provozovatelé z anonymity internetového prostředí a dopouštějí se tu menších, jindy větších porušení až podvodů? Z výsledků kontrol České obchodní inspekce e-shopů v 1. pololetí 2012 vyplývá, že těch ne zcela poctivých je více. Při 567 kontrolách internetových obchodů zjistili inspektoři porušení jedné či více povinností ve 460 případech (tj. 81,1 %).

Upozornění na ponožky s medvídkem

(Praha, 10. srpen 2012) Textilní výrobky ozdobené hračkou vypadají vesele, avšak někdy mohou představovat riziko. To platí i pro ponožky s medvídkem, u nichž kontrola prokázala, že kroužek s hračkou lze snadno odtrhnout, dokonce i jednotlivé části medvídka jsou lehce oddělitelné a znamenají pro děti nebezpečí spolknutí či zadušení. Proto Česká obchodní inspekce tento výrobek zakázala a distributor přijal opatření ke stažení výrobku z trhu.

Upozornění na dětské kolo Alpina Rocky

(Praha, 8. srpen 2012) Je barevné, líbivé, ale není bezpečné! Nekoupili jste kolo Alpina Rocky právě svému dítěti nebo se k tomu chystáte? Takovou koupi Česká obchodní inspekce nedoporučuje, a to hned z několika důvodů: kromě toho, že kolo nemá dvě nezávislé brzdy, neposkytují šlapadla dostatečný prostor pro šlapání a dítě zachytává špičkou boty o blatník a konečně rukojeť nedrží dostatečně pevně na řídítkách. Jak může jízda na takovém kole dopadnout? Kolo nelze dostatečně účinně před překážkou zabrzdit, při zachycení špičkou o blatník hrozí ztráta rovnováhy a pád, stejně jako při nečekaném stažení rukojeti z řídítek v průběhu jízdy. ČOI prodej tohoto kola zakázala a následně distributor stáhnul výrobek z trhu.

Spotřebitelské úvěry stále příliš rizikové

(Praha, 7. srpen 2012) (Průběžná zpráva za 1. pololetí 2012) Nový zákon upravující povinnosti zprostředkovatelů a poskytovatelů úvěrů platí již od 1. ledna 2011, Česká obchodní inspekce však zjišťuje porušování práv spotřebitelů ve stále stejném rozsahu, a to nejen zprostředkovateli, ale i věřiteli z nebankovního sektoru. Ze 141 kontrol úvěrových smluv a nabídek či reklam na poskytnutí nebo zprostředkování úvěru provedených v průběhu 1. pololetí 2012 zjistili inspektoři porušení povinnosti stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru nebo jinými zákony celkem u 72 kontrolovaných subjektů, tj. více než polovina. Vzhledem k vysoké míře porušení a rizikům těchto smluvních vztahů, uzavíraných většinou spotřebiteli ve finanční tísni a zprostředkovaných nebo nabízených nebankovními subjekty, pokračují kontroly ČOI i ve 2. pololetí.

Pelikán na klíček je nebezpečná hračka

(Praha 3. srpen 2012) Česká obchodní inspekce upozorňuje na další nebezpečnou hračku, kterou zachytili inspektoři na trhu na západě Čech. Pelikán na klíček z plastu díky svým pestrým barvám a pohyblivým částem pozornosti dětí určitě neunikne, ale ke hře je nevhodný a pro malé děti i nebezpečný. Dá se totiž už při použití minimální síly rozložit na tak malé části, z nichž některé mohou velmi snadno dítě zranit nebo dokonce udusit – např. ostrá kovová otočná osa s květinkou nebo drobné kuličky umístěné v zobáku. ČOI prodej této hračky zakázala a následně distributor stáhnul předmětný výrobek z trhu. Není však vyloučeno, že jsou tyto výrobky stále v některých obchodech nabízeny.