úterý 24. ledna 2017 16:07 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Rehabilitační lehátka pod kontrolou ČOI

(Praha, 2. leden 2012) Zdravotnické prostředky - rehabilitační lehátka jsou převážně určeny poskytovatelům zdravotní péče a masérům nebo rehabilitačním pracovníkům a kontrola ČOI byla zaměřena zejména na jejich výrobce. Celkem byly kontrolovány 4 druhy těchto lehátek u 2 výrobců a 2 distributorů a závady byly zjištěny u 1 druhu. Jejich výrobci bylo za nepředložení všech nezbytných podkladů potřebných k posouzení shody stanoveným způsobem uloženo opatření k nápravě a pokuta příkazem na místě. Další kontroly budou zaměřeny na lehátka používaná přímo v rehabilitačních zařízeních...

Nepozornost se při nákupu ve slevě nevyplácí

(Praha, 30. listopad 2015) Za 3. čtvrtletí mají inspektoři ČOI na kontě přes 850 kontrol všech možných prodejních míst, kde byl nabízen prodej zboží nebo služby se slevou či za akční ceny, a 45 % z nich nerespektovalo ustanovení obecně závazných právních předpisů. Nejčastějším porušením bylo opět neseznámení spotřebitele s cenou a s tím související nesprávné účtování, což představovalo téměř polovinu všech zjištěných nedostatků. Souhrnná výše 298 pokut uložených pravomocně ve sledovaném období prodávajícím tak přesáhla 3 miliony korun. „Za nedostatky, které naši inspektoři zjistili při kontrolách slevových akcí, ukládáme následně pokuty a budeme tak postupovat i nadále, ale předcházet poškozování svých práv mohou nejlépe spotřebitelé sami. A to tím, že budou vyžadovat řádné informace o ceně vybraného zboží nebo služby a také si zkontrolují, zda jim je tato cena správně účtována. Nejúčinnější proti těmto praktikám prodávajících je obrana okamžitě na místě,“ radí spotřebitelům Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Spotřebitelské úvěry - 2015

(Praha, 26. únor 2016) Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje povinnosti poskytovatelů i zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a také postihuje oblast reklamy a nabídky těchto úvěrů. Reklamní nabídka je velmi různorodá, stejně jako jednotlivé kontrolované úvěrové smlouvy, uzavírané spotřebiteli s různými subjekty z nebankovního sektoru, což klade značné nároky jak na čas, tak i odbornost kontrolních pracovníků. V průběhu 258 kontrol bylo zjištěno porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy v téměř 2/3 případech, zákon o spotřebitelském úvěru porušilo 40 % kontrolovaných subjektů. V roce 2015 pokračovali inspektoři v kontrolách zahájených již v roce 2014 a další kontroly, které nebyly v hodnoceném období uzavřeny, přecházejí do roku 2016. Věřitelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů bylo v průběhu roku za prokázané správní delikty pravomocně uloženo 176 pokut v souhrnné výši přesahující 9,5 milionu korun. „Nedostatky byly opětovně zjištěny nejen při nabídce spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou šířenou zejména prostřednictvím internetu, ale i v předsmluvních a smluvních informacích poskytovaných spotřebiteli v nedostatečném rozsahu. I přes určité snížení poměru zjištěných nedostatků budeme v roce 2016 oblast spotřebitelských úvěrů nadále kontrolovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel

(Praha, 7. října 2016) Přetočení tachometru, nepravdivé údaje o počtu majitelů nebo neúplné informace při uzavírání kupních smluv. To jsou často používané nekalé praktiky prodejců ojetých motorových vozidel, na které se zaměřila v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 Česká obchodní inspekce. Kontrolami bylo mimo jiné zjištěno, že vozidla jsou často nabízena do komisního prodeje v zastoupení třetí osoby a tak se prodávající snaží vyhnout jakékoli odpovědnosti za případné vady. Inspektory bylo nalezeno pochybení v 50 procentech provedených kontrol.