sobota 25. února 2017 05:30 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

ČOI kontrolovala výkupny na západě Čech

(Plzeň, 30. březen 2012) Sběrny odpadů čekají žně – při jarním úklidu vydají i garáže, kůlny a sklepy mnohaleté „poklady“, které nepatří na skládku, ale dají se celkem slušně ve výkupnách odpadu zpeněžit. Kromě toho je však řada filutů, kteří žádné vlastní zdroje nemají, a tak berou útokem všechno, co se dá – poklopy kanálů, části osvětlení, dopravní značení, neodradí je ani hřbitovy. Všechny ukradené věci končí ve sběrnách, a to i přes skutečnost, že zákon vymezuje okruh předmětů, které nesmějí být od fyzických osob-občanů, vykupovány. Že to řada sběren nerespektuje, stejně jako další povinnosti, potvrdily společné kontroly dvou inspekcí – obchodní a životního prostředí, v západních Čechách.

Dřevěná skládací housenka může dětem ublížit

(Praha, 29. březen 2012) „Barevná, dřevěná a skládací – s tím si náš Toník nebo Barunka určitě vyhraje,“ řekl si při pohledu na tuto hračku nejeden rodič nebo prarodič, případně jiný příbuzný. A koupil… Totéž udělali inspektoři České obchodní inspekce, aby ověřili, zda je tato hračka pro děti, jimž je určena, také bezpečná. Zjistili však, že nikoliv – některé dílky jsou tak malé, že při jejich vložení do úst hrozí dítěti riziko spolknutí, případně zalknutí. Prodej této hračky byl okamžitě zakázán.

Problémy řidičům v únoru nezpůsobila jakost paliv

(Praha, 22. březen 2012) Podle záplavy stížností na nejakostní pohonné hmoty, zejména naftu, které v průběhu extrémních mrazů na konci ledna a v únoru prověřovaly všechny inspektoráty ČOI, se mohlo zdát, že natankovat palivo, které si poradí s mrazy hluboko pod 20 °C, je téměř nemožné. Přesto kontroly jakosti neprokázaly u kontrolovaných pohonných hmot žádný výrazný nárůst zjištění. „I když jsem nařídil odebírat vzorky paliv zejména na základě podání spotřebitelů, z 260 vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 6 vzorků, a to 5 vzorků motorové nafty a 1 vzorek směsného paliva. Stanovený limit teploty filtrovatelnosti pro zimní období však nesplnil pouze jeden vzorek motorové nafty – její prodej byl na místě inspektory zakázán,“ konstatoval k únorovým výsledkům kontroly jakosti paliv ing. Jan Štěpánek, ústřední ředitel ČOI.

Nekalé praktiky na předváděcích akcích

(Praha, 27. únor 2012) S blížícím se jarem opět vzrůstá aktivita nejrůznějších společností, které nabízejí průměrné zboží za nadprůměrné ceny a za účast na těchto akcích nabízejí různé dárky, obědy zdarma, výlety za historií a jiné kulturní nebo kulinářské zážitky. Zájem mají především o účastníky ve věku 60+, tedy o seniory. Až potud by bylo relativně vše v pořádku, kdyby se tyto akce neodbývaly v utajení – na pozvánkách nebylo uvedeno místo a čas odjezdu, místo konání ani jméno firmy, která prezentuje svoje výrobky. Proč tolik tajností až konspirace?

Lednové kontroly paliv bez vážných zjištění

(Praha, 23. únor 2012) Přes extrémní mrazivé počasí v závěru hodnoceného období (leden 2012) nezaznamenala Česká obchodní inspekce u odebraných vzorků paliv závažné porušení jakosti, zejména nezjistila ani u jednoho ze 100 vzorků motorové nafty porušení CFPP stanoveného pro příslušné roční období. Všechny kontrolované vzorky motorové nafty vyhověly teplotě filtrovatelnosti v třídě F, tj. do –20 °C, nevyhověl pouze jeden vzorek FAME (tzv. bionafty). Celkem nedodrželo jakostní požadavky stanovené příslušnou normou 8 vzorků paliv z 216 kontrolovaných, což je nejnižší lednový průměr za poslední 3 roky.

Referenční vzorky paliv ČOI poskytuje na vyžádání

(Praha, 22. únor 2012) Informace pro provozovatele čerpacích stanic: Od ledna 2012 Česká obchodní inspekce změnila způsob odběru vzorků pohonných hmot. Neposkytuje již tzv. kontravzorek automaticky, ale pouze na vyžádání kontrolovaného subjektu a proti úhradě odběrné nádoby, neboť odběr referenčního vzorku pohonné hmoty pro kontrolovanou osobu byl nad rámec povinností orgánu dozoru. K této změně došlo vzhledem k tomu, že takovou povinnost České obchodní inspekci žádný právní předpis neukládá.