úterý 28. března 2017 19:50 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Výstava Hobby - jaro 2012 pod dohledem ČOI

(České Budějovice, 23. květen 2012) Ve dnech 16. až 20. května 2012 se na českobudějovickém výstavišti otevřela brána dalšího ročníku výstavy pro zahrádkáře, volný čas a zahradu – Hobby-jaro 2012. Tato výstava je tradičně zaměřena na rostlinné a živočišné výrobky a v neposlední řadě na prodejní prezentace spotřebního zboží, cukrovinek, občerstvení. Nechyběl ani bohatý doprovodný program s řadou zajímavostí a novinek… a také inspektoři České obchodní inspekce. Zkontrolovali celkem 40 prodejců a porušení povinností při prodeji výrobků a nabídce služeb zjistili u 15 z nich.

Předváděcí prodejní akce - příliš drahé výlety

(Praha, 22. květen 2012) Jakoby s příchodem jara se opět rozběhly předváděcí prodejní akce zaměřené především na seniory. Ne vždy seriózní podnikatelé lákají spotřebitele na různé poznávací a kulturní výlety spojené s „prezentací nejnovějších poznatků“ z různých oblastí. Cíl mají tyto akce zpravidla stejný: získat co nejvíce podpisů na kupní nebo úvěrové smlouvy, za něž si spotřebitel často odnáší přinejlepším průměrné zboží – ovšem za nadprůměrné ceny. Účastníci těchto akcí se nezřídka stávají obětmi nekalých obchodních praktik, kdy se nemají možnost objektivně a bez časového nátlaku rozhodnout o koupi či podpisu smlouvy. Inspektorům České obchodní inspekce se podařilo v průběhu 1. čtvrtletí t. r. navštívit 74 takovýchto předváděcích akcí. Porušení zákonných povinností podnikatelů vůči spotřebitelům bylo prokázáno v celých dvou třetinách provedených kontrol.

Třetina výprodejů a sezónních slev se výhodně jen tváří

(Praha, 16. květen 2012) Po novém roce mohl mít náhodný návštěvník České republiky pocit, že se ocitl na světovém bazaru. Ze všech stran na něj útočily posezónní slevy a akční nabídky, nezřídka vyvolávající dojem, že zboží je k mání téměř zadarmo. O tom, že v celé třetině případů se jedná jen o nekalý marketingový trik, se při svých kontrolách přesvědčili jak inspektoři České obchodní inspekce (ČOI), tak i mnozí spotřebitelé, kteří se pak na ČOI obraceli se svými stížnostmi.

MPO a ČOI: Kontroly odhalily vysokou míru síry v naftě ohrožující motory aut

(Praha, 3. květen 2012) Překvapivé výsledky přinesly kontroly motorové nafty odebrané u čerpacích stanic Českou obchodní inspekcí (ČOI). Vzorky odebrané v průběhu posledních týdnů ukázaly závažné, až čtyřnásobné překročení limitů obsahu síry v motorové naftě. ČOI proto přistoupila k dalším mimořádným odběrům, které podezření, že je na českém trhu nejakostní nafta s nadlimitním obsahem síry, potvrdily. Tato zjištění byla u největších prodejců paliv na trhu, jejichž dodavatelem je jeden z největších dodavatelů pohonných hmot. Jeho jméno bude zveřejněno okamžitě po nabytí právní moci rozhodnutí.

Praktiky e-shopu Apple může prošetřit irský orgán dozoru

(Praha, 24. duben 2012) Občanské sdružení spotřebitelů TEST se obrátilo na Českou obchodní inspekci s podnětem k zahájení správního řízení se společností Apple Sales International pro podezření, že při prodeji přes internetový obchod www.apple.com/cz se dopouští protiprávního jednání, konkrétně tím, že omezuje práva spotřebitelů a nesprávně je informuje. Tato podezření ČOI shledala jako důvodná a postup společnosti v rozporu s evropskými směrnicemi o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Proto prostřednictvím systému CPC (Consumer Protection Cooperation System) tlumočila příslušnému irskému orgánu žádost o zjednání nápravy, neboť se jedná o subjekt se sídlem mimo území České republiky, tedy mimo kontrolní oprávnění ČOI.

ČOI: V březnu zjištěny závady v jakosti nafty a LPG

(Praha, 19. duben 2012) Kontroly pohonných hmot prováděné Českou obchodní inspekcí v průběhu března vykázaly porušení jakosti u 8 vzorků z 222 odebraných. Bez závad prošlo kontrolou jakosti všech 85 vzorků benzinů, ze 102 vzorků motorové nafty jich nevyhovělo 6 a poprvé od září 2010 byly zachyceny také 2 vzorky LPG, které nevyhověly zkoušce oktanového čísla motorovou metodou. Při porovnání výsledků kontrol pohonných hmot za 1. čtvrtletí 2012 se stejným obdobím loňského roku, zlepšila se meziročně jakost kontrolovaných vzorků pohonných hmot o 1, 5 % (tj. ze 4, 7 % na 3, 2 %). Kontroly paliv budou pokračovat klasickým způsobem i s využitím mobilní laboratoře také v dalších měsících.

Na Šenovské burze stále padělky a chybějící informace

(Olomouc, 18. duben 2012) Šenovská burza je tradičním tržištěm, kam obyvatelé Ostravy jezdí za nákupy textilu, obuvi, oblečení a smíšeného zboží. Po necelém roce se do tržnice vypravili i pracovníci České obchodní inspekce, aby zkontrolovali, jak prodejci dodržují zákon o ochraně spotřebitele. Stejně jako v loňském roce, i letos našli kontroloři nedostatky u všech 14 kontrolovaných prodejců, tj. ve 100 % případů.

Zahrada Čech - bezejmenné rostliny i chybný účet

(Ústí nad Labem, 12. dubna 2012) Tisíce zahrádkářů, chalupářů i kutilů využily prodloužený velikonoční víkend a ve dnech 4. – 8. dubna navštívily tradiční jarní výstavu Zahradu Čech. Kromě klasického sortimentu jako ovoce, zelenina, květiny, okrasné dřeviny, maso nebo uzeniny bylo možné na výstavišti v Litoměřicích koupit také drobné zahrádkářské potřeby, mechanizaci na údržbu zahrady či venkovní nábytek. Zda jsou při tomto prodeji dodržovány povinnosti a nejsou porušována práva spotřebitelů, ověřovali inspektoři ČOI. Po předchozím monitorování nabídky u jednotlivých stánků zkontrolovali 8 prodejců a porušení povinností zjistili u 5 z nich.