sobota 22. července 2017 12:48 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Rady a informace, práva spotřebitelů > Podání stížnosti, podnětu, dotazu

Podání stížnosti, podnětu, dotazu

S čím se obrátit na ČOI a v kterých případech na jiný úřad?

Česká obchodní inspekce prošetří podání spotřebitele, když prodávající ...

 • neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje
 • šidí při prodej na váze, míře nebo množství
 • nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení)
 • nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce
 • nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné
 • prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost
 • používá nekalé obchodní praktiky, zejména co do jejich klamavosti či agresivity: například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě, uvede zavádějící údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, případně vykonává na spotřebitele nepřípustný nátlak
 • nabízí padělky značkového zboží
 • nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi
 • nevykupuje zálohové obaly nebo si pro výkup klade nepatřičné podmínky
 • neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace
 • nevystaví doklad o přijetí reklamace nebo o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil
 • nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se se spotřebitelem dohodl

V těchto případech jde o nedostatky, které typicky spadají pod dozor ČOI, ale je třeba mít na paměti, že mohou v tomto směru nastat i různé výjimky. V rámci uvedeného výčtu platí zejména u bezpečnosti výrobků a u nekalých obchodních praktik, že je v některých případech dána přednostně kompetence orgánu, který je věcně specializován na určitý typ výrobku či určitou oblast služeb.

Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete též ZDE.

Pokud si přejete podat podnět či  sdělení České obchodní inspekci, je Vám k dispozici naše E-PODATELNA.

Nejčastější případy, které Česká obchodní inspekce NENÍ oprávněna řešit:

 • Podání a dotazy týkající se jakosti potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků či nekalých obchodních praktik při jejich prodeji
  Příslušným orgánem dozoru je Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
 • Nespokojenost s výší vyúčtování za služby elektronických komunikací či poštovních služeb nebo jejich kvalitou
  Spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s poskytováním služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, se mohou obracet na Český telekomunikační úřad, který je pověřen kontrolou dodržování kvality a prosazováním transparentnosti cen poskytovaných služeb elektronických komunikací a poštovních služeb včetně rovného přístupu k nim. Úřad rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny či kvality služeb elektronických komunikací a  poštovních služeb, dohlíží na používání obchodních praktik, které nejsou vůči spotřebiteli nekalé, zejména agresivní či klamavé, např. uvádění nepravdivých údajů, nebo zamlčení podstatných údajů ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací nebo poštovních služeb, a přijímá podněty a stížnosti ze strany spotřebitelů k této problematice. 
 • Účtování příliš vysokých poplatků nebo úroků z poskytnuté částky
  Spor s poskytovatelem spotřebitelského úvěru může vyřešit pouze soud či finanční arbitr, popřípadě rozhodce, byla-li platně sjednána rozhodčí smlouva.
 • Nesouhlas s rozúčtováním nákladů spojených s bydlením
  Rozhodnutí sporu o úměrné výši nákladů na tepelnou energii, vytápění, teplou užitkovou vodu nebo nákladů na vodné a stočné přísluší opět soudu – podrobnější informace na stránkách veřejného ochránce práv.
 • Otázky tvorby a struktury cen energií
  Ceny a vyúčtování energií - elektřina, plyn a teplo jsou v dozorové pravomoci Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce.