pondělí 24. července 2017 18:44 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Pokuty za nejakostní paliva > Rozhodnutí o uložení pokuty - duben 2015

Rozhodnutí o uložení pokuty - duben 2015

Vysvětlivky ke zkratkám v názvech rozhodnutí:

• Příklad tvaru názvu:

Rozhodnutí – ČOI/ÚL/INT. TRADING SERVICES LIMITED, o.s./I./BA

znamená

Česká obchodní inspekce / inspektorát Ústecký a Liberecký / pokutovaný subjekt / římská I. nebo II. pro prvoinstanční či druhoinstanční rozhodnutí (pokud jsou zde obě římské číslice, jsou obě rozhodnutí v jednom dokumentu)/typ pohonné hmoty – /BA/. Dokumenty jsou ve formátu PDF.

Zkratky inspektorátů ČOI:

HP pro kraje Královéhradecký a Pardubický
JV pro kraje Jihočeský a Vysočina
JZ pro kraje Jihomoravský a Zlínský
MO pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký
PK pro kraje Plzeňský a Karlovarský
SP pro kraje Středočeský a Hlavní město Praha
ÚI Ústřední inspektorát
ÚL pro kraje Ústecký a Liberecký

Zkratky značení pohonných hmot:

BA značení benzínů
NM značení nafty
LPG značení LPG
CNG značení CNG
SMN značení směsného paliva
FAME značení metylesterů mastných kyselin
E85 značení etanolu

Rozhodnutí/příkazy:

2015-04-08-Q group-mn-jz-I+II

2015-04-20-Veba Plyn-lpg-I+II-jv

2015-04-27-Kumegas-PB-lpg-mo-I+II

2015-24-04-Chemis engine-smn-jz-I+II
Poznámka: Kontrola provedena dne 5. 6. 201  a 13. 6. 2012. Jde o nové rozhodnutí ústředního inspektorátu ČOI vydané poté, co bylo předchozí rozhodnutí inspektorátu Jihomoravského a Zlínského ze dne 11. 9. 2012 č.j. ČOI 107563/12/3000/R/N soudem zrušeno a věc vrácena k novému projednání ohledně výše pokuty. Na základě rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2015 ve věci žalobce Chemis engine, a. s.  (29 A 15/2013 - 63) rozhodl odvolací správní orgán o snížení uložené sankce (viz zveřejněné rozhodnutí).