pondělí 24. dubna 2017 11:19 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Pokuty za nejakostní paliva > Rozhodnutí o uložení pokuty - listopad 2016

Rozhodnutí o uložení pokuty - listopad 2016

Vysvětlivky ke zkratkám v názvech rozhodnutí:

• Příklad tvaru názvu:

Rozhodnutí – ČOI/ÚL/INT. TRADING SERVICES LIMITED, o.s./I./BA

znamená

Česká obchodní inspekce / inspektorát Ústecký a Liberecký / pokutovaný subjekt / římská I. nebo II. pro prvoinstanční či druhoinstanční rozhodnutí (pokud jsou zde obě římské číslice, jsou obě rozhodnutí v jednom dokumentu)/typ pohonné hmoty – /BA/. Dokumenty jsou ve formátu PDF.

Zkratky inspektorátů ČOI:

HP pro kraje Královéhradecký a Pardubický
JV pro kraje Jihočeský a Vysočina
JZ pro kraje Jihomoravský a Zlínský
MO pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký
PK pro kraje Plzeňský a Karlovarský
SP pro kraje Středočeský a Hlavní město Praha
ÚI Ústřední inspektorát
ÚL pro kraje Ústecký a Liberecký

Zkratky značení pohonných hmot:

BA značení benzínů
NM značení nafty
LPG značení LPG
CNG značení CNG
SMN značení směsného paliva
FAME značení metylesterů mastných kyselin
E85 značení etanolu

Rozhodnutí/příkazy:

2016-11-11-HUTIRA_KRÁLÍK PHM

2016-11-11-Rozhodnutí 2016271119-P  HUTIRA - KRÁLÍK s r o

2016-11-11-Rozhodnutí SEČ 1373 - UNIPETROL RPA s.r.o

2016-11-11-Rozhodnutí SEČ 1177 - METAL a.s

2016-11-28-unipetrol-ba-ul

2016-11-29-ROBiN OIL II_Rozhodnutí

2016-11-29-Rozhodnutí 27-0396-16-R2-M RoBiN OIL s r o

ROZHODNUTÍ nabylo právní moc dne 24. 11. 2016. stalo se vykonatelným dne 28. 12. 2016

2016-11-29-OBRUČA TRANS_rozhodnutí

2016-11-29-OBRUČA-TRANS s r o-rozhodnutí po odporu - nafta motorová - bod vzplanutí

ROZHODNUTÍ nabylo právní moci dne 23. 11. 2016 a stalo se vykonatelným dne 24. 12. 2016

 2016-11-30-Auto Reinhart - Rozhodnutí - PHM-ul

ROZHODNUTÍ nabylo právní moc dne 12. 11. 2016. stalo se vykonatelným dne 13. 12. 2016