pondělí 24. července 2017 18:45 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Často kladené otázky > Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu (ADR)

Často kladené otázky

Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu (ADR)

Podrobnější informace o ADR (Často kladené otázky):

Bojím se, že nebudu umět podat návrh na zahájení řízení. Může mi ADR v tomto pomoci?

a) návrh na zahájení řízení nemusí obsahovat odkazy na zákonná ustanovení, o které spotřebitel opírá svůj požadavek nebo uplatněný nárok, ani právní odůvodnění uplatňovaného nároku; je důležité, aby spotřebitel vlastními slovy popsal, co ho trápí a co požaduje;

b) nejlépe je použít webový formulář návrhu na zahájení řízení , který spotřebitele provede procesem podání návrhu na mimosoudní řešení sporu a nelze tak opominout povinné údaje k zahájení návrhu;

c) tam, kde nebude návrh srozumitelný, bude neúplný nebo nebude obsahovat potřebné podklady hned na začátku, ADR takový návrh neodmítne, ale pokud je to možné, vyzve spotřebitele k odstranění vad, a tedy pomůže nedostatky návrhu odstranit;

Platí se za vedení řízení?

Řízení není zpoplatněno ; neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení ani řízení samé a strany sporu si nesou své náklady samy. Nelze tedy ani požadovat náklady řízení, například právního zastoupení, po druhé straně sporu.

Musím být v řízení zastoupen advokátem nebo někým jiným?

Spotřebitel ani podnikatel nemusí být v řízení zastoupen.

Jak mám podepsat vyplněný návrh na zahájení řízení na webu ADR?

Nemá-li spotřebitel elektronický podpis nebo datovou schránku, je nutné vytisknout potvrzení o podání návrhu zaslané do jeho emailové schránky, poté jej nejpozději do 10 dnů podepsané zaslat na adresu ADR.

Jaké jsou nejběžnější okruhy řešených sporů u ADR?

Jedná se o otázky spojené s reklamacemi spotřebního zboží, nedodání zboží či nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy, spory související s plněním smluv o dílo či o nejrůznějších službách, reklamace přepravy, zájezdů apod.

K jakým sporům ADR není příslušné?

ADR se nezabývá spory v oblasti finančních služeb (spotřebitel se může obrátit na finančního arbitra ), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb (spotřebitel se může obrátit na Český telekomunikační úřad ), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství (spotřebitel se může obrátit na Energetický regulační úřad ). Vyloučeny z možného řízení jsou rovněž smlouvy o poskytování služeb v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, smlouvy v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Do kdy musím návrh podat a co musí být splněno?

Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem nebo jiným subjektem ADR. ADR musí být k řízení věcně příslušné, viz výše.

V jakých jazycích je možné podat návrh na řízení ADR?

Návrh na řízení je možné podat v českém a anglickém jazyce.

Jaká je průměrná doba vedení řízení?

Doba řízení závisí na rychlosti součinnosti podnikatele a dalších procesních krocích. Maximální doba vedení sporu je 90 dnů, u zvlášť složitých případů může být tato lhůta prodloužena o dalších 90 dnů.

Jaké osoby vedení řízení ADR reálně zajišťují?

Jedná se o zaměstnance České obchodní inspekce, obvykle přijaté do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.

Co je výsledkem řízení ADR?

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. V případě, že jedna ze stran není ochotna na navrhovanou dohodu zprostředkovanou ADR přistoupit, ADR může ve věci vydat právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může spotřebitel užít při jeho případných dalších krocích k zajištění svého nároku.

Co se stane, když podnikatel s ADR nekomunikuje a dohody nelze dosáhnout?

Podnikatel má povinnost ADR poskytnout součinnost. V případě, že na možném mimosoudním řešení sporu žádným způsobem nespolupracuje, může mu být ze strany České obchodní inspekce uložena sankce ve správním řízení. Spotřebitel se však následně musí svého případného nároku domáhat jinými prostředky, obvykle cestou občanskoprávní žaloby.

< zpět na seznam článků