pondělí 24. července 2017 18:32 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Často kladené otázky > Nakupujeme bezpečné hračky?

Často kladené otázky

Nakupujeme bezpečné hračky?

DOTAZ: Jak poznáme, že hračky, které kupujeme pro své děti, jsou bezpečné? Jaké informace můžeme při nákupu vyžadovat? Jak hračky vybírat a čeho si všímat? 

Odpověď je relativně jednoduchá - hlavním kritériem při výběru hračky by měla být její bezpečnost. Hračka musí odpovídat věku dítěte. S tím pak souvisejí další vlastnosti, zejména materiál, velikost hračky jako celku i jejích částí, povrchová úprava například hran, mezer, způsob údržby apod. 
Každá hračka musí mít ze zákona označení CE. Tím deklaruje výrobce nebo dovozce, že u výrobku byla posouzena shoda s technickými předpisy. Dalšími povinnými údaji jsou identifikace výrobce nebo dovozce, název hračky, vymezení věkové kategorie, pro niž je hračka určena, a také popis rizika, proč není hračka vhodná pro nejmenší děti. Samozřejmostí jsou veškeré informace v českém jazyce, a to včetně návodu k použití (je-li k uvedení hračky do provozu nebo její údržbě potřebný).

Bohužel, ani splnění všech těchto požadavků není vždy zárukou, že hračka je skutečně nezávadná. Kupující by měl být ostražitý, zejména pokud vybírá hračku pro kojence nebo batole do 3 let věku. Ze zákona má právo nechat si výrobek rozbalit a předvést, aby si mohl k výrobku přičichnout, ověřit si stálobarevnost, ostrost hran, pevnost materiálu nebo pevnost připojení menších částí. Zápach z materiálu, pouštění barvy (stačí otřít barevnou plochu papírovým kapesníčkem), ale i příliš křehký materiál nebo malé volné části hračky pro nejmenší jsou signálem, že výrobek stanovené požadavky na hračku s největší pravděpodobností nesplňuje. V takovém případě doporučujeme hračku nekupovat a upozornit příslušný kontrolní orgán - Českou obchodní inspekci. V případě podezření na nevhodné složení materiálů použitých u hraček, které mohou být dítětem při hře vkládány do úst, či u hraček přicházejících do styku s potravinou, doporučujeme obrátit se přednostně na orgány ochrany veřejného zdraví (hygieniky).

Nejčastěji se vyskytující závady hraček ve vztahu k bezpečnostním požadavkům podle zjištění České obchodní inspekce:

• Možnost spolknutí malých částí: Hračka, u které je oprávněný předpoklad, že ji bude dítě vkládat do úst, nesmí mít odnímatelné části o takovém rozměru, aby při hře hrozilo riziko, že je dítě vdechne nebo spolkne.
• Střižná místa: Mezi jednotlivými částmi hračky pohybujícími se proti sobě musí být dostatečné mezery nebo taková tolerance, aby nemohlo dojít např. ke stlačení či přiskřípnutí prstů či jinému podobnému zranění.
• Nevhodné materiály: Hračka vyrobená z tvrdého polymerního materiálu nesmí mít ostřiny způsobené špatným opracováním vtoku při výrobě, o které se může dítě při manipulaci poranit
• Ostré hrany: hračka nesmí mít žádné ostré hrany, o něž se může dítě poranit
• Vysoká kinetická energie střel: Hračka vystřelující tvrdé střely bez pružného nárazového povrchu nesmí překročit povolené hodnoty energie střely.
• Obsah nebezpečných látek: Hračka určená pro děti nesmí obsahovat více než 0,1 % hmotnostních např. esterů kyseliny ftalové nebo podobných látek, které mají nepříznivé účinky na vyvíjející se organizmus malých dětí, nebo těžké kovy v nadlimitním množství.
• Nevhodná konstrukce způsobující možnost udušení: Hračky hemisférického tvaru, např. ve tvaru misky, šálku či poloviny vajíčka ap., které mohou překrýt nos a ústa malého dítěte a vytvořit vzduchotěsný uzávěr, musí být opatřeny bezpečnostní prvky zajišťujícími, že nedojde k udušení, jako např. dírkami, vroubkovanými okraji, vnitřními přepážkami a podobně.
• Zapáchající hračky: Hračky nevyhovující hygienickým požadavkům např. vysokým obsahem uhlovodíků nejsou sice nebezpečné ve smyslu ohrožení zdraví dítěte, ale vydávají natolik nepříjemný zápach, že snižují užitné vlastnosti výrobku.

< zpět na seznam článků