Spotřebitelské úvěry: Nový zákon, staré chyby

(31. leden 2012) Prvního ledna uplynul rok, kdy nabyl účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru. Česká obchodní inspekce vyhodnotila na základě výsledků svých kontrol, jakým způsobem plnili svoje povinnosti zprostředkovatelé a poskytovatelé úvěrů z nebankovního sektoru. Z 290 kontrol provedených v roce 2011 byla v téměř polovině případů zjištěna porušení zákona o spotřebitelském úvěru, v dalších 5 % jiná porušení. Dosud bylo uloženo 100 pokut v celkové výši přes 1 milion korun. Největší problém trvale představují reklamy nabízející spotřebit...

Rok 2011: Prodej paliv pod kontorolou ČOI i veřejnosti

(Praha, 25. leden 2012) Na začátku roku Česká obchodní inspekce přislíbila zvýšení kontrol v oblasti paliv a také větší informovanost veřejnosti v této oblasti. Cílem bylo zajistit jak ochranu spotřebitelů, tak poctivých podnikatelů a společností, a využít nových kontrolních mechanismů ke zvýšení kázně podnikatelů na trhu s palivy. Co se týče informací o nevyhovujících výsledcích kontrol, jsou od 20. dubna průběžně zveřejňována pravomocná rozhodnutí o zjištěných deliktech a výši sankcí na webu ČOI. Vedení ČOI dodrželo také příslib zvýšení počtu...

ČOI varuje: Píšťalky mohou děti při hře udusit

(Praha, 19. leden 2012) Při svých kontrolách Česká obchodní inspekce stále nachází v nabídce na trhu hračky, které znamenají pro nejmenší uživatele – děti i při běžném způsobu použití ohrožení jejich zdraví nebo i života. K nim se přiřadily i plastové a kovové píšťalky, zjištěné inspektory na západě Čech. Píšťalky bez bližšího označení a informací jsou tak malé, že dítěti hrozí nebezpečí zalknutí, k němuž by mohlo dojít v průběhu hry, neboť se jedná o hračky, které jsou určeny k vložení do úst. Prodej těchto výrobků byl zakázán. Celá tisková z...

Motorová nafta v prosinci 2011 nejhorší za celý rok

(Praha, 13. leden 2012) Vyhodnocení výsledků kontrol pohonných hmot odebraných Českou obchodní inspekcí za poslední měsíc roku 2011 ukázalo, že v tomto měsíci zachytili inspektoři nejvíce nevyhovujících vzorků motorové nafty za celý rok. Ze 76 vzorků plných 9 nevyhovělo v jednom nebo dvou kritériích hodnotám stanoveným příslušnou normou, z toho u 4 z nich bylo zjištěné porušení velmi závažné, tj. budící podezření na neoprávněnou manipulaci s pohonnou hmotou. Počet nevyhovujících vzorků motorové nafty se projevil také na zvýšení celkového průměr...

Cestovní kanceláře opět klamaly spotřebitele

(Praha, 5. leden 2012) Statistiky o loňských výsledcích cestovních kanceláří a agentur ještě nebyly zveřejněny, a i kdyby byly, míru spokojenosti klientů s jejich službami z nich pravděpodobně nevyčteme. Že však byla část spotřebitelů rozčarována a další výrazně nespokojena, o tom svědčí celkem 154 stížností a potvrzují to také výsledky 284 kontrol České obchodní inspekce v loňském roce. Důvody byly různé: spotřebitelé nebyli seznamováni pravdivě s veškerými podmínkami služeb, jejich rozsahem nebo cenami a konečně ne vždy realita odpovídala jej...

Rehabilitační lehátka pod kontrolou ČOI

(Praha, 2. leden 2012) Zdravotnické prostředky - rehabilitační lehátka jsou převážně určeny poskytovatelům zdravotní péče a masérům nebo rehabilitačním pracovníkům a kontrola ČOI byla zaměřena zejména na jejich výrobce. Celkem byly kontrolovány 4 druhy těchto lehátek u 2 výrobců a 2 distributorů a závady byly zjištěny u 1 druhu. Jejich výrobci bylo za nepředložení všech nezbytných podkladů potřebných k posouzení shody stanoveným způsobem uloženo opatření k nápravě a pokuta příkazem na místě. Další kontroly budou zaměřeny na lehátka používaná př...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena