Nekalé praktiky na předváděcích akcích

(Praha, 27. únor 2012) S blížícím se jarem opět vzrůstá aktivita nejrůznějších společností, které nabízejí průměrné zboží za nadprůměrné ceny a za účast na těchto akcích nabízejí různé dárky, obědy zdarma, výlety za historií a jiné kulturní nebo kulinářské zážitky. Zájem mají především o účastníky ve věku 60+, tedy o seniory. Až potud by bylo relativně vše v pořádku, kdyby se tyto akce neodbývaly v utajení – na pozvánkách nebylo uvedeno místo a čas odjezdu, místo konání ani jméno firmy, která prezentuje svoje výrobky. Proč tolik tajností až kon...

Nákupy přes internet jsou stále vysoce rizikové

(Praha, 24. únor 2012) Nelze pochybovat o tom, že internetové obchody jsou v současnosti nejperspektivnější oblastí uzavírání spotřebitelských smluv na národní i nadnárodní úrovni. I proto zřejmě láká toto zdánlivě anonymní prostředí řadu podnikavců, kteří se snaží těžit z malých zkušeností některých spotřebitelů s obchodováním přes internet, z jejich nízkého právního vědomí a přílišné důvěřivosti. „Jak vyplývá z naší celoroční kontrolní akce, využívají tito i další obchodníci k vlastnímu obohacení často klamavých obchodních praktik nebo porušu...

Lednové kontroly paliv bez vážných zjištění

(Praha, 23. únor 2012) Přes extrémní mrazivé počasí v závěru hodnoceného období (leden 2012)nezaznamenala Česká obchodní inspekce u odebraných vzorků paliv závažné porušení jakosti, zejména nezjistila ani u jednoho ze 100 vzorků motorové nafty porušení CFPP stanoveného pro příslušné roční období. Všechny kontrolované vzorky motorové nafty vyhověly teplotě filtrovatelnosti v třídě F, tj. do –20 °C, nevyhověl pouze jeden vzorek FAME (tzv. bionafty). Celkem nedodrželo jakostní požadavky stanovené příslušnou normou 8 vzorků paliv z 216 kontrolovaný...

Referenční vzorky paliv ČOI poskytuje na vyžádání

(Praha, 22. únor 2012) Informace pro provozovatele čerpacích stanic:Od ledna 2012 Česká obchodní inspekce změnila způsob odběru vzorků pohonných hmot. Neposkytuje již tzv. kontravzorek automaticky, ale pouze na vyžádání kontrolovaného subjektu a proti úhradě odběrné nádoby, neboť odběr referenčního vzorku pohonné hmoty pro kontrolovanou osobu byl nad rámec povinností orgánu dozoru. K této změně došlo vzhledem k tomu, že takovou povinnost České obchodní inspekci žádný právní předpis neukládá. Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97...

Ne každé zboží v akci má nižší cenu

(Praha, 15. únor 2012) Období slev vrcholí, spotřebitelé neváhají a nakupují, takže obchodníci mají druhé Vánoce. Český národ na akční ceny a slevy slyší - avšak ne každá sleva je skutečná. O tom vědí své inspektoři České obchodní inspekce, kteří monitorovali slevové akce a výprodeje po celý rok, nejen v povánočním období. A jaká je bilance roku 2011? Z téměř 3500 kontrol nedodrželi obchodníci svoje povinnosti v cca 40 % případů. „Při výprodejních akcích spotřebitelé ve 4 případech z 10 nenakoupili tak výhodně, jak očekávali, nebo dostali méně ...

Taxikáři poctiví i nepoctiví – jak kde

(Praha, 13. únor 2012) Jsou čeští taxikáři, a zejména ti pražští, skutečně všichni nepoctiví? Mají se zahraniční klienti cestování taxíkem obávat a domácí zákazníci se jejich službám vyhýbat? Poznatky inspektorů ČOI z kontrol taxislužeb v roce 2011 jsou různé – zatímco nejméně nepoctivých taxikářů je podle výsledků kontrol na jihu Moravy, jihočeští taxikáři svému cechu žádnou čest nedělají. Inspektoři při celkem 217 kontrolních jízdách zjistili porušení platných předpisů u téměř šesti desítek taxikářů, kteří si s dodržováním informačních povinn...

Upozornění ČTÚ a ČOI uživatelům zařízení pro přenos dat

(Praha, 6. únor 2012) Užíváte zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz v souladu se zákonem? Provozem rádiového vysílacího zařízení, které nesplňuje požadavky všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, se uživatel – fyzická osoba vystavuje riziku sankce ze strany ČTÚ až do výše 100 000 Kč. Jedná se o rádiová zařízení dle NV č. 426/2000 Sb. (Wideband Data Transmission Systems incl RLANs), jejichž počet na trhu stoupá, avšak s rozšířením těchto technologií se na českém trhu objevuje i řada zařízení bez povinných informací...

Nový web Evropského spotřebitelského centra ČR

(Praha, 1. únor 2012) Evropské spotřebitelské centrum připravilo nové webové stránky pro spotřebitele, kteří nakupují u obchodníků z jiných zemí EU, Norska či Islandu. Obsah a struktura webu www.evropskyspotrebitel.cz jim budou nápomocny při hledání odpovědí na otázky týkající se jejich práv na evropském trhu a při řešení jejich spotřebitelských problémů s obchodníky z výše uvedených zemí. ESC ČR je jedním z 29 členů sítě Evropských spotřebitelských center a nadále působí při České obchodní inspekci, která jeho činnost financuje spolu s Evropsk...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena