Výsledky kontrol LED osvětlení

(Praha, 31. červenec 2012) Čtvrtá mezinárodní dozorová EMC kampaň zaměřená na LED světelné produkty na společném evropském trhu proběhla po dohodě pracovní skupiny ADCO EMC v 1. pololetí roku 2011 a zapojilo se do ní osmnáct národních dozorových orgánů, včetně České obchodní inspekce. Celkový stupeň shody LED světelných zařízení s technickými a administrativními požadavky byl hodnocen jako neuspokojivý - jen 29 výrobků ze 168 kontrolovaných bylo ve shodě s  technickými i administrativními požadavky. Posouzení technické dokumentace a požadavků n...

Praktiky zástupců firem na předváděcích akcích se nemění

(Praha 30. červenec 2012) Kontroly předváděcích akcí pokračovaly i ve 2. čtvrtletí a z výsledků je zřejmé, že se praktiky zástupců společností používané při uzavírání smluv vůči spotřebitelům příliš nemění. V téměř 6 případech z deseti byli pracovníci ČOI svědky porušení jedné či více povinností stanovených prodávajícím právními předpisy. Od začátku roku se inspektoři zúčastnili celkem 151 předváděcích akcí různých firem na celém území ČR a jen z 58 z nich odešli bez zjištění. Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:...

Prodejci na Šenovské burze stále porušují zákony

(Ostrava, 26. červenec 2012) Prodej padělků, neoznačené výrobky bez návodů v českém jazyce a chybějících informací o vlastnostech výrobků, neúplné údaje na dokladech o koupi a také neposkytnutí informací o reklamacích - to byly nedostatky, které zjistili inspektoři ČOI při kontrolní akci na Šenovské burze v neděli 22. 7. 2012. A to vše u 15 prodejců z 16 kontrolovaných, tj. v 94 %. Za zjištěná porušení povinností uložili inspektoři 12 pokut na místě v celkové výši 26 000 Kč, ve 3 případech čeká prodávající správní řízení. V neděli 22. července...

Prodejci na Šenovské burze stále porušují zákony

(Ostrava, 26. červenec 2012) Prodej padělků, neoznačené výrobky bez návodů v českém jazyce a chybějících informací o vlastnostech výrobků, neúplné údaje na dokladech o koupi a také neposkytnutí informací o reklamacích - to byly nedostatky, které zjistili inspektoři ČOI při kontrolní akci na Šenovské burze v neděli 22. 7. 2012. A to vše u 15 prodejců z 16 kontrolovaných, tj. v 94 %. Za zjištěná porušení povinností uložili inspektoři 12 pokut na místě v celkové výši 26 000 Kč, ve 3 případech čeká prodávající správní řízení. V neděli 22. července...

Kontrola polských kotlů na spalování uhlí

(Praha, 24. červenec 2012) Na základě přijatého podnětu prověřovalo oddělení technické inspekce ČOI informaci, že jsou na trhu ČR v prodeji  kotle polské výroby, které nesplňují základní požadavky norem a nařízení vlády a rovněž nemají předpoklady pro spalování hnědého uhlí.  Kontrola se týkala distributorů těchto výrobků a byla zaměřena na správnost značení, průvodní dokumentaci a ověření, zda tyto výrobky splňují požadavky všech příslušných právních předpisů, včetně požadavků technické normy EN 303–5 a druhu paliva vzhledem k předloženým zkuš...

V červnu ČOI zjistila v jakosti pohonných hmot více závad (Průběžná zpráva za červen a 1. pololetí roku 2012)

(Praha, 18. červenec 2012) Více než dvojnásobně se oproti květnovým výsledkům zvýšil počet nejakostních vzorků pohonných hmot odebraných v červnu Českou obchodní inspekcí. Z celkového počtu 221 kontrolovaných nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 5,4 % (v květnu 2,1 %). Z toho byly u 4 vzorků benzinu Super 95, 2 vzorků motorové nafty a jednoho vzorku LPG zjištěné odchylky tak závažné, že budí podezření na neoprávněnou manipulaci s těmito pohonnými hmotami. Česká obchodní inspekce bude nadále situaci na trhu s palivy monitorovat a v rám...

Solária nevarují spotřebitele před riziky UV záření

(Brusel 25. červen 2012) U více než poloviny solárií v opalovacích studiích a podobných zařízeních v Evropě přesahuje UV vyzařování maximální povolený limit 0,3 W/m2. Tuto skutečnost lze vyvodit ze závěrů společné akce dozorových orgánů z 12 evropských států. Akce též prokázala, že řada opalovacích zařízení neposkytuje dostatečné informace o rizicích při opalování a často nejsou podávány ani individuální poučení a rady. Proto PROSAFE spustil aplikaci, která spotřebitelům pomůže k zodpovědnějšímu opalování. Kromě volné aplikace Tan-R otevřel we...

V červnu ČOI zjistila v jakosti pohonných hmot více závad

(Praha, 18. červenec 2012) (Průběžná zpráva za červen a 1. pololetí roku 2012) Více než dvojnásobně se oproti květnovým výsledkům zvýšil počet nejakostních vzorků pohonných hmot odebraných v červnu Českou obchodní inspekcí. Z celkového počtu 221 kontrolovaných nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 5,4 % (v květnu 2,1 %). Z toho byly u 4 vzorků benzinu Super 95, 2 vzorků motorové nafty a jednoho vzorku LPG zjištěné odchylky tak závažné, že budí podezření na neoprávněnou manipulaci s těmito pohonnými hmotami. Česká obchodní inspekce bude...

Padělky na pražské Národní třídě a v OC Palladium

(Praha, 18. červenec 2012) O skutečnosti, že spotřebitelé si uvědomují svá práva a neváhají na jejich porušování Českou obchodní inspekci upozornit, svědčí podání z posledních týdnů. Inspektoři prověřovali podezření na užití nekalých obchodních praktik, konkrétně upozornění, že v některých obchodech přímo v centru Prahy jsou nabízeny padělky - výrobky neoprávněně označené chráněnými známkami renomovaných výrobců. Tato podezření kontroly potvrdily. Padělky značkových výrobků byly v obou případech zabrány a prodávající čeká správní řízení.Na zákl...

Stížnosti na poplatky SkyLink a CSlink nepatří ČOI

(Praha, 16. červenec 2012) V posledních dnech se zvýšil počet podání spotřebitelů adresovaných České obchodní inspekci, která se týkají účtování servisního poplatku za satelitní služby poskytované společnostmi Skylink a CSlink. Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, aby svá podání, připomínky a stížnosti na satelitní služby poskytované těmito společnostmi zasílali přímo na Český telekomunikační úřad, který se šetřením těchto podání zabývá http://www.ctu.cz (podatelna: podatelna@ctu.cz). Nespokojenost s výší vyúčtování za služby ele...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena