ČOI v srpnu: více nejakostních paliv

(Praha, 19. září 2012) Výsledky monitorování jakosti pohonných hmot v srpnu 2012: Ani ve druhém prázdninovém měsíci Česká obchodní inspekce ve sledování jakosti pohonných hmot nepolevila. Celkem bylo u čerpacích stanic na území České republiky odebráno 236 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85, z nichž 9 nevyhovělo příslušným jakostním normám. Zjištění byla u 4 benzinů, 3 vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a 1 etanolu. Do konce roku bude ke kontrole jakosti odebráno ještě více než 1100 vzorků poh...

Nepoctivci na výstavě Země živitelka

(České Budějovice, 18. září 2012) Poslední srpnový víkend patřilo českobudějovické výstaviště veletrhu s dlouholetou tradicí - Zemi živitelce. O přízeň návštěvníků se opět ucházeli se svými výrobky a výpěstky zemědělci, zahrádkáři, výrobci zemědělské techniky a další přidružené obory. Návštěvníci si tradičně mohli zakoupit nejen nejrůznější produkty vystavovatelů, ale i spotřební zboží a občerstvení, které přišlo vhod mezi procházením expozic vystavovatelů nebo při návštěvě některé z četných doprovodných akcí. Každoročně stovky vystavovatelů př...

PROLUX Consulting Int. s.r.o. nezaplatila pokutu 5 milionů

(Praha, 12. října 2012) Ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek po posouzení všech okolností potvrdil v září t.r. pokutu ve výši 5 milionů Kč, uloženou inspektorátem pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu realitní kanceláři PROLUX Consulting Int., s.r.o., za porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik při uzavírání smluv na prodej nemovitostí. Realitní kancelář však uloženou sankci ve stanoveném termínu (do 9. října 2012) NEUHRADILA. Po marném uplynutí třicetidenní lhůty pro uhrazení pokuty bude tudíž případ postoupen k vymáh...

Na Pálavském vinobraní prodejci opět šidili

(Brno, 13. září 2012) Září je měsícem slavností vína a vinobraní na mnoha místech Čech i Moravy. K místům s dlouholetou tradicí patří Mikulov, kde Pálavské vinobraní přiláká každoročně desítky tisíc lidí, návštěvníků i prodejců nejrůznější výrobků. Proto nemohou chybět ani kontrolní pracovníci ČOI, aby dohlédli na dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Letos inspektoři zkontrolovali na vinobraní v Mikulově 21 prodejců a závady zjistili u 11 z nich. K nejčastějším porušením patřilo neumožnění kontroly míry podaného nápoje a její nedodržení, n...

Koloběžka Scooter Spiderman není bezpečná

(Praha, 13. září 2012) Další z 6 koloběžek, které byly odebrány k laboratornímu posouzení bezpečnosti v průběhu kontrolní akce ČOI, nesplňuje požadavky příslušné normy a právních předpisů. Také u koloběžky Scooter Spiderman došlo při zkoušce pevnosti řídítek k prasknutí skládacího mechanismu v místě připojení systému řízení k plošině. Tento závažný nedostatek a další odchylky od normy řadí koloběžku k výrobkům, při jejichž běžném použití je velká pravděpodobnost vážného úrazu dítěte – pádem přes řídítka, pokud se vada projeví při jízdě.  ČOI pr...

Padělky z tržnic ve městech nemizí

(Praha, Brno, 12. září 2012) Na kontroly prodeje padělků se v minulém týdnu zaměřili inspektoři ČOI ve spolupráci s pracovníky celní správy a cizinecké policie: V Brně na tržnici Olomoucká zasahovali na základě žádosti policie, jejíž příslušníky zavřeli prodejci do kontejneru s padělky, v Praze se jednalo o společnou kontrolu tržnice v Holešovicích s celníky. Výsledkem těchto dvou kontrol bylo zabrání celkem 1 113 kusů padělků značkového zboží, v ceně originálů odhadem za cca 2,7 milionu Kč. Cizineckou policií byli ve čtvrtek 6. září 2012 ke ...

Koloběžka Scooter může prasknout za jízdy

(Praha, 11. září 2012) Česká obchodní inspekce upozorňuje na další vadnou koloběžku, kterou zjistila v nabídce na vnitřním trhu. Už třetí z výrobků odebraných k laboratornímu posouzení bezpečnosti v rámci kontrolní akce zaměřené na koloběžky, vykazuje závažné nedostatky. Při zkoušce pevnosti řídítek došlo k prasknutí skládacího mechanismu v místě připojení systému řízení k plošině a pásku držícího zadní kolo, což představuje pro dětské uživatele riziko vážného úrazu pádem přes řídítka, pokud by se vada projevila při jízdě. Koloběžka Scooter vyk...

Víkendové kontroly ČOI

(Ústí nad Labem, 11. září 2012) O víkendu většina z nás odpočívá, věnuje se rodině, nakupuje, cestuje nebo se věnuje svým koníčkům. Pro kontrolory ČOI to však bývají i dny pracovní. V druhé polovině srpna kontrolovali například prodejce na farmářských trzích v Ředhošti a v prvním zářijovém týdnu vyrazili na Slavnosti chmele a piva do Žatce, aby prověřili dodržování zákona o ochraně spotřebitele a zkontrolovali, jak je respektován zákaz proděje padělků. Inspektoři provedli celkem 16 kontrol a za zjištěná porušení uložili 5 pokut. K nejčastějším ...

Koloběžka Fashion Scooter není bezpečná

(Praha, 7. září 2012) Při monitorování českého trhu s hračkami odebrali inspektoři České obchodní inspekce k laboratorní zkoušce několik druhů koloběžek, při jejichž vizuálním posouzení dospěli k závěru, že nemusí být zcela bezpečné. Toto podezření u koloběžky Fashion Scooter odborný posudek potvrdil, neboť neobstála ve zkoušce dynamické odolnosti. V důsledku toho může snadno dojít k pádu a ke zranění dítěte. Prodej tohoto výrobku byl zakázán, ale vzhledem k tomu, že dovozce není znám, může být stále v nabídce některých prodejců. Přílohy: Cel...

Na ČOI se spotřebitelé obracejí stále častěji

(Praha, 6. září 2012) V loňském roce přijala Česká obchodní inspekce celkem 20 382 nejrůznějších podání spotřebitelů, podnikatelů a spotřebitelských i profesních sdružení. Jednalo se o dotazy, podněty a stížnosti, včetně těch, které jsou mimo kontrolní a dozorovou pravomoc ČOI a spadají pod jiný orgán dozoru nebo jdou zcela mimo státní dozor, jako je tomu v případech, kdy se stěžovatel může domáhat nápravy pouze soudní cestou. To se týká především práv spotřebitelů upravených občanským zákoníkem. Z počtu 11 983 podání přijatých a řešených Česko...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena