Sklo konferenčního stolku explodovalo

(Praha, 31. října 2012) Na základě oznámení spotřebitele bylo při monitorování nabídky nábytku Českou obchodní inspekcí zjištěno, že je na vnitřním trhu nabízen spotřebitelům velmi rizikový  výrobek - konferenční stolek LOTUS. Zjištěné riziko je, že při běžném a určeném způsobu používání stolku může krycí skleněná deska samovolně explodovat a jednotlivé střepy mohou způsobit vážná poranění přítomným osobám.  Tento výrobek nevyhověl požadavku na minimální počet úlomků po rozbití při laboratorní zkoušce rozpadu. Sklo o tloušťce 4 až 12 mm se nesm...

Okrádali důchodce při prodeji uhlí

(Výsledky šetření  ČOI na základě podnětu spotřebitele v Krupé dne 27. 10. 2012) (Praha, 2. listopadu 2012) Na základě podnětů spotřebitelů kontrolovala Česká obchodní inspekce distributora uhlí z Uhelných skladů v Nové Vsi na Mělnicku pro podezření, že dodávky uhlí nabízeného spotřebitelům prostřednictvím letáků jsou ošizené. Kontrola telefonicky objednané dodávky za zvýhodněnou cenu pro důchodce toto podezření potvrdila: Dodávku paliva nechali inspektoři převážit na digitálním měřidle, čímž bylo zjištěno, že spotřebiteli bylo dodáno o 690 kg...

Vysoce módní reklamace

(Praha 24. říjen 2012) Počet stížností spotřebitelů nespokojených s vyřizováním reklamací obuvi prodávajícími stále roste. Za 9 měsíců roku 2012 přijala Česká obchodní inspekce celkem 646 podání. Inspektoři ČOI zjistili ve 123 případech alespoň jedno nebo i více porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Problémy při reklamacích  vyplývají nejčastěji z nesprávných, neúplných nebo i klamavých informací, které mají spotřebitelé k dispozici při  výběru obuvi. V posledních měsících narůstá počet stížností na vyřizování reklamac...

Kontroly značení výkonu LED svítidel

(Praha, 18. říjen 2012) Podnětem k zahájení této mimořádné kontrolní akce byl zvýšený počet podání spotřebitelské i odborné veřejnosti upozorňující na nadhodnocování parametrů ekvivalentního výkonu žárovky u LED nesměrových světelných zdrojů. Trh s moderními úspornými světelnými zdroji zažívá rychlý rozvoj v důsledku omezování výroby a prodeje klasických žárovek, ale orientace v jejich nabídce je pro spotřebitele obtížná. Jen malá část z nich si umí porovnat optické parametry jednotlivých druhů světelných zdrojů a vybrat si pro domácnost vhodné...

Na koloběžce Folding Scooter hrozí dítěti poranění

(Praha 16. říjen 2012) Sérii rizikových výrobků zjištěných na trhu v rámci kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřené na koloběžky (viz tisková zpráva ze dne 17. 8. 2012), doplňuje koloběžka Folding Scooter. K úrazu dětského uživatele po pádu přes řídítka může snadno dojít zejména díky selhání blokovacího mechanismu výsuvné tyče řídítek. Prodej koloběžky Scooter folding byl zakázán a vzhledem k vysoké míře rizika bude tento výrobek nahlášen do výstražného systému RAPEX. Přílohy: 1016 TZ Tisková zpráva Koloběžka Scooter folding ve formátu...

ČOI v září zjistila více nejakostních vzorků nafty

(Praha, 12. říjen 2012) Jakost pohonných hmot patří stále k nejsledovanějším oblastem kontroly, a to zejména spotřebiteli. V průběhu září odebrali inspektoři  ČOI u čerpacích stanic na celém území České republiky celkem 382 vzorků paliv a jakostním požadavkům 12 vzorků nevyhovělo, tj. 3,1 %, konkrétně 3 benziny, 7 vzorků motorové nafty a dva směsného paliva. Ostatní druhy motorových paliv – FAME, LPG, CNG a etanol, vyhověly požadavkům příslušným jakostních norem ve všech stanovených ukazatelích. Do konce roku bude odebráno a zkontrolováno další...

Dětské odrážedlo s nebezpečnými ftaláty v držadlech

(Praha, 10. říjen 2012) Česká obchodní inspekce zjistila na trhu další výrobek, který znamená pro jeho uživatele-děti riziko poškození zdraví. Rukojeti odrážedla Prima New byly vyrobeny z měkčeného plastu, který obsahoval nedovolené množství ftalátů, a to 22x vyšší než povoluje limit stanovený pro hračky. ČOI prodej tohoto rizikového výrobku zakázala a zjištění zdravotní závadnosti odrážedla postoupila příslušnému orgánu dozoru – hygienikům. Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97 + snímek rukojeti v JPG:...

Další nebezpečná koloběžka: XIONG HU

(Praha, 4. říjen 2012) Již pátý výrobek, který odebrali inspektoři ČOI v tržní síti  v rámci  kontrolní akce zaměřené na dětské koloběžky, nevyhověl při laboratorním posouzení dynamické odolnosti. Česká obchodní inspekce prodej rizikového výrobku zakázala a distributor stáhl tuto koloběžku z trhu. Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena