2013: ČOI zakázala 4650 hraček

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha 28. březen 2014)  Bezpečnosti hraček na vnitřním trhu ČR se Česká obchodní inspekce, obdobně jako v předcházejících letech, ve zvýšené míře věnovala i v roce 2013. V průběhu téměř 1200 kontrol tohoto sortimentu bylo zjištěno porušení povinností stanovených příslušnými předpisy ve více než polovině případů. Za nedostatky bylo uloženo celkem 548 pokut v hodnotě cca 3,2 mil. Kč a zákazy prodeje vydali inspektoři na 4650 hraček za 343 543 Kč. Zvláštní pozornost byla zaměřena například na koloběžky a další podobné výrobky s vysokou mírou rizika, a také na hračky určené zvláště zranitelným uživatelům – dětem mladším tří let. Zde se inspektoři opakovaně setkávali s obcházením zákonů, stejně jako s prodejem anonymních hraček bez povinných informací pro bezpečné užívání a bez označení CE nebo bez posouzení výrobku v souladu se stanovenými bezpečnostními standardy. Takové hračky by spotřebitelé neměli kupovat – mohou pro dětské uživatele představovat vážné riziko poškození zdraví, a to jak vzhledem k použitému materiálu, způsobu zpracování, konstrukčním vadám nebo obsahu nežádoucích chemických látek.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-03-28-tz-kontroly-hracek-2013.doc (, 58,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena