2013: Kontroly prodeje tabáku

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha, 25. duben 2014) Inspektoři ČOI kontrolují nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků všude tam, kde se při své činnosti s tímto sortimentem setkávají. V roce 2013 zjistili v průběhu 3363 kontrol porušení povinností stanovených zákonem o spotřebních daních celkem v 35 případech. Kromě zakázaného prodeje jednotlivých cigaret z balení zjistili prodej za nižší nebo vyšší cenu než bylo uvedeno na kolku a také prodej cigaret bez označení nebo s poškozeným kolkem. Pozornost inspektorů však nebyla zaměřena pouze na tabákové výrobky, ale také na další povinnosti prodávajících a poskytovatelů služeb. V průběhu kontrolní akce bylo porušení těchto povinností zjištěno v dalších 1206 případech. Zejména se jednalo o nepoctivost při prodeji, neseznámení s cenou, nevydání dokladu o koupi a také o používání měřidel bez platného úředního ověření. Zákaz prodeje byl vydán na 2082 kusů zboží v hodnotě 130.789 Kč a zákaz používání na 239 ks neověřených měřidel. V průběhu kontrolní akce bylo uloženo 935 pokut v celkové výši 4,6 milionu korun. Další správní řízení nebyla do konce roku 2013 ještě ukončena, popřípadě rozhodnutí o pokutě nenabylo ještě právní moci.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-04-25-tz-tabakove-vyrobky-2013.doc (, 57,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena