2013: Nejakostních paliv v ČR méně

(Sledování jakosti pohonných hmot v roce 2013)

(Praha, 11. únor 2013) Celoroční monitorování a průběžné i cílené kontroly trhu s pohonnými hmotami prováděné ČOI ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány se pozitivně projevily v dalším, byť mírném snížení poměru nejakostních motorových paliv na trhu. V roce 2013 odebrala ČOI u čerpacích stanic celkem 2495 vzorků motorových paliv, z nichž 73, tj. 2,9 %, nevyhovělo požadavkům technických norem. Ve srovnání s rokem 2012 tedy poměr méně závažných odchylek od stanovené jakosti klesl. Závažné odchylky však byly zjištěny u vyššího počtu vzorků. Podle charakteru odchylek od stanovené jakosti lze usuzovat na příměsi složek, které vlastnosti pohonných hmot podstatně ovlivnily. V těchto případech může dojít nejen k poškození spotřebitele a životního prostředí, ale dochází také k daňovým únikům. Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2013 za prodej nejakostních motorových paliv pravomocně celkem 60 pokut ve výši 11 813 000 Kč. Pro rok 2014 je stanoven odběr a kontrola nejméně 2650 vzorků pohonných hmot.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97) + přílohy (MS-Excel 97):


Celá zpráva zde:

2014-02-11-tz-pohonne-hmoty-2013.doc (, 109,00 KB)

2014-02-11-tz-jakost-phm-2013.xls (, 44,00 KB)

2014-02-11-tz-porovnani-jakosti-phm-2012-2013.xls (, 44,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena