2013: Prodejci tuhých paliv šidili

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha, 20. únor 2014)  V téměř polovině kontrol, provedených Českou obchodní inspekcí v roce 2013 u prodejců tuhých paliv, zjistili inspektoři porušení informačních povinností a zásad poctivosti prodeje. Nejčastěji prodávající neseznámili spotřebitele s cenou nabízených paliv, dále je poškodili tím, že nedodrželi stanovenou hmotnost objednávky a následně dodané palivo nesprávně účtovali. A v neposlední řadě používali váhy bez platného úředního ověření. Na 11 kusů neověřených měřidel byl vydán zákaz používání a v rámci kontrolní akce bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500. Další řízení nebyla dosud ukončena.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-02-20-tz-prodej-tuhych-paliv-2013.doc (, 49,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena