Mnozí internetoví prodejci klamou

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2013 (Praha, 30. květen 2013) Kontrolní činnost České obchodní inspekce se kromě klasických provozoven stále více zaměřuje na internetové prodejce. V průběhu 1. čtvrtletí 2013 provedli inspektoři po předchozím monitorování kontrolu 376 e-shopů a nedostatky zjistili ve třech čtvrtinách z nich. „Počet internetových obchodů i objem jejich tržeb roste. Velmi pomalu se však zvyšuje nízká úroveň právního vědomí prodejců - o dodržování zákonů a plnění povinností vůči spotřebitelům. Naši inspektoři opakovaně zjišťují četné...

Rekordní pokuta za předváděcí akce

(Praha, 28. květen 2013) Česká obchodní inspekce uložila dosud nejvyšší pokutu za předváděcí akce společnosti  1. Česká reklamní ve výši 2 mil Kč. Pokuta byla společnosti uložena za užívání agresivních obchodních praktik a za nesplnění informačních povinností. „Vzhledem k tomu, že  u společnosti  1. Česká reklamní se jedná o opakované porušení  zákona o ochraně spotřebitele  a nová zjištění jsou  velmi  závažná, považuji výši udělené pokuty za adekvátní,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Vladimír Velčovský a dodal „že se jedná  o t...

Polovina kontrolovaných prodejců hraček porušila zákon

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2013 (Praha, 28. květen 2013) Český trh s hračkami patří mezi oblasti Českou obchodní inspekcí celoročně monitorované. Hlavním důvodem průběžného dozoru je skutečnost, že děti, jako nejčastější uživatelé hraček, se samy nemohou ochránit před rizikovými výrobky, které nesplňují veškeré podmínky bezpečnosti, a někdy to nedokážou ani jejich rodiče. „Nebezpečné hračky na trhu nemají místo,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „Úrazy dětí způsobené při hře díky nebezpečným výrobkům patří k těm nejsmutnějším, p...

Ceny zboží ve slevě bývají často klamavé

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2013 (Praha, 23. květen 2013) Nesčetné výprodeje a nejrůznější slevové akce na zboží i služby, které probíhají téměř po celý rok, a také stížnosti spotřebitelů jsou důvodem, proč jsou slevy nabízené v jakékoliv podobě inspektory ČOI trvale monitorovány a následně často kontrolovány. K tomu dochází zejména poté, kdy při kontrolním nákupu vznikne podezření, že snížení ceny bylo pouze fiktivní, nebo že bylo zboží ve slevě nesprávně účtováno. „V 1. čtvrtletí proběhly kontroly v celkem 1158 prodejnách, včetně internetov...

Zjištění ČOI:V dubnu nekvalitní benziny, nafty a směsné palivo

Průběžná zpráva o kontrole jakosti pohonných hmot v dubnu 2013(Praha, 21. květen 2013) V průběhu dubna odebrali inspektoři ČOI u čerpacích stanic celkem 167 vzorků pohonných hmot ke kontrole jakosti, z nichž nevyhovělo 8 vzorků. „Jakost jednotlivých druhů pohonných hmot kolísá, v dubnu byl poměr zjištění v tomto roce nejvyšší,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „Zatímco v březnu byl horší průměr u motorové nafty a lepší u automobilových benzinů, v dubnu je tomu naopak. V intenzitě kontrol motorových paliv však nelze polevit, okamžit...

Kontroly ČOI a bezpečnost dětských hřišť

Závěrečná zpráva za rok 2012 (Praha, 16. květen 2013) Ke kontrolním činnostem České obchodní inspekce patří také dozor nad bezpečností herních prvků a dopadových ploch na hřištích, a to zejména těch, která byla nově uvedena do provozu. „Hlavním cílem dozoru je minimalizovat riziko nehod, které by vedly k postižení nejmenších uživatelů nebo dokonce smrtelným následkům,“ vysvětlil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „V  loňském roce bylo zkontrolováno celkem 424 herních prvků u 105 provozovatelů dětských hřišť, 12 výrobců a 1 dovozce.  Oceň...

K petici proti „šmejdům“ se připojil i ministr Kuba

(Praha, 15. květen 2013) Občanské sdružení TEST, vydavatel spotřebitelům dobře známého časopisu dTest, je spoluorganizátorem Petice proti šmejdům, kterou v dubnu tohoto roku vyhlásilo společně s deníkem Blesk. Čeští spotřebitelé mají nyní nově možnost tuto petici proti nekalým praktikám provozovatelů předváděcích prodejních akcí podepsat na kterékoli z více než 3300 poboček České pošty. K petici se již připojila i řada známých osobností: Svůj podpis připojili například ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, primátor Hlavního města Prahy Bohusl...

Zimní turistická sezóna očima ČOI

(Praha, 14.  květen 2013) Česká obchodní inspekce zveřejňuje výsledky kontrolní akce zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb v místech spojených s provozováním zimních sportovních aktivit především v zimních lyžařských střediscích. Během akce, která probíhala od 7. 1. do 31. 3. 2013 a do níž byly zapojeny všechny inspektoráty České obchodní inspekce, bylo provedeno 469 kontrol, a porušení některého z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve 135 případech (tj. 29 %). Na základě zjištěných nedostatků byl...

Na západě Čech padělků ubývá

(Plzeň, 14. květen 2013) Rozsáhlá kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a příslušníků Policie ČR zaměřená na prodej, nabídku a skladování padělků, tj. na zboží porušující některá práva duševního vlastnictví, proběhla ve čtvrtek 9. května na tržnicích Folmava a Potůčky. Bylo zkontrolováno celkem 39 stánků, z toho na 16 z nich bylo zjištěno 460 kusů padělků oděvů a galanterie. Hodnota zajištěného zboží vyjádřená cenou originálů představovala 1 170 780 Kč. I když se jedná o značné množství, dochází oproti předchozím obdobím k úbytku p...

Kontroly v nočních barech a na diskotékách

(České Budějovice, 13. květen 2013) Mimořádnou  kontrolní akci zaměřenou  na provozovny s víkendovým a nočním provozem provedli v dubnu a květnu tohoto roku kontrolní  pracovníci Inspektorátu Jihočeský a Vysočina.  Jednalo se zejména o kontroly nočních barů, nonstopů a diskoték. Inspektoři se  zaměřili na správnost účtování, dodržování deklarovaného množství podávaných nápojů a seznámení s cenami. Porušení povinností zjistili v 64 % kontrol.V rámci akce bylo provedeno celkem 14 kontrol. Porušení zákona o ochraně spotřebitele zjistili pracovníci...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena