Kontroly v nočních barech a na diskotékách

(České Budějovice, 13. květen 2013) Mimořádnou  kontrolní akci zaměřenou  na provozovny s víkendovým a nočním provozem provedli v dubnu a květnu tohoto roku kontrolní  pracovníci Inspektorátu Jihočeský a Vysočina.  Jednalo se zejména o kontroly nočních barů, nonstopů a diskoték. Inspektoři se  zaměřili na správnost účtování, dodržování deklarovaného množství podávaných nápojů a seznámení s cenami. Porušení povinností zjistili v 64 % kontrol.V rámci akce bylo provedeno celkem 14 kontrol. Porušení zákona o ochraně spotřebitele zjistili pracovníci...

Padělky na tržnici Strážný

(České Budějovice, 13. květen 2013)  Ve středu 1. května 2013 provedli pracovníci inspektorátu pro kraje Jihočeský a Vysočina mimořádnou kontrolní akci na tržnici Strážný. Akce, která se konala ve spolupráci s cizineckou policií, byla zaměřena na prokázání nabídky, skladování nebo prodeje zboží porušující práva duševního vlastnictví. Při kontrole zajistili pracovníci inspektorátu 66 kusů textilních výrobků porušujících práva duševního vlastnictví v hodnotě vyjádřené cenou originálů 78 550 Kč. Současně s kontrolou zaměřenou na odhalení nabídky,...

Cestovky neinformují vždy poctivě

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2013 (Praha, 7. květen 2013) Hlavní turistická sezóna ještě nezačala a na České obchodní inspekci se množí podání na cestovní kanceláře a agentury – od začátku roku jich přijala téměř pět desítek. Za 1. čtvrtletí provedli inspektoři 112 kontrol a porušení povinností zjistili v necelých 30 % z nich. „Z kontrol provedených ve sledovaném období je zřejmé, že stejně jako v loňském roce poskytovatelé služeb cestovního ruchu nejčastěji porušují informační povinnosti o spotřebitelských právech, užívají nekalých obchodních...

Rozbory paliv zajistí společnost SGS

(Praha, 3. květen 2013) Ústřední ředitel České obchodní inspekce Vladimír Velčovský podepsal smlouvu s RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.  Smlouva, sjednaná na 4 roky, upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zajištění průběžných laboratorních zkoušek a rozborů vzorků odebraných pohonných hmot. „Monitorování trhu s palivy a kontrole jejich jakosti se věnuje Česká obchodní inspekce již 12 let a tato soustavná pozornost se odrazila na postupném snižování nejakostních pohonných hmot na čerpacích stanicí...

Výkup surovin – nepoctivě a bez ověřených vah

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2013 (Praha, 2. květen 2013) Výsledky kontrol výkupu druhotných surovin v posledních dvou letech vykázaly závady ve třetině kontrolovaných provozoven, proto byla tato kontrolní akce zařazena mezi celoroční akce ČOI. V průběhu 1. čtvrtletí navštívili inspektoři celkem 79 provozoven a porušení povinností stanovených příslušnými právními předpisy zjistili v téměř 30 % z nich. „Nejčastěji se jednalo o porušení zásad poctivosti prodeje, používání úředně neověřených měřidel a porušení informační povinnosti o ceně výkupu ...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena