V prodejnách pro mazlíčky – neověřené váhy i padělky

(Ostrava, 28. červen 2013) Na poctivost prodeje a plnění dalších povinností stanovených právními předpisy v prodejnách potřeb pro domácí mazlíčky a zverimexech se v průběhu března až dubna zaměřili inspektoři na Ostravsku a Olomoucku. Z 58 kontrolovaných provozoven zjistili nedostatky v téměř polovině z nich. „Plná třetina prodejců používala měřidla bez platného ověření a každý šestý neseznámil spotřebitele řádně s cenami výrobků. V jedné z prodejen nabízeli padělky oblečků pro psa značky Adidas. Za méně závažná porušení byly uloženy pokuty na ...

Setkání zástupců obchodní inspekce Česka a Polska

(Praha, 27. červen 2013) Ostrava bude v pátek 28. 6. místem historicky prvního setkání zástupců dozorových orgánů nad trhem Česka a Polska – Vladimíra Velčovského, ústředního ředitele České obchodní inspekce, a Malgorzaty Kozak, viceprezidentky Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozvání Vladimíra Velčovského, ústředního ředitele České obchodní inspekce, ke společnému setkání a výměně zkušeností přijala paní Malgorzata Kozak, viceprezidentka polského orgánu dozoru nad trhem  - Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Úřadu pro ochranu h...

Ve svatebních salonech chyběly ceníky nabízených služeb

(Ostrava, 26. červen 2013) Na půjčovny společenských a svatebních oděvů i služby svatebních salonů se zaměřili inspektoři v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Od začátku února do konce dubna zkontrolovali celkem 25 provozoven a porušení povinností zjistili v 15 z nich. Ve 12 případech byly uloženy pokuty na místě, 3 podnikatele čeká správní řízení. „Nedostatky byly zjištěny u téměř dvou třetin kontrolovaných osob - nejčastěji nebyli spotřebitelé informováni o cenách nabízených služeb,“ řekl Mojmír Bezecný, ředitel inspektorátu ČOI.   Celá ti...

Nebezpečné pískací hračky

(Praha, 25. červen 2013) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR jsou v nabídce pro spotřebitele výrobky, které hlavně pro děti představují nebezpeční spolknutí nebo udušení. „Rizikovou částí gumových hraček, pískací kravičky i pískací kachničky, jsou snadno oddělitelné píšťalky, které se celé vejdou do zkušebního válce pro malé části. Vzhledem k možnému riziku zranění uživatele byly obě hračky nahlášeny do výstražného systému EU pro nebezpečné výrobky RAPEX,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. Celá tisková zpráva ke stažen...

Práva cestujících v letecké dopravě

(Praha, 25. června 2013) Jak se má letecká společnost postarat o cestující, když je zrušený nebo zpožděný let, a jak vysokou náhradu škody lze požadovat, se dnes dovídali lidé na Letišti Václava Havla Praha. Zájem byl také o bezplatnou pomoc při řešení sporů s dopravci z jiných zemí EU, Norska či Islandu, kterou nabízejí právníci pořádající sítě Evropských spotřebitelských center (ESC). Rozsáhlá informační kampaň se v těchto dnech koná na více než 20 letištích v Evropě, včetně Vídně, Říma či Varšavy. Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu ...

Kontrola bezpečnosti žebříků

(Praha, 20. červen 2013)  První kontrolní akce zaměřená na bezpečnost žebříků, jíž se zúčastnili kromě České obchodní inspekce také zástupci dozorových orgánů Belgie, Bulharska, Malty, Nizozemí, Slovinska a Španělska, byla jednou z částí společného mezinárodního projektu z roku 2010. Projekt byl zahájen v roce 2011, vyhledávací akce a odběry vzorků výrobků v jednotlivých státech proběhly v roce 2012. Akce byla zaměřena na ověření bezpečnosti opěrných, výsuvných a stupadlových žebříků, běžně prodávaných v jednotlivých členských státech a formáln...

Pokuta 2 miliony pro Rickabys

(Praha, 19. červen 2013)  Česká obchodní inspekce pokračuje v trendu tvrdého postihování agresivních obchodních praktik, ke kterému jí vyzval ministr Martin Kuba. Ochrana práv spotřebitelů je jednou z jeho priorit. Přitom k závažnému porušování práv spotřebitele nedochází pouze v případě tolik diskutovaných předváděcích akcí. Od konce roku 2012 se na Českou obchodní inspekci obraceli spotřebitelé se stížnostmi na praktiky společnosti Rickabys, nabízející zprostředkování úvěrů. „Šetřením těchto podnětů bylo prokázáno, že společnost při své zpros...

Rizikové „kávové“ svíčky

(Praha, 17. červen 2013)  Česká obchodní inspekce nalezla na českém trhu dva druhy rizikových výrobků, jejichž nebezpečnost spočívá v tom, že jsou snadno zaměnitelné s potravinou. Jedná se o svíčky „JAZZ“ a „VUN“. „Svíčky ve skleněném obalu svým vzhledem i vůní napodobují sklenice s kávou. Zejména u osob s nižší rozlišovací schopností nebo u dětí nelze vyloučit náhodnou konzumaci a s ní spojené komplikace,“ varuje spotřebitele Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. Inspektoři ČOI zakázali prodej těchto svíček a následně distributor stáhl neb...

V květnu zachyceny nejakostní benziny, nafty bez závad

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot – květen 2013)   (Praha, 13. červen 2013)  V průběhu května bylo ke kontrole jakosti odebráno celkem 215 vzorků motorových paliv, z nichž 5 vzorků, tj. 2,3 %, nevyhovělo požadavkům příslušných technických norem - to je po lednu druhý nejlepší výsledek. „To, že ve všech  případech se jednalo o benzíny, je před hlavní turistickou sezónou nepříjemné zjištění. U 3 z 5 vzorků nejakostních benzinů byly rozborem zjištěny závažné odchylky od stanovené jakosti, které budí podezření na neoprávněnou manipu...

Třetina kontrolovaných prodejců nabízela padělky

(Dílčí zpráva za I. čtvrtletí 2013) (Praha, 11. červen 2013)  Zájem spotřebitelů o padělky výrobků, jejichž výrobci a prodejci parazitují na známém jménu majitelů práv k duševnímu vlastnictví, originálním designu nebo nelegálních kopiích audio a video nosičů, stále přetrvává. A trh jejich poptávku uspokojuje i přesto, že dozorové orgány tyto výrobky zabírají a za jejich nabídku a prodej ukládají opakovaně sankce. Že je nabídka bohatá, potvrzují i výsledky kontrol České obchodní inspekce za 1. čtvrtletí 2013. „Při kontrole 455 prodejních míst b...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena