Nebezpečné laserové ukazovátko LASER LDE KEY

(Praha, 25. červenec 2013) Česká obchodní inspekce upozorňuje spotřebitele, že zachytila na vnitřním trhu LED svítilnu s laserovým ukazovátkem na karabině, která představuje pro uživatele vážné riziko poškození zraku. „Z odborného posudku vyplynulo, že intenzita laserového paprsku výrazně překročila maximální přípustnou dávku ozáření lidského oka. Výrobek, zřejmě původem z Číny, není označen žádnými upozorněními s varováním před laserovým zářením ani informací o třídě laseru. Proto je velmi nebezpečný zejména pro děti,“ upřesnil riziko nesprávn...

Kontroly dětských hřišť a jejich zařízení

Dílčí zpráva za období od 2. 4. do 15. 6. 2013(Praha, 23. červenec 2013) Kontroly hřišť probíhají od jara do podzimu a jsou zaměřeny zejména na hřiště nově uváděná do provozu, neboť herní prvky podléhají posouzení jejich bezpečnosti podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Pozornost je věnována také již provozovaným hřištím, kde je v důsledku nedostatečné péče provozovatele riziko úrazu velmi vysoké. V hodnoceném období od 2. dubna do 15. června 2013 bylo celkem zkontrolováno 79 hospodářských subjektů, provozujících nebo dodávajících ...

Colours of Ostrava: 40 % kontrolovaných porušilo zákon

(Praha, Ostrava, 22. červenec 2013)     Inspektoři     České  obchodní   inspekce   vyrazili  ve dnech 18. - 21. 7. 2013 do Ostravy, kde probíhal hudební festival Colours of Ostrava.  Cílem kontrolorů ČOI ovšem nebyl kulturní program, ale poskytovatelé občerstvení.V uvedených dnech inspektoři provedli 20 kontrol restaurací, kaváren, vináren, stánků s občerstvením a s upomínkovými předměty v areálu festivalu a jeho blízkém okolí.  Porušení zákona bylo zjištěno u 8 prodávajících, tj. ve 40 %.  Nejčastějším prohřeškem bylo nesprávné účtování ceny ...

Prodejci v pohraničí nabízejí padělky a neinformují o cenách

Závěrečná zpráva z kontroly tržišť a tržnic v pohraničí(Praha/Plzeň/Ústí, 18. červenec 2013) Na mimořádné akci zaměřené na kontroly příhraničních tržišť a tržnic se Česká obchodní inspekce podílela spolu s dalšími dozorovými orgány. Její inspektoři prověřovali dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů v kontrolní pravomoci ČOI. „Výsledky nejsou pro spotřebitele nijak povzbudivé. Při 345 kontrolách bylo zjištěno jedno či více porušení u tří čtvrtin prodávajících. Plná třetina z nich porušila zákon nabídkou či prodejem padělků, ...

Cenovky i poctivost prodeje vzaly s povodněmi za své…

Dílčí výsledky kontrol v souvislosti s povodněmi(Praha, 16. červenec 2013) Cílem operativní kontrolní akce byla vyšší míra ochrany spotřebitelů, kteří se po povodních nacházejí v nelehké životní situaci. „Česká obchodní inspekce si byla vědoma zvýšeného rizika ohrožení práv ekonomických zájmů a bezpečnosti spotřebitelů, k němuž by mohlo docházet prodejem nejakostního zboží nebo poskytováním služeb využívajících nepříznivé situace obětí povodní. Počet kontrol zejména v postižených oblastech jsme zvýšili proto, abychom eliminovali použití nekalýc...

S „Marťánky“ dostanete i nebezpečné svítilničky

(Praha, 11. červenec 2013)  Česká obchodní inspekce posuzovala bezpečnost svítících hraček „marťaprsty“, které jsou součástí balení potravinového doplňku „Marťánci s prebiotiky“. Jak bylo při odborném testování zjištěno, hračky přibalené k potravinovému doplňku představují pro děti riziko spolknutí či vdechnutí malých součástí nebo poranění jejich úlomky. „Knoflíkové baterie nesmějí u hraček být přístupné bez použití nástroje, což v tomto případě výrobce nedodržel. Stáhnout převlečný kroužek a otevřít pak dvoudílnou schránku s bateriemi je i pr...

Dětské jízdní kolo vybírejte s rozvahou

Průběžná zpráva projektu od 2. dubna do 31. května 2012(Praha, 9. červenec 2013) Dětská jízdní kola jsou určena pro cílovou skupinu snadno zranitelných uživatelů, proto jejich kontrole věnuje Česká obchodní inspekce zvýšenou pozornost. „Totéž by měli udělat i rodiče při výběru nového kola pro své dítě,“ doporučuje Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. „Měli by se ujistit, že kolo má dva funkční brzdné systémy, chráněná riziková místa, zejména v oblasti řetězu, a je dostatečně pevné a stabilní. Rizikem je kupovat anonymní výrobky, tj. bez id...

Každá druhá kontrola na MFF se zjištěním

Závěrečná zpráva za období od 29. 6. do 7. 7. 2013 (Praha/Plzeň, 8. červenec 2013) Inspektoři České obchodní inspekce v Karlových Varech monitorovali prodejce a poskytovatele služeb po celé období konání Mezinárodního filmového festivalu a bilance kontrolních výsledků je ostudná.  V průběhu devíti dnů zkontrolovali 70 provozoven a ve 38, tj. více než v polovině z nich, zjistili jedno nebo více porušení povinností. „Nepříjemným zjištěním pro mě je, že k tolika pochybením došlo i přesto, že jsme nijak netajili, že ČOI během festivalu zvýší počet...

Spínané zdroje pro notebooky požadavkům EMC nevyhověly

Zpráva z kontrol v rámci ADCO EMC kampaně za Českou republiku (Praha, 4. červenec 2013) V rámci mezinárodní ADCO EMC kampaně se na kontrolách spínaných zdrojů pro notebooky z hlediska jejich bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility podílela také Česká obchodní inspekce. „Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali tato elektrická zařízení, která jsou dodávána na trh jako náhradní díly, u 9 subjektů. Z 5 výrobků odebraných pro laboratorní ověření nevyhověly dva. V obou případech byla přijata příslušná opatření. Českého dovoz...

„Ovčí deky – merino“ byly z polyesteru

(Brno, 2. červenec 2013) Na inspektorát České obchodní inspekce v Brně se obrátil nespokojený spotřebitel, který si zakoupil vlněnou ovčí sadu – deku a polštáře vyrobené v Maďarsku, s podezřením, že výrobky nejsou z uvedeného materiálu - merina. „Laboratorní rozbor materiálového složení ložní soupravy  potvrdil, že místo merina je v potahovém materiálu pouze stopové množství vlny a deka i oba polštáře mají náplň z polyesteru bez jakékoliv příměsi vlny. Za toto a další porušení povinností stanovených právními předpisy bude kontrolované osobě ve ...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena