Prodávali laminát namísto uhlíkových vláken

(Brno, 30. září 2013)  S dalším případem, kdy prodávající poskytl spotřebiteli klamavé informace jak o materiálovém složení výrobku, tak i o podmínkách prodeje, se setkali při kontrole e-shopu jihomoravští inspektoři ČOI. „Vycházkovou hůl, u které měl spotřebitel pochybnosti, že má deklarované vlastnosti, jsme odebrali k odzkoušení v laboratoři. Posudek potvrdil podezření spotřebitele, že se nejedná o hůl z karbonových vláken, neboť její výztuž obsahovala skleněná, nikoliv uhlíková vlákna. Za nepravdivé informace o materiálovém složení výrobku ...

Kontroly ČOI zveřejněny

(Praha, 27. září 2013)  Při příležitosti Mezinárodního dne svobodného přístupu k informacím (International Right to Know Day), který připadá na sobotu 28. září, připravila Česká obchodní inspekce zpřístupnění svých datových zdrojů o kontrolní činnosti, pravomocně uložených sankcích a rizikových výrobcích. „Vzhledem k tomu, že ve zveřejňování tohoto typu dat je ČOI průkopníkem, věříme, že naše snaha o otevřenost přispěje k další kultivaci podnikatelského prostředí a tím i k lepší ochraně spotřebitelů na českém trhu,“ uvedl ústřední ředitel ČOI V...

Nepoctiví prodejci alkoholu

(Dílčí zpráva za 2. čtvrtletí 2013)  (Praha, 25. září 2013)  Česká obchodní inspekce trvale monitoruje prodej lihovin koncovým spotřebitelům a sleduje, zda nejsou v maloobchodním prodeji lihoviny bez dokladu původu nebo povinných ochranných pásek. Na jejich kontrolu se zaměřili inspektoři České obchodní inspekce v průběhu 2. čtvrtletí v celkem 1326 případech. „Přestože jsme porušení předpisů, které stanoví značení, evidenci a zdravotní nezávadnost lihovin, zjistili jen u tří prodejců, věnujeme těmto preventivním kontrolám náležitou pozornost. ...

Svítilny s životu nebezpečnou nabíječkou

(Praha, 24. září 2013)  Svítilna je praktický pomocník, který nesmí chybět v žádné domácnosti. Česká obchodní inspekce však zjistila na vnitřním trhu nabídku dvou svítilen, které představují pro spotřebitele vážné riziko. „Jedná se o svítilny na baterii se síťovým napájením. Při manipulaci s nabíječkou hrozí uživateli úraz elektrickým proudem, protože její vidlice neodpovídají předepsanému vzoru. Kromě toho ani jeden z výrobků není řádně označen ani vybaven návodem k použití v češtině. Dokumentace k oběma rizikovým svítilnám byla zaslána Minist...

Otočné křeslo Brasil je nebezpečné

(Brno, 23. září 2013)  Na Českou obchodní inspekci se obrátil spotřebitel s podezřením, že kancelářské křeslo Brasil, které zakoupil, není bezpečné. „Inspektoři křeslo odebrali a nechali laboratorně odzkoušet. Odborný posudek potvrdil, že se jedná o nebezpečný výrobek. Křeslo je nestabilní – může se při použití převrátit. Ani materiál, z něhož je vyroben podstavec, není dostatečně pevný a při zátěži se deformuje, odůvodnila následný zákaz prodeje tohoto nebezpečného výrobku Tatiana Neuhybelová, ředitelka inspektorátu ČOI se sídlem v Brně. Celá...

ČOI: Diskriminaci spotřebitele nelze tolerovat

(Dílčí zpráva za 2. čtvrtletí 2013) (Praha, 19. září 2013)  Veškeré formy diskriminace spotřebitele při prodeji výrobků a poskytování služeb, včetně sledování diskriminace postižených osob a užívání dvojích cen za totožné plnění, jsou sledovány inspektory ČOI celoročně. Ve 2. čtvrtletí bylo v průběhu 252 kontrol diskriminační jednání zjištěno v pěti případech. „Skutečnost, že ve dvou z těchto pěti případů se jednalo o podezření na diskriminaci rasovou, nelze brát na lehkou váhu. I když jsou to ojedinělé případy, Česká obchodní inspekce věnuje ...

Úřady zrušily živnostenská oprávnění předváděcím firmám

(Praha, 19. září 2013)  Česká obchodní inspekce v případech závažných a opakovaných porušení zákonů podnikatelskými subjekty, u nichž se sankce i ukládaná opatření míjejí účinkem, navrhuje příslušným živnostenským úřadům, aby jim zrušily oprávnění k podnikatelské činnosti. V letošním roce dosud rozhodly živnostenské úřady pravomocně o zrušení živnostenských oprávnění u čtyř firem, které pořádaly předváděcí akce pro seniory. „Považuji za velkou satisfakci, že se k postihu nekorektních podnikatelů, kteří parazitují na důchodcích jako nejslabší so...

U paliv v srpnu vážné nedostatky

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - srpen 2013) (Praha, 17. září 2013)  Kontroly jakosti pohonných hmot v síti čerpacích stanic pokračovaly dle harmonogramu také v srpnu. Česká obchodní inspekce odebrala celkem 222 vzorků paliv, z nichž šest nevyhovělo jakostním parametrům technických norem. „Dobrá zpráva pro motoristy je, že zachycených nevyhovujících vzorků není mnoho. Znepokojující je, že u čtyř ze šesti, konkrétně u dvou vzorků motorové nafty a dvou benzinů Super 95, byly odchylky od jakosti takového charakteru, že pokud neš...

E-shop nabízel falešné diamanty

(Brno, 17. září 2013)  Nákupy přes internet jsou pohodlné, ušetří spotřebitelům čas a často i peníze, ale nemusí se vždy vyplatit. O tom se přesvědčili kontrolní pracovníci České obchodní inspekce, když si vyžádali odborné posudky na drahé kameny zakoupené přes internet, které prodejce deklaroval jako „nádherné černé přírodní diamanty“. Po odborném posouzení kamenů v technické laboratoři Generálního ředitelství cel bylo zřejmé, že informace prodávajícího o kamenech byly klamavé. „Zkoušky potvrdily naše podezření, že se v žádném případě nejedná ...

Riziko vdechnutí náustku dětského saxofonu

(Praha, 16. srpen 2013)  Při průběžném monitorování trhu s hračkami zjistili inspektoři České obchodní inspekce v nabídce sadu hudebních nástrojů AGATKA, z nichž jeden nevyhověl požadavkům na bezpečnost hraček. „Riziko představuje náustek plastového saxofonu z této sady, který je pouze volně nasunut na vyústění saxofonu a i malé dítě jej velmi lehce sundá. Celý se vejde do zkušebního válce pro malé části, takže dítěti hrozí reálné nebezpečí spolknutí, vdechnutí a případně zadušení,“ upřesnil důvody nebezpečnosti výrobku Vladimír Velčovský, ústř...
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena