Vinobraní v Mikulově bez měřidel, ve Znojmě špatné účty

(Brno, 16. září 2013)  Inspektoři ČOI na jižní Moravě mají o práci postaráno i o víkendech. Důvodem jsou vinobraní, která hojně navštěvují nejen milovníci vína a burčáku. A těm je třeba připravit i další lákadla v podobě občerstvení, místních specialit, suvenýrů a dalšího zboží nebo služeb. Aby nedocházelo k poškozování spotřebitelů, monitoruje tyto akce také Česká obchodní inspekce. „V téměř polovině kontrol jsme zjistili porušení. Zatímco v Mikulově prodejci zapomněli, že musí používat úředně ověřená měřidla, ve Znojmě jsme zjistili neseznáme...

Služby na cyklostezkách se závadami

(Ostrava 13. září 2013)  Období hlavních letních prázdnin je neodmyslitelně spojeno s nejrůznějšími sportovními aktivitami. Jednou z nich – díky rozšiřování sítě cyklostezek stále oblíbenější – je i cykloturistika. Zvýšeného zájmu o cestování po cyklostezkách pak rychle využili zejména prodejci občerstvení, majitelé restaurací, penzionů a poskytovatelé dalších služeb. A kde jsou prodejci, tam také obrací svou pozornost Česká obchodní inspekce... „Zjištění inspektorů, že dvě třetiny prodejců porušily svoje zákonné povinnosti, to není pro uživate...

Rukavice pro svářeče bez řádného označení

(Praha, 12. září 2013)  Kontrolní akce zaměřená na rukavice, určené k ochraně při ručním sváření kovů, jejich řezání a při provádění dalších rizikových úkonů, proběhla v období od 1. dubna do 30. června 2013 u celkem 18 distributorů a výrobců těchto osobních ochranných pomůcek. „Při kontrolách 19 druhů svářečských rukavic bylo zjištěno, že 4 výrobky nebyly řádně označeny a nesplnily tak stanovené podmínky pro uvedení na trh. Vzhledem k tomu, že na dodržení všech bezpečnostních standardů na tyto ochranné pomůcky, včetně řádného značení, závisí b...

Pozor na rizikové hračky

(Dílčí zpráva za 2. čtvrtletí 2013) (Praha, 10. září 2013)  V průběhu 2. čtvrtletí 2013 provedli inspektoři České obchodní inspekce celkem 343 kontrol, při nichž prověřili 441 typů hraček. Porušení stanovených povinností zjistili ve 185 případech (tj. v 53,9 % kontrol). Při těchto kontrolách odebrali a předali k odbornému posouzení celkem 11 typů hraček. Riziko ohrožení zdraví dětských uživatelů bylo dosud prokázáno u čtyř typů výrobků. „Ve všech těchto případech – u dvou čokoládových vajíček s hračkou i dalších dvou výrobků je zjištěné riziko...

Nebezpečně hlasitý dětský telefon

(Praha, 6. září 2013)  Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek – dětský telefon Intercom Phone Set na baterie, který představuje vážné riziko zejména pro děti. „Při hraní s tímto telefonem hrozí dítěti poškození sluchu, neboť bylo zjištěno, že emisní hladina akustického tlaku stanovená normou byla překročena o 15 %. Akustický tlak nesmí přesáhnout 90 dB, což výrobce nedodržel,“ upřesnil rizika při běžném používání výrobku Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. Na jeho prodej inspektoři vydali zák...

Nebezpečné světelné řetězy

(Praha, 5. září 2013)  Jsou levné, na party nebo rodinné oslavě by mohly nadělat hodně parády, včetně zvukových efektů, ale mají jeden vážný nedostatek – jsou nebezpečné. „Odborným posouzením pěti světelných řetězů odebraných na vnitřním trhu bylo zjištěno, že neodpovídají v řadě parametrů požadavkům harmonizované normy a ani svým značením nesplňují stanovené předpisy. Při zasouvání vidlice do zásuvky nebo při neopatrném užívání může snadno dojít k úrazu uživatele elektrickým proudem. U všech pěti nebezpečných světelných elektrických řetězů vyd...

Klávesy s nebezpečnou elektrickou šňůrou

(Praha, 4. září 2013)  Při monitorování výrobků elektro v obchodní síti zjistili inspektoři ČOI prodej nebezpečných elektrických kláves s názvem SHAN DOU, SD-4901A. „Rozměry ploché vidlice neodpovídají předepsanému vzoru a při jejím zasunutí do zásuvky může uživatel utrpět úraz elektrickým proudem. Kromě toho chyběl návod k bezpečnému užívání v českém jazyce a výrobek nebyl řádně označen. Proto byl prodej kláves okamžitě zakázán a připravujeme jejich nahlášení do databáze nebezpečných výrobků RAPEX,“ objasnil důvod zákazu Vladimír Velčovský, ús...

Pokuta 1,4 mil. Kč za nejakostní benzin pro PAP OIL

(Praha, 4. září 2013)  Ústřední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl o odvolání společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., proti pokutě 1 500 000 Kč, která jí byla uložena za opakovaně zjištěný prodej nejakostního benzinu na čerpací stanici v Černošíně. Ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský pokutu po přihlédnutí k námitkám postižené společnosti snížil na 1 400 000 Kč. Jedná se o nejvyšší pokutu pravomocně uloženou v roce 2013 za prodej nejakostních paliv. Společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., se sídlem Drnovská 1042/28, Praha...

Pokuty na hřišti i v restauracích

(Zpráva z mimořádné akce ČOI v rámci Super Cup UEFA v Praze) (Praha, 3. září 2013)  Nesprávné míry, neseznámení s cenou, předražené účty a neověřená měřidla – to jsou nejčastější nedostatky, s nimiž se setkali inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách v období konání utkání Super Cup UEFA 2013. A tak zatímco se fotbalové týmy i fanoušci chystali na fotbalový svátek do Prahy, inspektoři už rozdávali „trestné body“ – pokuty za „fauly“ v restauracích, prodejnách potravin, suvenýrů i textilního zboží. V období od 26. do 31. srpna zkontrolo...

Závadných paliv málo, nedostatky ale vážné

(Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v červenci 2013) (Praha, 3. září 2013)  Monitorování a kontrola pohonných hmot u čerpacích stanic pokračovaly také v červenci. Z celkového počtu 225 odebraných vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 8 vzorků, tj. 3,6 %. „Poměr nevyhovujících vzorků pohonných hmot je téměř stejný, znepokojivý je však stále vyšší počet závažných odchylek od jakostních norem. To svědčí o možné manipulaci s palivem, případně o výrobních vadách. Závažnost porušení bude zohledněna řediteli inspektorátů při rozhodov...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena