Předváděcí prodejní akce ve 3. čtvrtletí

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013)  (Praha, 31. říjen 2013)  Kontroly předváděcích akcí pokračovaly i ve 3. čtvrtletí. Od začátku roku 2013 zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 292 předváděcích akcí nebo kupních smluv na těchto akcích uzavřených a nedostatky zjistili inspektoři při 213 kontrolách. V tomto období bylo pravomocně uloženo 133 pokut za 18,8 milionů korun. Čtyřem firmám pořádajícím předváděcí akce bylo na návrh České obchodní inspekce odebráno příslušnými živnostenskými úřady oprávnění k podnikatelské činnosti. Další ná...

Změna značení pipet a špiček pipet pro obecné účely

(Přijaté stanovisko členských států EU) (Praha 29. říjen 2013) Označení CE a odkaz na Směrnici 98/79/EC musí být z automatických pipet a špiček pipet pro obecné laboratorní účely odstraněny, protože tyto výrobky nesplňují požadavky Směrnice pro IVD. Odstraněn musí být také jakýkoliv odkaz na označení CE a uvedenou směrnici v informacích dodávaných výrobcem na označení, v návodu k použití nebo v propagačních materiálech. Pouhé přidání prohlášení “pro diagnostické použití in vitro” k výrobku není pro jeho klasifikaci jako IVD dostatečné. Pokud j...

Mezinárodní spolupráce pro zlepšování dozoru nad trhem

(Praha, 25. říjen 2013)  Česká obchodní inspekce byla ve dnech 21. – 23. října hostitelkou další akce v rámci projektu CIMS Review (Continuous Improvement in Market Surveillance – nepřetržitého zdokonalování dozoru nad trhem), což je projekt, jehož záměrem je zlepšovat fungování dozoru nad společným trhem EU. CIMS Review (Continuous Improvement in Market Surveillance) - průběžný projekt PROSAFE na základě čl. 18 nařízení EPaR č. 765/2008, který členským státům EU ukládá vzájemné porovnávání plánů dozoru a fungování dozorových aktivit inspekčn...

Výstražné oděvy: falešný pocit bezpečí

(Zpráva o výsledku mezinárodní kontroly výstražných oděvů a doplňků s vysokou viditelností na českém trhu) (Praha, 24. říjen 2013)  Oděvní součásti nebo doplňky s vysokou viditelností si spotřebitel kupuje proto, aby se ochránil v situacích, kdy mu hrozí nebezpečí úrazu, pokud nebude viděn. Jestliže však ochranné – výstražné oděvy či doplňky adekvátní ochranu neposkytují, mohou pro spotřebitele, spoléhajícího na jejich vlastnosti, znamenat riziko úrazu nebo ohrožení zdraví. Cílem mezinárodní dozorové akce bylo zajistit, aby výstražné oděvy a d...

EU: Lepší ochrana při stahování her, e-knih, videí a hudby

Evropská komise zveřejnila dne 14. 10. 2013 první výsledky společné kontrolní akce SWEEP 2012 členských států EU, Norska a Islandu, z nichž vyplývá, že se díky této akci muselo 116 internetových stránek pro prodej digitálních her, knih, videí a hudby přizpůsobit právním předpisům EU v oblasti ochrany spotřebitele. Hlavními zjištěnými problémy, které se na webových stránkách pro nákup digitálních her, knih, videí a hudby vyskytly napříč EU, byla nekalá ustanovení v obchodních podmínkách, nejasné informace o právu na odstoupení od kupní smlouvy ...

Nebezpečný kočárek pro panenky stažen z prodeje

(Praha, 22. říjen 2013) Varování České obchodní inspekce před výrobky neznámého původu a bez jakéhokoliv označení má svoje opodstatnění, což potvrdily další kontroly v prodejnách hraček. Inspektoři odebrali v Západních Čechách kočárek pro panenky, při jehož odborném posouzení zjistili řadu nedostatků, které představují pro dětské uživatele četná rizika poranění a úrazu. „Při hře a obvyklé manipulaci s kočárkem se může snadno dítě poškrábat o ostré hrany trubek, pohmoždit si v jejich dutině prstíky. Nelze vyloučit ani tržné rány nebo jiné vážné ...

Nebezpečně malá píšťalka

(Praha, 18. říjen 2013)  Mezi výrobky, jejichž prodej Česká obchodní inspekce zakázala, je také píšťalka Profi Sport Collection vyrobená v Číně. Na jejím obale uvedl distributor upozornění, že „hračka není vhodná pro děti do 3 let, hrozí nebezpeční spolknutí malých částí“. „Takové upozornění by bylo v pořádku, pokud by se nejednalo o velmi malou píšťalku. Technická norma stanoví, že hračky uváděné do činnosti ústy a určené ke vkládání do úst se nesmějí celé vejít do zkušebního válce pro malé části. Tento požadavek, který platí bez ohledu na věk...

V září osm vzorků paliv nevyhovělo normě

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v září 2013) (17. říjen 2013)  V září pokračovaly průběžné kontroly jakosti motorových paliv na celém území Česka. U vytipovaných čerpacích stanic bylo odebráno celkem 240 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhovělo příslušným jakostním normám 8 kontrolovaných vzorků. „U šesti vzorků se jednalo o nedbalostní odchylky, závažnost dalších dvou zjištění budí podezření na úmyslnou manipulaci s těmito palivy nebo výrobní vady,“ řekl Vladimír Velčovský. „Kromě opakovaných kontrol u distributorů, u nichž ...

Nebezpečná skládačka z malých částí

(Praha, 16. říjen 2013)  Český trh je zaplaven nejrůznějšími hračkami. Zda tyto výrobky splňují požadavky technických předpisů kladené na hračky, zejména na jejich bezpečnost, kontroluje Česká obchodní inspekce. Její inspektoři stále nacházejí hračky anonymního původu, bez náležitého označení CE a také hračky nebezpečné svými vlastnostmi či provedením. „Dřevěná hračka složená z kroužků do figurky zvířátka je sice určena nejmenším dětem, je však pro ně nebezpečná. Riziko zalknutí nebo udušení je vysoké, neboť nejmenší ze čtyř dřevěných kroužků s...

Zákaz uvádění dopravníků na mrkev a kedlubny na trh

(Praha, 16. říjen 2013)  Rozhodnutím Evropské komise ze dne 9. října 2013 bylo přijato opatření finských orgánů o vydání zákazu uvádět na trh strojní zařízení – šnekové dopravníky na mrkev a kedlubny TSF 350, vyráběné finskou společností Cabinplant A/S. Toto opatření následovalo po úrazu pracovníka obsluhujícího dopravník. Evropská komise s ohledem na smlouvu o fungování EU sděluje členským státům, že Finsko přijalo opatření, kterým zakazuje uvádět na trh šnekové dopravníky na mrkev a kedlubny TSF 350, které nejsou vybaveny snímatelným ochrann...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena