Zákaz prodeje a užívání hydraulického klínového štípače

(Praha, 16. říjen 2013)  Rozhodnutím Evropské komise ze dne 9. října 2013 bylo přijato opatření finských orgánů o vydání zákazu uvádění na trh a užívání strojního zařízení - hydraulického klínového štípače Hakki Pilke Z100, vyráběného finskou společností Maaselän Kone Oy do podzimu 2010. Toto opatření bylo přijato v důsledku vážné nehody způsobené konstrukční vadou zařízení. Evropská komise s ohledem na smlouvu o fungování EU sděluje členským státům, že Finsko přijalo opatření, kterým zakazuje uvádění na trh a používání hydraulického klínovéh...

Přívěsek s plyšovou hračkou dětem nedávejte

(Praha, 15. říjen 2013)  Upoutat pozornost malého dítěte novou hračkou je nejrychlejší způsob, jak si na chvíli zajistit čas pro nákup nebo vyřízení jiné nezbytné záležitosti. I při takové nepředvídané koupi je však třeba mít na mysli zdraví a bezpečí dítěte. „Malá plyšová hračka na řetízku s kroužkem může dítě zabavit, ale také mu ublížit, neboť její malé části jsou snadno oddělitelné. Proto doporučuji při koupi zkontrolovat minimálně označení výrobku a jeho pevnost. Pokud není hračka nijak označena, nekupujte ji. Riziko poškození zdraví dítět...

Nebezpečná dřevěná stavebnice

(Praha, 11. říjen 2013) Blíží se čas nákupu vánočních dárků a hračky patří k těm, které děti pod stromečkem nacházejí nejraději. Je však třeba ještě před jejich výběrem a koupí zvažovat, zda jsou pro věk dítěte, které bude obdarováno, vhodné a bezpečné. Podmínky bezpečnosti nesplňuje dřevěná skládačka čínského původu. Z jejích 48 kostek se víc než polovina vešla do zkušebního válce pro malé části, což představuje riziko spolknutí nebo vdechnutí některé z nich.  „Zejména malé děti chtějí hračky vnímat všemi smysly, tedy nejen je vidět a ohmatat,...

Do zlatnictví raději se znalcem

(Praha, 10. říjen 2013) V předchozích letech inspektoři České obchodní opakovaně při kontrolách u prodejců šperků zjišťovali, že jsou spotřebitelé klamáni nepravdivými informaci o jakosti použitých drahých kamenů. Kontroly šperkařských výrobků osazených drahokamy byly vzhledem k závažnosti zjištění zařazeny do plánu pro rok 2013. Při monitorování trhu bylo vytipováno celkem 13 provozoven v různých městech. Následně bylo odebráno 12 vzorků šperků osazených různými drahými kameny, které byly předány k odbornému posouzení.  „Dílčí výsledky kontrol...

Klame se i o účinnosti čistíren odpadních vod

(Závěrečná zpráva projektu balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod do 50 EO) (Praha, 8. říjen 2013) Od dubna 2012 do letošního června probíhala na základě podnětu Ministerstva životního prostředí a také podnětů nebo dotazů spotřebitelů celoplošná kontrolní akce u 47 výrobců domovních čistíren odpadních vod. Pro tuto výrobkovou oblast je kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce. Při kontrolách využili inspektoři dokladovou dokumentaci výrobců, kterou pro kontrolní účely poskytly vodoprávní úřady, jimž byla předložena ...

R. Linhartová novou ředitelkou Inspektorátu Ústeckého a Libereckého

(Praha, 1. říjen 2013)  Ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský jmenoval dne 1. října 2013 do funkce novou ředitelku Inspektorátu Ústeckého a Libereckého Renatu Linhartovou. Ve funkci vystřídala Marka Nováka, který řídil tento inspektorát od roku 2007. Ing. Renata Linhartová, MBA, je absolventkou studijního programu Ekonomika a management v Bankovním institutu vysoké škole, a.s., v Praze. Svou mnohaletou praxi v bankovnictví (od r. 1989) uplatnila v manažerských pozicích v České spořitelně, a.s. V rámci své funkce odpovídala za kvalitu poskyto...

Četná pochybení při prodeji tabákových výrobků

(Dílčí zpráva za 2. čtvrtletí 2013) (Praha, 3. říjen 2013)  Nabídku a prodej tabákových výrobků sleduje Česká obchodní inspekce celoročně. Ve 2. čtvrtletí se zaměřili inspektoři zejména na prodej tohoto sortimentu ve stáncích. V průběhu 1007 kontrol zjistili jedno i více porušení u třetiny kontrolovaných prodejců. „Z celkových výsledků je zřejmé, že při stánkovém prodeji sortimentu tabákových výrobků nedostávají spotřebitelé informace nejen o cenách, ale ani o prodávaných výrobcích. Prodej kusových cigaret byl prokázán 6 prodejcům a ve třech p...

Z nebezpečné panenky se uvolňují malé části

(Praha, 2. říjen 2013)  Česká obchodní inspekce při svých kontrolách stále zjišťuje, že jsou na trhu ČR v nabídce pro spotřebitele výrobky, které představují vážné riziko zejména pro děti. Nejčastěji se jedná o hračky neznámého původu, v tomto případě o panenku na zavěšení. „Z hračky lze snadno oddělit malé části, které může dítě při hře spolknout nebo vdechnout, a tím si zablokovat dýchací cesty, případně poranit vnitřní orgány. Kromě plastových botiček se jedná o plastovou brož na tělíčku panenky a drátěný kroužek s očkem na zavěšení. Prodej ...

Vysoké pokuty firmě NO STRESS

(Praha, 2. říjen 2013)  Přes četná a opakovaná varování před nekalými praktikami prodejců při předváděcích akcích si tyto společnosti stále nacházejí četnou klientelu z řad seniorů. Vnucují jim výrobky „zázračných“ vlastností, jejichž cena mnohonásobně převyšuje ceny srovnatelných výrobků na trhu, a nevybíravými způsoby je nutí k uzavření nevýhodných smluv a nestandardních ujednání. „K nováčkům mezi předváděcími firmami patří NO STRESS, s. r. o. Za necelý rok svého působení stačila předstihnout v nekalých obchodních praktikách řadu dalších spol...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena