Padělky už nejen ve stáncích

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013) (Praha, 28. listopad 2013)  Ve 3. čtvrtletí pokračovaly kontroly ČOI zaměřené na vyhledávání výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Inspektoři při nich ověřovali, zda prodávající nenabízejí, neprodávají či neskladují padělky, nedovolené napodobeniny výrobků nebo kopie audio a video nosičů. Česká obchodní inspekce se při těchto kontrolách neomezuje pouze na stánkový prodej v příhraničí nebo tržiště proslulá prodejem falz, ale kontroluje také prodejní místa a butiky v obchodních střediscí...

„Slevy“ se některým obchodníkům prodražily

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013) (Praha, 27. listopad 2013)  Absence regulace výprodejních a slevových akcí umožňuje, aby v českých obchodech byly nabízeny nejrůznější akční slevy a „výhodné nákupy“ po celý rok. Proto je také tento obchodníky oblíbený marketingový trik celoročně Českou obchodní inspekcí monitorován a ve vytipovaných prodejnách následně probíhají kontroly. Výsledky těchto kontrol za 3. čtvrtletí prokázaly, že ve čtyřech z deseti obchodů, kde byly nabízeny slevy, se spotřebitel mohl setkat s klamavou informací o výši slevy...

Povodně 2013: záplava nepoctivců

(Kontroly služeb a prodeje zboží v souvislosti s povodněmi - závěrečná zpráva) (Praha, 25. listopad 2013)  Letošní povodně napáchaly opět velké škody a obyvatelé zasažených oblastí se s jejich ničivými následky potýkají dodnes. Ani závěrečná zpráva, hodnotící výsledky kontrol České obchodní inspekce v období od 11. července do 3. října 3013 u prodávajících a poskytovatelů služeb v souvislosti s povodněmi, nevyznívá příliš pozitivně. Inspektoři se zaměřili na kontroly těch podnikatelů, kteří by mohli, vzhledem ke zvýšenému zájmu o jejich zboží ...

V říjnu nevyhověl pouze jeden vzorek nafty

(Dílčí zpráva o jakosti pohonných hmot v říjnu 2013) (Praha, 21. listopad 2013)  V průběhu října pokračovalo dle plánu monitorování trhu s motorovými palivy a také kontroly jejich jakosti. Podle výsledků, kdy z 221 odebraných vzorků nevyhověl pouze jeden vzorek, a to motorové nafty, se nabízí optimistický předpoklad, že prodejci pohonných hmot více dbají o jakost prodávaných paliv a spotřebitelé mohou bez obav tankovat kdekoliv. Zkušenosti z minulého období však dokazují, že další měsíc může být situace naprosto odlišná, proto je pečlivý výběr...

Podvodníci tentokrát přicházejí se „spořičem energie“

(Praha, 20. listopad 2013)  V uplynulých týdnech se na Českou obchodní inspekci v důsledku informací o „zázračném spořiči elektrické energie“, zveřejněných na internetu, obrátily desítky spotřebitelů. Dotazy měly společného jmenovatele: Jak tento přístroj funguje a zda jsou informace o úspoře „až 75 % elektrické energie“ pravdivé. V žádostech o prošetření funkčnosti přístroje psali spotřebitelé o podvodu a klamavém jednání. Na základě těchto podnětů byl výrobek Energy Saver Pro zakoupen a předán k odbornému posouzení funkčnosti a bezpečnosti. Z...

Klamavé reklamy na úvěry

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013)  (Praha, 19. listopad 2013)  U poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor bylo ve 3. čtvrtletí provedeno 79 kontrol ČOI. Inspektoři v jejich průběhu zjistili porušení právních předpisů ve 45 případech a porušení jednoho či více ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru při 31 kontrolách. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno u reklam na poskytnutí spotřebitelského úvěru a zakázaného užití klamavých obchodních praktik. Celkem 6 kontrolovaných subjektů poskytovalo nebo zprostře...

ČOI hostila svět tržního dozoru

(Zpráva z podzimního zasedání PROSAFE 2013 konaného v Praze)  (Brusel/Praha 15. listopad 2013)  Praha byla místem evropského zasedání 26 zástupců tržního dozoru zemí EU a Valné hromady PROSAFE a Česká obchodní inspekce se úspěšně zhostila role hostitelky. Třídenní jednání na půdě ministerstva průmyslu a obchodu o probíhajících i budoucích společných dozorových projektech a dalších odborných problémech dozoru nad trhem EU byla úspěšná. Zasedání potvrdilo efektivní výměnu informací a zkušeností mezi účastníky, které budou využity při budoucí čin...

Spolupráce mezi Čínou a EU v oblasti bezpečnosti výrobků

(Zpráva z PROSAFE) (Brusel/Praha 14. listopad 2013)  V září 2013 byla zahájena další fáze úspěšné spolupráce mezi čínskými kontrolními orgány exportu a evropskými kontrolními orgány bezpečnosti výrobků, jejímž cílem je zvýšení důvěry evropských spotřebitelů v bezpečnost čínských výrobků a usnadnění obchodu mezi Evropou a Čínou. Pilotní projekt zaměřený na bezpečnost výrobků (hraček) ověří, jak bude tato spolupráce fungovat v kontrolní praxi. Deset evropských členských států EU pod vedením Holandska od ledna 2012 spolupracuje s čínským dozorov...

Uhlí vám na požádání musejí převážit

(Zpráva za 3. čtvrtletí 2013)  (Praha, 12. listopad 2013)  Kontroly dodávek tuhých paliv spotřebitelům, konkrétně uhlí, patří organizačně k jedněm z nejnáročnějších. Kromě kontrol přímo v provozovnách a uhelných skladech provádí Česká obchodní inspekce také kontroly rozvozu objednávek, a to na základě vlastních poznatků o poškozování spotřebitele dodáním menšího objemu paliva nebo získaných prostřednictvím stížností. K prokázání tohoto protiprávního jednání však třeba zajistit přímou součinnost dalších orgánů, zejména celníků a policie. Ve 3. ...

V. Velčovský rezignoval na funkci ústředního ředitele ČOI

(Praha, 7. listopad 2013)  Vladimír Velčovský podal dnes svoji rezignaci na funkci ústředního ředitele České obchodní inspekce. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala rezignaci přijal a vedením České obchodní inspekce pověřil Vlastimila Turzu. Mgr. Turza (*1982) pracuje u ČOI od roku 2008, od roku 2011 zastává funkci ředitele právního odboru ústředního inspektorátu ČOI.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena