Kontroly ČOI na jarní Floře v Olomouci 2014

(Ostrava, 30. duben 2014)  Pestrobarevné záhony květin, stánky s okrasnými i užitkovými rostlinami, zahradnickými potřebami a v neposlední řadě i příznivé počasí přilákaly v závěru dubna do olomouckých sadů na jarní mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh Flora Olomouc tisíce návštěvníků. Nechyběly ani stánky s občerstvením a různým zbožím. A kde jsou prodejní stánky, lze očekávat také inspektory ČOI. V rámci monitorování trhu zkontrolovali celkem 41 prodejních míst a nedostatky zjistili celkem u 11 prodávajících. V době konání jarní části ...

Nebezpečný čínský výrobník sody

(Praha, 29. duben 2014) Česká obchodní inspekce varuje před nebezpečným výrobníkem sody nazvaným Česká soda klasik. Při běžném použití tohoto výrobníku hrozí spotřebiteli poškození zdraví v důsledku prudké destrukce přívodů plynu do láhve a následného poškození dalších plastových součástí výrobku. K této destrukci může dojít vzhledem k nesprávné funkci pojistného ventilu překročením kritického tlaku plynu. Česká obchodní inspekce proto vydala zákaz distribuce výrobku a nařídila jeho stažení z trhu. Pokud spotřebitelé tento výrobník sody vlastní...

2013: Kontroly prodeje tabáku

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 25. duben 2014) Inspektoři ČOI kontrolují nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků všude tam, kde se při své činnosti s tímto sortimentem setkávají. V roce 2013 zjistili v průběhu 3363 kontrol porušení povinností stanovených zákonem o spotřebních daních celkem v 35 případech. Kromě zakázaného prodeje jednotlivých cigaret z balení zjistili prodej za nižší nebo vyšší cenu než bylo uvedeno na kolku a také prodej cigaret bez označení nebo s poškozeným kolkem. Pozornost inspektorů však nebyla zaměřena ...

Moravští inspektoři ČOI „nadělovali“ už před Velikonocemi

(Ostrava, 25. duben 2013)  Velikonoce jsou první jarní svátky, kdy spotřebitelé neváhají sáhnout hlouběji do peněženky na nákup nejrůznějších lahůdek a nešetří ani při výběru sladkostí pro koledníky nebo dárků pro své blízké. Pro obchodníky se tak stávají Velikonoce „malými Vánocemi“. Proto se na kontroly trhu s velikonočním sortimentem zaměřili i inspektoři ČOI v Moravskoslezském a Olomouckém kraji - a výsledky je nepotěšily. Z více než čtyř desítek kontrolovaných subjektů neobstála téměř polovina. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 11 pokut ...

Přes 69 % internetových cestovek napříč EU porušovalo předpisy

(Praha, 23. duben 2014)  Evropská komise zveřejnila dne 14. 4. 2014 první výsledky společné kontrolní akce SWEEP 2013, která probíhá ve členských státech EU, v Norsku a na Islandu. Vyplynulo z nich, že v první fázi kontroly 382 z 552 prověřovaných internetových stránek neodpovídalo evropskému spotřebitelskému právu. Díky opatřením přijatým zúčastněnými kontrolními orgány bylo následně opraveno 173 internetových stránek, takže celkový počet vyhovujících stránek nyní představuje 62 % všech zkontrolovaných internetových stránek, u 209 internetovýc...

Zásuvkové svítidlo SAHARA může i zabít

(Praha, 22. duben 2014)  Přenosné osvětlení k přímému zapojení do zásuvky najde uplatnění v každé domácnosti – je praktické, skladné, operativní... Při jeho výběru je však třeba ověřit, jestli splňuje také všechny předepsané bezpečnostní standardy a zda je vybaveno povinnými informacemi a údaji. V případě zásuvkové objímky s označením SAHARA zjistila Česká obchodní inspekce, že tomu tak není. Proto upozorňuje spotřebitele, že tento výrobek, který je v nabídce na vnitřním trhu, představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Vzhledem k míře ...

ČOI na výstavišti Zahrada Čech

(Ústí nad Labem, 17. duben 2014)  Další ročník veletrhu pro zahrádkáře, chalupáře a kutily Zahrada Čech se konal v Litoměřicích ve dnech 9. – 13. dubna. Na veletrhu bylo možné si nejen prohlédnout, ale také zakoupit výrobky z tradičního sortimentu pro zahradu a chalupaření. Pracovníci Inspektorátu Ústeckého a Libereckého prověřili během výstavních dnů celkem 25 prodejců a pochybení našli u 6 z nich. Veletrh Zahrada Čech letos opět přilákal stovky vystavovatelů a desítky tisíc návštěvníků. A protože se jedná i o veletrh prodejní, nechyběli na ...

Podezření na úmyslnou manipulaci u tří vzorků paliv

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v březnu 2014 (Praha, 17. duben 2014) Pracovníci České obchodní inspekce v březnu 2014 pokračovali v monitorování jakosti pohonných hmot nabízených čerpacími stanicemi. Požadavkům technických norem nevyhovělo 5 vzorků z celkem 242 vzorků motorových paliv odebraných na trhu a předaných k laboratorní kontrole.  Tzv. provozní odchylky z důvodu nedbalosti byly zjištěny u dvou vzorků benzinů. V případě nadlimitního obsahu síry, zjištěného u dvou vzorků LPG pro pohon, a oxidační nestability jednoho vzo...

2013: Závady dětských hřišť

(Závěrečná zpráva projektu za rok 1213) (Praha, 15. duben 2014)  Kontroly dětských hřišť a herních prvků neprobíhají celoročně, ale soustřeďují se na období roku, kdy jsou dětmi nejvíce využívány. V loňském roce byla kontrolní akce vzhledem k opožděnému nástupu jarního počasí zahájena 2. dubna a trvala do konce srpna 2013. V průběhu 119 kontrol byly nedostatky zjištěny ve 30 případech. Inspektoři ČOI zkontrolovali více než 350 instalovaných herních prvků. Hlavním cílem dozoru nad zařízeními dětských hřišť je minimalizovat riziko úrazů dětí, k ...

Mezinárodní kontrola produktů pro péči o děti

(Závěrečná zpráva z mezinárodní dozorové akce výrobků pro péči o děti) (Praha, 10. duben 2013)  Česká obchodní inspekce byla zapojena do mezinárodní kontrolní akce zaměřené na bezpečnost výrobků určených pro péči o dítě, a to kočárků a vaniček plus jejich stojanů. Jejím cílem bylo zmapování situace na trhu a ověření, zda kočárky a vaničky v současné nabídce splňují požadavky stávajících předpisů na bezpečnost, případně jak závažné jsou zjištěné nedostatky. Provedené laboratorní zkoušky odebraných výrobků simulovaly zejména situace, ve kterých ...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena