I na bleších trzích musí prodejci dodržovat zákon

(Ústí nad Labem, 29. květen 2014)  Kromě klasických prodejních míst monitorují a kontrolují inspektoři ČOI také různé příležitostné nebo pravidelné akce doprovázené nabídkou nejrůznějších výrobků a služeb, jako jsou výstavy, farmářské trhy, poutě, jarmarky nebo jiné regionální či folkloristické akce. Důvodem těchto cílených kontrol je skutečnost, že někteří prodávající a poskytovatelé služeb právě při těchto příležitostech porušují povinnosti stanovené právními předpisy a poškozují spotřebitele. Jednou z nedávných akcí, na niž se zaměřili sever...

Reklamace zájezdů problematické

(Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014)  (Praha, 27. květen 2014)  Již před zahájením hlavní turistické sezóny Česká obchodní inspekce začala průběžně monitorovat nabídku služeb cestovních kanceláří a agentur, a tam, kde se setkali její inspektoři s nedostatky v informačních povinnostech, zahájili kontrolu. Výsledky těchto kontrol, včetně šetření podání spotřebitelů v 1. čtvrtletí 2014, opět prokázaly, že problémy, s nimiž se jejich klienti v rámci poskytovaných služeb potýkají, se stále opakují. Jedno či více porušení povinností zjistili inspekto...

Zboží z výprodejů a sezónních slev se může prodražit

(Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014)  (Praha, 22. květen 2014)  Nabídka a prodej zboží s akční cenou nebo v rámci výprodejů, a také služby, při nichž jsou spotřebitelům nabízeny nejrůznější cenové bonusy, jsou průběžně monitorovány a kontrolovány Českou obchodní inspekcí. Výsledky těchto kontrol za 1. čtvrtletí 2014 opět potvrdily, že při prodeji zlevněných výrobků stále dochází k porušování právních předpisů, nejčastěji zákona o ochraně spotřebitele. Při 1051 kontrolách zjistili inspektoři nedostatky ve 401 z nich: v téměř polovině případů pro...

V dubnu třikrát více síry v LPG

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v dubnu 2014) (Praha, 20. květen 2014) Kontroly pohonných hmot pokračovaly podle harmonogramu odběrů také v dubnu 2014. Z celkem 243 odebraných vzorků pohonných hmot jich nevyhovělo 15 – 6,2 %, což je v měsíčním porovnání nejhorší výsledek od prosince 2011 (7,4 % nejakostních vzorků). Důvodem je vyšší počet nejakostních vzorků LPG pro pohon. Na základě nedostatků zjištěných u vzorků LPG pro pohon v průběhu března, zaměřila ČOI svou pozornost ve větší míře právě na toto palivo. Laboratorní rozbo...

Na trhu je více textilního zboží bez povinného značení

(Dílčí zpráva za I. čtvrtletí 2014) (Praha, 19. květen 2014) Při kontrolní akci zaměřené na označování textilních výrobků stanovenými údaji o materiálovém složení a údržbě zjistili inspektoři ČOI v průběhu 1. čtvrtletí 2014 nedostatky v dodržování zákona o ochraně spotřebitele v téměř polovině případů. V průběhu 671 kontrol bylo jedno či více porušení povinností zjištěno v 301 z nich. Nejčastěji se jednalo o nedodržení informačních povinností o výrobku a také o neseznámení s cenou. Zákazy prodeje se týkaly 3899 kusů zboží za 590 751 Kč, které ...

Výsledky kontrol ČOI nyní na www

(Praha, 14. květen 2014) Česká obchodní inspekce s potěšením sděluje, že iniciativa OpenData.cz, sdružující pracovníky českých univerzit, spustila webový portál VysledkyKontrol.cz, který umožňuje všem zájemcům o informace z kontrolní činnosti ČOI získat její výsledky v přehlednější, diferencovanější a uživatelsky přívětivější podobě, než tomu bylo dosud. Data jsou pravidelně jednou za tři měsíce aktualizována doplněním nových údajů do stávajících zdrojových souborů, které se vztahují ke kontrolám provedeným od 1. ledna 2012. Česká obchodní insp...

ČOI radí: Na anonymní prodejní akce nechoďte!

(Ústí nad Labem/Praha, 15. květen 2014) S novelou zákona o ochraně spotřebitele přibyly společnostem pořádajícím organizované předváděcí akce nové informační povinnosti. Česká obchodní inspekce se však stále častěji setkává s nedodržováním těchto povinností nebo jejich obcházením. Některé společnosti nejen neplní ohlašovací povinnost o konaných akcích, ale nevydávají ani spotřebitelům kupní smlouvy o uskutečněném prodeji. Podle zjištění České obchodní inspekce je důvodem to, že tyto společnosti nejsou řádně registrovány a podnikají bez oprávněn...

Obuv 2014: špatné značení…

(Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014) (Praha, 13. květen 2014) Povinnost značit obuv kromě standardních údajů o výrobci či rozměru také symboly o materiálech použitých v hlavních částech obuvi, tj. o materiálu vrchu, podšívky a stélky, jakož i podešve, stanoví prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně spotřebitele*). Jak ale potvrzují výsledky specializované kontrolní akce na značení obuvi a nedostatky zjištěné Českou obchodní inspekcí v jejím průběhu, část prodávajících si s dodržováním zákonných požadavků starosti nedělá. V průběhu 337 kontrol pro...

Na předváděčkách se stále klame

(Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014) (Praha, 6. květen 2014)  Ve sledovaném období se zjištěná porušení zákona o ochraně spotřebitele oproti předchozímu roku nijak zásadně nezměnila. Na předváděcích prodejních akcích byli spotřebitelé opět uváděni v omyl nepřesnými nebo nepravdivými údaji o nabízených výrobcích a zájezdech a také o podmínkách, za jakých je možné je zakoupit. Prodejci i nadále deklarovali ničím nedoložené příznivé účinky nabízených výrobků na zdraví spotřebitelů, což bylo také kvalifikováno jako užití nekalých obchodních praktik...

Alkohol – 2014

(Praha, 4. květen 2015) Kontroly značení, nabídky a prodeje alkoholických nápojů inspektory České obchodní inspekce pokračovaly také v roce 2014. Spolu s dalšími dozorovými orgány se aktivně podílela na kontrolách, jejichž cílem bylo eliminovat v maximální možné míře a v co nejkratším čase potenciální nebezpečí nabídky alkoholu, nesplňujícího podmínky pro uvedení na trh. Z 3211 provedených kontrol bylo porušení právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI zjištěno celkem při 1174 kontrolách (tj. 36,6 %). Porušení předpisů pro nakládání s lihem z...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena