Při zpoždění zavazadla požadujte náhradu škody

(Praha, 26. června 2014) Letíte na dovolenou a vaše zavazadlo nedorazilo? Pak máte právo na náhradu škody až do výše 35 000 Kč. Musíte ale letecké společnosti škodu prokázat, a to nejlépe účtenkami od věcí, které si v cíli cesty potřebujete zakoupit. I to se lidé dověděli ve čtvrtek 26. června na Letišti Václava Havla Praha při Dni práv cestujících v letecké dopravě. Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:      

V květnu opět nejakostní LPG

Dílčí zpráva o kontrolách jakosti pohonných hmot v květnu 2014 (Praha, 26. červen 2014) V květnu odebrali pracovníci ČOI u čerpacích stanic celkem 187 vzorků motorových paliv. Odchylky od jakostních norem byly zjištěny u 8 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku FAME. Ostatní kontrolované vzorky pohonných hmot stanoveným požadavkům technických norem vyhověly.  Vysoké riziko pro motory automobilů i provozovatele čerpacích stanic představuje opakovaně zjištěné nadlimitní množství síry u téměř 30 % kontrolovaných vzorků LPG pro pohon. Vyšší koncentrace s...

U poloviny kontrol hraček zjištěny nedostatky

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí roku 2014 (Praha, 24. červen 2014) Nedostatky na trhu s hračkami se stále opakují, zjistili inspektoři ČOI při kontrolách v 1. čtvrtletí 2014. Někteří dovozci či distributoři trvale podceňují povinnost řádně a v plném rozsahu poskytnout spotřebiteli veškeré informace a bezpečnostní upozornění, které na hračkách cizojazyčně uvádí jejich výrobce. V nabídce jsou také hračky anonymní či bez označení CE. Závady ve značení a nedostatečném varování se velice často vyskytují nejen u hraček prodávaných samostatně, ale rovně...

Vyjádření ústředního ředitele ČOI k odvolání pana Pěkného

(Praha, 19. červen 2014) O odvolání ředitele inspektorátu ing. Pěkného rozhodl ústřední ředitel ČOI dne 17. června na základě nespokojenosti se způsobem vystupování a pracovní komunikace pana Pěkného jak s ústředním ředitelem, tak s ostatními řediteli regionálních inspektorátů. Vyjádření ústředního ředitele ČOI Ing. Mojmíra Bezecného k odvolání pana Pěkného: „Pana Pěkného jsem neodvolal na základě okamžitého rozhodnutí ani bezdůvodně. Jsem přesvědčen, že prvotním impulsem k jednání pana Pěkného vůči kolegům a nadřízeným, byl jeho neúspěch ve ...

Padělky především na tržnicích

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014 (Praha, 18. červen 2014) Při kontrolách trhu inspektoři ČOI zjišťují, že prodávající nabídkou a prodejem padělků trvale porušují některá práva duševního vlastnictví a vůči spotřebitelům užívají zakázané klamavé obchodní praktiky. O častém porušování předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce svědčí vysoký poměr zjištěných nedostatků – 67,3 %, i četnost výskytu padělků (v 36,06 % kontrol). V 1. čtvrtletí 2014 tvořil největší podíl zabraných padělků sortiment textilních výrobků. V hodnoceném období by...

Vyhráli jste! Ale pozvete nás domů.

(Praha, 18. červen 2014) Česká obchodní inspekce upozorňuje na další nový způsob, kterým se snaží pořadatelé předváděcích akcí dostat do soukromí (a k penězům) spotřebitelů a současně se vyhnout nepříjemné kontrole. Před tímto jednáním chceme spotřebitele varovat a doporučit jim, aby odmítli uspořádat prodejní akci doma spotřebitelé. Spotřebitelům, kteří zareagují na příslib výhry, hrozí ve vysoké míře riziko, že budou vystaveni nekalým obchodním praktikám a následně budou mít ztíženou možnost domoci se svých práv. Celá tisková zpráva ke staže...

Padělky na brněnské tržnici

(Brno, 19. červen 2014) Na základě hlášení příslušníků cizinecké policie, kteří na tržnici Olomoucká v Brně vytipovali a zajistili stánek, v němž byly nabízeny padělky známých značek, proběhla mimořádná kontrolní akce brněnských inspektorů ČOI. „V průběhu této kontroly bylo v jediném stánku zabráno a mimo dosah kontrolovaného trhovce uloženo přes 500 kusů padělků textilních výrobků, obuvi a galanterie, jejichž vyčíslená odhadnutá hodnota by v případě originálů přesáhla 1,7 miliónu korun,“ uvedla ředitelka inspektorátu ČOI  se sídlem v Brně, Tat...

Jiří Pěkný odvolán z funkce ředitele Inspektorátu ČOI

(Praha, 17. červen 2014) K datu 22. června 2014 odvolal ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný z funkce ředitele Inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického Jiřího Pěkného.Dne 17. června rozhodl ústřední ředitel ČOI o odvolání Jiřího Pěkného z funkce ředitele Inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického. Tuto pozici zastával Jiří Pěkný od poloviny května 2013. V souladu se Zákoníkem práce bylo Ing. Jiřímu Pěknému nabídnuto místo inspektora-specialisty na Inspektorátu České obchodní inspekce Středočeský a Hl. m. Praha.   ...

Kontroly autoservisů – odstraňování fitrů pevných částic

Závěrečná zpráva z kontrolní akce (Praha, 13. červen 2014) Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena na poskytování služeb autoservisů, zejména na informování spotřebitelů při výměně nebo případném odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů. V průběhu 80 kontrol zjistili inspektoři nedostatky ve více než polovině z nich. Z toho v 9 případech kontrolované osoby neinformovaly spotřebitele s náležitou odbornou péčí o tom, že po odstranění filtru pevných částic se motorové vozidlo stává technicky nezpůsobilým k pro...

Nekalé obchodní praktiky v e-shopech trvají

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014 (Praha, 10. červen 2014) Internetový prodej jako progresivní forma obchodování nabývá stále většího významu a podílu na trhu, a proto vyžaduje také ze strany České obchodní inspekce trvalou a náležitou pozornost. Její inspektoři reagují na expanzi internetového obchodování průběžným monitorováním e-trhu, vyhledáváním a následnou kontrolou jeho problémových oblastí. Monitorováno je celé spektrum nabídky výrobků a služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a výsledky kontrol ČOI. Kontrola je následně zahájen...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena