Těhotenské testy – spolehlivost

(Praha, 30. červenec 2014) Na kontroly těhotenských testů, tj. diagnostické prostředky in vitro pro sebetestování, se zaměřili inspektoři oddělení technické kontroly ČOI, aby ověřili funkčnost těchto zdravotnických prostředků určeným pro použití laikem v domácím prostředí. Laboratorním ověřením prošlo 15 druhů těhotenských testů odebraných v obchodní síti. Přestože podle výsledků referenční laboratoře všechny odebrané vzorky správně detekovaly časnou fázi těhotenství, tj. nejpozději v d...

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCHODNÍ INSPEKCE ČESKA A MAĎARSKA

(Praha, 30. červenec 2014)  Ve středu 23. července se uskutečnilo  jednání   zástupců dozorových orgánů nad trhem  Česka a Maďarska. Pozvání Mojmíra Bezecného, ústředního ředitele České obchodní inspekce, přijal  István Pintér, generální  ředitel Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ve středu 23. července 2014 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců partnerského maďarského orgánu dozoru Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vedené generálním ředitelem Istvánem Pintérem s ústředním ř...

Kontroly ČOI – regiony v létě

(29. červenec 2014, Brno, Ostrava, České Budějovice, Ústí nad Labem) Letní měsíce jsou obdobím, kdy jsou pořádány nejrůznější regionální akce, jako poutě a jarmarky, trhy i veletrhy a také se konají tradiční setkání muzikantů a jejich příznivců. Všechny tyto aktivity pečlivě sledují podnikatelé s občerstvením, suvenýry a dalším sortimentem, o který by mohli projevit návštěvníci těchto akcí zájem. A protože je známo, že spotřebitelé jsou na cestách či na dovolené velmi benevolentní a nad ...

Padělky na tržnici Sv. Kateřiny na Rozvadově

(29. červenec 2014, Praha) Na prodejce z tržnice Sv. Kateřiny na Rozvadově se  v pátek 25. 7. 2014 zaměřila  společná kontrolní akce  České obchodní inspekce inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy a  Celního úřadu pro Plzeňský kraj. Kontroly se týkaly dodržování ustanovení zákona o  ochraně spotřebitele, především poctivosti prodeje a dodržování zákazu prodeje výrobků  porušujících některá práva duševního vlastnictví.  U  čtyř prodejců bylo zajištěno 225 kusů padělků v hodnot...

ČOI zjistila v osmi pražských restauracích diskriminaci cizinců

(Praha, 23. červenec 2014) Podle výsledků průzkumů většina cizinců, kteří navštíví Českou republiku, zamíří nejčastěji do hlavního města.  V zájmu rozvoje turistického ruchu je tedy třeba kontrolovat, zda jsou jim nabízeny takové služby, aby jejich dojem z návštěvy Prahy byl co nejlepší a aby se k nám vraceli. Proto se každoročně inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách zaměřují právě na atraktivní a turisty vyhledávaná místa a kontrolují poctivost poskytovatelů služeb, aby mj. ...

LPG a motor. nafta-závady červen

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - červen 2014 a 1. pol. 2014 Praha, 17. červenec 2014) Z 236 vzorků motorových paliv, které byly Českou obchodní inspekcí odebrány ke kontrole jakosti u čerpacích stanic v průběhu června, nevyhovělo stanoveným limitům příslušných technických norem celkem 9 vzorků. Kromě tří vzorků motorové nafty a stejného počtu  LPG pro pohon nesplnily jakostní parametry po jednom vzorku benzin, směsné palivo a FAME. Celkem bylo v 1. pololetí odebráno a zkontrolováno 1...

Zahraniční spotřebitelé nesmí být v Česku diskriminováni

(Ústí nad Labem, 15. červenec 2014) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje a zejména v hlavní turistické sezóně kontroluje, zda nejsou při prodeji výrobků a poskytování služeb spotřebitelé žádným způsobem diskriminováni. K této formě diskriminace dochází nejčastěji účtováním různých cen za stejné plnění. Liberečtí inspektoři společně s polskými kolegy šetřili podání spotřebitele, který upozornil na dvojí taxy parkovného na placeném parkovišti. Jedna sazba byla účtována majite...

Zahraniční spotřebitelé nesmí být v Česku diskriminováni

(Ústí nad Labem, 15. červenec 2014) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje a zejména v hlavní turistické sezóně kontroluje, zda nejsou při prodeji výrobků a poskytování služeb spotřebitelé žádným způsobem diskriminováni. K této formě diskriminace dochází nejčastěji účtováním různých cen za stejné plnění. Liberečtí inspektoři společně s polskými kolegy šetřili podání spotřebitele, který upozornil na dvojí taxy parkovného na placeném parkovišti. Jedna sazba byla účtována majite...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena