Zahraniční spotřebitelé nesmí být v Česku diskriminováni

(Ústí nad Labem, 15. červenec 2014) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje a zejména v hlavní turistické sezóně kontroluje, zda nejsou při prodeji výrobků a poskytování služeb spotřebitelé žádným způsobem diskriminováni. K této formě diskriminace dochází nejčastěji účtováním různých cen za stejné plnění. Liberečtí inspektoři společně s polskými kolegy šetřili podání spotřebitele, který upozornil na dvojí taxy parkovného na placeném parkovišti. Jedna sazba byla účtována majitelům vozů s českými SPZ a druhou, téměř dvojnásobnou, platili řidi...

Festival zakončila filmová ocenění, kontroly ČOI pokuty

(Plzeň, 14. červenec 2014) Život v Karlových Varech se po skončení 49. Mezinárodního filmového festivalu vrací do obvyklých kolejí. Zda však všichni hosté opustili toto lázeňské město jen s dobrými zážitky, je sporné. Své o tom vědí inspektoři ČOI, kteří po celou dobu trvání festivalu v tomto městě ve zvýšené míře monitorovali a kontrolovali poctivost prodeje a úroveň poskytovaných služeb. Dle výsledků kontrol byl každý třetí host nebo zákazník poškozen. A to od drobných prohřešků, jako byly chybějící informace o ceně výrobků a služeb, nebo pou...

Ve Varech klamou návštěvníky festivalu i prodejci šperků

(Plzeň, 11. červenec 2014) Stejně jako festivalový maraton v Karlových Varech, v plném nasazení jsou i inspektoři České obchodní inspekce. V letošním roce si nad rámec tradičních kontrol přidali i jednu speciální – zaměřili se na prodejce šperků osazených drahými kameny.   Ve spolupráci se znalci v oboru gemologie z celních laboratoří zakoupili předem vytipované šperky ve 4 kontrolovaných karlovarských prodejnách, u nichž prodávající deklarovali, že se jedná o přírodní kameny. Předběžný posudek, že se jedná o syntetické kameny, potvrdí až odbor...

Prodej a služby v domovech pro seniory s nedostatky

(Ostrava, 10. červenec 2014) Inspektoři ČOI na severu Moravy se při specializované kontrolní akci přesvědčili o tom, že k porušování spotřebitelských práv nedochází jen na předváděcích akcích, ale také v prodejnách a provozovnách služeb přímo v areálech domovů pro seniory. Na této samostatné akci, která probíhala od dubna do června, zjistili v průběhu 23 kontrol nedostatky u 16 prodávajících. Nejčastěji nebyli spotřebitelé seznamováni s cenou nabízeného zboží nebo služeb a prodejci používali úředně neověřená měřidla. „Vzhledem k vysokému poměru...

ČOI předávavala zkušenosti z dozoru

Informace o pomoci ČOI dozorovým orgánům jihovýchodní Evropy s přibližováním se k evropskému tržnímu dozoru (Praha, 8. červenec 2014) Na závěr společných dozorových akcí, jichž se zúčastnily dozorové orgány zemí jihovýchodní Evropy, které mají zájem přiblížit se evropskému tržnímu dozoru, proběhla v Bělehradě společná konference. Účastníci ocenili možnost praktického využití evropských zkušeností z dozoru nad trhem, společnou výměnu zkušeností a poznatků z kontrolních akcí i analýzu rizik. Díky příspěvku zástupce České obchodní inspekce na wo...

Monitory k PC v prodeji bez dokumentace

(Ostrava, 3. červenec 2014) Na základě poznatků, že jsou v prodeji monitory k počítačům, které nesplňují všechny stanovené podmínky pro jejich uvedení na trh, byla připravena inspektorátem  ČOI  se sídlem v Ostravě samostatná kontrolní akce, která měla tyto poznatky ověřit přímo u prodejců. V průběhu 20 kontrol byly nedostatky zjištěny v polovině případů, z toho 8 prodávajících nabízelo monitory, které neodpovídaly nárokům zákona o technických požadavcích na výrobky.  „Spotřebitelé, kteří se chtějí vyhnout následným problémům s reklamacemi, by ...

Na příhraničních tržnicích padělky i rizikové výrobky

(Plzeň/Ústí, 2. červenec 2014) Se zvýšeným cestovním ruchem, který ohlašuje pravidelně začátek léta a dovolených, se inspektoři ČOI více zaměřili na tržnice v příhraničí, které vyhledávají zejména cizinci. A jejich námaha nebyla zbytečná.  Výsledkem řady kontrol v západních a severních Čechách byly tisíce kusů zabraných padělků, tj. výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, u nichž by škoda způsobená jejich prodejem představovala pro majitele těchto práv mnohamilionové ztráty. Kromě padělků však byly nabízeny na tržnicích také r...

Na tržnici originály značkových výrobků nečekejte

(Ostrava, 1. červenec 2014) Zatímco většina lidí si užívala víkendové pohody a krásného květnového počasí, ostravští inspektoři  ČOI spolu s pracovníky Cizinecké policie zamířili na tržnici v Šenovské ulici, aby zkontrolovali, zda trhovci nenabízejí spotřebitelům výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví.  Padělky zajistili pouze v jednom ze 17 kontrolovaných stánků, ve všech ostatních případech však zjistili řadu dalších nedostatků a porušení povinností. Prodávající zaplatili na místě 14 pokut v celkové výši 19 000 Kč a ostatní tř...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena