Nedostatky v nabídkách spotřebitelských úvěrů i smlouvách

(Praha, 29. srpen 2014) Kontrolami zprostředkovatelů, poskytovatelů úvěrů i dalších subjektů, včetně ověřování nabídek a reklam na spotřebitelský úvěr i kontrol obsahu smluv uzavřených podle zákona o spotřebitelském úvěru, pokračovaly ve 2. čtvrtletí kontroly České obchodní inspekce. Z 57 případů splnila povinnosti stanovené zákonem pouze třetina kontrolovaných, porušení zjištěná ve dvou třetinách kontrol měla různý charakter, plná polovina zjištěných nedostatků se však týkala zákona o spotřebitelském úvěru. „Za nejzávažnější porušení povinnost...

Některé požární dveře nezadrží požár ani 7 minut!

(Praha, 29. srpen 2014) Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu funkčnosti požárních dveří, které jsou nabízeny na vnitřním trhu, a to na základě podnětu přijatého od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Podnět obsahoval závažné podezření, že některé typy dveří, u nichž výrobce deklaruje požární odolnost, ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují. ČOI následně provedla kontrolu u výrobců a distributorů. Po provedené kontrole dokumentace k výrobkům byly v prodejní síti odebrány vzorky požárních dveří a podrobeny za přítomnost...

Internetoví prodejci spotřebitele stále klamou

(Praha, 29. srpen 2014) Pokračující nárůst subjektů podnikajících prostřednictvím internetu znamená také trvalá zjištění protiprávního jednání provozovatelů e-shopů vůči spotřebitelům při kontrolách. Česká obchodní inspekce však při své činnosti využívá všech právních prostředků, aby eliminovala negativní dopad jednání nepoctivých prodejců na důvěru spotřebitelů v tuto formu obchodování. Výsledky kontrol ve 2. čtvrtletí 2014 opakovaně prokázaly, že ty kontrolované e-shopy, u nichž byly zjištěny nedostatky, v polovině případů použily vůči spotře...

O anonymních předváděcích akcích ČOI ví i bez ohlášení

(Praha, 29. srpen 2014) Ve 2. čtvrtletí 2014 zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 206 předváděcích prodejních akcí a nedostatky zjistili ve 170 případech, tj. 82,5 % kontrol. V plánu kontrol měly prioritu neoznámené akce, o kterých se inspektoři dovídali z informací nebo pozvánek zaslaných spotřebiteli, kteří byli pořadateli osloveni, případně od novinářů. Díky této spolupráci s veřejností vzrost i počet prokázaných porušení, neboť nesplnění oznamovací povinnosti o organizované akci je již samo o sobě správním deliktem. Za 1. pololetí nahlásilo ...

Pohřební služby pozůstalé často neseznamují s cenou!

(Praha, 28. srpen 2013) K psychicky nejnáročnějším kontrolám patří prověřování úrovně služeb poskytovaných pohřebními ústavy. Jedním z důvodů je zjištění, že ani poslední věci člověka nejsou pro některé podnikatele dostatečným motivem k tomu, aby se chovali k pozůstalým korektně a nesnažili se z jejich těžké životní situace a smutku nad ztrátou blízké osoby těžit. Z výsledků akce ČOI vyplynulo, že statisticky čtyři z deseti kontrolovaných pohřebních služeb porušily povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele – nejčastěji neseznámením sp...

Kontroly ČOI u čerpacích stanic s minimálními nedostatky

(Praha, 22. srpen 2014) Léto je na vrcholu a nejen Češi se změnili v stěhovavý národ – cestují po vlastní ose i veřejnou dopravou, nezastavila se ani kamionová přeprava a další služby, které jsou bez dopravní obsluhy, a tedy i pohonných hmot, nemyslitelné. Pro tuto chvíli má Česká obchodní inspekce pro všechny uživatele motorových vozidel dobrou zprávu: v průběhu července zjistila při kontrole jakosti pohonných hmot neshodu s jakostními požadavky příslušné technické normy pouze u dvou vzorků motorové nafty z 222 vzorků celkem odebraných paliv. ...

Spotřebitelé často nevědí, kolik zaplatí za zboží ve slevě!

(Praha, 18. srpen 2014) Kontroly výprodejních akcí a různých „akčních slev“ zaměstnávají Českou obchodní inspekci celoročně, neboť Česká republika je v této oblasti fenoménem, kde se snaží obchodníci výhodnými a ještě výhodnějšími cenami udržet zájem spotřebitelů po celý rok. Ne všichni se však při tom chovají zcela korektně a v souladu se zákonem. V průběhu 2. čtvrtletí zkontrolovali inspektoři 667 provozoven a prodejních míst, které nabízely výhodné ceny v rámci výprodeje nebo prodejní akce. Ve 287 případech (43 %) však zjistili jedno i více ...

Angelcare bez krytky

(Praha, 14. srpen 2014) ČOI varuje před přístrojem Angelcare bez krytky kabelů. Angelcare, pohybový a zvukový monitor v různých typových provedeních, byl nahlášen Maltou do systému Rapex, neboť nebyl dostatečně zabezpečen a při jeho užívání došlo ke dvěma případům uškrcení dítěte. „Česká obchodní inspekce proto písemně nařídila distributorům, aby doplnili problematický výrobek kvůli bezpečnosti dětí krytkou kabelů. Spotřebitelé, kteří výrobek již zakoupili, by si měli vyžádat od dodavatele dodání doplňujících bezpečnostních prvků,“ doporučuje ú...

Léto nekončí, stejně jako kontroly ČOI v regionech

(České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň 13. srpen 2014) Letní sezóna vrcholí a s ní pokračují i nikdy nekončící kontrolní povinnosti inspektorů ve všech regionech České republiky. Monitorují prodej zboží a poskytování služeb zaměřených na turisty, pravidelné i příležitostné návštěvníky, kontrolují dodržování zásad poctivosti při prodeji a dalších povinností, které jim ukládají právní předpisy dozorované ČOI. Inspektoři se vydali v uplynulých dnech na kontroly předzahrádek restaurací, na pouť v Hostinném a také byli v patách pořadatelům předvád...

Letní turistická sezóna

(Praha, 12. srpen 2014) Hlavní turistická sezóna je období, ve kterém nezahálejí ani inspektoři ČOI. Monitorují od dubna až do konce září prodej zboží a služby poskytované na většině míst, kam míří dle turistických průvodců tisíce domácích i zahraničních návštěvníků. A těch je v rámci celé České republiky bezpočet, ať se jedná o kulturní a historické památky, ubytovací služby, sportovní areály nebo o stánky s občerstvením, suvenýry či různým sezónním sortimentem. Ve 2. čtvrtletí vytipovali ke kontrole 308 provozoven a nedostatky zjistili ve 110...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena