Cestovní kanceláře a agentury – nejvíc vad v reklamacích

(Praha, 31. říjen 2014) Výsledky kontrol cestovních kanceláří a agentur ve 3. čtvrtletí potvrdily, že jejich provozovatelé mají problémy nejčastěji s poskytováním informací o právech spotřebitelů vyplývajících z vadného plnění a také s vyřizováním reklamací. Tyto nedostatky představovaly více než polovinu zjištění inspektorů ČOI. Z celkem 74 kontrolovaných porušila jednu či více povinností stanovených právními předpisy plná třetina subjektů. Ve sledovaném období bylo pravomocně uloženo celkem 27 pokut v celkové hodnotě 292 000 Kč. „Pozitivním z...

Padělky z českých tržnic stále častěji končí ve skladech ČOI

(Brno/Ústí nad Labem, 27. říjen 2014) Porušování některých práv duševního vlastnictví prodejem padělků chráněných značek a vzorů, včetně nedovolených rozmnoženin zvukových a obrazových nosičů zůstává stále doménou prodejců v pohraničí. Svědčí o tom výsledky kontrolních akcí inspektorů ČOI z Ústí nad Labem a Brna v severočeském Hřensku a také na opačném konci republiky, v jihomoravských Hatích, před několika dny. Jen při těchto dvou kontrolních akcích zajistili inspektoři téměř 500 kusů výrobků protiprávně označených známými chráněnými značkami ...

Kontrola PHM v září

(Praha, 23. říjen 2014) V září pokračovala ČOI v monitorování trhu s pohonnými hmotami a dalších kontrolách jakosti odebraných vzorků motorových paliv. Z celkem odebraných 262 vzorků nevyhovělo stanovené jakosti 7 z nich, a to 4 vzorky motorové nafty a 3 vzorky LPG pro pohon. Tři vzorky motorové nafty nesplnily požadavek technické normy v parametru bod vzplanutí a jeden vzorek nevyhověl ve více ukazatelích. Tři nevyhovující vzorky LPG pro pohon obsahovaly nadlimitní množství síry. U čerpacích stanic v Praze, Středočeském kraji a také na západě ...

Pozor na prodejce uhlí – nenechte se ošidit!

(Ústí nad Labem, 22. říjen 2014) Přestože přes den ještě sluníčko hřeje, noci jsou čím dál chladnější a je nejvyšší čas zkontrolovat a doplnit zásoby paliva na zimu. A tak zejména prodejci uhlí mají plné ruce práce, aby všechny dodávky vyřídili včas. Ne všichni však jsou poctiví, a tak mají také inspektoři ČOI co dělat, aby nepoctivce mezi nimi odhalili a v maximální možné míře zabránili poškozování spotřebitelů. O tom, že nejde o zanedbatelné částky, svědčí pokuta 2 mil. Kč vyměřená prodejci uhlí, který loni při dodávkách uhlí poškodil nejméně...

Dětská ohrádka nemusí pro dítě znamenat bezpečí

(Praha, 21. říjen 2014) Při monitorování nabídky výrobků určených pro péči o děti zjistila Česká obchodní inspekce, že je na vnitřním trhu spotřebitelům nabízen výrobek, který pro velmi malé děti, jimž je určen, představuje riziko. Jedná se o dětskou ohrádku, sestavenou ze šesti dílů, která má zabránit dítěti opustit vymezený bezpečný prostor. Ohrádka je vybavena brankou, při jejímž otevření vzniká střižné místo (mezera), v níž si může dítě při náhodné manipulaci skřípnout prstíky.  ČOI nařídila stažení výrobku z trhu a připravuje dokumentaci k...

Nepoctiví prodejci na letní i podzimní Floře Olomouc

(20. říjen 2014, Ostrava) Mezinárodní zahradnický veletrh FLORA OLOMOUC přilákal na letní i podzimní část výstavy podle odhadů rekordní počet příznivců zahradničení, obdivovatelů květin i milovníků okrasných rostlin, a to laiků i odborníků. Návštěvníci veletrhu měli možnost, kromě prohlídky květinových i dalších expozic a seznámení se s novinkami z oboru, nakoupit také potřeby pro zahrádkáře a pěstitele, různé suvenýry nebo dárkové předměty, které jim nabízeli stánkaři v průběhu konání obou částí veletrhu včetně občerstvení, textilního a dalšíh...

Padělky na tržnici SAPA za 23 milionů

(17. říjen 2014, Praha) Největší letošní úlovek padělků – výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, odvezli inspektoři ČOI ve středu ve večerních hodinách z pražské tržnice SAPA. Celkem zajistili 4092 kusů výrobků, jejichž hodnota vyčíslená v ceně originálů by byla téměř 23 miliony korun. Byl to výsledek jediné kontroly, k níž si 6 inspektorů muselo přizvat další tři kolegy, aby zvládli kontrolu a soupis všech falzifikátů, které v tomto stánku objevili. Jednalo se o padělky nejméně 10 chráněných značek, jimiž byly výrobky nedovo...

ČOI kontrolovala na Zlaté přilbě i na Velké pardubické

(Hradec Králové, 16. říjen 2014) V Pardubicích je začátek října nerozlučně spojen s mezinárodními sportovními akcemi - Zlatou přilbou a Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou. Proto ani inspektoři východočeského inspektorátu ČOI, jak 5. října tak i o týden později, nemohli na těchto významných akcích chybět. Nezajímalo je však dění na závodní dráze, ale kontrola stánkařů, kteří nabízeli návštěvníkům občerstvení. Vytipovali si ke kontrole 11 stánků a v 8 případech zjistili nedostatky. Na místě uložili tři pokuty příkazem a pět kontrolovaných os...

Kromě padělků textilu na tržnicích také iPhony s funkcí paralyzérů

  (Plzeň, 14. říjen 2014) Opakované kontroly příhraničních tržnic jsou běžnou praxí České obchodní inspekce, stejně jako zajištěné padělky zboží ve vyčíslené hodnotě originálů, přesahující milionové škody majitelů práv duševního vlastnictví. Při posledních akcích na západočeských tržnicích však bylo o něco rušněji – mezi zabranými téměř 3000 kusy padělků za více než 19 milionů korun bylo také 25 kusů padělků mobilů s designem iPhonu.  Podle etikety se nejednalo o mobil, ale o LED svítilnu s několika funkcemi, nevhodnou pro děti do tří let věku...

Nafukovací hračky na trhu bez značení a varování v češtině

  (Praha, 9. říjen 2014) V období, kdy je na trhu největší poptávka po nafukovacích hračkách do vody a jejich sortiment je nejširší, probíhala také kontrolní akce ČOI zaměřená na tyto výrobky. I přes průběžně opakované kontroly zjistili inspektoři i při této akci, že jsou stále v nabídce prodejců hračky anonymní a bez označení shody CE. Dále zjistili, že nabízené hračky do vody nejsou vybaveny varováním či upozorněním na to, proč je konkrétní hračka pro určitou skupinu dětí nevhodná, případně jsou tyto informace uvedeny pouze v cizím jazyce. J...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena