Nepodceňujte prevenci!

(Praha, 8. říjen 2014) K potlačení nekalých obchodních praktik zástupců předváděcích společností nestačí jen přísnější zákony, časté kontroly a vysoké pokuty ukládané za porušení. Je třeba, aby také spotřebitelé znali svá práva, uměli jich využívat a bránit se protiprávnímu jednání prodávajících. K tomu má přispět série preventivně informačních přednášek a seminářů nejen pro seniory, kterou organizují městské a obecní úřady po celé republice. O svoje poznatky z kontrolní činnosti se podělí a informace o spotřebitelských právech poskytnou zkušen...

Služby přes internet klamou spotřebitele cenami bez DPH

(Praha, 7. října 2014) Na služby nabízené prostřednictvím internetu v Praze a Středočeském kraji se zaměřili v mimořádné kontrolní akci inspektoři ČOI. Jejím cílem bylo ověřit, jak jsou spotřebitelé informováni o podmínkách a ceně služeb např. když si chtějí objednat úklid domácnosti, přeložit dokumenty a podobně.  Zkontrolovány byly nabídky 6 firem, z nichž ani jedna neseznámila spotřebitele s cenou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. „Všechny poskytovaly neúplnou informaci o ceně svých služeb, neboť v ní nebylo započteno DPH. S těmit...

Inspektoři ČOI kontrolují východočeské cyklostezky na kolech

(Hradec Králové, 6. říjen 2014) Region Východních Čech láká stále více návštěvníků a nabízí v okolí Labe hodně možností rekreace, poznávacích výletů a příležitostí k různému sportovnímu a kulturnímu vyžití. Jedním z důvodů zvýšeného cestovního ruchu je také širší síť cyklotras a cyklostezek. Zda jsou také služby, nabízené uživatelům cyklostezek, v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy, ověřovali východočeští inspektoři, kteří se vydali na kontrolu prodejců jako cyklisté.  Nedostatky zjistili u 19 prodávajících z 43 kontrolovaných....

Na západě Čech padělky na tržnicích i v buticích

(Plzeň, 2. říjen 2014) Další úspěšnou akci si mohli na konto připsat západočeští inspektoři po 2 kontrolách v Železné Rudě, kde zabrali přes tisíc kusů padělků výrobků známých značek za téměř 2,5 milionu Kč v odhadnutých cenách originálů. Celkem zabrali za poslední 4 týdny cca 6800 kusů výrobků, jejichž prodejem by majitelům práv duševního vlastnictví vznikla škoda ve výši přesahující 13,2 milionu Kč. „Prodej padělků však nezjišťujeme jen na tržnicích, ale také v obchodech s tzv. luxusním zbožím a odpovídajícími cenami. O tom svědčí pokuta ve v...

Značení hraček nevěnují prodávající náležitou pozornost

(Praha, 1. října 2014) Výsledky kontrol hraček ve 2. čtvrtletí 2014 potvrdily, že se opakují stále stejné nedostatky. Na trhu jsou v nabídce hračky bez označení CE nebo hračky anonymní, tj. bez uvedení identifikačních údajů o jejich výrobci či dovozci, bez povinných označení a varování, i hračky, které díky různým nedostatkům či vadám mohou ohrozit zdraví nebo dokonce život dětí. Při kontrolách zjišťovali inspektoři nejen porušení povinností stanovených právními předpisy pro uvádění hraček na trh a jejich distribuci, ale také četná porušení zák...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena