Stavební materiály v internetových obchodech

(Praha, 31. prosinec 2014) Prostřednictvím internetu lze v současnosti koupit už téměř cokoliv, například i stavební materiály. Při nákupu výrobků většího objemu v e-shopu je však třeba mít na paměti rizika, která tento způsob prodeje přináší. V průběhu 12 kontrol bylo zkontrolováno 12 různých stavebních výrobků nabízených v 11 internetových obchodech,  s následným došetřením zjištěných nedostatků u 1 výrobce. Inspektoři v některých případech zjistili, že harmonizované stavební výrobky nabízené v internetových obchodech nesly označení CE, které...

Předvánoční kontroly ČOI ve východních Čechách

(Hradec Králové, 31. prosinec 2014) Prosinec už dávno není časem adventu a vánočního rozjímání, ale spíše symbolem nákupní horečky na straně jedné a snah co nejvíce zboží prodat na straně druhé. Proto se i inspektoři ČOI v tomto období více než kdy jindy soustředí na kontrolu poctivosti prodeje výrobků, včetně klasického vánočního sortimentu, a také monitorují, zda nejsou v prodeji výrobky porušujících některá práva duševního vlastnictví. Při dvou kontrolních akcích provedli ve čtyřech východočeských městech celkem 19 kontrol a nedostatky zjist...

Textilní výrobky jsou v prodeji bez značení a také bez ceny

(Praha, 30. prosinec 2014) V průběhu kontrol značení textilu ve 3. čtvrtletí 2014 zjistili inspektoři ČOI celou řadu nedostatků, jimiž jsou porušovány povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele pro prodej textilních výrobků, včetně přímo účinného předpisu EU, upravujícího názvy textilních vláken a značení tohoto sortimentu materiálovým složením. Závady zjištěné ve více než polovině z celkem 477 kontrolovaných provozoven a prodejních míst signalizují, že prodávající nevěnují dostatečnou pozornost označování textilního zboží ani dalším i...

Polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren porušila zákon

(Praha, 22. prosinec 2014) Cílem kontrolní akce České obchodní inspekce ve 162 bazarech a zastavárnách bylo ověřit, jakým způsobem jsou spotřebitelé informováni o nabízeném zboží a zda prodávající dodržují obecně závazné právní předpisy, stanovené pro tuto oblast podnikatelské činnosti. „Inspektoři zjistili nedostatky ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Jednalo se nejen o porušení informačních povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele, ale také o nedostatky v povinné identifikaci klientů a v uchovávání těchto údajů. ...

Kontrola phm v listopadu

(Praha, 19. prosinec 2014) V listopadu zachytili inspektoři ČOI v průběhu kontrol jakosti pohonných hmot celkem 9 nejakostních vzorků benzinů, motorové nafty, LPG pro pohon a také FAME. Nejzávažnější porušení jakosti – a to nadlimitní obsah síry, byl opět zjištěn u 2 vzorků LPG pro pohon. Odchylky zjištěné u dalších 6 vzorků (benzinů, motorové nafty a FAME) byly vyhodnoceny jaké méně závažné. Zákaz prodeje vydali inspektoři ČOI na celkem 5733 litrů nejakostních paliv v souhrnné hodnotě 166 008,50 Kč. Vzorky pohonných hmot budou odebírány a kont...

Zprostředkovatelé úvěrů i věřitelé spotřebitele stále klamou

(Praha 18. prosinec 2014) Nejen před Vánocemi se nejrůznější nebankovní subjekty snaží nalákat spotřebitele na nabídku zprostředkování nebo poskytnutí úvěru za tzv. výhodných podmínek k uzavření smlouvy, což se jim i díky nedostatečné finanční gramotnosti zájemců o získání úvěru daří. Spotřebitel ve finanční tísni často podepíše, vzhledem k neznalosti zákonů, úvěrovou smlouvu s velmi nevýhodnými podmínkami. Inspektoři ČOI při kontrolách ověřovali, zda spotřebitelé dostávají všechny povinné informace k tomu, aby se mohli rozhodnout odpovědně, u ...

Na trhu jsou stále hračky bez povinného značení a informací

(Praha, 15. prosinec 2014) Dozor ČOI nad sortimentem hraček pokračoval i ve 3. čtvrtletí 2014. V průběhu téměř 300 kontrol bylo ověřováno jak plnění informačních povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími předpisy, tak i bezpečnost konkrétních typů hraček, které byly odebírány nejčastěji na základě podání spotřebitelů. „Pro spotřebitele však není výsledek těchto kontrol nijak povzbudivý. Naši inspektoři zjistili, že až 60 % distributorů se plněním informačních povinností a povinnou identifikací...

ESC – Upozornění pro vánoční online nákupy v Evropské unii

(Praha, 12. prosince 2014) Spotřebitelé na poslední chvíli objednávají vánoční dárky a po lepších cenách a vyšší kvalitě se ohlížejí také na zahraničních e-shopech v EU. Jejich trh již přes deset let monitoruje síť Evropských spotřebitelských center, která vydala následující upozornění, na co si dát pozor při internetových nákupech na poslední chvíli.   Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):

Pozor na hračku – sadu hudebních nástrojů MY NEW BAND

(Praha 11. prosinec 2014) Česká obchodní inspekce upozorňuje spotřebitele na nebezpečnou hračku, kterou zachytili západočeští inspektoři a mohla by se objevit i na předvánočním trhu. Sada plastových hudebních nástrojů přitahuje zájem dětí nejen svými pestrými barvami, ale také vydávaným tónům. Ze sady nástrojů představuje pro malé muzikanty riziko zejména flétna, a to díky náustku, který se dá lehce sejmout a snadno se vejde do zkušebního válce pro malé části. To znamená, že při hře – vložení flétny do úst, hrozí dítěti nebezpečí vdechnutí této...

Inspektoři ČOI stále zjišťují v e-shopech nedostatky

(Praha, 8. prosinec 2014) Dotaz, na který odpovídají pracovníci ČOI snad nejčastější, je, jak se pozná poctivý nebo bezpečný e-shop. I přesto, že univerzální rada neexistuje, je několik zásad, které by měli spotřebitelé dodržovat – kromě ceny zboží nebo služby by je měla zajímat identifikace prodejce a nabízené obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání. O tom, že tato doporučení mají své opodstatnění, svědčí výsledky kontrol internetového obchodování ve 3. čtvrtletí. „Naši inspektoři zjistili porušení jednoho či více ustanovení ...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena