Obaly kontrola – 2014

(Praha 31. březen 2015) V období od června do listopadu 2014 inspektoři kontrolovali dodržování povinností stanovených zákonem o obalech. Dozorová akce, do níž byly zapojeny všechny inspektoráty ČOI, byla zaměřena kromě kontrol zajištění výkupu vratných zálohovaných obalů také na kontrolu dodržování podmínek pro uvádění obalů na trh a jejich zpětného odběru. U prodejců, tj. v obchodních řetězcích a dalších provozovnách, tak u výrobců a dovozců obalů, bylo v rámci centrálně řízené akce provedeno celkem 447 kontrol. Nedostatky byly zjištěny ve ví...

Ojetá vozidla výsledky kontrol – 2014

(Praha, 30. březen 2015) Kontrolní akce zaměřená na nabídku a prodej použitých motorových vozidel měla ověřit, jakým způsobem prodávající poskytují informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů, a také jak spotřebitele informují o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, včetně možnosti platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Již průběžné výsledky kontrol prokázaly při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel závažné nedostatky – zejména jednání prodávajících v rozporu s požadavky odborné péče, neboť neposkyto...

ČOI: Vysoký obsah vody v naftě bylo ojedinělé zjištění!

(Praha, 23. březen 2014) Monitorování a odběry vzorků motorových paliv ke kontrole jakosti pokračovaly v únoru podle stanoveného harmonogramu, doplněného šetřením podnětů podaných spotřebiteli. Z celkem odebraných 236 vzorků nevyhověly jakostním požadavkům technických norem 3 vzorky pohonných hmot. Nejzávažnějším zjištěním byl obsah vody v jednom vzorku motorové nafty, obsahující téměř padesátinásobek normou povoleného množství vody. „S takovým případem se Česká obchodní inspekce od roku 2001, kdy sleduje jakost pohonných hmot, setkala poprvé. ...

Inspektoři ČOI kontrolovali hračky na FOR MODEL 2015

(Ostrava, 19. březen 2015) Výstava FOR MODEL 2015 je příležitostí, kde se malí i velcí milovníci hraček mohou seznámit s novinkami v sortimentu hraček a modelů, a některé z nich si i zakoupit. Proto se na olomoucké výstaviště v průběhu konání této výstavy vypravili také inspektoři ČOI, aby prověřili, zda výrobky odpovídají požadavkům pro uvedení na trh. Všechny hračky a modely kontrolované na této akci požadovaných předpisům vyhověly. Nedostatky však inspektoři zjistili v prodejně v bezprostřední blízkosti výstavního areálu, a to nabídku čokolá...

Pořadatelé předváděcích akcí mění taktiku

(Praha, 18. březen 2015) Česká obchodní inspekce v posledních týdnech zaznamenala mimořádný nárůst počtu podání nespokojených spotřebitelů, kteří se na inspekci obracejí v souvislosti s nákupem zboží na předváděcích akcích konaných přímo v sídle společnosti. Takový nákup je značně rizikový, protože mohou vznikat spory, zda má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů. Mnozí spotřebitelé navíc nemají ani doklad o koupi. Ten má prodávající povinnost vystavit pouze na vyžádání spotřebitele.   Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

ČOI nahlásila do systému RAPEX 14 nebezpečných výrobků

(Praha, 16. březen 2015) Česká obchodní inspekce nahlásila v roce 2014 do systému RAPEX celkem 14 notifikací nebezpečných výrobků. Osm z nich bylo zveřejněno v kategorii vážné riziko, 3 výrobky byly notifikovány v kategorii jiné než vážné riziko, a další 3 byly pro informaci. České obchodní inspekci bylo adresováno kontaktním bodem celkem 1525 notifikací a naopak kontaktnímu bodu ČOI předala 8 oznámení s informací o nebezpečných výrobcích,  které byly oznámeny do systému RAPEX jinými členskými státy. V průběhu roku přijala České obchodní inspek...

Beruška s magnetem není hračka vhodná pro děti!

(Praha, 13. březen 2015) Česká obchodní inspekce zjistila, že je na trhu ČR v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro dětské uživatele představuje vážné riziko, a to poškození zdraví nebo poranění v případě, že dítě při hraní spolkne nebo vdechne malé části, uvolněné z těla berušky. Česká obchodní inspekce prodej berušky s magnetem zakázala a distributor stáhl výrobek neznámého výrobce z trhu. Hračka byla nahlášena do databáze nebezpečných výrobků RAPEX. Jedná se o výrobek:  Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

Zvířátko s ventilátorem je pro dítě nebezpečné!

(Praha, 12. březen 2015) Při monitorování trhu s hračkami odebrali inspektoři České obchodní inspekce výrobek, u kterého bylo následným odborným posouzením zjištěno, že hlavně pro děti představuje vážné riziko poškození zdraví. Jedná se o výrobek v podobě zvířátka s hlavou kočky a šňůrkou k zavěšení na krk. Výrobek, který vypadá jako hračka s vrtulkou, má i funkci malého ventilátoru na bateriový pohon. K poškození zdraví dětského uživatele může dojít spolknutím baterie typu AAA, jejíž kryt lze otevřít bez použití nástroje, a další riziko úrazu ...

Žabička s magnetem je nebezpečná hračka!

  (Praha, 11. březen 2015) Nebezpečí poškození zdraví hrozí dětem při hře s žabičkou na magnet. Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro děti představuje vážné zdravotní riziko. Při zkoušce pevnosti stačila minimální síla k uvolnění končetin a malé žabky od hračky. Při hře s touto hračkou stačí jen nešťastná shoda okolností, aby dítě spolklo nebo vdechlo uvolněné malé části, které mu mohou zablokovat dýchací cesty, případně poranit vnitřní orgány. Po zpracování potřebných podkladů ...

Na Hatích padělky téměř za 1,5 milionu Kč

(Brno, 11. březen 2015) Mimořádná kontrolní akce na tržnici ASIA BAZAR Hatě proběhla v pátek 6. března za účasti 13 příslušníků Cizinecké policie a zástupců ochranných známek. Kontrolní akce se zúčastnilo také 13 inspektorů České obchodní inspekce. Celkem ČOI zajistila 456 ks padělků textilních oděvů, obuvi a galanterie,  jejichž hodnota vyčíslená v ceně originálů by byla téměř 1,5 milionu korun. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, prodej, nabídku a skladování zboží porušující některá práva duševního vlas...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena