Mimořádné kontroly ČOI na MS v hokeji

(Praha, 1. květen 2015) Stejně jako hokejoví fanoušci, podnikatelé či policie, připravuje se na hokejový šampionát i Česká obchodní inspekce. Ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje se dohodla na mimořádných kontrolách, a to přímo v areálech, kde se budou hokejové zápasy odbývat, tak i dalších místech, která budou nabízet služby nebo prodej zboží návštěvníkům Mistrovství světa v ledním hokeji. Zaměří se na restaurace a stánky s občerstvením, taxislužby, prodej nejrůznějšího zboží a suvenýrů, ale také na další služby související s šampionát...

Teleskopický žebřík XT LINE ML 1003 je nestabilní a nebezpečný!

(Praha, 30. duben 2015) V rámci mezinárodní dozorové akce PROSAFE, zaměřené na bezpečnost kloubových a teleskopických žebříků, byl na českém trhu zjištěn výrobek, který nesplňuje standardy obecné bezpečnosti ani neodpovídá požadavkům technické normy, na niž se výrobce odkazuje. Laboratorním posouzením byly zjištěny závažné nedostatky při zkouškách pevnosti plastových částí, celkové pevnosti žebříku a stability. Kromě toho žebřík nevyhověl požadavkům na funkčnost patek. V důsledku těchto závad hrozí uživateli nekontrolovaný pád a riziko poranění...

Flora Olomouc – prodej bez cenovek a dokladů o koupi

(Ostrava, 29. duben 2014)  Pestrobarevné expozice květin, stánky s okrasnými i užitkovými rostlinami, potřebami pro milovníky zahradničení a dalšími výrobky byly opět lákadlem pro tisíce obdivovatelů jarní mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc. Nechyběly ani stánky s občerstvením, jejichž nabídka měla uspokojit všechny chutě návštěvníků. A právě prodejní stánky zajímaly tradičně i inspektory České obchodní inspekce. Zkontrolovali celkem 19 prodejních míst v areálu výstaviště i v nejbližším okolí a nedostatky zjistili u 7 prod...

Dřevěná stavebnice pro děti obsahuje příliš malé části

(Praha, 28. duben 2015) Při monitorování trhu inspektoři ČOI na tržnici v západních Čechách zjistili, že je v nabídce pro spotřebitele anonymní hračka bez jakýchkoliv značení a informací, která může znamenat pro děti, kterým je určena, riziko. Nebezpečí pro dětské uživatele spočívá v možném vdechnutí nebo spolknutí některého z malých dílků stavebnice, které se snadno vejdou do zkušebního válce pro malé části. Těchto dílků je v 50dílné stavebnici celkem 13. Po zákazu distribuce vydaném ČOI prodávající výrobek stáhl z trhu. Po kompletním zpracová...

Stavebnice-vláček ohrožuje zdraví nejmenších dětí

(Praha, 28. duben 2015) Riziko ohrožení zdraví nejmenších dětí představuje anonymní dřevěná stavebnice vláčku, jejíž prodej zjistili inspektoři České obchodní inspekce při kontrole tržnice na západě Čech. Nebezpečí spočívá v možném vdechnutí nebo spolknutí malých dílků stavebnice dítětem při hře. Takových dílků je v celé stavebnici pět. Kromě toho není hračka označena věkovou kategorií, pro kterou je vhodná, a kromě povinného označení shody CE chybí identifikace výrobce nebo dovozce a jakékoliv informace a upozornění na rizika. Stavebnice-vláče...

Pohonné hmoty – březen 2015

(Praha, 27. březen 2015) Vzorky motorových paliv odebraných u čerpacích stanic v průběhu měsíce března vykázaly odchylky od jakostních norem pouze u 3 vzorků motorové nafty. Odebráno bylo celkem 237 vzorků motorových paliv, z nichž nevyhověly technickým normám 3 vzorky, tj. 1,3 % z nich. Celkový poměr zjištěných nedostatků je tedy stejný jako v předchozích dvou měsících. Zákaz prodeje uložila Česká obchodní inspekce do doby zjednání nápravy na téměř 9 tisíc litrů nejakostní motorové nafty za cca 286 000 Kč u dvou čerpacích stanic. S kontrolovan...

Tuhá paliva – 2014

(Praha, 24. duben 2015) Ve 2. pololetí roku 2014, tedy v období, kdy si spotřebitelé nejčastěji doplňují zásoby tuhých paliv na zimu, bylo provedeno u vytipovaných dodavatelů celkem 129 kontrol, při nichž Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky ve více než 40 % případů. Kontroly prodeje tuhých paliv ve skladech i jejich dodávek při rozvozu prokázaly, že zdaleka ne všichni dodavatelé dodržují zásady poctivosti prodeje. To znamená, že objednané množství paliva není ve skutečnosti dodáno a je nesprávně účtováno, spotřebitelé nejsou seznámeni s...

Nákup použitého zboží

(23. duben 2015, Ústí nad Labem) Patříte k pravidelným, nebo jen občasným zákazníkům bazarů a nakupujete zboží „z druhé ruky“? Pak byste měli vědět, za jakých podmínek nese prodávající odpovědnost i za vady použitého zboží a že také na tento prodej se vztahují povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem. Ne všichni prodávající však tyto povinnosti plní, což prokázala kontrola na základě podnětu spotřebitele u prodejce, který prodává nové i použité zboží dovezené z Německa. Při kontrolním nákupu nebyl inspektorům na...

Značení obuvi – 2014

(Praha, 21. duben 2015) Samostatná kontrolní akce zaměřená na značení obuvi byla do plánu činnosti ČOI zařazena v roce 2014 poprvé a jejím výsledkem byly nedostatky zjištěné v téměř 60 % kontrol z 1304 provedených. Následné zákazy prodeje se vztahovaly na více než 10 tisíc párů obuvi v hodnotě 1,6 milionu korun. Nejčastějším porušením byl prodej výrobků bez údajů o výrobci nebo dovozci a chybějící označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi. Téměř stejně často nebyl spotřebitel náležitě seznámen se správným způsobem použití a údržby z...

Výběr vysoké dětské židle vyžaduje zvýšenou pozornost

(Praha, 20. duben 2015) Mezinárodní dozorová akce PROSAFE, do níž byla Česká obchodní inspekce zapojena, byla zaměřena na kontroly výrobků určených pro péči o děti, a to na vysoké židličky. Jejím cílem bylo ověřit, zda tyto výrobky při uvedení na trh splňují požadavky stanovené příslušnými technickými normami na jejich značení a informace pro spotřebitele, a současně ověřit jejich bezpečnost. V průběhu akce provedli inspektoři ČOI na tuzemském trhu celkem 133 kontrol se zaměřením na vysoké dětské židle a nedostatky zjistili při 27 z nich. Zákaz...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena