Automobilová burza Držkov a kontroly ČOI

(Liberec, 30. červen 2015) V minulém týdnu byla na základě podnětu spotřebitele provedena kontrola na prodejní automobilové burze v Držkově. Spotřebitel ve svém podnětu poukazoval na skutečnost, že mu po zaplacení vstupného nebyl na vyžádání vystaven doklad o zaplacení se všemi  zákonnými náležitostmi. V době kontroly bylo zjištěno, že pořadatel nevystavil na vyžádání doklad o zaplacení vstupného se zákonem stanovenými náležitostmi a neseznámil s cenou vstupného na burzu, za to mu byla uložena pokuta ve výši 2 000 korun. A při kontrole neobstál...

Padělky -1. Q 2015

(Praha, 30. červen 2015) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik nabídkou nebo prodejem výrobků či služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví jak na základě podání majitelů práv duševního vlastnictví, tak i s využitím vlastních poznatků nebo podání spotřebitelů. Kromě prodeje padělků a rozmnoženin však zjišťuje na trhu při těchto kontrolách průběžně i řadu dalších nedostatků. V 1. čtvrtletí prokázali inspektoři porušení některých práv duševního  vlastnictví v průběhu 69 kontrol ze 43...

Kontroly ČOI na ME ve fotbale do 21 let

(Uherské Hradiště, 29. 6. 2015) Na zápasy mladých fotbalistů se nevypravili jen fanoušci, ale také kontroloři ČOI a to dokonce opakovaně ve dnech 18. 6., 21. 6. a 24. 6. 2015. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména na poctivost prodeje při nabídce a prodeji výrobků a poskytování služeb během Mistrovství Evropy při fotbalových zápasech do 21 let v Uherském Hradišti. Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

Eurokomisařka Jourová dnes navštívila ČOI a ESC

(Praha, 26. červen 2015) Věra Jourová je první eurokomisařkou, která pracovně navštívila českou pobočku sítě Evropských spotřebitelských center (ESC). Témata dnešního jednání s Mojmírem Bezecným, ústředním ředitelem České obchodní inspekce, při níž ESC ČR působí, a ředitelem centra Tomášem Večlem se týkala přeshraniční spolupráce při ochraně práv spotřebitelů na jednotném trhu. Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

Jakost pohonných hmot před letní sezónou téměř bez vad

(Praha, 26. červen 2015) Pro motoristy je to na začátku hlavní sezóny dobrá zpráva. Pouze jeden kontrolní vzorek motorového paliva ze 166 odebraných u čerpacích stanic a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v průběhu května, nevyhověl stanoveným limitům jakosti. Požadavky příslušné technické normy nesplnil jeden vzorek motorové nafta, a to v jakostním parametru bod vzplanutí, jehož naměřená hodnota byla nižší než 20 °C. To je o 33 °C méně než stanoví při zahrnutí nejistoty měření příslušná technická norma. Ostatní vzorky pohonných hmot stano...

Společná kontrola v Ústí nad Orlicí zjistila řadu nedostatků

(Hradec Králové, 25. červen 2015) Do společné kontrolní akce koordinované Inspektorátem České obchodní inspekce se sídlem v Hradci Králové se zapojila Krajská veterinární správa Celní úřad pro Pardubický kraj a oblastní inspektorát Českého metrologického institutu. Kontrolovány byly obchody, restaurace a taxislužby v Ústí nad Orlicí, a to z hlediska dozorových kompetencí zúčastněných kontrolních orgánů. Celkem se uskutečnilo 27 kontrol a nedostatky byly zjištěny v 17 případech. Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

Při slevách jsou spotřebitelé nepozorní a prodejci klamou

(Praha, 22. červen 2015) Slevy nejsou na českém trhu jen sezónní záležitostí, ale jsou nabízeny celoročně. Spotřebitelé jsou tedy téměř nepřetržitě lákáni na různé slevové a výprodejní akce, které nejsou leckdy tak výhodné, jak je prodávající prezentují. V 1. čtvrtletí bylo v průběhu 1505 kontrol zjištěno porušení právních předpisů v téměř 40 % provozoven nabízejících v různém rozsahu slevy a akční ceny, a v tomto období pravomocně uložené pokuty přesáhly 3,5 milionu korun. „Nespokojení spotřebitelé se často obracejí na inspektoráty s podněty, ...

Příliš malé díly stavebnice mohou dítě poranit

(Praha, 19. červen 2015) Česká obchodní inspekce upozorňuje na nebezpečí poškození zdraví dětí při hře s dřevěnou stavebnicí Wooden Toys, kterou inspektoři nalezli na českém trhu. Při zkoušce bylo zjištěno, že stavebnice obsahuje 25 dílků z celkových 27, které se celé vejdou do zkušebního válce pro malé části. To představuje hlavně pro děti vážné riziko, neboť při hře může snadno dojít k vdechnutí či spolknutí malé samostatné části a v důsledku toho k zablokování dýchacích cest, případně k poranění vnitřních orgánů. Hračka byla nahlášena do ...

V restauracích a barech se šidilo v Brně i Českých Budějovicích

(Brno a České Budějovice, 19. červen 2015) Výsledky kontrol v barech svědčí o tom, že někteří podnikatelé svým jednáním nejen porušují zákony a poškozují spotřebitele, ale také ohrožují dobré jméno poctivých podnikatelů. Při kontrolách 9 barů a restaurací s večerním provozem v centru dvou krajských měst zjistili inspektoři ČOI nedostatky v 6 z nich. Vzhledem k této nepříznivé bilanci bude Česká obchodní inspekce v podobných akcích v průběhu letní sezóny pokračovat.   Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

Plyšový tučňák s přísavkou je nebezpečná hračka!

(Praha, 18. červen 2015) Inspektoři České obchodní inspekce při monitorování trhu s hračkami zjistili v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje zejména pro děti vážné riziko poškození zdraví. Nebezpečí hrozí dětem při hře s plyšovým tučňákem s přísavkou. K uvolnění přísavky od hračky stačila při zkoušce pevnosti minimální síla. Při nešťastné shodě okolností může dítě tuto uvolněnou přísavku spolknout nebo vdechnout, což může vést k zablokování dýchacích cest, případně k poranění vnitřních orgánů. Vzhledem k vysoké míře rizika bude h...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena