Pohřební služby pozůstalé klamou a také šidí

(Praha, 21. září 2015) Výsledky kontrol provedených v období od 1. dubna do 30. června 2015 v provozovnách pohřebních služeb potvrdily správnost rozhodnutí, pokračovat v této kontrolní akci i ve 3. čtvrtletí. Přestože se ve většině případů nejednalo o závažná porušení, zjistili inspektoři nedostatky v téměř 45 % kontrol. Nejčastěji porušovali prodávající povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele tím, že nevyplnili řádně objednávku služeb a doklady o zakoupení výrobku, neposkytli spotřebiteli úplné a pravdivé informace o uplatnění a ro...

Padělky – 2.Q 2015

(Praha, 18. září 2015) Kontroly výrobků zaměřené na možné porušování práv k duševnímu vlastnictví probíhaly ve 2. čtvrtletí ve všech typech prodejen, tj. v kamenných provozovnách, ve stáncích i v e-shopech. V  téměř pětině ze 600 kontrol inspektoři ČOI zajistili padělky, tj. výrobky porušující některá práva majitelů duševního vlastnictví. Nedostatků však bylo zjištěno mnohem více, a to celkem u ¾ kontrol. „Ze značek byla nejčastěji porušována práva majitelů ochranných známek Burberry a Nike, téměř polovinu zabraných výrobků představovaly padělk...

Hračky pro nejmenší je třeba vybírat obezřetně

(Praha, 17. září 2015) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce hračka, která představuje pro nejmenší spotřebitele riziko. Inspektoři České obchodní inspekce při monitorování trhu s hračkami zjistili v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje zejména pro děti vážné riziko poškození zdraví. Nebezpečí hrozí dětem při hře s plyšovým psem v tašce. K uvolnění očí a nosu stačila minimální síla, stejně jako k roztržení švů hračky, kdy byla při zkoušce pevnosti použita  minimální síla. Při nešťastné shodě okolností...

Svítící medvídek je pro děti nebezpečný

(Praha, 17. září 2015) Opatrnosti při výběru hračky pro nejmenší děti není nikdy dost. Dokazuje to i zjištění České obchodní inspekce v případě malého gumového medvídka. Nebezpečí pro nejmenší děti se tentokrát skrývalo v nenápadné pružné šňůrce na hlavičce hračky, která se při zkoušce zatížením natáhla do délky 1,5 metru, což je téměř sedminásobek limitu stanoveného normou. To znamená vysoké riziko uškrcení v případě, že by šňůra vytvořila při hře s hračkou smyčku kolem krku dítěte. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu ke zveřejnění v evropsk...

Kupovat anonymní hračky dětem je nebezpečné!

(Praha 16. září 2015) Česká obchodní inspekce zjistila na vnitřním trhu nabídku anonymní hračky, která představuje pro nejmenší spotřebitele riziko poškození zdraví. Při laboratorních zkouškách se z odebraného vzorku výrobku - mořské panny uvolnily tři díly, které se celé vešly do zkušebního válce pro malé části, což znamená pro dětského uživatele nebezpečí udušení nebo zalknutí. Tato hračka je důkazem, že porušení formálních náležitostí, tj. chybějící informace o výrobci, případně dovozci i absence dalších  povinných údajů signalizuje i reálné...

Na Hatích padělky za 45 milionů

(Brno, 15. září 2015) Na to, že nejen třináctka je nešťastné číslo, zřejmě uvěří trhovci z tržnice ASIA BAZAR na Hatích u Znojma, o jejichž zboží projevili v průběhu 11. a 12. září zvýšený zájem inspektoři České obchodní inspekce. Nejen že neprodali připravené padělky, ale zboží jim bylo zabráno a čeká je správní řízení za zakázané užívání klamavých obchodních praktik. V rámci mimořádné kontroly nabídky, prodeje a skladování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví bylo ve 34 vytipovaných stáncích zajištěno celkem 4146 kusů padělk...

Sběrné suroviny – 2.Q 2015

(Praha, 14. září 2015) Ve 2. čtvrtletí byly v rámci kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na kontrolu výkupu druhotných surovin, nedostatky zjištěny ve 30 případech ze 107 provedených kontrol. Šest porušení zákona o odpadech bylo postoupeno k dalšímu šetření věcné příslušnému dozorovému orgánu - České inspekci životního prostředí. Pravomocně bylo v tomto období uloženo celkem 17 pokut v souhrnné výši 158 000 Kč a zákaz používání 7 kusů neověřených měřidel. Inspektoři nejčastěji zjišťovali porušení zásad poctivosti prodeje, například ...

Diskriminace – 1. pololetí 2015

(Praha, 11. září 2015) Z výsledků kontrol České obchodní inspekce v 1. pololetí 2015 vyplynulo, že k diskriminaci spotřebitelů dochází na vnitřním trhu České republiky spíše výjimečně. Diskriminace spotřebitele byla inspektory sledována v průběhu téměř tisíce kontrol a prokázáno bylo pouze 8 případů. Jako diskriminace z důvodu národnosti bylo kvalifikováno neposkytnutí stravovacích služeb v restauraci hostům neasijského původu, účtování servisního poplatku v restauraci nebo účtování vyšších cen nápojů a vstupného cizincům než „domácím“. Dalšími...

Plastová kačenka je na hraní nevhodná!

(Praha, 10. září 2015) Inspektoři České obchodní inspekce při průběžném monitorování trhu s hračkami zjistili, že je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro dětské uživatele představuje vážné riziko. Plastová kačenka na kolečkách je pestře zbarvená a vypadá bezpečně, ale opak je pravdou. Její pohyblivé části, tj. křídla a kolečka, lze snadno krutem nebo tahem uvolnit, a tyto malé části může dítě při hře snadno spolknout nebo se jimi zalknout. Proto byl prodej této hračky zakázán a následně ji distributor stáhl z trhu. Po kompletním...

Magnetky s motivem zvířátek jsou nebezpečné!

(Praha, 9. září 2015) Vážné riziko ohrožení zdraví představují zejména pro děti magnetky, které mají podobu kraba, žabky nebo včelky. Inspektoři České obchodní inspekce zjistili tyto výrobky v nabídce na trhu při dozorové akci zaměřené na vyhledávání rizikových hraček. Po odborném posouzení následoval zákaz prodeje a jejich stažení z trhu. Nebezpečí spočívá ve snadno oddělitelných malých částech, jejichž spolknutím nebo vdechnutím může dojít k zablokování dýchacích cest, a v případě magnetů i k poranění vnitřních orgánů, zejména střev. Kromě...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena