Zboží za akční ceny a sezónní slevy – a víme, za kolik?

(Praha, 7. září 2015) O tom, že Češi milují slevy a různé výprodejní akce není sporu a obchodníci toho umějí využívat stejně jako nepozornosti kupujících při placení. Kontroly České obchodní inspekce prokázaly, že prodejci stále porušují závazné právní předpisy, a to zejména na začátku slevové akce, kdy inspektoři zjišťují nesprávné účtování nebo chybějící ceny nejčastěji. Z celkového počtu více než tisíc kontrol ve 2. čtvrtletí 2015, včetně opakovaných kontrol i mimořádných kontrolní akcí, byly zjištěny nedostatky v 493 případech, tj. v téměř ...

Pozor na neúplné reklamy na spotřebitelský úvěr!

(Praha 4. září 2015) Další kontroly České obchodní inspekce prokázaly přetrvávající nedostatky v plnění povinností, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Ve 2. čtvrtletí 2015 bylo ukončeno celkem 64 kontrol, zaměřených na dodržování tohoto zákona. Ve více než polovině z nich byly zjištěny nedostatky a zákon o spotřebitelském úvěru porušila plná třetina kontrolovaných subjektů. Za prokázaná porušení závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI bylo uloženo celkem 41 pokut v souhrnné v...

Na koloběžce SCOOTER se může dítě zranit

(Praha, 3. září 2015) Každý rodič chce pro svoje děti jen to nejlepší, ale do této kategorie rozhodně nepatří skládací koloběžka neznámého původu s označením SCOOTER, určená nejmenším dětem, jejíž prodej zjistili západočeští inspektoři. Důvodem nebezpečí je celá řada rizikových míst, která mohou způsobit zranění: rukojeti na řídítkách nemají předepsané bezpečnostní zakončení, průměr předního kola je příliš malý a ve sklopné části jsou místa, kde si může dítě přiskřípnout prsty. Tento výrobek představuje hlavně pro děti vážné riziko, proto byl j...

Prodejci na Zemi živitelce byli letos poctiví

(České Budějovice, 3. září 2015) Po celou dobu konání mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích monitorovali prodejce výrobků a poskytovatele služeb jihočeští inspektoři České obchodní inspekce. Ke kontrole následně vytipovali celkem 21 stánků, nabízejících zejména občerstvením, textilní výrobky a další zboží. Nedostatky v informačních povinnostech zjistili v 6 případech, za což uložili na místě pokuty za celkem 7 tisíc korun. Dobrá zpráva pro spotřebitele je, že ani v jednom případě nebylo prokázáno porušení zásad poctivosti pr...

Jezdit taxíkem se v Brně bát nemusíte

(Brno 1. září 2015) Mimořádná kontrolní akce byla zaměřena na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, při poskytování služby Taxi v Brně. Kontrola proběhla ve večerních hodinách v Brně za spolupráce Policie ČR a španělsky a anglicky hovořících figurantek. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Pozor na píšťalky! Na tuto si dítě bez rizika nezapíská

  (Praha, 2. září 2015) Při průběžném monitorování trhu s hračkami jihočeští inspektoři ČOI zjistili, že je v nabídce pro spotřebitele píšťalka zakončená sloní hlavou, která představuje zejména pro děti vážné riziko. Jednotlivé součásti píšťalky se celé vejdou do zkušebního válce pro malé části, takže dítě může snadno takovou součástku v zápalu hry spolknout nebo vdechnout.  Výrobek byl po vyhotovení kompletní dokumentace oznámen kontaktnímu bodu pro RAPEX k dalšímu zpracování. Celá  zpráva (MS-Word 97):...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena