Vánoční osvětlení z tržiště nejsou značená ani bezpečná

(Praha, 30. říjen 2015) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje vážné riziko. Úraz elektrickým proudem hrozí uživateli při neopatrné manipulaci s výrobkem, a to po vytržení přívodní šňůry z ovladače nebo po přetržení nedostatečně dimenzovaných vodičů. Kryt pouzdra s elektronikou není dostatečně připevněn a při jeho odstranění může dojít k úrazu elektrickým proudem. Jde o výrobek:   Vánoční osvětlení 50L LED LIGHT Výrobce: neznámý Distributor: Troina, s.r.o. Země původu:...

Neznačené vánoční řetězy jsou nebezpečné

(Praha, 29. říjen 2015) V průběhu monitorování sortimentu elektro na vnitřním trhu zjistili inspektoři ČOI, že je v nabídce vánoční řetěz, který představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Kromě toho, že výrobek není řádně označen a vybaven povinnými informacemi, nesplňuje základní požadavky na bezpečnost. Rozměry dvoupólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru a ovladač, zajišťující světelné efekty, není ke kabelu řetězu bezpečně připevněn, takže u výrobku zapojeného do sítě může při neopatrném zacház...

Pečlivý výběr vánočního osvětlení se vyplatí

(Praha, 27. říjen 2015) Při průběžném monitorování vnitřního trhu Česká obchodní inspekce zjistila v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje při použití vážné riziko úrazu elektrickým proudem vzhledem ke konstrukčním vadám vidlice a krytu elektronické jednotky. Vánoční řetěz se 100 žárovkami a světelnými efekty je dále opatřen klamavými informacemi o způsobu použití výrobku. Česká verze uvádí, že výrobek je vhodný pro venkovní i vnitřní užití, ale na horní části obalu je výrazný nápis INDOOR. Informace o jednotlivých režimech svícen...

Koloběžka SULOV FLY 125 není bezpečná!

(Praha, 26. říjen 2015) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v prodeji sportovní koloběžka, která není v souladu s bezpečnostními požadavky, které jsou kladeny na tento sortiment výrobků. Při laboratorních testech bylo prokázáno, že sloupek řízení se při jízdě na koloběžce vzhledem k nedostatečné pevnosti může zhroutit, což by mělo z následek nekontrolovaný pád dítěte s rizikem závažného poranění. Vzhledem k tomuto a dalším zjištěným nedostatkům bylo kontrolovaným osobám nařízeno stáhnout vadný výrobek okamžitě z nabídky a d...

ČOI: Minimarkety a večerky nabízely i nebezpečné výrobky

(Praha, 26. říjen 2015) V průběhu mimořádné akce zkontrolovali inspektoři ČOI z Inspektorátu Středočeského s Hl. m. Prahy celkem 87 provozoven typu minimarket a večerka. Různé nedostatky a porušení povinností byly zjištěny v 66 z nich, tj. v osmi z deseti kontrolovaných provozoven. Za nedostatky zjištěné při kontrolách byly uloženy 46 prodávajícím příkazem na místě pokuty v souhrnné výši 77 000 Kč, dalších 12 případů je v šetření nebo bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení. Celá  zpráva (MS-Word 97):...

Studenti objevují s inspektory rizika nákupů v e-shopech

(Praha, 23. říjen 2015) Přednáškami v Ústí nad Labem a Karlových Varech odstartoval společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce - spotřebitelské vzdělávání studentů středních škol. Prvních dvou akcí se zúčastnilo více než 200 studentů z obou krajských měst, kteří měli zájem seznámit se s prvním tématem projektu, a to s rizikem nákupů v e-shopech v České republice, v Evropské unii i ve třetích zemích. "Přednášky mají tři samostatné části a vedou je specialisté České obchodní inspekce. Ti pomocí tematických filmů a ...

Dřevoobráběcí stroje pro výrobu nábytku bez závad

(Praha, 23. říjen 2015) Kontrolami profesionálních dřevoobráběcích strojů Česká obchodní inspekce zjistila, že většina výrobců nábytku používá při svém podnikání zařízení starší pěti let. Z důvodu stáří nebyly k těmto strojům nabývací doklady požadovány. Kontroly nabývacích dokladů proběhly pouze u dodavatelů zařízení, kteří mají sídlo na území ČR. V rámci kontrolní akce bylo v průběhu 14 kontrol zkontrolováno 41 typů dřevoobráběcích strojů, k nimž výrobci i distributoři předložili požadovanou technickou a průvodní dokumentaci ve stanoveném roz...

Zakoupili jste pro dítě ohrádku MALATEC 888? Vraťte ji!

(Praha, 22. říjen 2015) Pro děti jen to nejlepší – možnost pohybu a bezpečí, říkají si rodiče, když se dítě začne stavět na svoje nohy a volný pohyb po pokoji pro ně představuje spoustu rizikových míst a možností úrazu. A tak zakoupí ohrádku, která bude jejich batoleti skýtat dostatek bezpečného prostoru k pohybu. To však neplatí v případě dřevěné skládací ohrádky, jejíž nabídku pro spotřebitele inspektoři ČOI zjistili na vnitřním trhu, která pro děti místo bezpečí představuje riziko poranění a pohmoždění. Česká obchodní inspekce uložila kontro...

dTest a ESC: Nákup kabelky za 130 000 Kč skončil nepříjemně

(22. 10. 2015) Velmi hořká zkušenost paní Marie s nákupem luxusní kabelky v Paříži dokládá, jak je důležité si při nákupu v kamenné prodejně dobře prohlédnout kupovaný výrobek. Neméně důležité je nechat jej vložit do krabice před vlastníma očima. Jinak budete jen obtížně prokazovat provinění obchodníka. V době začínajících předvánočních nákupů by podobná nepříjemnost mohla spotřebitele mrzet dvojnásob. Paní Marie si při cestě do Paříže zakoupila vysněnou značkovou kabelku v přepočtu za zhruba 130 000 Kč....

Napodobenina plodů olivy může ohrozit zdraví

(Praha, 21. říjen 2015) Při monitorování trhu zjistili inspektoři České obchodní inspekce, že je spotřebitelům nabízen na vnitřním trhu výrobek, který hlavně pro děti představuje závažné riziko poškození zdraví. Tento výrobek, napodobující téměř dokonale svým tvarem, velikostí i barvou plody oliv, je zvláště pro nejmenší děti nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou, u nichž hrozí při případné konzumaci snadno oddělitelných plodů zalknutí nebo udušení. Distribuci nebezpečné větvičky oliv Česká obchodní inspekce zakázala a dokumentace k výrob...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena