Xylofon MDL 9207 je ke hře nevhodný

(Praha, 20. říjen 2015) Při průběžném monitorování trhu s hračkami Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce xylofon, který představuje pro nejmenší spotřebitele vážné riziko. Tato hračka nebyla při prodeji označena povinnými identifikačními údaji a česká informace o věku dítěte, pro něž je určena, byla v rozporu s piktogramem od výrobce na obalu výrobku. Při laboratorní zkoušce tahem se utrhly části bílého pěnového podkladu destiček a také 4 čepy, které přidržují kovové destičky xylofonu. Tím vznikly nežádoucí malé čás...

Jakost pohonných hmot byla v září téměř bez závad

(Praha, 19. říjen 2015) Z celkového počtu 238 vzorků pohonných hmot odebraných Českou obchodní inspekcí ke kontrole v měsíci září 2015, nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům jeden vzorek, a to benzin super, který měl nižší oktanové číslo, než stanoví technická norma, a nevyhověl v destilační zkoušce. Tyto závady znamenají nedokonalé spalování paliva a tedy jeho vyšší spotřebu. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot zjištěno. I přes tyto celkem pozitivní výsledky budou odběry...

Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků

(Praha, 16. říjen 2015) Nedílnou součástí kontrol České obchodní inspekce je také průběžná kontrola značení tabákových výrobků a režimu prodeje stanoveného zákonem o spotřebních daních. V průběhu 1. pololetí 2015 bylo zjištěno porušení tohoto zákona celkem ve 14 případech z 1806 provedených kontrol (tj. 0,7 %), a to prodejem neznačených tabákových výrobků, výrobků prodávaných za cenu vyšší než je uvedená na tabákové nálepce a prodejem kusových cigaret z otevřeného jednotkového balení. Za tato porušení bylo v hodnoceném období pravomocně uloženo...

Pozor při nákupu chrastítek pro nejmenší děti!

(Praha 12. říjen 2015) Při monitorování trhu s hračkami zjistili inspektoři ČOI, že jsou v prodeji chrastítka určená nejmenším dětem, která však mohou závažným způsobem ohrozit jejich bezpečnost a zdraví, a to v jednom případě malými díly, ve druhém střepinami použitého materiálu.  Distribuci obou druhů těchto chrastítek Česká obchodní inspekce zakázala a nařídila jejich stažení z distribuce. Veškeré informace o obou chrastítkách byly zveřejněny v databázi RAPEX. Celá  zpráva (MS-Word 97):...

Značení alkoholických nápojů téměř bez závad

(Praha, 7. říjen 2015) V průběhu 1. pololetí bylo Českou obchodní inspekcí zkontrolováno celkem 2182 provozoven, při nichž se inspektoři zaměřili rovněž na znační  lihovin a nakládání s nimi. Tyto povinnosti byly porušeny pouze v jednom případě, další nedostatky, zejména porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, však byly zjištěny ve 40 % kontrol. V hodnoceném období bylo pravomocně uloženo téměř 800 pokut za cca 2,5 milionu Kč, vydány zákazy prodeje na 2101 kusů výrobků v celkové hodnotě 91 812 Kč a zakázáno používání 155...

Revolver – hračka, která může ohrozit zdraví dítěte

(Praha, 6. říjen 2015) Rodiče, kteří z jakýchkoliv důvodů nekupují svým dětem hračky napodobující zbraně, dělají dobře, protože zdaleka ne všechny jsou bezpečné. Potvrzuje to i nedávné zjištění inspektorů ČOI, kteří v průběhu kontrolní akce zaměřené na hračky zjistili na tuzemském trhu v nabídce revolver, který právě pro děti představuje závažné riziko poškození zdraví. Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku může dojít ke zranění dítěte spolknutím nebo vdechnutím uvolněných malých částí, případně celé střely. Další riziko poranění dí...

Hračky – 2.Q 2015

(Praha, 5. říjen 2015) Česká obchodní inspekce věnuje monitorování distribučního řetězce hraček a jejich kontrole trvalou pozornost a využívá všech dostupných prostředků k dohledání obchodních subjektů, odpovědných za distribuci hraček z ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí na český trh. V průběhu 2. čtvrtletí 2015 byly nedostatky zjištěny v téměř 2/3 z 310 kontrol. Z 12 druhů hraček odebraných k posouzení jejich bezpečnosti vyhověl vzorek pouze jedné z nich. Zákaz distribuce byl vydán na 7440 kusů hraček za 220 tisíc korun a ...

Plyšové hračky s přísavkami dětem na hraní nepatří

(Praha, 2. října 2015) Česká obchodní inspekce zjistila opakovaně při monitorování vnitřního trhu s hračkami, že jsou v nabídce výrobky, které představují pro nejmenší uživatele riziko. Jedná se o měkce vycpané hračky s přísavkou,  která se dá snadno uvolnit a vzhledem ke své velikosti se s ní může dítě zalknout, případně udusit. Toto nebezpečí poškození zdraví dítěte hrozí při hře se dvěma plyšovými hračkami neznámého výrobce – tukanem a pejskem. Pejskovi se při zkoušce tahem uvolnilo kromě přísavky i oko, které se vešlo do zkušebního válce, a...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena