Značka Burberry a Ovečka Shaun jsou padělány nejčastěji

Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2015 (Praha, 31. prosinec 2015). Při kontrolách České obchodní inspekce, zaměřených na sledování možného porušení některých práv duševního vlastnictví, jsou souběžně zjišťovány i další nedostatky.  V průběhu třetího čtvrtletí přesáhl poměr závad dvě třetiny ze 449 kontrol a padělky byly zajištěny v plné čtvrtině prodejních míst. Zabráno bylo v hodnoceném období 11 703 kusů padělků, jejichž prodejem by majitelům práv vznikla škoda odhadnutí na více než 55 milionů korun. Za prokázané správní delikty bylo kontrolov...

Baterie v čelové svítilně může uživatele připravit i o oči

(Praha, 29. prosinec 2015) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje riziko. Jde o výrobek:   Čelová svítilna 3W High – power Head Light Typ:                                    HC-516 EAN:                                   852161900042 Výrobce/dovozce:          neznámý Země původu:                 Made in China Celá  zpráva (MS-Word 97):

V listopadu zachyceny tři nejakostní vzorky PHM

(Praha, 28. prosinec 2015) Z celkem 300 vzorků motorových paliv, odebraných ke kontrole jakosti v průběhu listopadu u čerpacích stanic, nevyhověly požadavkům technických norem 3 z nich, a to v bodu vzplanutí. Jednalo se o dva vzorky motorové nafty a jeden vzorek biopaliva FAME. Zákazy dalšího prodeje byly vydány na téměř 10 tisíc litrů nejakostních pohonných hmot v hodnotě přesahující 250 tisíc korun. Pokud bude výsledek kontrol jakosti pohonných hmot v prosinci stejně příznivý jako v předchozích měsících, bude letošní rok v historii monitorová...

Dětem může poškodit zdraví i ryba bez kostí

(Praha 23. prosinec 2015) Při monitorování trhu s hračkami zjistili inspektoři ČOI v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro děti představuje vážné riziko poškození zdraví. Svítící plastová rybička na baterie se zvuky ve tvaru pistole je napájena knoflíkovými bateriemi, k nimž má dítě přístup bez použití nástroje. Právě tyto baterie, které jsou malými částmi, mohou v případě vdechnutí dítě udusit anebo mu mohou po spolknutí způsobit nevratné poškození vnitřních orgánů. Česká obchodní inspekce další prodej hračky zakázala a distributo...

Při nákupu pyrotechniky buďte obezřetní!

(Praha 21. 12. 2015) Pyrotechnika je tradičně nedílnou součástí oslav příchodu nového roku. Stejně jako každý rok věnuje Česká obchodní inspekce kontrolám prodeje zábavní pyrotechniky náležitou pozornost a intenzita těchto kontrol roste s blížícím se datem Silvestrovských oslav. O dozorové pravomoci se ČOI dělí s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Kontrolu ohňostrojných prací provádí orgány Státní báňské správy. Pyrotechnické výrobky by měly především obsahovat návod v češtině, kterým by se měl spotřebitel z bezpečnostních důvodů říd...

Nejčastěji porušují zákon zprostředkovatelé úvěrů

(Praha, 18. prosinec 2015) V případě kontrol České obchodní inspekce, zaměřených na dodržování povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru, pokračovali inspektoři ve 3. čtvrtletí 2015 v kontrolách z předcházejících období a další kontroly zahájili. V hodnoceném období zjistili různé nedostatky v téměř 2/3 z 57 kontrol a porušení zákona o spotřebitelském úvěru v plné třetině z nich. Za  prokázané  správní  delikty  bylo  pravomocně  uloženo  celkem  36 pokut v souhrnné výši 897 000 Kč. „Nejčastěji porušovali zákon zprostředkovatelé sp...

Svítící čelenka s rohy může být po čertech nebezpečná

(Praha, 17. prosinec 2015) Na předvánočním trhu se objevují různé příležitostné výrobky, o které je v tomto období značný zájem. Jedním z nich jsou také svítící čertovské rohy, jejichž prodej zjistila Česká obchodní inspekce na severu Čech. Po jeho vizuální kontrole však inspektoři prodej této hračky zakázali, protože zejména pro děti představuje vážné riziko poškození zdraví. Důvodem tohoto opatření bylo zjištění, že knoflíkové články umístěné v čelence jsou přístupné bez použití jakéhokoli nástroje. Kryt baterií je možné otevřít pouze jedním ...

Problém pohřebních služeb – informace a poctivost prodeje

(Praha, 16. prosinec 2015) Pohřebnictví je oblast specifických služeb, využívaných spotřebiteli ve chvílích, kdy se vyrovnávají se ztrátou svých blízkých a nedostatky tak vnímají zvláště citlivě a osobně. Oprávněně proto očekávají, že jejich požadavky budou respektovány a nesetkají se s nepoctivostí a dalšími nešvary, běžnými v jiných oblastech. O tom, že ne vždy tomu tak je, prokázali inspektoři ČOI při kontrolní akci probíhající od dubna do září, a to i přes skutečnost, že je trh v této oblasti v podstatě ustálený a nové podnikatelské subjekt...

Pískací sovička obsahovala ftaláty a malé části

(Praha, 15. prosinec 2015) Hračku určenou nejmenším dětem, která nesplňovala požadavky na bezpečnost a nezávadnot tohoto výrobku, zjistili inspektoři ČOI při monitorování trhu s hračkami. Pískací sovička bez identifikace výrobce a původu obsahovala kromě oddělitelných malých částí nadlimitní množství nebezpečných ftalátů DEHP, a to až ve 140násobném množství. Česká obchodní inspekce nařídila distributorovi stažení  hračky z trhu a sovička byla notifikována v databázi nebezpečných výrobků RAPEX pod číslem A12/1307/15. Jedná se o výrobek:  ...

Studenti se seznamovali s riziky nákupů v e-shopech

(Praha, 14. prosince 2015) Přednáškou v Brně byla ve čtvrtek 9. 12. ukončena podzimní  série přednášek  společného projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce - spotřebitelské vzdělávání studentů středních škol. Čtyř akcí zahájených říjnovými přednáškami se zúčastnilo více než 400 studentů z krajských měst, kteří projevili zájem o první téma projektu - riziko nákupů v e-shopech v České republice, v Evropské unii i ve třetích zemích. „Spotřebitelské vzdělávání studentů je důležitým krokem ze strany MPO a ČOI směrem ke kult...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena