Skládací koloběžka SCOOTER je pro děti nebezpečná

(Praha, 28. leden 2016) Při monitorování trhu s hračkami neunikla pozornosti inspektorů ČOI nabídka skládacích dětských koloběžek, které představuje pro nejmenší spotřebitele riziko úrazu. Tento výrobek anonymního výrobce původem z Číny má různé barevné provedení s motivem králíčka na stupátku a na sloupku koloběžky. Riziko úrazu hrozí při hře i jízdě na koloběžce dítěti na řadě míst: nastavitelná a skládací řídítka nemají stanovený průměr, jejich kryty jsou odstranitelné bez použití síly a mají přístupné otvory, do kterých je možné vložit prst...

Dveře po opakovaných kontrolách požárům odolají

(Praha, 27. leden 2016) Laboratorní zkoušky požárních dveří, jimiž byla ověřována výrobcem deklarovaná požární odolnost, které provedla Česká obchodní inspekce v roce 2013, prokázaly závažné nedostatky. Vzhledem k negativním výsledkům těchto zkoušek a závažnosti zjištění pokračovaly kontroly požárních dveří také v letech 2014 a 2015. Odborní inspektoři Oddělení technické kontroly ČOI se při nich zaměřili především na odběry vzorků požárních dveří a laboratorní zkoušky. Celkem bylo v průběhu 16 samostatných kontrol zkontrolováno 13 typů dveří s ...

Prodejci na závodech v Novém Městě n. Mor. nebodovali

(České Budějovice, 26. leden 2016) Závody Světového poháru v lyžování v Novém Městě na Moravě byly pro jihočeské inspektory ČOI důvodem k mimořádné kontrolní akci. Zaměřili se na prodejce a poskytovatele služeb, kteří samozřejmě na této významné soutěži s mezinárodní účastí nechyběli. Inspektoři kontrolovali zejména poctivost prodeje a dodržování informačních povinností. Při kontrolách 6 stánků zjistili nedostatky ve 4 z nich. Za zjištěné závady byly uloženy třem kontrolovaným subjektům pokuty příkazem na místě v celkové výši 3000 Kč a s jedním...

Ohrádka Baby Maxi není zárukou bezpečí dítěte

(Praha, 22. leden 2016) Při kontrolách  výrobků  určených pro péči o děti  Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v prodeji dětská ohrádka, která představuje pro nejmenší uživatele, vážné bezpečnostní riziko. Dřevěný čep na horní straně dvířek, který je součástí podvojného mechanizmu  k uzamčení dvířek, se během zkoušek opakovaně z konstrukce uvolnil. Tím vznikla malá část, která se vejde do zkušebního válce, a může v případě spolknutí nebo vdechnutí dítě ohrozit. Další riziko skřípnutí prstů nebo jejich pohmoždění představují střižná mís...

Kontroly phm prosinec 2015

(Praha, 19. leden 2016) K laboratorním rozborům odebrala v prosinci 2015 Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic dle harmonogramu celkem 180 vzorků pohonných hmot. Odchylky od jakostních norem byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty a jednoho vzorku směsného paliva SMN 30. Ve všech třech případech byl zjištěn velmi nízký bod vzplanutí, v případě směsného paliva byla naměřená hodnota o více než o polovinu nižší, než stanoví příslušná technická norma. Jedná se o závadu v důsledku nedbalosti, která ukazuje na možnou kontaminaci nafty benzín...

Tři typy RC modelů z 24 pracovaly na nedovolené frekvenci

(Praha, 18. leden 2016) Na kontrolu nabídky rádiem řízených modelů na trhu se v předvánočním období zaměřili techničtí inspektoři České obchodní inspekce. U celkem 10 podnikatelských subjektů, dovozců i distributorů, kontrolovali nejen značení výrobků v souladu s příslušnými právními předpisy, ale také pomocí spektrometru ověřovali vysílací frekvence, na kterých modely pracují. Nedostatky v průvodní dokumentaci i ve značení zjistili u 16 typů výrobků z 24 kontrolovaných. U tří typů RC modelů byla měřením zjištěna nevyhovující vysílací frekvence...

Kontroly autobazarů 2015

(Praha, 15. leden 2016) Kontroly České obchodní inspekce zaměřené na prodej ojetých motorových vozidel probíhaly po celý rok 2015. Frekvence kontrol byla nejvyšší v období od začátku července do konce září, kdy probíhala u prodejců těchto vozidel cílená kontrolní akce. V průběhu celkem 115 kontrol zjistili inspektoři ČOI porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy ve více než polovině z nich. Znalecké posudky byly vypracovány na 34 vozidel, u kterých vzniklo podezření, že informace uváděné o vozidle neodpovídají jeho skut...

Svítící kachnička s píšťalkou je pro děti nebezpečná

(Praha, 13. leden 2016) Česká obchodní inspekce varuje spotřebitele před nebezpečnou hračkou - pískací kachnou se světelnými efekty, která byla zjištěna v nabídce na trhu. Zejména nejmenším dětem, hrozí při hře s tímto výrobkem poškození zdraví. U snadno oddělitelných malých částí, píšťalky a očka šňůrky na hlavě kachničky, může dojít k jejich spolknutí nebo vdechnutí s následkem zalknutí nebo udušení. Elastická šňůrka, kterou lze natáhnout až do délky 70 cm, představuje pro dítě riziko uškrcení. Česká obchodní inspekce distribuci této hračky z...

Bazary a zastavárny neposkytují doklady o koupi a informace

(Praha, 11. leden 2016) Kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřena na nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v bazarech a zastavárnách prokázala četné nedostatky ve více než polovině z 307 kontrolovaných provozoven. Kontroly orientované na bazary a zastavárny budou proto zahrnuty i do plánu činnosti ČOI  na rok 2016. V hodnoceném období nabylo právní moci celkem 158 pokut v souhrnné výši 265 500 Kč. „Kromě porušení zákona o ochraně spotřebitele, například nevydání dokladů o koupi se všemi náležitostmi a protiprávního krácení lhůty pro...

Značení textil – 3.Q 2015

(Praha, 8. leden 2016) Kontroly České obchodní inspekce, zaměřené ve 3. čtvrtletí 2015 na ověřování podmínek prodeje textilních výrobků a jejich značení opět potvrdily, že část prodejců tohoto sortimentu má stále problémy s dodržováním povinností, které jim stanoví zákon o ochraně spotřebitele a evropské nařízení o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. V průběhu 738 kontrol byly nedostatky zjištěny ve více než polovině z nich. Na 1625 kusů textilních výrobků v hodnotě 357 157 Kč, které neb...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena