Pyrotechnika – 2015

(Praha, 29. únor 2016) V průběhu druhé poloviny prosince 2015 zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 216 prodejních míst s nabídkou pyrotechnických předmětů a nedostatky inspektoři zjistili ve více než třetině z nich. Zákaz prodeje vydali na 3066 kusů pyrotechnických výrobků za cca 120 tisíc korun, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 25 pokut v celkové výši 92 000 Kč a další pokuty budou uloženy v rámci správních řízení. „Inspektoři zjistili, že kromě povinností stanovených zákonem o ochr...

Spotřebitelské úvěry – 2015

(Praha, 26. únor 2016) Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje povinnosti poskytovatelů i zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a také postihuje oblast reklamy a nabídky těchto úvěrů. Reklamní nabídka je velmi různorodá, stejně jako jednotlivé kontrolované úvěrové smlouvy, uzavírané spotřebiteli s různými subjekty z nebankovního sektoru, což klade značné nároky jak na čas, tak i odbornost kontrolních pracovníků. V průběhu 258 kontrol bylo zjištěno porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy v téměř 2/3 případech, zákon ...

Spotřebitelské úvěry – 2015

(Praha, 26. únor 2016) Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje povinnosti poskytovatelů i zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a také postihuje oblast reklamy a nabídky těchto úvěrů. Reklamní nabídka je velmi různorodá, stejně jako jednotlivé kontrolované úvěrové smlouvy, uzavírané spotřebiteli s různými subjekty z nebankovního sektoru, což klade značné nároky jak na čas, tak i odbornost kontrolních pracovníků. V průběhu 258 kontrol bylo zjištěno porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy v téměř 2/3 případech, zákon ...

Pokuta 2 mil. Kč pro společnost Astena group s.r.o.

(Praha, 24. únor 2016) Právní moci nabyla první pokuta pro společnost Astena group, a to ve výši 2 000 000 Kč, kterou uložila Česká obchodní inspekce za nekalé obchodní praktiky včetně agresivních. Firma opakovaně lákala spotřebitele na slosování o 100 000 Kč v hotovosti a v letáku navíc zdůrazňovala, že se nejedná o předváděcí akci, ačkoli opak byl pravdou. Její dealeři telefonicky kontaktovali vytipované seniory a pod záminkou převzetí dárku je zvali na soutěž o 100 000 Kč. K žádnému slosování však na těchto akcích nedošlo, zato inspektoři ko...

V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

(Praha, 22. únor 2016) V lednu odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic ke kontrole jakosti celkem 221 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům příslušných technických norem dva vzorky – jeden vzorek motorové nafty nedosahoval stanoveného limitu v bodu vzplanutí a vzorek Etanolu E85 nevyhověl v tlaku par. Prodej těchto nejakostních paliv o obsahu téměř 8 200 l a v hodnotě přesahující 200 000 Kč byl opatřením ČOI zakázán. Celkový poměr 0,9 %nejakostních vzorků řadí lednové výsledky kontrol jakosti pohonných hmot ...

Cestovní kanceláře – 2015

(Praha, 19. únor 2016) Výsledky celoročních kontrol České obchodní inspekce prokázaly, že na trhu stále působí cestovní kanceláře a cestovní agentury, které mají při poskytování služeb problémy s dodržováním obecně závazných právních předpisů. Nedostatky byly zjištěny ve více než třetině z 310 kontrolovaných cestovních kanceláří a agentur. Pokuty ve výši přesahující 700 000 korun byly uloženy v 82 případech, řízení v dalších desítkách případů probíhají. „Neúplné nebo klamavé informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně ...

Zimní turistická sezóna téměř bez sněhu i bez kontrol

(Praha, 15. únor 2016) Netypicky teplé počasí odsunulo začátek zimní sezóny až do předvánočního období, a proto i průběžných kontrol České obchodní inspekce, zaměřených na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb v místech, která jsou návštěvníky využívána zejména k zimním sportům a rekreaci, bylo velmi málo. Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám byly ski areály a zimní střediska většinou pro veřejnost uzavřeny, což neumožňovalo kontrolu, nebo byly provozovány v omezeném rozsahu. V průběhu necelých tří desítek kontrol byly zjištěny nedos...

Kontroly PHM – rok 2015

(Praha, 12. únor 2016) V průběhu roku 2015 zkontrolovala Česká obchodní inspekce jakost celkem 2723 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic, z nichž nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 32 vzorků. V porovnání s rokem 2014, kdy z celkového počtu 2663 vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům příslušných technických norem 81 vzorků motorových paliv, se jedná o snížení poměru nevyhovujících vzorků z 3 % na 1,2 %, což představuje výrazné zlepšení jakosti. Za nejakostní pohonné hmoty zjištěné při kontrolách v roce 2015 bylo pravomocně...

Kontrola prodeje vánočního sortimentu

(Praha, 10. únor 2016) V průběhu kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřené na prodej vánočního sortimentu byly při 945 kontrolách zjištěny nedostatky v necelé třetině z nich. Tyto nedostatky se nijak výrazně nelišily od porušení, která jsou zjišťována při jiných akcích, jejichž cílem je kontrola dodržování povinností při prodeji výrobků spotřebitelům. Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce uloženo celkem 172 pokut v celkové hodnotě 282 000 Kč. „Nejčastějším nedostatkem, který naši ins...

Autonomní hlásič kouře UNITEC EIM-203 není spolehlivý

(Praha, 9. únor 2016) Při kontrolách výrobků na vnitřním trhu Česká obchodní inspekce zjistila, že v nabídce pro spotřebitele je výrobek, který představuje vážné riziko. Při zkouškách bylo zjištěno, že hlásič kouře signalizuje vyšší koncentraci zplodin opožděně, což pro uživatele představuje riziko vážného poškození zdraví jejich vdechnutím při požáru. Česká obchodní inspekce nařídila okamžité stažení výrobku z distribuce a informace o něm jsou zveřejněny v celoevropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX pod číslem A12/1674/15:   Autonomní h...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena