Podnikatelé ve Vysokém Mýtě se pokutám nevyhnou

(Hradec Králové, 8. únor 2016) Série kontrol dozorových orgánů v součinnosti s Inspektorátem Královéhradeckým a Pardubickým pokračovala 27. ledna společnou kontrolní akce ve Vysokém Mýtě. Kromě obchodníků kontrolovali zástupci jednotlivých kontrolních úřadů v rámci svých pravomocí také provozovny veřejného stravování, taxislužby, používaná měřidla, pracovní povolení u zaměstnanců cizinců a ke kontrole jakosti byly odebrány vzorky pohonných hmot u dvou čerpacích stanic. „Výsledky kontrolní akce nejsou pro podnikatele z Vysokého Mýta dobrou vizit...

Zákon o obalech byl loni porušován méně

(Praha, 5. únor 2016) Na projektu České obchodní inspekce, jehož cílem bylo ověřit, jak osoby uvádějící obaly na trh a do oběhu dodržují povinnosti stanovené zákonem o obalech a zákonem o ochraně spotřebitele pro nakládání s vratnými zálohovanými obaly, se podílely všechny inspektoráty. Celkem bylo v období od března do konce listopadu 2015 provedeno 1204 kontrol a nedostatky byly zjištěny celkem ve 164 případech. Nejčastěji porušovaly kontrolované subjekty režim výkupu vratných zálohovaných obalů stanovený zákonem o ochraně spotřebitele. Poruš...

Kontroly chráničů páteře s minimem závad ve značení

(Praha, 4. únor 2016) Skutečná zima měla oproti té kalendářní značné zpoždění, a tak si lyžaři na podmínky vhodné pro zimní sporty museli počkat. Ti z nich, kteří neradi neriskují, se chrání se před rizikem úrazu a vybavují se ochrannými pomůckami, k nimž patří v první řadě chrániče páteře. A protože i tyto chrániče patří k dárkům, nacházeným pod stromečkem, zajímali se o jejich nabídku na trhu v průběhu kontrol předvánočního prodeje také inspektoři oddělení technické kontroly České obchodní inspekce. Kontroly výrobků určených pro ochranu páteř...

Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1.2.

(Praha, 1. únor 2016) S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služeb. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní ...
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena