Kontroly atrakcí na Matějské pouti nejsou zbytečné

(Praha, 31. březen 2016) Zahájení provozu pouťových atrakcí, v Praze již tradičně Matějskou poutí, je také pro Českou obchodní inspekci signálem k vyslání technických inspektorů do terénu, aby ověřili jejich bezpečnost a plnění povinností stanovených právními předpisy provozovatelům těchto zařízení. Kromě prověření technické dokumentace a platnosti dokumentů o posouzení shody autorizovanou osobou kontrolovali stav a způsob instalace jednotlivých prostředků lidové zábavy. Při kontrole celkem 30 atrakcí u 7 provozovatelů zjistili závady u 4 z nic...

Padělky – 2015

(Praha, 31. březen 2016) V průběhu 2414 kontrol, zaměřených v roce 2015 na nabídku, prodej a skladování výrobků, případně na poskytování služeb, porušujících některá práva duševního vlastnictví, zjistila Česká obchodní inspekce nedostatky v 1643 z nich a porušení některých práv duševního vlastnictví bylo zjištěno ve 474 případech. Kromě sankčních opatření bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem 35 694 kusů padělků, jejichž prodejem by majitelům práv vznikla škoda odhadnutá na více než 101 milionů korun. Podle sortimentu b...

Dětská houpačka Beruška se při houpání převrací

(Praha, 31. březen 2016) Jaro je ideální čas k zařízení dětského koutku na zahradě nebo na terase, ale stejně jako v ostatních případech, i při výběru jednotlivých prvků vybavení je třeba dbát na bezpečnost dětí při jejich používání. Pokud však bude jedním z nich houpačka Beruška CULT, pak Česká obchodní inspekce spotřebitele před tímto výrobkem varuje. Její inspektoři zjistili, že houpačka může při běžném způsobu používání bezpečnost dětských uživatelů ohrozit, neboť se již při vychýlení přesahujícím 20° převrací. Česká obchodní inspekce vydal...

Dva vzorky motorové nafty měly nižší bod vzplanutí

(Praha, 29. březen 2016) V únoru odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic celkem 200 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům příslušné technické normy nevyhověly 2 vzorky motorové nafty (1,0 %), u nichž nebyl dodržen stanovený limit bodu vzplanutí, tj. 53 °C (u jednoho vzorku bylo naměřeno 49 °C, u druhého 45,5 °C). K této závadě mohlo dojít při přepravě nafty v důsledku kontaminace nízkovroucím produktem, například benzínem. V obou případech byl vydán zákaz dalšího prodeje, a to na 24 741 litrů nejakostní motorové naf...

Tuhá paliva – 2015

  (Praha, 21. březen 2016) Kontrolní akce byla naplánována na 2. pololetí roku 2015, kdy většina spotřebitelů objednává uhlí a doplňuje zásoby paliv na zimní období. Kromě dodržování zásad poctivosti prodeje a dalších povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele byly kontroly zaměřeny také na kontrolu kvalitativních ukazatelů přípustné úrovně znečišťování tuhých paliv v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně ovzduší a příslušnou prováděcí vyhláškou. V průběhu 116 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 52 pří...

Slevy – 2015

(Praha, 18. březen 2016) V roce 2015 patřily slevové akce, výprodeje a nabídky zboží za akční ceny k celoročně sledovaným oblastem kontroly. Česká obchodní inspekce zkontrolovala téměř 4500 prodejen nabízejících zlevněné výrobky nebo služby a porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy zjistili inspektoři ve 43 % z nich. Výsledky kontrolní akce opětovně potvrdily stále se opakující četné nedostatky, zejména nedostatečné nebo klamavé informace poskytované o cenách nabízených výrobků a služeb, porušování zásad poctivosti pr...

Zažili jste diskriminaci?Nebo zvýšení cen při rezervaci online?

Cítili jste se někdy diskriminováni kvůli své národnosti nebo místu trvalého pobytu při nákupu online? Nebo se v průběhu rezervace zvýšila původně uváděná cena letenek, ubytování nebo pronájmu vozu? Odpovězte, prosím, na několik málo otázek sítě Evropských spotřebitelských center k diskriminaci online, resp. geoblokingu, a konečných cen dovolenkových služeb.

Pneuservisy neinformují o cenách

(Praha, 14. březen 2016) Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli - motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38 %). Nejčastěji porušili prodávající povinnost informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo po...

E-shopy klamou a nevyřizují reklamace

(Praha, 11. březen 2016) Internetové obchodování patřilo v roce 2015 k nejsledovanějším oblastem kontroly a to nejen s ohledem na četnost e-shopů, ale také vzhledem k počtu podání spotřebitelů. Ti si nejčastěji stěžovali na klamavé obchodní praktiky, dále na nekorektní, v některých případech i podvodné jednání obchodníků. Celkem zkontrolovala Česká obchodní inspekce 1194 obchodů nabízejících zboží a služby prostřednictvím internetu, porušení zákonných povinností zjistili inspektoři v průběhu 990 kontrol (82,9 %). Pravomocně bylo během roku ulož...

Kontroly malých klimatizačních jednotek téměř bez závad

(Praha, 7. březen 2016) Při kontrolách malých klimatizačních jednotek, obsahujících jako chladivo fluorované skleníkové plyny, inspektoři ověřovali, zda jsou výrobky nabízené spotřebitelům označeny v souladu se zákonem o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. V průběhu 62 kontrol zjistili, že 4 výrobky nebyly řádně označeny v rozsahu či formě stanovené tímto zákonem. Všechna zjištění byla postoupena České inspekci životního prostředí k přijetí dalších opatření. Pozitivním výsledkem kontrol bylo zjištění...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena