Diskriminace – 2015

(Praha, 29. duben 2016) V roce 2015 bylo podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele prokázáno v 19 případech, což činí 0,9 % z celkem 2138 provedených kontrol. V porovnání s rokem 2014, kdy bylo zjištěno 40 případů diskriminace, tj. 3,25 %, to znamená výrazné snížení. Konkrétně v souvislosti se zákazem diskriminace spotřebitele bylo pravomocně uloženo 27 pokut v celkové hodnotě téměř 1,2 miliony korun. „Nejčastější byla diskriminace spotřebitele z důvodu národnosti, a to zejména účtování vyšších cen cizincům v restauracích formou r...

Ochranné přilby pro sportování jen s označením a návodem

(Praha, 26. duben 2016) Do projektu zaměřeného na kontrolu přileb pro cyklistiku, jízdu na skateboardu a kolečkových bruslích byly zapojeny všechny regionální inspektoráty České obchodní inspekce. V průběhu 183 kontrol inspektoři ověřovali vybavení těchto osobních ochranných pomůcek označením shody CE a návodem v českém jazyce a také kontrolovali, zda návod obsahuje identifikační údaje o výrobci a další potřebné informace. Porušení povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno v plné pětině kontrol. „Že kontr...

Společná dozorová akce JA2013 – bezpečnost výrobků

Dne 26. ledna, PROSAFE hostil workshop, na kterém byly představeny výsledky společné akce JA2013. Tohoto projektu, spolufinancovaného Evropskou komisí, se zúčastnilo 25 autorit z 21 evropských zemí a cílem bylo zvýšení ochrany evropských spotřebitelů snížením počtu nebezpečných výrobků na trhu. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Rozborem vody začne předváděcí akce přímo u vás doma

(Praha 25. duben 2016) Česká obchodní inspekce varuje před nabídkou rozboru pitné vody. V několika posledních měsících se letáky s nabídkou rozborů pitné vody přímo v domácnostech objevily ve schránkách řady spotřebitelů. Lidé, kteří tuto nabídku využijí, si k sobě domů pozvou neznámou osobu, která je promyšleným způsobem, známým z předváděcích akcí, začne lákat k nákupu předraženého výrobku na údajně zázračné zlepšení kvality pitné vody. Ve skutečnosti si ale spotřebitel za desítky tisíc pořídí přístroj, který z pitné vody udělá vodu k pití ne...

Společný dozorový projekt – Měřidla tepla a elektrické energie

Česká obchodní inspekce se v průběhu roku 2015 aktivně zúčastnila společné akce pracovní skupiny 5 WELMEC (dozor v metrologii) zaměřené na kontrolu měřidel, a to konkrétně elektroměrů a měřičů tepla, které se používají v domácnostech. Akce byla spolufinancována Evropskou komisí. Projektu se účastnilo 43 odborníků z 12 různých organizací členských států EU. Jednalo se o první společný evropský projekt tohoto druhu. Bylo zkontrolováno 40 různých typů měřičů z celé Evropy s cílem ověřit jejich shodu s evropskou legislativou. Celá  zpráva (MS-Wor...

PHM – březen

(Praha, 22. duben 2016) V průběhu března odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic na celém území republiky celkem 194 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům stanoveným příslušnou technickou normou pouze 3 vzorky motorové nafty. Ve dvou případech se jednalo o tzv. nedbalostní odchylky, jejichž důsledkem byl nižší bod vzplanutí, a ve třetím případě bylo zjištěno závažné porušení technologické kázně s podezřením na neoprávněnou manipulaci s palivem. Zákaz dalšího prodeje a distribuce byl v březnu vydán na 10 159 ...

Při výběru malé zahradní techniky se pozornost vyplatí

(Praha, 20. duben 2016) S blížícím se jarem začínají zahrádkáři nejen vyhlížet počasí příznivější pro práci na zahradě, ale také zvažují, zda stará zahradní technika ještě bude sloužit nebo je potřeba některý ze strojů vyměnit za nový, případně chybějící dokoupit. Pokud se rozhodnou pro zahradní techniku se spalovacími motory, mohou jim k lepší orientaci při výběru napomoci poznatky České obchodní inspekce z dozorové akce, která probíhala v roce 2015.  U celkem 90 subjektů bylo zkontrolováno 115 typů výrobků malé zahradní techniky a porušení zj...

Sběrné suroviny – 2015

(Praha, 18. duben 2016) V průběhu kontrolní akce zaměřené na výkup druhotných surovin zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 197 provozoven a nedostatky zjistila v téměř třetině z nich. Kromě porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zejména zásad poctivosti prodeje, zjistili inspektoři používání úředně neověřených měřidel a porušení zákona o odpadech, která byla postoupena k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí. „Porovnáme-li výsledky loňské kontrolní akce s rokem 2014, snížení poměru nedostatků téměř ...

Hračky kontroly – 2015

(Praha, 15. duben 2015) Česká obchodní inspekce průběžně po celý rok monitorovala nabídku a prodej hraček určených pro děti od 3 do 14 let a její inspektoři při následných kontrolách ověřovali, zda hračky nabízené k prodeji jsou vybaveny náležitými údaji a informacemi v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, tj. zda nejsou na trhu hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí vzhledem k nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci, nedostatečným nebo nesprávným varováním, případn...

Prodejci na Šenovské burze v Ostravě zákony nedodržují

  (V Ostravě dne 14. dubna 2016) Nedělní kontrola České obchodní inspekce na Šenovské burze v Ostravě prodejce zřejmě pořádně překvapila. Inspektoři spolu s pracovníky živnostenského úřadu zkontrolovali celkem 18 stánků s různými druhy zboží a nedostatky zjistili u 17 prodávajících. Nejčastější závadou bylo neseznámení spotřebitele s cenou zboží a porušení dalších informačních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. „Na místě bylo uloženo příkazem 17 pokut v celkové výši 25 000 korun a zákaz dalšího prodeje výrobků vydali in...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena